Landelijke India Werkgroep
English version of this page  terug

Sloop de barrières voor gerechtigheid voor Dalit-vrouwen!


Sisters for Change, 28-6-2016


Bangalore - Een nieuw rapport, gepubliceerd door Sisters for Change en Karnataka Dalit Mahila Vedike (KDMV), brengt het geweld waarmee Dalit-vrouwen en -meisjes op het platteland in 8 districten van noordwest-Karnataka geconfronteerd worden, onder de aandacht. De bevindingen zijn alarmerend: 3 van de 4 Dalit-vrouwen zeiden fysiek of seksueel misbruik of geweld ondervonden te hebben, en 3 van de 5 Dalit-vrouwen voelen zich dagelijks onveilig in hun eigen gemeenschap.

Het rapport, Breaking down barriers to justice: Making the Indian criminal justice system work for Dalit women victims of violence (“Sloop de obstakels voor gerechtigheid: Werken aan een functionerend strafrecht systeem geweld tegen Dalit-vrouwen”), levert bewijs op basis van een representatief onderzoek in het najaar van 2015 en beschrijft rechtszaken uit 8 plattenlandsdistricten in noordwest-Karnataka, waarvan er vier geclassificeerd werden als 'geneigdheid tot gruwelen' vanwege het hoge niveau van geweld tegen Dalits. De meest voorkomende vorm van geweld tegenover Dalit-vrouwen was vernedering, verbale belediging en intimidatie. De tweede was seksueel geweld. Bijna de helft van de mannelijke geweldsplegers tegen Dalit-vrouwen was een bekende uit de lokale gemeenschap, waaronder mannen uit een hogere kaste, familieleden en buren.

In 71% gevallen geen actie tegen daders geweld
Uit de bevindingen blijkt dat wanneer Dalit-vrouwen geweldsmisdaden meldden, de meerderheid van de slachtoffers (75%) niet werd geloofd, beschuldigd werd of door de politie werd verteld dat zulk geweld geen misdaad was of dat ze de zaak niet zou registreren. In maar liefst 71% van de gevallen werd geen actie ondernomen tegen de dader. Drie van de vier vrouwelijke Dalit-slachtoffers ontvingen geen schadeloosstelling en 64% van de ondervraagde Dalit-vrouwen zei niet het gevoel te hebben gelijke toegang tot de rechtsgang te hebben als gevolg van hun kaste en hun lage economische en educatieve status. Het rapport benadrukt de wrede dagelijkse realiteit van geweld tegen Dalit-vrouwen en het volledig falen van het rechtssysteem van de overheid om daarop te reageren en de daders te bestraffen.

Een van de meest sprekende resultaten van de juridische beoordeling in het rapport is de straffeloosheid die de geweldplegers uit de dominante kaste genieten. Zaken die werden begeleid door maatschappelijke rechtshulpverleners van KDMV toonden aan dat die routinematig werden geweigerd door de politie op grond van "onvoldoende bewijs" of "onbewezen beschuldigingen”. Zelfs in zaken waarin daders werden aangeklaagd, deed de politie dat regelmatig voor minder ernstige overtredingen in het Indiase Wetboek van Strafrecht. Het rapport constateert ook dat slachtoffers en getuigen die geïntimideerd en bedreigd werden door de daders weinig of geen bescherming krijgen van de politie, ook al is die bewust van dergelijke bedreigingen.

Aanbevelingen
Het rapport doet negen concrete aanbevelingen voor maatregelen, waaronder de oprichting van een nieuw drieledig orgaan op districtsniveau, bestaande uit vertegenwoordigers van de politie, de sociale dienst en het departement voor handhaving van burgerrechten. Dit moet waarborgen dat gevallen van geweld tegen Dalit-vrouwen daadwerkelijk worden onderzocht en vervolgd.

Karnataka kent een van de laagste veroordelingspercentages voor misdaden begaan tegen kastelozen en tribalen in heel India. Dit rapport maakt duidelijk dat het hoog tijd is dat de samenleving werk begint te maken van gerechtigheid voor Dalit-vrouwen.

Het volledige rapport vindt u hier.


[vertaling: LIW]
Landelijke India Werkgroep 1 juli 2016