Landelijke India Werkgroep

EU bevestigt haar inzet voor maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers


IDSN, 1-3-2017

In een verklaring op World NGO Day herhaalt de EU haar toezegging om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers te beschermen. Dit is met name van belang voor organisaties en verdedigers die kastendiscriminatie bestrijden omdat zij in toenemende mate worden geconfronteerd met bedreigingen en sancties.

De op 27 februari afgegeven verklaring bevat de volgende passages:

"Er is in de afgelopen jaren weerstand ontstaan tegen het maatschappelijk middenveld waarbij overheden in een groot aantal landen ernaar streven oppositie of kritiek te onderdrukken, met een duidelijke trend in de richting van een grotere beperking van ruimte voor het onafhankelijk maatschappelijk middenveld en openlijke dreigementen tegen personen en organisaties.

De EU is sterk gekant tegen elke ongerechtvaardigde beperking van het recht op vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering of van het werk van het maatschappelijk middenveld. We hebben een “strategisch kader voor mensenrechten en democratie” en een “actieplan inzake mensenrechten en democratie 2015-2019” aangenomen, waarin de vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering voor de EU een van de belangrijkste prioriteiten voor mensenrechten is.

De EU stimuleert deze rechten tijdens de mensenrechtendialoog met de autoriteiten van derde landen in de VN-Mensenrechtenraad, door het ondersteunen van de mensenrechtenverdedigersresolutie bij de Algemene Vergadering van de VN en de mandaten van de Speciale VN-Rapporteurs die toezicht houden op de huidige trend van krimpende democratische ruimte voor het maatschappelijk middenveld."

De verklaring vermeldt ook de waarde van het maatschappelijk middenveld voor democratieën en het succes van het EU-mechanisme voor de verdedigers van de mensenrechten ProtectDefenders.eu.


NB
Een recent artikel over een van de manieren - namelijk toegang tot financiering vanuit het buitenland - waarop India en andere landen in Zuid-Azië proberen het maatschappelijk middenveld aan banden te leggen vindt u hier.[vertaling: Landelijke India Werkgroep]
Landelijke India Werkgroep - 3 maart 2017