Landelijke India Werkgroep

Burgerrapport belicht slecht beleid van BJP-regeringDailyHunt, 26-5-2017

Allahabad: Terwijl de Nationaal Democratische Alliantie (NDA) drie jaar BJP-regering vierde, meldde een ‘citizen’s report’ van 110 pagina's, samengesteld door Wada Na Todo Abhiyan, dat "de door de BJP geleidde regering in de drie jaar van haar vijfjarige termijn weinig heeft laten zien in het belang van kwesties die de armen en middenklassen van India aangaan".

Het rapport dat meer dan 4.000 maatschappelijke organisaties en individuen achter zich heeft, bevat bijdragen uit een uiteenlopende verzameling analyses van de prestaties van de overheid met betrekking tot verantwoording, begroting, klimaatrechtvaardigheid, ruimte voor het maatschappelijk middenveld, onderwijs, milieu, voedsel en voeding, het functioneren van het parlement, bestuur, gezondheid, huisvesting en stedelijke armoede, mensenrechten, werk en werkgelegenheid, landrechten, levensonderhoud, vrede, veiligheid en gerechtigheid, water en sanitaire voorzieningen. De mensen die het betreft zijn mensen met verschillende seksuele geaardheid en voorkeur, kinderen, Dalits, minderheden, personen met een handicap, tribalen, vrouwen en jeugd.

Regering maakt schending van rechten mogelijk
Al deze kwesties en groepen samengevoegd roept het rapport ongemakkelijke vragen op met betrekking tot de kernproblemen die de burgers van India onder de Modi-regering ondervinden. De laatste drie jaar worden gekenmerkt door een overheid die mensenrechtenschendingen eerder mogelijk maakt dan inperkt. Het gaat om een regering die de rechten van gemarginaliseerde gemeenschappen negeert.
In het rapport worden verder vragen gesteld over de NDA-overheid die de kwaliteit van instellingen voor hoger onderwijs en anticorruptie-instellingen in gevaar brengt en over de groeiende werkloosheid.
Hoewel het BJP-manifest, “Sabka Saath, Sabka Vikaas”, vrouwen verwelkomde als opbouwers van de natie en hen 33% reservering in het parlement en de wetgevende macht toezegde, heeft de regering nog niets gedaan, volgens de analyse van het rapport.
"Drie jaar later blijkt de slogan niets meer dan woorden," meldt het rapport onder verwijzing naar het “Sabka Saath, Sabka Vikaas”-programma.

Belofte 10 miljoen banen niet waargemaakt
"Voor miljoenen jonge kiezers was de voornaamste verkiezingsbelofte van premier Modi in 2014 dat zijn regering tien miljoen banen zou creëren, waardoor de trieste United Progressive Alliance (UPA) situatie van bijna werkloze groei zou worden omgedraaid." Het rapport beschuldigt de regering en de minister-president ervan zich niet te houden aan hun belofte om banen te creëren.
Verder wijst het rapport erop dat minderheden werden geïntimideerd op basis van religieuze sentimenten. Het geeft voorbeelden van burgerwachtgroepen in Kashmir, een aanval op Afrikaanse studenten en een buitengerechtelijke executie in Bhopal en zegt dat in het jaar 2016 de mensenrechten onder aanhoudend vuur kwamen te liggen.
"De status van anticorruptie-instellingen en wetgeving is een duidelijke indicatie van hoe de Bharatiya Janata Party straffeloos haar verkiezingsbelofte van een Bhrashtachar-mukt Bharat [India vrij van corruptie] niet nakomt."

Verlamming van Kashmir-beleid
"Overheidsmiddelen voor openbare universiteiten sterk terugdraaien en de studenten naar particuliere universiteiten dwingen lijkt de dubbele strategie voor hoger onderwijs in het NDA-regime te zijn. De beperking van fondsen en de toegenomen centralisatie hebben onrust op campussen veroorzaakt. Recente voorschriften van de University Grants Commission (UGC) [die de subsidies bepaalt] hebben het aantal plaatsen voor doctoraal studenten aan Jawaharlal Nehru University en andere universiteiten drastisch verminderd, hetgeen een negatieve invloed heeft op arme of maatschappelijk zwakkere studenten", aldus het rapport.
"Verlamming van het beleid m.b.t. Kashmir is absoluut een van de grote mislukkingen van de centrale overheid," zegt het rapport, met de kritiek dat het beleid van de NDA-regering m.b.t. Kashmir geformuleerd wordt door ofwel gepensioneerde inlichtingenbeambten of door werkers van de RSS [paramilitaire rechtse Hindoe-nationalistische vrijwilligersgroepering, gelieerd aan de BJP].
"Meer dan halverwege de vijfjarige regeringsperiode heeft de NDA-regering met succes aan een publieke beeldvorming gebouwd dat zijn het voornemen heeft om beleidsmaatregelen te nemen om de gezondheid van de mensen te verbeteren. Echter, een kritisch beschouwing van de vertaling van retoriek naar actie wijst op een gebrek aan politieke wil om flinke stappen te ondernemen om deze maatregelen " aldus het rapport.

Download het rapport


[vertaling: Landelijke India Werkgroep]
Landelijke India Werkgroep - 30 mei 2017