pdf   print terug

9 juni 2017

Steeds meer gebieden door Stop Kinderarbeid vrij van kinderarbeid


In mei 2014 startte Stop Kinderarbeid het programma Out of Work and into School, waarin de LIW een zeer actieve partner is. We werken aan het uitbreiden en versterken van kinderarbeidvrije zones, vaak met actieve betrokkenheid van bedrijven, om kinderen uit het werk en naar school te krijgen in gebieden waar onder meer kleding, natuursteen (beide India) en koffie (Oeganda) worden geproduceerd. Van mei 2014 tot mei 2016 zijn er in 76 gebieden wereldwijd kinderarbeidvrije zones opgezet. Bijna 10.000 kinderen zijn uit het werk gehaald en naar school gebracht of tegen schooluitval beschermd. In december 2016 werd in de Indiase T-Shirt Town Tirupur, waar veel van onze T-shirts vandaan komen, gevierd dat twee wijken nu kinderarbeidvrij zijn. Dit is het begin van meer activiteiten om kinderen in Tirupur naar school te krijgen.

In augustus organiseerde Stop Kinderarbeid in New Delhi de nationale conferentie Stepping Stones for Creating Child Labour Free Zones. Het doel van deze conferentie was het delen van succesvolle ervaringen en het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden. Met 135 deelnemers uit 16 verschillende deelstaten was de dag een groot succes, met mensenrechtenactivisten en vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, internationale organisaties, NGO's en media. In diverse deelstaten zijn nu activiteiten gepland om het aantal kinderarbeidvrije zones te vergroten.


Een voorbeeld:

Kinderarbeidvrije Zone project in zandsteengebied succesvol

Sinds eind 2014 werkt Manjari een lokale organisatie voor kinderrechten - aan het realiseren van een kinderarbeidvrije zone in zandsteengebied Budhpura, deelstaat Rajasthan. Het project heeft tot doel alle kinderen uit het werk te halen vaak kinderen die kasseien hakken - en naar school te brengen. De Landelijke India Werkgroep ondersteunt dit project in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid, het Belgische natuursteenbedrijf Beltrami en het Engelse bedrijf London Stone. De onafhankelijke evaluatie, die begin 2017 is uitgevoerd, concludeert dat Manjari bijna 600 kinderen uit een werksituatie heeft gehaald en voorkwam dat 361 kinderen zijn gaan werken. Beter onderwijs, deur-tot-deur-campagnes om ouders te motiveren en steun aan families om het gezinsinkomen aan te vullen, hebben daartoe geleid. Het project heeft veel positieve bijeffecten, waaronder het terugdringen van kinderhuwelijken en groter bewustzijn van de inwoners in Budhpura van hun rechten. Het volledige evaluatierapport vindt u binnenkort op de LIW-website. Zie ook www.nochildleftbehind.co.uk.Landelijke India Werkgroep - 9 juni 2017