Landelijke India Werkgroep
English version of this page  terug

Asian Legal Resource Centre, 29 mei 2018

INDIA: Klimaat van straffeloosheid leidt tot buitengerechtelijke executies


Een schriftelijke verklaring voor de 38e Reguliere Sessie van de VN-mensenrechtenraad door het Asian Legal Resource Centre

Het Asian Legal Resource Centre (ALRC) verzoekt de VN-Mensenrechtenraad schriftelijk om haar aandacht en interventie met betrekking tot de gewelddadige cultuur van buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies in India.

Het gewelddadige klimaat in India wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan verantwoording en het aanmoedigen van straffeloosheid door veiligheidstroepen en politieambtenaren die deze executies uitvoeren. Het ALRC is diep bezorgd over de ineenstorting van de rechtsstaat in vele delen van het land, met name in Uttar Pradesh, Manipur, Kasjmir en andere regio’s, zowel in conflictgebieden als elders, waar met alarmerende regelmaat buitengerechtelijke executies plaatsvinden. Deze executies worden vaak toegestaan met instemming van de overheid waardoor het een door de staat gesteunde misdaad wordt. Daardoor het zeer moeilijk is gerechtigheid te verkrijgen vanwege de beïnvloeding van openbare instellingen.

Het ALRC spreekt haar diepe zorg uit over de manier waarop de regering van Tamil Nadu en de politie in Tuticorin mensen hebben behandeld die protesteerden tegen de Sterlite koperfabriek van het bedrijf Vedanta, en tegen de vervuiling die door die fabriek wordt veroorzaakt. Na 100 dagen werden de protesten gewelddadig en opende de politie het vuur op de demonstranten, waarbij 11 doden en vele gewonden vielen. Volgens People's Watch, een mensenrechtenorganisatie in Tamil Nadu, werd het protest gewelddadig nadat de politie had geschoten, ook politie in burgerkleding. De grove nalatigheid van de deelstaatregering om in de afgelopen 3 maanden geen aandacht te geven aan de belangen van de demonstranten, heeft geleid tot deze betreurenswaardige situatie van willekeurige executies, ten behoeve van de 'openbare orde'.

In Manipur deed de zusterorganisatie van het ALRC, de Asian Human Rights Commission (AHRC), een dringende oproep ter bescherming van klokkenluider Herojit Singh, een politieagent die opbiechtte veel onschuldige en ongewapende mensen in de strijd tegen de opstandelingen te hebben geëxecuteerd, waarbij hij de details over o.a. wie opdracht tot de moorden gaf bijhield in zijn dagboeken. Deze dagboeken werden door functionarissen in beslag genomen; hij vreesde voor zijn leven, aangezien hij ook werd belet om in lopende zaken verklaringen af te leggen. De bekentenissen van Herojit zijn schokkend en ernstig en moeten met spoed worden behandeld, omdat het de rotte elementen binnen ons politie-apparaat blootlegt in en de complete ineenstorting van de rechtsstaat en onze instellingen voor strafrechtspleging.

De bevolking van India heeft recht op een behoorlijke rechtsgang en rechtsorde. De ALRC dringt er bij de VN-Mensenrechtenraad op aan om met de Indiase regering in dialoog te gaan om een eind te maken aan deze illegale en gewelddadige ordehandhaving die steeds vaker aan de orde van de dag is, in plaats van eerlijke processen en rechtvaardigheid. Het ALRC dringt er bij de Indiase overheid en de deelstaatregeringen op aan dat er strenge maatregelen worden genomen die wetshandhavingsfunctionarissen die betrokken zijn bij deze ‘toevallige’ moorden die illegaal en onmenselijk zijn. De wet van het land moet worden gevolgd, niemand staat erboven.


Het ALRC
Het Asian Legal Resource Centre (ALRC) werkt aan een radicaal andere benadering en fundamentele herziening van gerechtelijke instellingen in Azië, met het doel hulp en schadeloosstelling voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen te garanderen, zoals in Common Article 2 van de internationale verdragen. ALRC is een zusterorganisatie van de Asian Human Rights Commission, is gevestigd in Hong Kong en heeft een algemene adviserende status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: INDIA: Climate of impunity allows extrajudicial executions to go unchecked]

Landelijke India Werkgroep - 12 juni 2018