Landelijke India Werkgroep
English version of this page  terug

Asian Legal Resource Centre, 30 mei 2018

INDIA: Het recht op vrijheid van meningsuiting verslechtert


Een schriftelijke verklaring voor de 38e Reguliere Sessie van de VN-mensenrechtenraad door het Asian Legal Resource Centre

Het Asian Legal Resource Centre (ALRC) en haar zusterorganisatie, de Asian Human Rights Commission (AHRC), wenst de stand van zaken met betrekking tot het recht op vrijheid van meningsuiting in India aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voorleggen.

Het ALRC is diep bezorgd over het verslechterende klimaat over de vrijheid om in India je mening te uiten, vooral wanneer men zich uitspreekt tegen meerderheids- en populistische standpunten in het land. In de World Press Freedom Index van 2018 viel India twee plaatsen terug, naar nummer 138 van 180 landen, een slechte positie voor de 'grootste' democratie ter wereld. De redenen die hiervoor werden aangehaald waren veelvoudig, maar het is vooral het misbruik van sectie 124A van het Indiase wetboek van strafrecht waarin opruiing als misdrijf wordt gedefinieerd, hetgeen ernstig wordt misbruikt tegen journalisten die zich uitspreken tegen onrecht.

Een andere belangrijke reden was de moord op journalisten. Zoals de moord op Gauri Lankesh, de betrouwbare anti-rechtse journalist in Bangalore, die duidelijk de breuklijnen in het politieke en medialandschap van India blootlegde. Verder verklaart Reporters without Borders de val van India in de ranglijst door de online-lastercampagnes tegen degenen die het aandurven om tegen de rechtse en Hindutva (‘hindoes eerst’) ideologieën in te gaan, en door de moeilijkheid - en soms bijna onmogelijkheid - om verslag te doen vanuit conflictgebieden zoals Kashmir.

Het ALRC spreekt haar diepe zorg uit over de manier waarop de regering van Tamil Nadu en de politie in Tuticorin protestanten hebben behandeld die protesteerden tegen de Sterlite koperfabriek van het bedrijf Vedanta, en tegen de vervuiling die door die fabriek wordt veroorzaakt. Na 100 dagen werden de protesten gewelddadig en opende de politie het vuur op de demonstranten, waarbij 11 doden en vele gewonden vielen. Volgens People's Watch, een mensenrechtenorganisatie in Tamil Nadu, werd het protest gewelddadig nadat de politie had geschoten, ook politie in burgerkleding. De grove nalatigheid van de deelstaatregering om in de afgelopen 3 maanden geen aandacht te geven aan de belangen van de demonstranten, heeft geleid tot deze betreurenswaardige situatie.

De mensen in India hebben recht op vrijheid van meningsuiting, zowel online op internet, als journalist, of als demonstrant op straat. Het ALRC dringt er bij de VN-Mensenrechtenraad op aan om met de regering in India in dialoog te gaan om een einde te maken aan deze hyper-nationalistische en gewelddadige ordehandhaving die steeds vaker aan de orde van de dag zijn. Zij dringt er bij de Indiase overheid en de deelstaatregeringen op aan om zich vreedzaam te gedragen en oprecht te onderhandelen met demonstranten en anderen die zich uitspreken tegen onrecht en om maatregelen daartegen vragen.


Het ALRC
Het Asian Legal Resource Centre (ALRC) werkt aan een radicaal andere benadering en fundamentele herziening van gerechtelijke instellingen in Azië, met het doel hulp en schadeloosstelling voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen te garanderen, zoals in Common Article 2 van de internationale verdragen. ALRC is een zusterorganisatie van de Asian Human Rights Commission, is gevestigd in Hong Kong en heeft een algemene adviserende status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: INDIA: Right to freedom of opinion and expression deteriorating]

Landelijke India Werkgroep - 3 juni 2018