Landelijke India Werkgroep

Do leather workers matter?

Violating labour rights and environmental norms in India’s leather production

by
India Committee of the Netherlands
March 2017

Ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de Indiase leerindustrie werken vaak onder onaanvaardbare arbeidsomstandigheden waarbij hun mensenrechten geschonden worden en die ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid. Giftige chemicaliën in leerlooierijen hebben vaak zeer negatieve invloed op de gezondheid van de werknemers. Minder bekend zijn de vele arbeids- en andere mensenrechtenkwesties in de leerindustrie, zoals lonen onder het vastgestelde minimum, kinderarbeid, uitbuiting van thuiswerkers, problemen bij het zich organiseren in vakbonden en de discriminatie van Dalits ('kastelozen'). [PERSBERICHT]


Around 2,5 million workers in the Indian leather industry often face unacceptable working conditions that violate their human rights and seriously affect their health. Toxic chemicals used in tanneries often very negatively impact the health of the workers. Less known are the many labour and other human rights issues in the leather industry like wages below the stipulated minimum wage, child labour, the exploitation of home-based workers, the difficulty to organize in trade unions and the discrimination of Dalits (‘outcastes’). [PRESS RELEASE]


India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - March 15, 2017