Landelijke India Werkgroep

download brochure GEEN ONGEWENSTE INTIMITEITEN

Geen Ongewenste Intimiteiten

De strijd tegen seksueel geweld op het werk wereldwijd


Landelijke India Werkgroep, 8-12-2016


De strijd tussen de seksen is van alle tijden, en bij sommige soorten gaat het er hard aan toe. Neem de bijna-verdrinkingsdood van de vrouwtjeseend die wordt beklommen door een bronstige woerd, of de vrouwtjesspin die na de paring het mannetje opeet. Wij mensen doen het anders. Denken we. De gelijkwaardigheid van man en vrouw mag hier en daar nog te wensen overlaten, maar seksueel geweld is in geen enkele cultuur normaal. Toch?

De werkelijkheid is weerbarstiger. In de kledingfabrieken in de Zuid-Indiase stad Bangalore bijvoorbeeld, waar aanranding en verkrachting aan de orde van de dag zijn. Eén op de zeven vrouwelijke werknemers wordt er gedwongen tot seksuele handelingen of geslachtsgemeenschap. En dat is nog maar het ijzingwekkende topje van een ijsberg, zo blijkt uit het rapport Eliminating violence against women at work: Making sexual harassment laws real for Karnataka’s women garment workers dat vrouwenorganisaties Sisters for Change en Munnade in juni 2016 publiceerden. Seksuele agressie blijkt ingebed in een cultuur van geweld tegen vrouwen: één op de veertien vrouwelijke werknemers in dit onderzoek ondervindt fysiek geweld, en toegebruld of uitgescholden worden is voor iedereen dagelijkse kost. Waarschijnlijk is de werkelijkheid nog rauwer dan deze cijfers, omdat veel vrouwen hun mond niet open durven doen of het nut ervan niet inzien.

In 90 procent van de gevallen zijn de daders mannelijke leidinggevenden. Als de slachtoffers hen al aangeven bij het fabrieksmanagement, volgen er zelden maatregelen. Geen enkele gedupeerde uit het onderzoek diende een strafrechtelijke aanklacht in.

De fabrieken in Bangalore zijn geen uitzondering. Overal ter wereld waar vrouwen voor lage lonen onder slechte arbeidsomstandigheden werken, staan ze bloot aan dezelfde gevaren. ‘Ze zijn arm, werknemer en vrouw,’ zegt Nazma Akter, voorzitter van een grote vakbond in Bangladesh, ‘dat verklaart veel.’

Nazma was een van de deskundigen die half september 2016 naar Nederland kwamen om hun licht te laten schijnen over het probleem van het geweld tegen vrouwen in de textiel- en kledingindustrie.

‘Er bestaat aardig wat onderzoek en theorievorming op dit gebied,’ vertelt Wilma Roos van Mondiaal FNV, ‘maar op bedrijfsniveau gebeurt te weinig. Daar willen we iets aan doen. Om te beginnen in Bangladesh, waar we partners hebben die de werkneemsters in deze industrie ondersteunen.’

Als eerste stap organiseerde Mondiaal FNV samen met de Landelijke India Werkgroep een ontmoeting van internationale deskundigen. Ze kwamen uit Bangladesh, India, Argentinië, Tanzania, Myanmar, Indonesië en Nederland, ze waren bijna allemaal vrouw.
Sommigen van hen hebben zelf in kledingfabrieken achter de naaimachine gezeten. Ze vertelden onthutsende verhalen, en wisselden ervaringen uit over strategieën om vrouwen te ondersteunen en te organiseren.

De brochure Geen Ongewenste Intimiteiten - De strijd tegen seksueel geweld op het werk wereldwijd stelt enkele van hen aan u voor, en presenteert de informatie en inzichten die de ontmoeting opleverde.


Download hier de brochure [Landelijke India Werkgroep/Mondiaal FNV, december 2016; PDF, 2 mB]


Wenst u de gedrukte versie van dit rapport?
Stuur dan acht postzegels Nederland 1 aan Landelijke India Werkgroep, Mariaplaats 4, 3511 LH Utrecht,
of maak zes euro over naar rek. NL 68 INGB 0002 483 548 t.n.v. Landelijke India Werkgroep, Utrecht;
vermeld in beide gevallen "Geen Ongewenste Intimiteiten" en uw postadres.
Wij sturen u het rapport dan zo spoedig mogelijk toe.Landelijke India Werkgroep 8 december 2016