Landelijke India Werkgroep


India Exclusion Report 2013-14


July 11, 2014

Het India Exclusion Report 2013-14 is een diepgravend rapport over 'achtergestelde en gemarginaliseerde gemeenschappen' in India waaraan, onder leiding van het Centre for Equity Studies, een scala aan organisaties en individuen hebben meegewerkt. Het is bedoeld als eerste rapport van een jaarlijks te verschijnen serie over het onderwerp.

Het rapport telt ruim 260 pagina's en bevat, behalve een uitgebreide samenvatting, ook hoofstukken over onderwijs, stedelijke huisvesting, arbeidsmarkt en fatsoenlijk werk, wet en recht, begrotingen en planning en over enkele 'ernstig buitengesloten groepen': transgenders, gebonden arbeiders en Musahars (een Dalit-subkaste). Tenslotte is er hoofdstuk met statistieken.

From the website of the Centre for Equity Studies:

"The India Exclusion Report 2013-14 is envisioned as the first of a series of widely collaborative annual reports, involving numerous institutions and individuals working on the issues of disadvantaged and marginalised communities in India. Each year, we hope to build our collective understanding about the extent to which the state at all its levels local, district, state, and union is fulfilling its legal, constitutional and programmatic duties and responsibilities to excluded groups in the country."

The report counts around 260 pages and has, besides a very comprehensive introductory chapter, section on school education, urban housing, labour markets, law and justice, budgets and planning, highly excluded groups (transgenders, bonded labourers, Musahars) and statistics.

Download het rapport hier/The report can be found here: http://www.indianet.nl/pdf/IndiaExclusionReport2013-2014.pdf.
Bestel gedrukte versie hier/Order a hard copy of the report here: http://centreforequitystudies.org/contact-us.Landelijke India Werkgroep - 11 juli 2014