Landelijke India Werkgroep

juni 2010

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in India

MVO Toolkit India

U vindt de digitale versie van de MVO Toolkit India (met veel handige links) op http://www.internationaalondernemen.nl/dossiers/mvo_ina.asp. Voor een PDF-versie klikt u hier.
India in vogelvlucht
India heeft naar schatting 1,17 miljard (2009) inwoners. Gemeten naar koopkracht is India de vierde economie in de wereld. Het land heeft een jonge, goedopgeleide en Engelssprekende beroepsbevolking. Hoewel India een middeninkomensgroep heeft van circa 250 miljoen mensen, zijn de arbeidskosten relatief laag. Dit maakt het land aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. India is opgeklommen van een ontwikkelingsland in de jaren tachtig tot een opkomende markt. Het heeft goed ontwikkelde industriŽle bedrijven die wereldwijd op interesse kunnen rekenen. Belangrijke bedrijfstakken in India zijn thee, ijzererts, cement, medicijnen, IT, auto-onderdelen en diamantwinning.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?
Bij MVO streeft u niet alleen naar winst (profit). U houdt met MVO ook rekening met effecten van uw activiteiten op het milieu (planet) en mensen binnen en rondom uw bedrijf (people). Het gaat om een goede balans tussen people, planet en profit. Deze balans leidt vaak tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

India en MVO
De explosieve bevolkingsgroei, de industrialisatie en de daarmee samenhangende verstedelijking trekken een zware wissel op de infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en sociale voorzieningen. Ondanks een snelle economische groei verschillen de sociale posities van man en vrouw sterk. Ook blijft het verschil in welvaart tussen stad en platteland en tussen deelstaten onderling groeien. Ongeveer 25 procent van de bevolking leeft onder de officiŽle armoedegrens. Dit betreft vooral vrouwen, Dalits (kastelozen) en Adivasi (tribalen). Het merendeel van de beroepsbevolking (92 procent) verkrijgt zijn inkomen uit de informele sector. Mensen uit deze sector hebben geen bescherming van nationale (arbeids)wetten. Ze kunnen ook niet profiteren van sociale voorzieningen. Hoewel analfabetisme afneemt, is de helft van de vrouwelijke bevolking analfabeet. Geschat wordt dat ongeveer 40 tot 80 miljoen leerplichtige kinderen geen onderwijs genieten. En eenderde van de leerplichtige kinderen voltooit niet de grondwettelijk verplichte acht jaar onderwijs. Verwacht wordt dat India ondanks de economische ontwikkeling niet volledig aan de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties kan voldoen.
Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands - 30 juni 2010