terug
mei 2010


Stop Kinderarbeid biedt Donner wereldwijde petitie aan


De internationale conferentie over kinderarbeid die 10 en 11 mei in Den Haag plaatsvond, is succesvol verlopen. De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ heeft een petitie aangeboden om aan te dringen op een aanpak tegen alle vormen van kinderarbeid die het recht op onderwijs in de weg staan. De petitie werd overhandigd door Agnes Jongerius, de voorzitter van de FNV, en Venkat Reddy van Hivos partner MV Foundation (India) aan Minister Donner.

De ondertekenaars van de petitie dringen aan op een fundamentele verandering in de aanpak van kinderarbeid: het verleggen van de focus op de ergste vormen van kinderarbeid naar een brede aanpak van alle vormen van kinderarbeid, gekoppeld aan onderwijs voor iedereen.

Roadmap naar 2016

Na lang onderhandelen tussen de verschillende partijen (regeringen, werkgevers en werknemers) uit 80 landen kwam een nieuwe “roadmap” tot stand, die naar uitbanning van kinderarbeid moet leiden, en die onderschreven kon worden door de deelnemers aan de conferentie. Positief daarin zijn vooral de grotere aandacht voor een integrale aanpak van alle vormen van kinderarbeid en de rol van onderwijs.

Alle vormen van kinderarbeid onacceptabel

Internationaal is afgesproken (Millenniumdoel 2) om te zorgen dat elk kind in 2015 op school zit. Dat lukt alleen door alle kinderarbeid uit te bannen. Ervaring van partnerorganisaties van de campagne laat zien dat dit streven niet alleen wenselijk maar ook haalbaar is. Organisaties uit ondermeer India, Ghana, Marokko, Albanië, Ethiopië, Oeganda en Zimbabwe waren op de conferentie aanwezig om daar hun ervaringen te delen.

Hun boodschap is dat het effectiever is om alle kinderarbeid in een regio tegelijk aan te pakken en alle kinderen naar school te helpen. Sleutel tot succes is de overtuiging dat elk kind recht heeft op onderwijs en bescherming tegen werk. Daarom voeren de organisaties campagne om de houding van ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden, de overheid én kinderen te veranderen. Van ‘kinderarbeid is een noodzakelijk kwaad’ moet de norm worden: ‘kinderarbeid, in welke vorm dan ook, is onacceptabel’.

Werk in de landbouw of in de huishouding valt vaak niet onder de noemer ‘erg werk’. Met een aanpak van alleen de ergste vormen van kinderarbeid zouden kinderen die dergelijk werk verrichten niet naar school kunnen.

Door uitbanning van alle kinderarbeid komt meer werk voor volwassenen beschikbaar en gaan volwassenen zonder de concurrentie van ‘goedkope kinderen’ meer verdienen. Dat vangt het verlies op van de (bescheiden) inkomsten die hun kinderen inbrengen, zo blijkt ook uit een onderzoek van de FNV, lid van de campagne ‘Stop Kinderarbeid’, dat zondag 9 mei werd gepubliceerd.

Lees hier meer: www.childlabourconference2010.com.

Landelijke India Werkgroep - 25 mei 2010