Landelijke India Werkgroep

Verantwoord ondernemen in de natuursteensector

De effectiviteit van vrijwillige MVO-initiatieven bij het realiseren van duurzaamheid


Corporate Responsibility in the Natural Stone Sector:
The Effectiveness of Voluntary CSR Initiatives in Achieving Sustainability


Afstudeerscriptie voor Sustainable International Development (MSc)
Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen
Auteur: Jennifer Franken
september 2016In de internationale waardeketen van natuursteenproducten zoals tegels, grafstenen en keukenbladen, zijn duurzaamheidsvraagstukken prominent aanwezig. Onderzoek naar duurzaamheidsaspecten in steengroeven en -fabrieken in India en China wijzen op schendingen van alle fundamentele ILO Conventies en andere problemen: lozing van onbehandeld afvalwater, moderne slavernij, geen leefbare lonen, luchtvervuiling, excessieve werktijden, discriminatie, onbetaald overwerk, kinderarbeid, beroepsziekten, gebrekkige veiligheidsmaatregelen en geen uitoefening van het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen. De exploitatie van steengroeven is veelal slecht geregeld, waardoor illegale mijnbouw vaak voorkomt en er weinig controle is over arbeidsomstandigheden. Op basis van de huidige kennis lijken de problemen urgenter te zijn in India dan in China). Het afgelopen decennium liet een toename zien van het aantal vrijwillige collectieve initiatieven in de particuliere sector die de arbeids- en milieuomstandigheden in natuursteengroeven en -fabrieken in ontwikkelingslanden proberen te verbeteren.

Deze scriptie analyseert de effectiviteit van vijf West-Europese Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-)initiatieven om duurzaamheid in natuursteentoeleveringsketens te vergroten. Voor het onderzoek zijn tussen april en juli 2016 19 semi-gestructureerde interviews afgenomen met vertegenwoordigers van MVO-initiatieven, hun leden, Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en andere stakeholders uit de natuursteensector. Daarnaast is openbare informatie van de MVO-initiatieven op inhoud geanalyseerd. Drie van de initiatieven certificeren stenen: Fair Stone, XertifiX en de Indo-German Export Promotion (IGEP); twee doen dat uitdrukkelijk niet: het Ethical Trading Initiative (ETI) Sandstone en het TFT Responsible Stone Programme (TFT-RSP). De onderzoeksvraag van deze scriptie is:

Hoe effectief zijn West-Europese MVO-initiatieven in het bereiken van duurzaamheid in natuursteengroeven en -verwerkingsfabrieken?Download:
- Afstudeerscriptie Corporate Responsibility in the Natural Stone Sector: The Effectiveness of Voluntary CSR Initiatives in Achieving Sustainability
- Nederlandstalige samenvatting van deze scriptie
Landelijke India Werkgroep 23 december 2016