terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: onzeWereld, september 2005

Kinderarbeid

Op weg naar honderd procent school

Als een resolutie van het Europees Parlement om kinderarbeid beter te gaan bestrijden overgenomen wordt door de Europese Commissie, heeft dat grote gevolgen.

In de resolutie stellen de europarlementariërs een reeks van maatregelen voor om kinderarbeid te bestrijden. Voor het Europese ontwikkelingsbeleid is vooral van belang dat alle door Brussel gefinancierde onderwijsprogramma's in ontwikkelingslanden voortaan van een strategie moeten zijn voorzien om werkende kinderen voor honderd procent uit het werk en in de schoolbanken te krijgen. De internationale campagne Stop Kinderarbeid, waarin namens Nederland de organisaties Hivos, de Algemene Onderwijsbond, FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep actief zijn, spreekt van een trendbreuk. Volgens woordvoerder Gerard Oonk gaan de maatregelen die het Europees Parlement voorstaan verder dan het beleid van de individuele lidstaten van de Europese Unie op dit terrein. 'Het beleid van individuele donoren is te vaak gestoeld op de gedachte dat kinderarbeid een gevolg van armoede is en dat je werkende kinderen toch niet naar school kunt krijgen. Ook Nederlandse ambtenaren zijn hiervan vaak overtuigd.' Maar volgens Oonk bestaat er veel bewijs uit India en andere ontwikkelingslanden dat werkende kinderen uit de armste gezinnen wel degelijk voltijds onderwijs volgen als ze daartoe de kans krijgen. (MB) (www.stopkinderarbeid.nl)


terug LIW in de pers Kinderarbeid en Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 2 september 2005