terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op Unicef.nl, 26-5-2008


EU-ministers willen kinderarbeid aanpakkenDe EU-ministers van Buitenlandse Zaken willen maatregelen nemen tegen kinderarbeid. Op initiatief van minister Verhagen gaan ze de Europese Commissie vandaag vragen te onderzoeken of producten die door kinderen zijn gemaakt kunnen worden geweerd.

Het gaat daarbij om de aanpak van de ergste vorm van kinderarbeid, waarbij sprake is van onder meer kinderhandel.

De Europese ministers willen ook dat de EC landen aanspoort het verdrag tegen kinderarbeid te tekenen en na te leven. Vooral dat laatste is een probleem. Wereldwijd werken 200 miljoen kinderen, vaak onder zeer slechte omstandigheden.

Mening Unicef
Unicef steunt het initiatief voor het uitbannen voor de ergste vormen van kinderarbeid. In ontwikkelingslanden is het volgens Unicef namelijk ongewenst om alle vormen van kinderarbeid te verbieden. Een baantje om de gezinsinkomsten aan te vullen is vaak noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Wel wil Unicef dat alle kinderen onderwijs volgen. In landen als Bangladesh, waar veel kinderen werken, zorgt Unicef ervoor dat de werktijden worden aangepast zodat kinderen ook naar school kunnen.

Andere meningen
De Landelijke India Werkgroep en de campagne 'Stop Kinderarbeid - School de beste Werkplaats' zijn van mening dat minister Verhagen de plank misslaat bij zijn redenering dat kinderarbeid door armoede wordt veroorzaakt. Volgens hen heeft het feit dat kinderen werken en niet naar school gaan andere oorzaken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om politieke onwil, scheve machtsverhoudingen (bijvoorbeeld discriminatie van minderheiden en inheemse volken) en traditionele opvattingen ('meisjes horen niet op school thuis'). Beide organisaties zijn daarom voor de uitbanning van álle vormen van kinderarbeid en niet alleen voor die van de ergste varianten.


Lees een artikel hierover op de site van de Landelijke India Werkgroep


terug LIW in de pers Kinderarbeid en Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 27 mei 2008