terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in Hivos Magazine, juni 2010

'DANKZIJ STOP KINDERARBEID STIMULEREN ORGANISATIES ELKAAR OM KINDERARBEID UIT TE BANNEN'

Child Labour Free Zones


Alle kinderen naar school


Regeringsleiders spannen zich vooral in om de ergste uitwassen van kinderarbeid uit te bannen. Zij richten zich op kinderen die zwaar en gevaarlijk werk doen, maar vergeten de kinderen die 'minder erg' werk doen. Mede dankzij de campagne Stop Kinderarbeid lijkt er een voorzichtige kentering te komen.

De campagne Stop Kinderarbeid heeft succes. Afgelopen mei tijdens een internationale conferentie in Den Haag erkenden regeringen en werkgevers uit tachtig landen dat een bredere aanpak om kinderarbeid tegen te gaan noodzakelijk is. In India is de MV Foundation al bijna twintig jaar bezig werkende kinderen naar school te krijgen. "In 1991 bezochten wij dorpen in India om kinderen die daar als schuldslaaf werkten vrij te krijgen. Na veel inspanning lukte het uiteindelijk in ťťn dorp vijf kinderen naar school te krijgen. Maar na een tijdje werkten er dan weer vijf andere kinderen als schuldslaaf en konden we van voor af aan beginnen", vertelt Venkat
CREňREN VAN CHILD LABOUR FREE ZONES

MV Foundation ontwikkelde zijn eigen aanpak om kinderarbeidvrije dorpen te creŽren. Partnerorganisaties over de hele wereld nemen deze aanpak over. Via voorlichting, huis-aan-huisbezoek of dorpstheater wordt uitgedragen dat kinderen recht hebben op onderwijs en dat kinderarbeid niet acceptabel is.
Ouders leren hoe zij het familie-inkomen op een andere manier kunnen aanvullen. MV Foundation creŽert geen nieuw schoolsysteem, maar laat kinderen, ouders, werkgevers, onderwijzers en ambtenaren samen het bestaande onderwijs verbeteren.
Kinderen die nog nooit naar school zijn geweest, worden in speciale overgangsscholen voorbereid op het reguliere onderwijssysteem. MV Foundation begeleidt de instroom van nieuwe leerlingen en zorgt bijvoorbeeld voor extra leerkrachten. Daarnaast blijft deze stichting voormalige kindarbeiders volgen om met ouders en leerkrachten te zorgen dat zij hun school afmaken.
Reddy van MV Foundation. "We hebben in die eerste jaren heel veel gedebatteerd over wat de beste aanpak zou zijn. Schuldslavemij is de ergste vorm van kinderarbeid. Het leek ons logisch daar te beginnen. Kinderen - meestal jongens - moeten werken om de schulden van hun ouders af te lossen. Zij behoren vaak tot de minsten van de minsten op de strenge Indiase sociale ladder. Dat we ervoor hadden gekozen deze jongens eerst te helpen, bleek spanningen
KINDERARBEID IN CIJFERS
Er zijn 215 miljoen kindarbeiders wereldwijd. 7 miljoen minder dan in 2004 | 115 miljoen kindarbeiders doen zwaar en gevaarlijk werk | 1 op de 5 kinderen doet betaald werk, de anderen werken binnen de familie | 60 procent van de kindarbeiders werkt in de landbouwsector | 26 procent van de kindarbeiders werkt in de dienstverlenende sector | 7 procent van de kindarbeiders werkt in de industrie
te veroorzaken in de dorpen: Waarom helpen jullie die kinderen wel naar school en de onze niet? Een meisje vroeg ons terecht: waarom alleen jongens?"
Tegelijkertijd ondervond MV Foundation dat kinderen die wel naar school gaan vaak voortijdig stoppen en dan (weer) in kinderarbeid terecht te komen. "Langzaam maar zeker beseften wij dat onze aanpak alleen duurzaam zou zijn als we een heel dorp of zelfs een hele streek kinderarbeidvrij zouden maken. Dus moesten we alle partijen ervan overtuigen dat kinderen op school thuishoren en dat iedereen zich voor dat doel moet inspannen."
Anno 2010 zijn vijftienhonderd dorpen in de regio Andhra Pradesh officieel bestempeld tot Child Labour Free Zone. Duizend andere dorpen zijn hard op weg om ook die status te bereiken. Al meer dan zeshonderdduizend kinderen gaan nu naar school in plaats van aan het werk.
BETERE LONEN NA AFSCHAFFING

Kinderarbeid lijkt vaak een noodzakelijk kwaad: kinderen zouden wel moeten werken, omdat gezinnen anders niet rond kunnen komen. Uit onderzoek blijkt echter dat ouders in kinderarbeidvrije gebieden uiteindelijk betere lonen en arbeidsomstandigheden kunnen bedingen. In India bijvoorbeeld werken veel kinderen in de productie van katoenzaden. In twee dorpen werd kinderarbeid in 2005 afgeschaft. Vier jaar later bleken de lonen voor volwassenen met 150 procent gestegen. In twee vergelijkbare dorpen werken nog steeds evenveel kinderen en stegen de lonen voor volwassenen minder. Afschaffen van kinderarbeid is dus beter voor iedereen.

(FNV-rapport "Let parents earn and children learn", mei 2010)
WAT KUNT U DOEN?

Ook in Europa zijn Child Labour Free Zones. Bijvoorbeeld winkels en bedrijven die niets produceren en verkopen waar kinderarbeid aan kleeft. Eind mei lanceerde de campagne Stop Kinderarbeid een handleiding voor bedrijven om kinderarbeid in achttien stappen uit te bannen. Winkels, importeurs en fabrieken reageren oop het koopgedrag van de mensen: laat daarom in de winkel blijken dat u kinderarbeid een probleem vindt. Kijk op www.stopkinderarbeid.nl wat u nog meer kunt doen.

(Wilt u de campagne financieel ondersteunen? Ga naar www.hivos.nl/kinderarbeid)

KLEINE BEGINNETJES
MV Foundation is uitgegroeid tot inspiratiebron voor andere partnerorganisaties van de campagne Stop Kinderarbeid. "In 2004 is een grote conferentie gehouden in de Indiase stad Hyderabad. Partnerorganisaties uit de hele wereld leerden via workshops en veldbezoeken de aanpak van MV Foundation kennen", vertelt Sofie Ovaa, vanuit Hivos de internationale coŲrdinator van de campagne. Zij constateert enthousiast dat Stop Kinderarbeid is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, waarin Europese en zuidelijke organisaties elkaar stimuleren om kinderarbeid uit te bannen. "In Midden-Amerika en Afrika hebben we met MV Foundation regionale workshops georganiseerd. Daarna is de Indiase organisatie aan de slag gegaan met individuele partnerorganisaties. Overal zie je nu kleine beginnetjes om kinderarbeid uit te bannen. We brengen partnerorganisaties uit verschillende landen samen, zodat ze van elkaar leren en samen sterker staan."

MAALTIJDEN EN MEDICIJNEN
De Zimbabwaanse coalitie CACLAZ is een van die enthousiaste partners. Pascal Masocha: "Wij hebben het concept van Child Labour Free Zones echt omarmd." Door het schrikbewind van dictator Mugabe zijn massa's Zimbabwanen op de vlucht. Veel schoolkinderen werken nu in het huishouden, in fabrieken of op het land. Een op de vier kinderen is besmet met hiv/aids. "De scholen zijn vervallen, boeken ontbreken en er zijn te weinig leraren", constateert Masocha. Daar moet eerst iets aan gebeuren en verder wil CACLAZ het onderwijs weer aantrekkelijk maken door kinderen op school bijvoorbeeld maaltijden en medicijnen aan te bieden. "In augustus gaan wij naar India om ervaringen uit te wisselen met MV Foundation en andere organisaties. Want ook in Zimbabwe moeten alle kinderen naar school en mag geen kind werk verrichten dat onderwijs in de weg staat."

De campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' is in Nederland een gezamenlijk initiatief van Hivos, de Algemene Onderwijsbond, ICCO & Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep, FNV Mondiaal en Stichting Kinderpostzegels Nederland.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 29 juni 2010