terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd op VoorDeWereldVanMorgen.nl, 17-1-2011

door:
Asceline Groot

Een lange adem voor bijzondere successen


Een van de thema’s waar de ASN Bank en haar klanten zich sterk voor maken, is de strijd tegen kinderarbeid. De bank investeert niet in bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid. Ook steunt zij maatschappelijke organisaties die zich daarvoor inzetten, bijvoorbeeld via schenkingen van de ASN Foundation.
Zo steunt de ASN Foundation de Landelijke India Werkgroep (LIW). Die zet zich niet alleen in voor de strijd tegen kinderarbeid, maar bevordert ook de positie van de kastenloze Dalits en andere kansarme mensen in India. Tevens zet LIW zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De komende drie weken publiceren we drie interviews over de strijd tegen kinderarbeid vanuit verschillende perspectieven. Deze keer een interview met directeur van de LIW, Gerard Oonk.

Hoe bent u bij de LIW betrokken geraakt?
‘Ik werk al sinds de oprichting bij de LIW. Nu zo’n dertig jaar. Eerst vrijwillig, daarna als projectmedewerker en nu als directeur. Er is in die dertig jaar veel veranderd, maar de kern is hetzelfde gebleven. Samen met andere maatschappelijke organisaties, vooral uit India zelf, stellen we misstanden in India aan de orde en werken we aan verbetering. We proberen het beleid van overheden en bedrijven te beïnvloeden en vergroten de bewustwording in Nederland over onze kernthema’s kinderarbeid, mvo en discriminatie.’

Ziet u vooruitgang in de strijd tegen kinderarbeid?
In de afgelopen vijftien jaar is kinderarbeid echt op de agenda komen te staan. Niemand zegt dat hij voor kinderarbeid is. Maar dat betekent niet dat het niet meer bestaat. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van kinderarbeid op de Indiase samenleving. Onlangs verscheen er een rapport dat het positieve effect van onze strijd onderbouwt. Het toonde namelijk aan dat de lonen van volwassenen aanzienlijk stijgen als kinderarbeid in een dorp zo goed als uitgebannen wordt. Een heel dorp gaat erop vooruit als er minder kinderen werken. Dat helpt ons in de strijd. Wat ook helpt is samenwerking. Zo werken we al zeven jaar intensief samen in de internationale campagne ‘Stop Kinderarbeid’. We leggen een lange weg af, maar we zien wel vooruitgang. Zowel bij Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid, als bij organisaties en overheden in India.’

Kunt u voor de Nederlandse situatie een concreet voorbeeld geven?
‘De Nederlandse overheid beoordeelt bedrijven waaraan zij subsidie geeft, nu ook op het gebruik van kinderarbeid. Een bedrijf dat kinderarbeid gebruikt – ook als haar leverancier dat doet -, krijgt geen overheidssteun. Dat lijkt logisch. Maar het heeft lang geduurd voordat het beleid echt werd doorgevoerd. Zo’n maatregel is zeer effectief.’

De LIW richt zich ook op andere onderwerpen. Kunt u daar iets over vertellen?
‘Het werk van de LIW is breder dan alleen kinderarbeid. Wij komen op voor alle kansarme groepen in India, waaronder de bijna 200 miljoen Dalits. Dat Dalits rechten hebben, was vijftien jaar geleden geen onderwerp van gesprek. Daar hebben we echt verandering in gebracht. Tegenwoordig zie je duidelijk verbetering. In India wordt het onderwerp meer bespreekbaar en het is op agenda van de EU en VN gekomen. Ook Nederlandse ministeries stellen zich actiever op. We zien dus vooruitgang, al gaat het langzaam.
We richten we ons ook op Nederlandse bedrijven die werken in India. We adviseren ze en schrijven handleidingen voor ze, bijvoorbeeld over kinderarbeid en Dalits. Ook helpen we ze contacten te leggen met maatschappelijke organisaties in India waarmee ze samen kunnen werken.

Wat zijn de resultaten van jullie werk in India?
‘Om in India iets te veranderen zijn sterke lokale organisaties nodig. De overheid is vaak zwak of inactief. Zulke organisaties kunnen de overheid onder druk zetten om de wet na te leven. Wij adviseren deze organisaties en geven ze een stem in de media. Heel bijzonder is dat er nu Indiase anti-kinderarbeid organisaties zijn die lokale organisaties in Afrika trainen.’

En wat was tot nu toe uw grootste succes?
‘Dat is toch wel de verandering in de katoenzaadteelt. In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat in deze industrie werkt, met circa zestigduizend teruggelopen. We hebben veel Westerse zaadbedrijven aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat hielp gelukkig. Ook de bedrijven die vaak niet zo snel in actie komen doen nu mee.’


Volgende keer: kinderarbeid houdt armoede in stand.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 18 januari 2011