nr. 23 - december 2010Minister Rosenthal:
blijvende inzet voor Dalits

In brieven aan Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer bepleitte de LIW namens het Dalit Netwerk Nederland om de activiteiten tegen de ‘kaste-apartheid’ in Zuid-Azië versterkt voort te zetten. Zo wordt 2011 een heel belangrijk jaar in de VN Mensenrechtenraad voor het aannemen van richtlijnen tegen kastendiscriminatie. Maar ook de de sociale gevolgen van de EU-India vrijhandelsoverkomst en de meervoudige discriminatie van Dalit vrouwen zijn thema’s waarop de Minister en de Kamer gevraagd worden zich actief in te zetten. Het Ministerie liet weten dat Nederland zich zal blijven inspannen om kastendiscriminatie aan de orde te stellen en ook extra aandacht besteedt aan de ‘Ambedkar Principes’ met aanbevelingen aan bedrijven om discriminatie van Dalits te bestrijden. De LIW heeft eind 2010 ook ruim honderd Nederlandse bedrijven die actief zijn in India, aangeschreven om in actie te komen.

Dalit-'poepruimers' lopen storm op Delhi

De afgelopen maanden vroeg de LIW aandacht voor de circa een miljoen Dalit-‘poepruimers’ Vanuit het hele land ‘liepen zij storm op Delhi’ en eisten afschaffing van het gedwongen poepruimen, rehabilitatie én excuses van de regering. De regering krijgt zestig dagen de tijd om met een pakket maatregelen te komen. ‘Komen die er niet dan zijn we op 1 januari 2011 terug in Delhi', zegt coördinator Bezwada Wilson, 'en wel tot onze eisen zijn ingewilligd.’ De LIW geeft steun aan hun strijd en heeft ook Minister Rosenthal gevraagd zich uit te spreken.

Succes van campagne Kleren Schoon? Leefbaar Loon!

De campagne Kleren Schoon? Leefbaar Loon! heeft een opmerkelijk succes geboekt. De Schone Kleren Campagne (SKC) en de LIW lanceerden de campagne vorig jaar. Uit onderzoek
bleek dat kledingarbeiders in India en Bangladesh zwaar werden onderbetaald. Nu, een jaar later, zeggen de aangesproken kledingmerken C&A, M&S Mode, Miss Etam, Prénatal en WE dat ze zich gaan inzetten voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst die SKC en LIW over dit onderwerp organiseerden. Natuurlijk met deelname van een vertegenwoordiger van een betrokken Indiase organisatie. De bedrijven GAP en NEXT vertelden hoe zij bezig zijn om een leefbaar loon te realiseren. Ook de HEMA, G-Star, H&M, J.C. Rags, Bijenkorf, de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, brancheorganisaties MODINT en CBW-MITEX en de Raad Nederlandse Detailhandel waren bij deze unieke bijeenkomst aanwezig.
Dat de kledingmerken nu ondersteunen dat kledingarbeiders een leefbaar loon verdienen is een belangrijke doorbraak. C&A en WE hebben al activiteiten aangekondigd. WE overweegt bijvoorbeeld lid te worden van een breder samenwerkingsverband om structureel aan leefbaar loon te werken. Marieke Eyskoot (Schone Kleren Campagne): ‘We blijven graag met ze in gesprek, en zullen hun vooruitgang volgen.’

Baanbrekend onderzoek India: Geen kinderarbeid – Hoger loon

Het uitbannen van kinderarbeid leidt tot hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden voor landarbeiders. Dat blijkt uit een rapport dat de Landelijke India Werkgroep (LIW) en FNV Mondiaal onlangs publiceerden. Het rapport werpt een nieuw licht op de relatie tussen kinderarbeid en armoede. Voor gezinnen betekent uitbannen van kinderarbeid, naast een betere toekomst voor hun kinderen, mínder armoede! Het onderzoek bevestigt de jarenlange ervaring van onze Indiase partnerorganisatie MV Foundation dat bestrijding van kinderarbeid ook economisch ‘loont’. Op deze site vindt u ook een artikel daarover.
Het onderzoek is ook onderdeel van het nieuwe rapport ‘Let Parents Earn and Children Learn’ van FNV Mondiaal. Dit rapport bevat vier andere voorbeelden uit India die aantonen dat bestrijding van kinderarbeid en het verbeteren van de positie van werknemers elkaar versterken. Zo hebben vakbonden hun ledental en invloed sterk vergroot door zich in te zetten tegen kinderarbeid. Uit India kregen we enthousiaste reacties op het rapport omdat het goede argumenten tegen kinderarbeid aanreikt.

Rapport zet bedrijven aan tot actie tegen kinderarbeid in zaadteelt

In juni 2010 publiceerde de LIW samen met de campagne Stop Kinderarbeid twee rapporten over de zeer omvangrijke kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden in de katoen- en groentezaadteelt in India.
Er is sindsdien veel gebeurd. De LIW heeft gesprekken met twee Nederlandse zaadbedrijven gevoerd die zijn betrokken bij kinderarbeid en schending van arbeidsrechten: Nunhems en Bejo Zaden. Nunhems heeft – zo bleek ook uit de rapporten – de afgelopen jaren al flink gewerkt aan het terugdringen van kinderarbeid. Bejo Zaden gaat kinderarbeid nu ook aanpakken en sluit zich aan bij de Fair Labor Association voor onafhankelijke controle. Ook in de VS zijn grote bedrijven begonnen met het aanpakken van kinderarbeid in de zaadteelt. Als het gaat om onder meer de zeer lage betaling en lange uren die vrouwen maken moet er overigens door alle bedrijven nog veel gedaan worden.
De LIW heeft de kwestie ook toegelicht in de Werkgroep Internationaal MVO van de SER. De SER heeft ook contact gezocht met de brancheorganisatie van zaadbedrijven, Plantum. Daar wordt het onderwerp met de leden besproken. Ook vanuit het Nederlandse en Europese Parlement zijn vragen gesteld door ChristenUnie en SP. Het belangrijkste resultaat daarvan is dat de Nederlandse regering wil dat bedrijven binnen een half jaar laten zien wat ze aan het probleem doen. De internationale organisatie van katoen exporterende en importerende landen (ICAC) heeft het bedrijfsleven en de Indiase overheid ook op het onderwerp aangesproken. Tot nu toe nog met weinig (zichtbaar) resultaat. Permanente druk blijft nodig.

Voorpaginanieuws:
Uitbuiting tieners in Indiase kledingproductie

De Volkskrant stond er in september vol van: tieners die in Zuid-India in kledingfabrieken voor onder meer C&A en H&M werken, worden ontzettend uitgebuit. Drie jaar lang werken zij als ‘leerlingen’ in de katoen- en kledingproductie, met de belofte dat zij na 3 jaar ongeveer 500 euro voor hun bruidsschat uitgekeerd krijgen. Dit heet het Sumangali Scheme. Zij krijgen een zeer laag loon, inhaleren veel katoenstof, mogen het terrein alleen af en toe onder begeleiding verlaten en werken 12 uur per dag. C&A en H&M lieten weten dat ze niet meer met de betreffende leverancier willen werken. Bijna alle kledingmerken hebben met het probleem te maken: het Sumangali Scheme wordt in 90% van de spinnerijen in Zuid-India toegepast en zij leveren aan bijna alle kledingfabrieken in India.

Naar aanleiding van de artikelen stelden vijf politieke partijen Kamervragen. In november bracht een vertegenwoordiger van de lokale Campaign Against Sumangali Scheme (CASS)

Nederlandse delegatie bij ISO 26000 bijeenkomst Kopenhagen.
op uitnodiging van het MVO Platform een bezoek aan Nederland. Hij sprak onder meer met de Mensenrechtenambassadeur, ambtenaren bij diverse ministeries en een zestal Kamerleden. CASS is in India zeer actief en Sumangali is ook in India zeer omstreden. Zij hebben een manifest tegen Sumangali opgesteld dat de LIW van harte ondersteunt. Diverse grote bedrijven zijn nu gealarmeerd en hebben laten weten tegen het Sumangali Scheme te zijn. De LIW blijft samen met de Indiase en internationale organisaties de kwestie aan de orde stellen.

ISO 26000 Richtlijn MVO gepubliceerd

In de vorige India Actief (nr. 22) lieten we weten dat in de zomer gestemd zou worden over de ISO 26000 Richtlijn voor sociaal verantwoordelijkheid van organisaties. De Richtlijn is goedgekeurd door 93% van de leden van de ISO, ruim boven de vereiste 75%. Vijf landen hebben tegengestemd. Helaas zijn daar ook India en de VS bij. Verwacht wordt dat de richtlijnen toch zeer invloedrijk zullen worden. De ontwikkelingslanden waren sterk vertegenwoordigd bij de opstelling, net als vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden, overheden, consumentenorganisaties en NGO’s.
De LIW was als vertegenwoordiger van het MVO Platform de afgelopen vijf jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Richtlijn. Zij heeft zich vooral gericht op onderwerpen als mensenrechten en ketenverantwoordelijkheid. Ook de Dalits worden in ISO 26000 expliciet beschreven als ‘kwetsbare groep’. De Nederlandse ISO 26000 Commissie is nu bezig met een ‘rapportagemodel’ waarmee organisaties kunnen laten zien hoe zij de Richtlijn in de praktijk brengen. ISO 26000 werd op 9 december tijdens een congres in Nederland gelanceerd, waar ook de LIW werd geïnterviewd over haar visie hierop.

COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
fax: 030 - 232 22 46
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
ING-bank: 248 35 48

redactie: Gerard Oonk
foto's: Paul van der Stap e.a.
vormgeving gedrukte versie India Actief: Marjan Gerritse
vormgeving webversie India Actief: Hans Maas


terug
HOME LIW
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)
India Actief 10 (juni '03)
India Actief 11 (dec. '03)
India Actief 12 (juni '04)
India Actief 13 (dec. '04)
India Actief 14 (juni '05)
India Actief 15 (dec. '05)
India Actief 16 (juni '06)
India Actief 17 (jan. '07)
India Actief 18 (feb. '08)
India Actief 19 (okt. '08)
India Actief 20 (jul. '09)
India Actief 21 (dec. '09)
India Actief 22 (juni '10)

Landelijke India Werkgroep - 15 december 2010