Landelijke India Werkgroep

(Campagne Stop Kinderarbeid, 24-9-2013)


Stop Kinderarbeid pleit voor actieve rol BuZa bij bestrijding kinderarbeid


Eind september 2013 bespreekt de Kamer met Minister Timmermans zijn beleidsbrief over mensenrechten: "Respect en recht voor ieder mens".

De campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats legt de Kamer in een brief een aantal aanbevelingen voor. De campagne juicht toe dat het onderwerp kinderarbeid prioriteit krijgt in de passage over ‘mensenrechten en bedrijfsleven’ en dat daarbinnen het concept ‘Child Labour Free Zones’ (CLFZ’s) als een belangrijke aanpak wordt genoemd voor het bestrijden van kinderarbeid. Toch komt dit niet terug in de actiepunten van de Minister.

De belangrijkste vraag van Stop Kinderarbeid aan de Kamer is daarom:
"Wij verzoeken u de Minister te vragen om deze succesvolle aanpak van kinderarbeid – die in april in Oeganda middels de Kampala Declaration brede steun heeft gekregen van afgevaardigden uit 24 landen en tal van internationale organisaties – actief onder de aandacht te brengen van onder meer de EU en haar lidstaten, relevante VN organisaties en natuurlijk regeringen van landen met veel kinderarbeid. Ambassades zouden daarnaast Nederlandse bedrijven kunnen informeren over de Child Labour Free Zone aanpak en over lokale uitvoerende organisaties in diverse landen."

Lees de hele brief hier.

Landelijke India Werkgroep - 25 september 2013