Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


DALITS/KASTELOZEN - DOSSIER POLITIEK
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
12 dec 2018:
European Parliament calls on the EU to step up action at the UN and delegation levels to eliminate caste-based discrimination (IDSN):
IDSN welcomes today’s adoption of the European Parliament’s annual report on human rights and democracy in the world 2017 and the European Union’s policy on the matter.
18 jul 2018:
Australian Parliament passes motion on caste-based discrimination (IDSN):
The Australian Parliament has passed a landmark motion urging the Government to take action on fighting caste-based discrimination. The motion requests the government to consider interventions in inclusion and non-discrimination in humanitarian aid; inclusive recruitment practice and management practice in all business partners; and strengthening policy and human rights dialogues for the elimination of caste-based discrimination in Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The motion also urges the Government to support projects combating caste-based discrimination through Australian International Development Programmes.
13 jul 2018:
Women subjected to caste-based attacks in India call on the UN to act (IDSN):
UN side-event hears cases of caste-based violence against Dalit women in India where UN and legal experts respond with calls for action. The report Voices Against Caste Impunity: Narratives of Dalit Women in India, was also released at the event.
15 jun 2018:
UN rights chief references the unjust 10-year deferral of IDSN’s application for UN accreditation (IDSN):
The UN High Commissioner for Human Rights has presented his Annual Report to the UN HRC. The report features concern over the continuous deferral of applications for UN consultative status from civil society organisations.
14 dec 2017:
European Parliament report urges EU to step up action on caste discrimination (IDSN):
In its 2017 Annual Report the European Parliament calls for an EU policy on caste discrimination and urges the EU and its Member States to “intensify efforts and support related initiatives....".
22 jun 2017:
VN-bijeenkomst: Blokkade toegang van maat­schap­pelijke organisaties tot VN moet nu stoppen (IDSN):
Tijdens een VN-bijeenkomst in New York hebben verschillende landen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gesproken over hoe de NGO-commissie, die de ECOSOC-accreditatie van de VN toekent, de legitieme deelname van het maatschappelijk middenveld in de VN effectief blokkeert. Verschillende schokkende voorbeelden van intimidatie door de NGO-commissie werden met elkaar gedeeld, waaronder de al 9 jaren durende opschorting van de aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN). Dit is het gevolg van de voortdurend aanhoudende vragen van één land binnen de commissie. Deelnemers aan de bijeenkomst schetsten mogelijkheden om de commissie te hervormen en de VN open te stellen voor deelname van het maatschappelijk middenveld.
24 mei 2017:
UN Members States: India must do more to uphold the rights of Dalits (IDSN):
At the UN review of the human rights situation in India, more than a dozen UN Member States recommended actions to ensure the rights of Dalits. The recommendations come following reports and statements from civil society, including Dalit rights organisations, documenting the lack of enforcement and protection of the human rights of Dalits in India.
17 mrt 2017:
Rechtenactivisten bij evaluatie VN: Bangladesh moet kastendiscriminatie steviger aanpakken (IDSN):
IDSN-leden Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) en Network of Non-Mainstreamed Marginalized Communities (NNMC) namen deel aan de evaluatie van Bangladesh door de VN-Mensenrechtencommissie (CCPR) in maart 2017.
15 mrt 2017:
UPR 2017 recommendations: Caste discrimination in India and the UK (IDSN):
India and the UK will be up for review by the Universal Periodic Review (UPR) mechanism of the United Nations Human Rights Council on 4 May 2017.
13 feb 2017:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-1-2017) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het weren van maatschappelijke organisaties door de Indiase overheid
31 jan 2017:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het weren van maatschappelijke organisaties door de Indiase overheid
21 dec 2016:
Rapport Europees Parlement roept op tot EU-beleid tegen kastendiscriminatie (IDSN):
In haar "Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake" (2016) uit het Europees Parlement (EP) diepe bezorgdheid over de ernstige schendingen van de mensenrechten van Dalits. Het rapport pleit voor de ontwikkeling van een EU-beleid gericht tegen kastendiscriminatie.
25 nov 2016:
IDSN tijdens overleg VN anti-racisme organisatie met maatschappelijk middenveld: Sla handen ineen voor beëindiging rassendiscriminatie (IDSN):
Op 23 november 2016 was er een overleg tussen de Commissie voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) en maatschappelijke organisaties, “over hoe de handen ineen te slaan om rassendiscriminatie te beëindigen”. Doel was na te denken over de manier waarop het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie bijdraagt aan en verschil maakt in de strijd tegen rassendiscriminatie en om inzichten bijeen te brengen over hoe haar betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld te verbeteren en bevorderen.
21 okt 2016:
The Special Rapporteur on Minority issues completed her visit to Sri Lanka (IDSN):
The UN Special Rapporteur on Minority Issues, Rita Izsák-Ndiaye, just completed her official 10 days visit in Sri Lanka. In her statement on 20 October, the SR urged the government to take concrete steps to protect Sri Lanka’s minorities. She noted that there were “remaining challenges” within Tamil and Muslim communities, including return of occupied land, missing persons, demilitarization, release of security-related detainees, poverty, violence and discrimination against women, and caste-based discrimination.
6 okt 2016:
Rapport Ministerie van Buitenlandse Zaken VS over mensenrechten in India 2015: Kastendiscriminatie beschreven als cruciale factor in Zuid-Azië (IDSN):
Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar 2015-rapport over mensenrechtenpraktijken in India uitgebracht, met daarin een uitgebreid overzicht van de mensenrechtensituatie in het land. Het rapport bestrijkt thema’s als beroving van het leven, gevangenschap, marte-ling, gerechtelijke procedures, geweld, vrijheid van menings-uiting, vereniging en religie, culturele rechten, bewegings-vrijheid, vluchtelingen, politieke rechten, arbeidsrechten en discriminatie van kwetsbare groepen, zoals vrouwen, Dalits, inheemse volken, lesbiennes, homoseksuelen, bi-, trans- en interseksuelen, kinderen, mensen met een handicap en mensen besmet door HIV/AIDS.
15 sep 2016:
De kastenkwestie op de huidige zitting van de Mensenrechtenraad (IDSN):
De VN-Mensenrechtenraad begon haar 33e zitting op 13 september. Dit jaar besteed het verslag van de Speciale Rapporteur voor Hedendaagse Vormen van Slavernij (met inbegrip van oorzaken en gevolgen) thematische aandacht aan schuldslavernij.
7 sep 2016:
Kastendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk (IDSN):
Op 28 augustus 2016 publiceerde het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD: Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie), als onderdeel van het reguliere beoordelingsproces, haar afsluitende opmerkingen aan het Verenigd Koninkrijk. De Commissie uitte haar bezorgdheid dat “een aantal bepalingen van de Equality Act 2010 (Wet inzake Gelijkheid) nog niet wettelijk van kracht zijn, met inbegrip van Hoofdstuk 9(5) (a) over kastendiscriminatie”.
30 jun 2016:
Europarlementariërs doen voor bestrijding kaste een appèl op hoofd buitenlands beleid EU (IDSN):
Een groep van Europese Parlementariërs van verschillende politieke partijen heeft de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU, Federica Mogherini, gevraagd om ervoor te zorgen dat EU-maatregelen om kastendiscriminatie te bestrijden voorrang krijgen op het hoogste niveau.
1 jun 2016:
Beruchte NGO-Commissie houdt verdedigers mensenrechten buiten de VN (IDSN):
Voor de 18e keer sinds 2008 heeft de Commissie voor NGO's de aanvraag van IDSN voor een adviserende status bij ECOSOC [de Economische en Sociale Raad van de VN] – de langst lopende in zijn soort – opgeschort. Twee extra vragen uit India hebben het proces nogmaals vertraagd.
25 mei 2016:
IDSN al 8 jaar geblokkeerd bij VN door obstructie India (IDSN):
Meer dan 230 NGO's hebben een beroep gedaan op de leden van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) om de procedure van de Commissie van NGO’s te herzien die bepaalde mensenrechtenorganisaties - met inbegrip van ISDN – verhindert om zich vrijelijk te verbinden met de VN.
9 mei 2016:
VN-Rapporteur kritiseert Indiase wet buitenlandse donaties (IDSN):
Een controversiële Indiase wet kan worden ingezet om organisaties die de regering bekritiseren het zwijgen op te leggen. Het in strijd met India's internationale mensenrechtenverplichtingen, aldus een VN-expert.
28 apr 2016:
VN-expert Leilani Farha: India moet wet aannemen tegen discriminatie bij huisvesting (IDSN):
De Speciale VN-Rapporteur voor het Recht op Passende Huisvesting heeft haar 12-daags bezoek aan India afgerond waarna zij haar bezorgdheid heeft geuit over de erfenis van discriminatie van Dalits en andere gemarginaliseerde groepen in India.
7 apr 2016:
IDSN-leden pleiten bij de Verenigde Naties voor Dalits (IDSN):
De derde week van maart 2016 was voor het International Dalit Solidarity Network een bewogen week. Het hoogste orgaan van het netwerk kwam bijeen in Genève, de Speciale VN-Rapporteur inzake Minderhedenvraagstukken presenteerde een baanbrekend rapport over kastendiscriminatie en IDSN-leden ontmoetten een aantal hooggeplaatste VN-functionarissen.
30 mrt 2016:
Plaatsvervangend Hoge VN-Commissaris ernstig bezorgd over kastendiscriminatie (IDSN):
Tijdens de 31e zitting van de VN-Mensenrechtenraad hadden Dalit-mensenrechtenactivisten een ontmoeting met de hoge VN-ambtenaar voor mensenrechten, Kate Gilmore.
30 mrt 2016:
Human Rights Watch: EU moet India aanmoedigen om Dalits te beschermen (IDSN):
Aan de vooravond van de EU-India Top – die vandaag [30 maart] plaatsvindt – heeft Human Rights Watch een brief aan de EU geschreven over talrijke belangrijke mensenrechtenkwesties. Daarbij hoort ook het falen van de Indiase regering om haar Dalit-bevolking te beschermen.
17 mrt 2016:
VN-expert roept landen op eind te maken aan kastendiscriminatie (IDSN):
Nieuw rapport over kastendiscriminatie door Speciale VN-Rapporteur is mijlpaal, aldus Human Rights Watch, Minority Rights Group en IDSN in gezamenlijk persbericht.
4 jan 2016:
Belangrijke wetswijziging tegen kastengeweld in India aangenomen (IDSN):
Een historische aanpassing van de wet die kastengeweld moet voorkomen en bestrijden is op 21 december aangenomen door het Indiase Hogerhuis (Rajya Sabha). Deze was in augustus al goedgekeurd door het Indiase Lagerhuis (Lok Sabha).
2015
omhoog
2 dec 2015:
VN Minderhedenforum: Dalit-rechtenverdedigers spreken zich uit over schokkend gebrek aan gerechtigheid voor Dalits (IDSN):
Drie Dalit-mensenrechtenverdedigers spraken op het VN Forum over Minderhedenvraagstukken. Durga Sob, uit Nepal, en Manjula Pradeep en Ramesh Nathan, beiden uit India, deden krachtige uitspraken over de ellendige toestand van de rechtstoegang voor Dalits en de slechte behandeling van Dalits binnen het strafrechtelijk systeem.
2 dec 2015:
Extra aandacht voor kaste op 50e verjaardag VN anti-racisme conventie (IDSN):
Tijdens de vijftigste verjaardag van het anti-discriminatie verdrag van het International Committee on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) op 26 november vroegen de International Movement Against all forms of Discrimination and Racism (IMADR) en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) speciale aandacht voor kastendiscriminatie.
12 nov 2015:
Stand for Human Rights Campaign launched by Human Rights and Democracy Network (IDSN):
Today The Human Rights and Democracy Network (HRDN), of which IDSN is a member has launched the year-long campaign Stand 4 Human Rights Defenders.
5 nov 2015:
Nepal – VN leden diep bezorgd over kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid (IDSN):
Zeventien lidstaten van de VN hebben hun bezorgdheid en aanbevelingen over kastendiscriminatie geuit tijdens de UN Periodic Review van Nepal, waarbij ze met name bij de regering aandringen op daadwerkelijke uitvoering van de Kastendiscriminatie- en Onaanraakbaarheidswet van 2011.
3 sep 2015:
Historische wetswijziging tegen kastengeweld goedgekeurd door India’s Parlement (IDSN):
Een historische aanpassing van de wet die kastengeweld moet voorkomen en bestrijden is onlangs door het Lagerhuis van de Lok Sabha (het Indiase parlement) aangenomen. Het aannemen van deze wet - de Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act - is een belangrijke overwinning voor de Dalit-beweging in India en voor allen die zich inzetten voor gerechtigheid en gelijkheid.
10 aug 2015:
Politieoptreden in Kathmandu tegen protest van Dalit-politici en -activisten (IDSN):
Een aangekondigde en via de media verslagen protestdemonstratie op 4 augustus 2015 in Kathmandu, georganiseerd door het Joint Dalit Struggle Committee waaronder de Coalition of Dalit Constituent Assembly (CA) Members, het maatschappelijk Dalit-middenveld en het Joint Political Dalit Struggle Committee, eindigde in een gewelddadige strijd met de politie. De Dalit-activisten drongen aan op het waarborgen van Dalit-rechten in de nieuwe ontwerp-Grondwet en eisten evenredige vertegenwoordiging met aanvullende compensatie in de centrale en provinciale overheden en de wetgevende macht.
1 jul 2015:
Oproep tot meer actie ter bestrijding van kasten- en vrouwenslavernij tijdens VN-bijeenkomst IDSN (IDSN):
Tegelijk met de 29e zitting van de VN-Mensenrechtenraad organiseerde ISDN samen met een aantal ondersteunende organisaties een bijeenkomst over "Kasten- en gendergerelateerde gedwongen arbeid en slavernij". Tijdens die bijeenkomst werd op video een thematoespraak van de Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij - mevrouw Urmila Bhoola - getoond; er was gelegenheid voor een constructieve dialoog en uitwisseling van informatie en aanbevelingen tussen VN-organisaties, maatschappelijke organisaties en landen.
14 mei 2015:
Antwoorden op Vragen Europees Parlement :
(ingez. 3-3-2015) aan de Europese Commissie over kastendiscriminatie
24 mrt 2015:
Resolutie tegen kastendiscriminatie in VS Congres (IDSN):
De parlementsresolutie die op 16 maart werd ingediend door congreslid Eleanor Holmes Norton veroordeelt kastendiscriminatie en vraagt de internationale gemeenschap om hiernaar te handelen. De 1st Global Conference on Defending Dalit Rights ("1e Mondiale Conferentie ter Verdediging van Dalit-Rechten"), die plaatsvond in Washington DC van 19 tot 21 maart, prees het congreslid voor de indiening van de resolutie en drong er bij het Congres op aan die krachtig te steunen.
20 feb 2015:
India blokkeert nog steeds VN-status internationaal Dalit-netwerk (IDSN):
Ondanks de ernstige bezorgdheid geuit door de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging, de Internationale Dienst voor Mensenrechten (ISHR) en anderen over de 8 jaar uitstel van de aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) voor een adviserende VN-status (ECOSOC), duurt de onrechtvaardige ondervraging van ISDN voort en is de aanvraag opnieuw uitgesteld.
13 jan 2015:
President Wereldbank en secretaris-generaal VN: Stoppen met uitsluiting op basis van kaste in India is sleutel tot gedeelde welvaart (IDSN):
In een voordracht bij de Indiase Raad voor Wereldvraagstukken benadrukte Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de VN, de noodzaak van ‘inclusieve’ groei en gedeelde welvaart met de opmerking dat "miljoenen Dalits, tribalen en anderen nog steeds gediscrimineerd worden, vooral vrouwen en meisjes”.
Tijdens een bezoek aan Gujarat waarschuwde ook president van de Wereldbank, Jim Yong Kim, dat, hoewel India een snelgroeiende economie heeft, "de Indiase samenleving een voortdurende uitsluiting kent die gebaseerd is op, onder andere, het kastensysteem. Dit kan gedeelde welvaart belemmeren omdat het de grondslag vormt voor discriminatie op vele gebieden, met inbegrip van werkgelegenheid en andere markten, maar ook in openbare diensten".
2014
omhoog
21 nov 2014:
Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) wil betere bescherming kastelozen in kledingfabrieken India (GroningerKrant.nl):
Samen met twee Nederlandse collega-Europarlementariërs, Agnes Jongerius (PvdA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD), heeft Peter van Dalen schriftelijke vragen gesteld over de omstandigheden in Indiase kledingfabrieken. Van Dalen: "Er gebeuren vreselijke dingen in de Indiase fabrieken waar de kleding wordt gemaakt die wij dragen. Ik wil dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en de mensen die daar werken, veelal kastelozen, beter beschermen."
14 nov 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-10-2014) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in de productieketens van kledingmerken
29 okt 2014:
India tijdens Algemene Vergadering VN aangesproken op blokkeren van adviserende VN-status IDSN (IDSN):
Tijdens de bijeenkomst voor de Algemene Vergadering van de VN op 28 oktober bekritiseerde de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging, Mr. Maina Kiai, India voor het op willekeurige gronden blokkeren van de adviserende VN-status van het International Dalit Solidarity Network (ISDN). Hij noemde dat "absoluut onaanvaardbaar, verkeerd en oneerlijk".
27 okt 2014:
VN-instanties in India strijden samen tegen kastendiscriminatie (IDSN):
Op initiatief van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) werken zes VN-organisaties, IFAD, ILO, UNFPA, UNICEF, VN-Vrouwen en UNDP, samen om Dalit- en Adivasi-kwesties sneller op te pakken zodat het realiseren van hun rechten in nationaal en deelstaatbeleid en planning worden gewaarborgd.
21 okt 2014:
Speciale VN-Rapporteur bekritiseert ongegrond uitstel van accreditatie ISDN door NGO-Commissie (IDSN):
De aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) voor accreditatie als NGO bij de VN wordt al zeven jaar door India tegengewerkt in de NGO Commissie. De Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vakbonden geeft daaraan in zijn laatste rapport de nodige aandacht. Hij doet dit in het kader van zijn rapport over het functioneren van multilaterale instellingen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
3 okt 2014:
Meer aandacht VN-experts voor kastendiscriminatie (IDSN):
Tijdens een recente bijeenkomst te Gen&egarve;ve van VN-Rapporteurs mensenrechten met maatschappelijke organisaties werd kastendiscriminatie door de rapporteurs vaak genoemd als belangrijk onderwerp dat voor door hen behandelde thema's van groot belang is. Een team van ISDN was op de bijeenkomst aanwezig en stelde de kwestie van kastendiscriminatie aan de orde. Veel VN-Rapporteurs reageerden daarop met een opvallende betrokkenheid.
25 sep 2014:
Premier en president India vragen natie einde te maken aan kastensysteem (IDSN):
In twee afzonderlijke toespraken hebben de Indiase premier, Narendra Modi, en de Indiase president, Shri Pranab Mukherjee, de dringende noodzaak benadrukt om een einde te maken aan het kastensysteem en het geweld tussen religieuze groepen die het land splijten en de ontwikkeling van India in de weg staan.
sep 2014:
Nota gepresenteerd aan VN Experts Mensenrechten: Religieuze minderheden in Pakistan: Dalits (PDSN/IDSN):
Er is in toenemende mate sprake van discriminatie, vervolging en geweld tegen religieuze minderheden in Pakistan en een gestage uitholling van hun burgerrechten. Groeiend extremisme en een verhoogd gevoel van religieuze identiteit onder de meerderheid van de bevolking ten koste van de identiteit als staatsburger, zorgt bij de minderheden voor een intenser gevoel van vervreemding van de reguliere samenleving. Het groeiend aantal incidenten van groepsgeweld, gerichte moorden, beschuldiging van godslastering, gedwongen bekering van minderjarige meisjes en het onvermogen van de overheid om schendingen van de rechten van minderheden te beteugelen zijn zeer verontrustend. De mate van geweld en van bedreiging van hun identiteit, cultuur, religie, hun leven en hun eigendommen hebben een punt bereikt waarop de minderheden in voortdurende angst leven en bezorgd zijn en zich zorgen maken over een dreigende ramp.
12 aug 2014:
VN roept India op een eind te maken aan gedwongen prostitutie en kastengeweld tegen vrouwen (IDSN):
De eindconclusies en aanbevelingen van de beoordeling van India (2014) door de VN-Commissie voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) zijn bekendgemaakt. De commissie uit ernstige bezorgdheid over de mensenrechtenschendingen tegen Dalit-vrouwen, op kaste gebaseerd geweld en verkrachting, landrechten en het gebrek aan uitvoering van de Scheduled Caste en Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (Wet ter voorkoming van wreedheden tegen kasten en inheemse volken) en andere belangrijke wetten bedoeld om Dalit-vrouwen te beschermen. Bij de conclusies worden echter onvoldoende de discriminatie van Dalit-vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt - met name het handmatig poepruimen – aan de orde gesteld, ondanks het feit dat deze aandachtspunten waren vastgelegd in de lijst van problemen ter beoordeling door CEDAW-deskundigen.
5 aug 2014:
'India negeert VN-aanbevelingen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan' (TwoCircles.net):
India negeert de aanbevelingen van de Verenigde Naties met betrekking tot discriminatie en geweld tegen vrouwen, aldus experts afgelopen dinsdag.
Ze lieten weten dat de VN-commissie inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) op 18 juli 2014 een rapport aan de Indiase regering stuurde met aanbevelingen voor het versterken en amenderen van wetten met betrekking tot discriminatie van en geweld tegen vrouwen. Maar in plaats van het opnemen van de veranderingen en wijziging van de wetgeving plaatst de Indiase regering vragen bij de aanbevelingen.
3 jul 2014:
VN-Commissie uit ernstige bezorgdheid over Dalit-vrouwen en het niet uitvoeren van wetten (IDSN):
In de VN-Commissie voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) werd, tijdens de beoordeling van India op 2 juli 2014, door diverse deskundigen van de Commissie de problematiek van de Dalit-vrouwen en -meisjes onder de aandacht gebracht; de Commissie constateerde dat Dalit-vrouwen en het gebrek aan implementatie van wetten zaken van ernstige zorg zijn.
2 jul 2014:
Open Letter: A Call for Transparency in the ECOSOC NGO Accreditation Process (IDSN):
IDSN has joined other NGOs in sending an open letter to the ECOSOC members calling on them to take measures to stop the Committee on NGOs’ members from blocking legitimate human rights organisations from gaining ECOSOC status.
30 jun 2014:
Deelnemers bijeenkomst VN-Mensenrechtenraad over 'Kastengeweld tegen vrouwen' roepen op tot actie (IDSN):
Verslag van 26e zitting van de VN-Mensenrechtenraad op 17 juni 2014 over 'Kastengeweld tegen vrouwen: De rol van de VN bij de bestrijding van kastengeweld en -discriminatie'.
26 jun 2014:
Brief Landelijke India Werkgroep aan Tweede Kamer (LIW):
n.a.v. Notaoverleg Mensenrechten op 30 juni 2014
23 jun 2014:
Seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen: Minister Timmermans spreekt met Indiase regering - inzet in VN nog goeddeels afwezig (DNN):
Kamerleden van CU, SP, GroenLinks, D66 en SGP riepen Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op 11 juni op tot actie om het veelal onbestrafte geweld tegen Dalit-vrouwen bij de Indiase regering, de VN Mensenrechtenraad en de EU aan de orde te stellen.
19 jun 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Van Bommel (SP), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Sjoerdsma (D66) :
(ingez. 11-6-2014) aan de minister van Buitenlandse Zaken over seksueel geweld tegen (Dalit-)vrouwen in India
18 jun 2014:
VN-Mensenrechtenraad: Maak eind aan op kasten gebaseerde verkrachting en geweld - Bijeenkomst benadrukt noodzaak van concrete maatregelen (persbericht IDSN/Human Rights Watch):
Hogere VN-mensenrechtenambtenaren riepen bij een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad op 17 juni 2014 op tot onmiddellijke actie om een eind te maken aan verkrachting en geweld tegen vrouwen op basis van kaste.
12 jun 2014:
Hoge VN-Commissaris spreekt zich uit over kastengerelateerde verkrachting en geweld op bijeenkomst VN-Mensenrechtenraad (IDSN):
Op dinsdag 17 juni zal de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, mevrouw Navi Pillay, de openingsverklaring afleggen over kastengerelateerd geweld tegen vrouwen op een bijeenkomst tijdens de VN-Mensenrechtenraad. De bijeenkomst volgt op een reeks wrede verkrachtingen van Dalit-vrouwen en de verkrachting en ophanging van twee tienermeisjes in India.
4 jun 2014:
Forse kritiek VN-deskundigen op India’s kinderrechtenbeleid (persbericht NCDHR):
India's kinderrechtenbeleid is scherp aangevallen op een belangrijke bijeenkomst van VN-deskundigen op 2 en 3 juni in Genève. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind kwam bijeen om India’s resultaten te beoordelen wat betreft de uitvoering van de Convention on the Rights of the Child (CRC; Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en de twee facultatieve protocollen daarvan.
16 mei 2014:
Indiase verkiezingen: 'Echte verandering moet vanuit de basis komen' (MO.be):
Narendra Modi en zijn Bharatiya Janata Party komen vandaag als grote overwinnaars naar voren uit de Indiase verkiezingen. Maar wat betekent deze uitslag voor de Dalits of kastelozen in het land? Waar staat de Dalit-beweging vandaag? En hoe zit het met Dalit-vrouwen? Mensenrechtenverdediger Henri Tiphagne en secretaris-generaal van de nationale Dalit-vrouwenbeweging Asha Kowtal geven uitleg. Zij bezochten Brussel deze week naar aanleiding van het EU – EIDHR Forum voor mensenrechtenactivisten.
14 mei 2014:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP), Van Laar (PvdA), Thieme (PvdD) en Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 13-2-2014) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over grote misstanden in de handgemaakte tapijtindustrie in India
7 apr 2014:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen en Dennis de Jong aan de Europese Commissie :
(ingez. 19-2-2014) over het rapport Tainted Carpets - Slavery and Child Labor in India's Hand-Made Carpet Sector
1 apr 2014:
VN Rapporteur publiceert rapporten over geweld tegen vrouwen in India en Bangladesh (DNN):
VN Rapporteur Mrs. Rashida Manjoo heeft onlangs haar rapporten over geweld tegen vrouwen in India en Bangladesh - en de gevolgen en oorzaken daarvan - gepubliceerd. De rapporten zijn gebaseerd op haar bezoek aan India en Bangladesh in april en mei 2013. In haar rapporten onderzoekt de VN Rapporteur ook de oorzaken en gevolgen van het geweld en hoe dit de uitoefening van de rechten van vrouwen beïnvloedt. In de rapporten bespreekt ze eveneens de reactie van de overheid en doet ze aanbevelingen.
19 mrt 2014:
Europees Parlement, VN en IDSN sporen lidstaten VN-Mensenrechtenraad aan kastendiscriminatie te bestrijden (IDSN):
Het Europees Parlement, de VN en het International Dalit Solidarity Network dringen er bij de lidstaten op aan om kastendiscriminatie aan de orde te stellen tijdens de maart-sessie van de VN-Mensenrechtenraad.
4 mrt 2014:
Kamervragen Alg. Comm. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking :
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten
19 feb 2014:
Schriftelijke Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen en Dennis de Jong aan de Europese Commissie :
over het rapport Tainted Carpets - Slavery and Child Labor in India's Hand-Made Carpet Sector
13 feb 2014:
Kamervragen Gesthuizen (SP), Van Laar (PvdA), Thieme (PvdD) en Voordewind (ChristenUnie) :
aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over grote misstanden in de handgemaakte tapijtindustrie in India
4 feb 2014:
Zuid-Aziatische parlementariërs gaan samen kastendiscriminatie bestrijden (IDSN):
Parlementariërs uit India, Nepal en Bangladesh hebben op 8-9 december in Kathmandu het 'Zuid-Aziatisch Parlementair Forum' (SAPF) opgericht om kastendiscriminatie te bestrijden tijdens een historische conferentie over Dalit-kwesties.
18 jan 2014:
Dalits in Dhaka dringen aan op anti-discriminatiewetgeving - 'Onaanraakbaren' in Bangladesh hopen dat voorgestelde wetgeving helpt bij de bestrijding van jarenlange marginalisering (Al Jazeera):
Riksja-rijders in Dhaka vervoeren hun passagiers naar vrijwel iedere woonwijk. Maar één trouwe klant was verbaasd toen een rijder weigerde Ganaktuli City Colony, een vervallen gebied waar meer dan 3000 Dalits wonen, binnen te gaan. Dalits waren ooit bekend als 'de onaanraakbaren' in grote delen van Zuid-Azië.
jan 2014:
Als India "boe!" roept, kruipen Nederlandse politici in hun schulp: Dalits en diplomatie (India Nu):
Bijna een jaar geleden kreeg de Dalit-activist Marimuthu Bharathan uit Tamil Nadu de Mensenrechtentulp, de Nederlandse staatsprijs voor Mensenrechten. Het zo veelbelovend begonnen 2013 leverde daarna vooral teleurstellingen op.
2013
omhoog
19 dec 2013:
Arrestatie van 15 Dalit- en Adivasi-activisten die protesteren tegen gebroken beloftes regering (IDSN):
Dalit- en Adivasi-activisten protesteerden afgelopen dinsdag voor het Indiase parlement, om hun woede kenbaar te maken omdat India's regerende partijen hun belofte niet nakwamen om zowel de belangrijke begrotingswetten ten gunste van Dalits en Adivasi te bespreken, als de wetswijzigingen die wreedheden tegen Dalits en Adivasi moet voorkomen.
5 dec 2013:
Minister Timmermans houdt zich op de vlakte over Dalits (DNN):
Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken heeft Kamerlid Voordewind een vraag gesteld over de positie van Dalits. Deze vraag is schriftelijk beantwoord. Het is positief dat Minister Timmermans de Dalit problematiek recent heeft besproken met de Indiase Minister van Buitenlandse Zaken en dat Nederland projecten steunt die bijdragen aan de verbetering van de rechtspositie van Dalits.
4 dec 2013:
Dalits en vrouwen forse verliezers van verkiezingen in Nepal (IDSN):
De democratie in Nepal lijkt zich te hebben afgekeerd van de integratie van vrouwen en Dalits. De uitslag van de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering – waarbij degene met de meeste stemmen als wint – heeft bijna geen vertegenwoordiging van Dalits en nauwelijks van vrouwen opgeleverd. Dit is een grote klap voor Dalits, en in het bijzonder voor Dalit-vrouwen, die lang en hard hebben gestreden om hun stem te laten horen in voorgaande Parlements- en Grondwetgevende Vergaderingen en die in de loop van de afgelopen jaren invloed hebben gekregen in commissies en in het opstellen van een grondwet.
4 dec 2013:
Nieuwe wet ‘handmatig poepruimen’: Nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen (IDSN):
India voert een nieuwe wetgeving in tegen handmatig poepruimen. Deze is bedoeld om deze vernederende praktijk - die ondanks een tientallen jaren oud verbod nog steeds blijft bestaan - uit te roeien. Indiase maatschappelijke organisaties verwelkomen het initiatief om de nieuwe wetgeving in te voeren, maar signaleren wel dat in het concept wetsontwerp nog een aantal noodzakelijke aspecten ontbreken in de wet die op 6 december wordt geïntroduceerd.
29 nov 2013:
Dalit spreekt op VN-Forum Minderheden (IDSN):
Dit jaar werd op het VN-Forum over Minderheidskwesties op 26-27 november aandacht besteed aan de rechten van religieuze minderheden, een onderwerp van groot belang voor Dalits in Pakistan en India. Een Dalit-vertegenwoordiger uit India sprak er, mede vanuit IDSN.
22 nov 2013:
Brief van Dalit Netwerk Nederland (DNN) aan Tweede Kamer (DNN):
"Dring bij Minister Timmermans aan op uitvoering Dalit motie"
8 nov 2013:
Hoofd VN-Mensenrechtenraad: ‘Versla het monster kastendiscriminatie’ (IDSN):
Hoge Commissaris voor mensenrechten Navi Pillay hield onlangs in het Verenigd Koningrijk een krachtige toespraak over de dringende noodzaak om de ‘verraderlijke schandvlek’ van kastendiscriminatie uit de weg te ruimen en drong er bij het VK op aan om haar uitstekende staat op het gebied van mensenrechten niet te bezoedelen door de uitvoering van de Britse anti-kastendiscriminatie-wetgeving uit te stellen.
15 okt 2013:
Finland vows to fight caste discrimination (IDSN):
The Finnish Minister of Foreign Affairs has promised to take active measures in fighting caste discrimination. His statements came at an event organised by the Dalit Solidarity Network in Finland (DSN-Fi), which formed part of an impressive campaign week by DSN-Fi.
10 okt 2013:
Europees Parlement: Europese Unie moet kastendiscriminatie bestrijden (persbericht IDSN):
De gekozen vertegenwoordigers van een half miljard Europeanen uit 28 landen hebben vandaag, 10 oktober, in het Europees Parlement (EP) een scherp geformuleerde resolutie over kastendiscriminatie aangenomen.
2 okt 2013:
Minister Timmermans durft vingers niet aan 300 miljoen Dalits te branden (LIW/DNN):
Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft tijdens het Kamerdebat op 30 september jl. over Mensenrechten nauwelijks aandacht besteed aan de positie van de Dalits. Ook in zijn beleidsbrief over mensenrechten 'Recht en respect voor ieder mens' werden Dalits niet genoemd en een Kamervraag vooraf aan het debat over uitvoering van aangenomen moties over de positie van Dalits werd niet echt beantwoord. Dat is alleen al opmerkelijk omdat Nederland jarenlang een voortrekker was als het om de positie van Dalits gaat. Het lijkt er sterk op dat onze economische belangen minister Timmermans er van weerhouden om zich - zoals hij nog in december 2012 beloofde - zich in te zetten voor de versterking van de positie van Dalits.
19 sep 2013:
EP Commissie keurt kastenresolutie goed (IDSN):
Volgende maand zal het Europees Parlement haar ernstige bezorgdheid uiten over kastendiscriminatie en er bij de EU op aandringen om actie te ondernemen met betrekking tot dit ernstige mensenrechtenprobleem.
18 sep 2013:
Dalit Netwerk Nederland pleit in brief aan Kamer voor uitvoering motie Dalits (DNN):
Eind september 2013 bespreekt de Kamer met Minister Timmermans zijn beleidsbrief over mensenrechten: "Respect en recht voor ieder mens". Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) stuurde een brief aan de Kamer waarin zij bepleit om de rechteloze positie van de circa 300 miljoen Dalits (opnieuw) tot een prioriteit van het mensenrechtenbeleid te maken.
9 sep 2013:
India neemt wetsvoorstel handmatig poepruimen aan (IDSN):
Een langverwacht wetsvoorstel dat strontruimen met de hand verbiedt werd op 7 september aangenomen door het Indiase parlement. Maar twee toonaangevende campagne-organisaties zeggen dat er nog veel moet gebeuren voordat deze onmenselijke praktijk volledig uitgebannen is.
9 jul 2013:
Europarlementariërs willen actief EU-beleid kastenprobleem (IDSN):
In de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement op 8 juli vond een discussie plaats over de noodzaak van een EU-beleid met betrekking tot kastendiscriminatie. Europarlementsleden zijn van mening dat dit ernstige mensenrechtenprobleem prioritaire actie van de EU rechtvaardigt, en bereiden een resolutie voor over de kwestie.
10 jun 2013:
Antwoorden op vervolg-Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 6-5-2013) door de minister van BuZa n.a.v. seksueel geweld tegen (Dalit-)vrouwen in India en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties
7 jun 2013:
Kom in actie voor verbetering situatie Dalit-vrouwen: Vrouwen en meisjes moeten speciale bescherming tegen kastendiscriminatie krijgen: Vrouwen en meisjes moeten speciale bescherming tegen kastendiscriminatie krijgen (IDSN):
VN-lidstaten moeten dringend aandacht schenken aan en resoluut actie ondernemen voor de verbetering van de situatie van Dalit-vrouwen, zo laten vier internationale NGO’s (non-gouvernementele organisaties) weten. Door de combinatie van hun kaste en sekse zijn miljoenen Dalit-vrouwen uitermate kwetsbaar voor discriminatie en geweld, waaronder verkrachting, gedwongen prostitutie en moderne vormen van slavernij.
24 mei 2013:
VN-deskundigen spreken zich uit over kastenkwestie (IDSN):
Zeven VN-mensenrechtenexperts – de zogenoemde Special Procedures Mandate Holders – zijn met een krachtige mediaverklaring gekomen, gericht op het geweld tegen en de discriminatie van ‘s werelds 'onaanraakbaren', met name de Dalits in Zuid-Azië.
22 mei 2013:
Oproep tot speciale aandacht VN voor Dalit-vrouwen (IDSN):
IDSN heeft VN-lidstaten opgeroepen om - bij de komende jaarlijkse resolutie van de Mensenrechtenraad over geweld tegen vrouwen - Dalit-vrouwen te beschouwen als een bijzonder kwetsbare groep.
15 mei 2013:
VN-expert: Onderwijssysteem laat Dalits in de steek (IDSN):
In zijn recente verslag wijst de Speciale VN-Rapporteur inzake hedendaagse vormen van racisme erop dat discriminatie van Dalits in het onderwijssysteem wijdverbreid is in landen waar kasten een rol spelen. Het leidt tot een hoge uitval bij het onderwijs en zelfs tot zelfmoorden.
6 mei 2013:
Vervolg-Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
aan de ministers van BuZa en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking n.a.v. seksueel geweld tegen (Dalit-)vrouwen in India en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties
2 mei 2013:
Speciale VN-Rapporteur inzake geweld tegen vrouwen: Cultuur van straffeloosheid schaadt Dalit-vrouwen (IDSN):
Op de laatste dag van haar bezoek aan India zei de Speciale VN-Rapporteur inzake geweld tegen vrouwen, mevrouw Rashida Manjoo, dat Dalit-vrouwen enkele van de ergste vormen van discriminatie en onderdrukking ondervinden.
30 apr 2013:
VN ‘Mensenrechtenexamen’ Bangladesh: Dalits hebben bescherming nodig (IDSN):
Toen Bangladesh werd beoordeeld in het kader van het Universal Periodic Review (UPR) (‘mensenrechtenexamen’) van de VN op 29 april, werd bezorgdheid geuit over de mensenrechtensituatie van de minderheden in het land, waaronder de Dalits.
26 apr 2013:
Kastendiscriminatie in Groot-Brittannië (DNN):
De VN Commissie voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) adviseert Britse regering om kastendiscriminatie te verbieden en slachtoffers te helpen.
28 mrt 2013:
Antwoorden Minister BuZa op Kamervragen seksueel geweld tegen (Dalit-)vrouwen en beperkingen mensenrechtenorganisaties: Reactie van de Landelijke India Werkgroep (LIW):
Een bijna tweederde meerderheid van de Kamer vroeg de Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans en de Minister van Buitenlandse Handel en OS Ploumen meer actie te ondernemen tegen (seksueel) geweld tegen vrouwen, in het bijzonder Dalit-vrouwen die daarvan veelvuldig het slachtoffer zijn. De Kamer maakt zich ook zeer bezorgd over het feit dat de Indiase regering een groot aantal Indiase en internationale organisaties op de 'verdachtenlijst' heeft geplaatst en visabeperkingen oplegt.
27 mrt 2013:
Pakistan: Dalits willen vertegenwoordiging in het Parlement (IDSN):
Deelnemers aan een discussie van het Pakistan Dalit Solidarity Network over de aanstaande verkiezingen, waaronder vertegenwoordiging van de zogenoemde scheduled castes (‘erkende kastes’, oftewel Dalits), verlangen van politieke partijen dat zij tenminste een gedelegeerde van die kastes op een gereserveerde parlementszetel voor minderheden zetten.
Daarnaast willen ze dat op zijn minst één algemene zetel aan een Dalit-vertegenwoordiger wordt toegewezen om ervoor te zorgen. Dat moet er voor zorgen dat de buitengesloten Dalit-gemeenschap van circa 3 miljoen mensen beter vertegenwoordigd wordt.
12 mrt 2013:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) e.a. :
(ingez. 28-1-2013) door de minister van BuZa n.a.v. seksueel geweld tegen vrouwen in India en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties
4 mrt 2013:
Britse Dalits en supporters bekritiseren hun regering: Hogerhuis steunt wetsvoorstel om kastendiscriminatie uit te bannen (IDSN):
Terwijl actievoerders buiten het Britse Parlement demonstreerden tegen kastendiscriminatie, besloot het Britse Hogerhuis (House of Lords) een wetsvoorstel te steunen dat kastendiscriminatie illegaal moet maken in het Verenigd Koninkrijk.
mrt 2013:
Zorg over vrouwen en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties: Tweede Kamer wil actie voor vrouwen India (India Nu):
Een bijna tweederde meerderheid van de Tweede Kamer vroeg eind januari aan de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen om meer actie te ondernemen tegen (seksueel) geweld tegen vrouwen in India, in het bijzonder Dalits die daarvan veelvuldig het slachtoffer zijn.
De Kamer is ook zeer bezorgd over de ontwikkeling dat het zowel Indiase als internationale organisaties steeds moeilijker wordt gemaakt om geld te ontvangen of te verstrekken voor het beschermen van de mensenrechten in India. Ook worden soms paspoorten geweigerd en vaak geen visa verstrekt aan vertegenwoordigers van buitenlandse organisaties.
28 feb 2013:
Onderzoek voor het Europees Parlement: EU moet kastendiscriminatie erkennen en aanpakken (IDSN):
Een nieuwe studie in opdracht van het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement pleit voor een grotere rol van de Europese Unie in de strijd tegen kastendiscriminatie. De studie is positief ontvangen door de leden van het Europees Parlement.
28 feb 2013:
Dalits slachtoffer van niet uitgevoerde wetgeving (IDSN):
De Onafhankelijke Expert voor Minderhedenvraagstukken van de VN sprak op een bijeenkomst op 28 februari over de gebrekkige uitvoering van wetten die bedoeld zijn om Dalits te beschermen tegen discriminatie en kastengerelateerd geweld.
21 feb 2013:
Kastenongelijkheid op ontwikkelingsagenda na 2015 (IDSN):
Een uitgebreide mondiale publieke raadpleging over de post-2015-ontwikkelingsagenda, onder leiding van VN-organisaties gedurende een periode van vijf maanden, heeft kastendiscriminatie aangewezen als bron van ongelijkheid. Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) heeft daar nadrukkelijk voor gepleit.
28 jan 2013:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) e.a. :
aan de ministers van BuZa en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over seksueel geweld tegen vrouwen in India en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties
17 jan 2013:
Europees Parlement dringt bij India aan om geweld tegen vrouwen te bestrijden (IDSN):
Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over geweld tegen vrouwen in India. Het document bevat diverse verwijzingen naar kastendiscriminatie en de situatie van Dalit-vrouwen.
8 jan 2013:
Paspoort geweigerd aan Indiase Dalit-winnaar van Mensenrechtentulp 2012 (persbericht DNN/IDSN):
De winnaar van de Nederlandse Mensenrechtentulp 2012 kan zijn prijs niet zelf ontvangen. Marimuthu Bharathan, een Dalit-mensenrechtenverdediger uit Tamil Nadu, krijgt geen paspoort van de Indiase autoriteiten.
7 jan 2013:
Dalit-winnaar van Mensenrechtentulp 2012 Bharathan krijgt geen paspoort om prijs op te halen (LIW/DNN):
De Indiase Dalit (‘kasteloze’) activist Marimuthu Bharathan mag de Mensenrechtentulp die hij op 9 januari 2013 van Minister Timmermans zou ontvangen, niet komen ophalen. De Indiase overheid weigert hem een paspoort te geven.
2 jan 2013:
Minister Timmermans (BZ) wil meer aandacht voor Dalits, ook in de Europese Unie: Kamervragen, moties en debat in Kamer geven de aanzet (LIW):
Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken op 18-19 december 2012 kaartte Kamerlid Voordwind de Dalit-kwestie aan bij Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Dat deed hij eerder bij voormalig minister van BZ Rosenthal.
Hij zei: "In de Kamer is een motie van mijn hand aangenomen die vraagt om extra aandacht te besteden aan het denken in klassen [Hij bedoelt waarschijnlijk kastes] en de positie van de Dalits. Die motie is opnieuw niet uitgevoerd. Ik vraag de minister om daar nogmaals naar te kijken. Ik zal de motie ook aan hem overhandigen."
2012
omhoog
13 dec 2012:
Europees Parlement neemt historische resolutie over Dalits aan (persbericht IDSN):
Vandaag (13 december 2012) werd een krachtig geformuleerde resolutie over kastendiscriminatie in India bediscussieerd en aangenomen door het Europees Parlement. Het Parlement veroordeelt het grote aantal gruweldaden tegen Dalits en het gebrek aan actie tegen kastendiscriminatie door de Indiase regering.
13 dec 2012:
"Dalits zijn vogelvrij, dat kan en moet anders!" :
bijdrage van Europarlementariër Peter van Dalen aan het debat over kastendiscriminatie in India
6 dec 2012:
Brief van Dalit Netwerk Nederland (DNN) aan Tweede Kamer (DNN):
n.a.v. mensenrechtenschending Dalits en arbeidsrechtenschending in productieketens van Nederlandse bedrijven
4 dec 2012:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
(ingez. 9-10-2012) aan President Europese Raad n.a.v. gebonden (kinder)arbeid Dalit-meisjes in de kledingproductie van Europese bedrijven (vervolgvraag op vragen 14-6-2012)
26 nov 2012:
Minister belooft betere wet om Dalits te beschermen (IDSN):
Duizenden Dalits en Adivasi kwamen op vrijdag 23 november in Delhi bijeen om wijzigingen te eisen van de wet ter voorkoming van wreedheden tegen Dalits en Adivasi (de SC/ST Prevention of Atrocities Act (PoA Act)). De regering kan deze wijzigingen begin volgend jaar invoeren.
1 nov 2012:
VN bezorgd over rechten minderheden (waaronder Dalits) in Pakistan (IDSN):
Op 30 oktober, toen Pakistan haar periodieke ‘mensenrechtentoets’ aflegde voor VN Mensenrechtenraad, spraken veel landen hun grote bezorgdheid uit over de mensenrechtensituatie van religieuze minderheden, inclusief de Dalits (‘kastelozen’) van Pakistan.
26 okt 2012:
Grote Dalit-demonstratie tegen geweld staat op stapel in New Delhi (IDSN):
Een coalitie van 150 Indiase NGO’s vraagt verandering én een behoorlijke uitvoering van de wetten die Dalits (kastelozen) en Adivasi (tribalen) zouden moeten beschermen tegen geweld en wreedheden. De campagne neemt nu flink in kracht toe.
23 okt 2012:
Pakistan's 'mensenrechtenexamen' bij de VN (DNN):
Pakistan will be reviewed for the second time by the UPR Working Group at the 14th UPR session on 30 October 2012. On this occassion, Pakistan Dalit Solidarity Network (PDSN) and the International Dalit Solidarity Network (IDSN) have prepared and submitted a stakeholders' report to the OHCHR on 23 April 2012 concerning discrimination against Dalits in Pakistan.
9 okt 2012:
Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
aan President Europese Raad n.a.v. gebonden (kinder)arbeid Dalit-meisjes in de kledingproductie van Europese bedrijven (vervolgvraag op vragen 14-6-2012)
3 okt 2012:
Antwoorden op Kamervragen GroenLinks e.a. :
(ingez. 30-8-2012) over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in kledingindustrie
13 sep 2012:
VN experts roepen op tot beëindiging ‘kaste stigma’ en slavernij (persbericht IDSN):
VN experts en Dalit-activisten riepen regeringen op om een eind te maken aan het stigma en de uitsluiting die het gevolg is van kastendiscriminatie. Zij deden dit tijdens een bijeenkomst op de 21e sessie van de Mensenrechtenraad in Genève.
20 aug 2012:
Casting out Caste in Britain (blog Geeta Bandi-Phillips, Huffington Post):
“What is your caste?” I would be asked. In London. When walking with my husband, who is white, I’d be asked, “Could your parents not find any good Indian boy? What is your caste anyway?” When my answer was just to smile or walk away, the quiet whisper was always “She must be from a low caste. Otherwise why would you not tell? I can’t imagine our children doing that. My husband would kill us all”.
8 aug 2012:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen (ECR), Thijs Berman (S&D) en Sir Graham Watson (ALDE)
(ingez. 14-6-2012) aan de Europese Commissie n.a.v. gebonden (kinder)arbeid van Dalit-meisjes in de kledingindustrie in India
30 jul 2012:
Tien Europarlementariërs willen actie tegen kastendiscriminatie (DNN):
In totaal tien Europarlementariërs van de fracties van sociaal-democraten, christen-democraten, conservatieven & reformisten, groenen en liberalen hebben twee series vragen gesteld aan de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken over de aanpak van kastendiscriminatie door de EU. Bij de parlementariërs zijn vier Nederlanders: Ria Oomen-Ruijten (CDA), Esther de Lange (CDA), Thijs Berman (PvdA) en Peter van Dalen (ChristenUnie).
14 jun 2012:
Vragen Europees Parlement over gebonden arbeid Dalit-meisjes in Indiase kledingindustrie (persbericht ChristenUnie):
Europarlementariër Peter van Dalen heeft samen met collega's uit de socialistische en de liberale fracties vragen gesteld aan de Europese Commissie over slavenarbeid in India. Volgens recent verschenen rapporten werken minstens honderdduizend vrouwen en meisjes gedwongen en onder zeer slechte omstandigheden in kledingfabrieken.
14 jun 2012:
Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen (ECR), Thijs Berman (S&D) en Sir Graham Watson (ALDE)
aan de Europese Commissie n.a.v. gebonden (kinder)arbeid van Dalit-meisjes in de kledingindustrie in India
13 jun 2012:
India doet 'mensenrechtenexamen' bij de VN (LIW):
Eind mei 2012 moet de regering India in de VN Mensenrechtenraad opnieuw haar ‘mensenrechtenexamen’ afleggen. Alle landen komen daarbij aan de beurt.
Het is de tweede keer – de eerste keer was in 2008 - dat India deze zogenoemde Universal Periodic Review (UPR) moet ondergaan. De UPR wordt als de belangrijkste VN ‘toets’ gezien op het naleven van mensenrechten. Tijdens het ‘examen’ wordt India door andere landen ondervraagd zowel op basis van een rapport dat de Indiase regering indient maar ook op basis van rapporten van maatschappelijke organisaties.
11 jun 2012:
UPRs of India and the UK: Observations on outcomes and follow up (IDSN):
As a follow up to the Universal Periodic Reviews of India and the UK on 24 May, IDSN calls for the effective implementation of all caste-related recommendations and for constructive engagement with civil society in the implementation process.
30 mei 2012:
VN vraagt Verenigd Koninkrijk om actie tegen kastendiscriminatie (DNN):
Op 24 mei legde het VK dit ‘examen’ af. Een belangrijke aanbeveling in het rapport gaat over het bestrijden van kastendiscriminatie. Dit schept de basis voor monitoring en rapportage de komende vier jaar van de inspanningen van het VK om haar wetgeving op dit gebied aan te passen en een nationale strategie te ontwikkelen om kastendiscriminatie uit te bannen.
24 mei 2012:
Mensenrechtenactivisten woedend over falen Indiase delegatie bij aanpak Dalit-vraagstukken bij VN (persbericht NCDHR):
Dalit-mensenrechtenactivisten die in Genève bijeenkwamen voor de UN Universal Periodic Review (‘mensenrechtenexamen’) van India, zijn teleurgesteld in het antwoord van de Indiase delegatie op de grote problemen waar Dalits mee te kampen hebben.
14 mei 2012:
ARTIKEL 17: Een vernieuwende videocampagne tegen kastendiscriminatie (DNN):
ARTIKEL 17 is een campagne gestart door Video Volunteers op 14 april 2012 om de National Commission for Schedule Castes (het overheidsorgaan dat via de grondwet is aangewezen om bescherming tegen onaanraakbaarheid te begeleiden en na te komen), te dwingen gevallen van onaanraakbaarheid te vervolgen.
14 mei 2012:
HRW/IDSN: "VN lidstaten moeten actie ondernemen om kastendiscriminatie in India uit te bannen" - Meer dan 260 miljoen mensen wereldwijd het slachtoffer (IDSN):
VN lidstaten moeten de uitbanning van kastendiscriminatie tot prioriteit maken als zij India’s staat van dienst op het gebied van mensenrechten onder de loep nemen tijdens de VN Mensenrechtenraad op 24 mei a.s.
"De lidstaten van de VN moeten India oproepen tot effectieve uitvoering van wetten en programma’s om op kaste gebaseerde mensenrechtenschendingen aan te pakken", zegt Julie de Rivero, directeur pleitbezorging bij Human Rights Watch. "Een groot aantal VN mensenrechtenorganisaties en maatschappelijke organisaties eisen dat de Indiase regering haar beloftes nakomt om het leven te verbeteren van mensen die al zo lang hebben te lijden onder gruwelijke discriminatie."
1 mei 2012:
Tweede Kamer eist transparantie kledingbranche (RetailNews):
De Tweede Kamer wil dat de regering harde afspraken met de kledingbranche maakt om kinderarbeid in de sector uit te bannen. De Tweede Kamer nam een motie aan naar aanleiding van het rapport Maid in India van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep. Hieruit bleek dat de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog altijd te wensen over laten. Een groot deel van de fabrieksmedewerkers zou jonger dan achttien en kasteloos zijn.
25 apr 2012:
Motie Tweede Kamer :
Motie over volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielindustrie aangenomen.
11 apr 2012:
Brief van Dalit Netwerk Nederland (DNN) (DNN):
voor mensenrechtenoverleg Tweede Kamer op 16 april 2012
5 apr 2012:
Brief van LIW/SOMO aan Tweede Kamer (LIW/SOMO):
n.a.v. het Algemeen Overleg MVO op 11 april 2012
19 mrt 2012:
Inbreng LIW bij hoorzitting mensenrechten Tweede Kamer (LIW):
De Landelijke India Werkgroep werkt aan drie hoofdthema’s:
- kastendiscriminatie, i.h.b. de positie circa 200 miljoen Dalits/kastelozen;
- kinderarbeid en recht op onderwijs (India zelf telt nog steeds tientallen miljoenen werkende kinderen);
- maatschappelijk (on)verantwoord ondernemen met focus op sectoren waarbij Nederlandse bedrijven zijn betrokken – bijv. kleding, zaden, natuursteen en thee.
13 mrt 2012:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 16-1-2012) aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid en de positie van Dalits in India
28 feb 2012:
Antwoord op Vragen Europarlementariër Peter van Dalen :
(ingez. 21-12-2011) over marteling en overlijden in gevangenschap in India
16 jan 2012:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid en de positie van Dalits in India
2011
omhoog
21 dec 2011:
Vragen Europarlementariër Peter van Dalen :
m.b.t. marteling en overlijden in gevangenschap in India
2 dec 2011:
Dringende wereldwijde oproep om kastendiscriminatie uit te bannen (persbericht IDSN):
Activisten, leden van internationale organisaties, maatschappelijke organisaties, solidariteitsnetwerken en onderzoekers uit de hele wereld, hebben een dringende wereldwijde oproep – Global Call for Action - gedaan om kastendiscriminatie uit te bannen. Deze oproep werd op 1 december gedaan als uitkomst van de Internationale Consultatie over Effectieve Praktijken en Strategieën om Kastendiscriminatie uit te Bannen, die in Kathmandu, Nepal, werd gehouden.
23 nov 2011:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-10-2011) aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid en de positie van Dalits in India
23 nov 2011:
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan Tweede Kamer :
over de inspanningen van C&A tegen het Sumangalisysteem in de Zuid-Indiase textielsector
17 nov 2011:
TerugBLIKvooruit - 2,5 jaar ChristenUnie in Europa: Terugblik Gerard Oonk - India (ChristenUnie):
Gerard Oonk: "Handel mag niet leiden tot 't schenden van mensenrechten."
De ChristenUnie kwam op voor gediscrimineerde minderheden in India, zoals de Dalits. Verbetering van de mensenrechtensituatie is voor de ChristenUnie voorwaarde om te kunnen instemmen met een handelsverdrag tussen de EU en India.
31 okt 2011:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
aan Minister BuZa en Staatssecretaris EL&I m.b.t. kinderarbeid en de positie van Dalits in India
20 sep 2011:
Op kaste gebaseerde slavernij in mijnbouw in VN debat aan de orde gesteld (IDSN):
De Speciale Rapporteur van de VN die zich bezighoudt met huidige vormen van slavernij, mevrouw Gulnara Shahinian, heeft haar bezorgdheid uitgesproken over het feit dat kinderen van gemarginaliseerde groepen, waaronder tribalen en lagere kasten, ‘dubbel kwetsbaar’ zijn voor misbruik in de mijnbouwsector.
12 sep 2011:
VN Commissie: Kastendiscriminatie in UK moet verboden worden (IDSN):
De VN Commissie voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) adviseert Britse regering om kastendiscriminatie te verbieden en slachtoffers te helpen.
17 aug 2011:
VN Vrouwencommissie dringt bij Nepal aan op politieke deelname Dalit-vrouwen (IDSN):
De VN Commissie voor de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) nam op 20 juli de situatie van Dalit-vrouwen in Nepal onder de loep. Een van haar aanbevelingen was: neem speciale maatregelen om de zeer lage politieke deelname van Dalit- en inheemse vrouwen te bevorderen.
Het was de eerste keer in zes jaar dat de Nepalese regering werd getoetst op het gebied van vrouwenrechten. In die jaren is vooruitgang geboekt met het vredesproces en de nieuwe grondwet. Er is er echter nog een lange weg te gaan voor vrouwenrechten in Nepal volledig worden nageleefd, vooral waar het om gemarginaliseerde groepen als Dalits gaat.
29 jul 2011:
Dutch parliament urges end to caste discrimination (Radio Netherlands Worldwide/SouthAsiaWired.org):
Dutch parliament supports a proposal to combat caste discrimination which is still rife in South Asian societies such as India, Bangladesh and Nepal. It has urged Dutch Foreign Minister Uri Rosenthal to work with South Asian governments to improve the position and life of the 250 million 'Dalits'.
1 jul 2011:
Grote Kamermeerderheid steunt motie voor aanpak kastendiscriminatie : Dalit Netwerk Nederland verheugd over aandacht voor 250 miljoen ‘kastelozen’ (persbericht DNN):
De Tweede Kamer heeft op 30 juni een motie aangenomen die er voor pleit dat Nederland zich actief blijft inzetten tegen kastendiscriminatie en voor het verbeteren van de positie van de circa 250 miljoen Dalits (’kastelozen’). Dalits wonen merendeels in landen als India, Pakistan, Nepal en Bangladesh.
De motie, op initiatief van Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie, werd ook door het CDA, PvdA, SP, D66, SGP, GroenLinks en Partij van de Dieren ondersteund. Minister Rosenthal zei in zijn reactie dat hij de vier concrete verzoeken in de motie in zijn beleid ‘kan meenemen’. Eerder zag het er naar uit dat het onderwerp bij hem geen prioriteit meer had.
30 jun 2011:
Motie aangenomen door Tweede Kamer: grote Kamermeerderheid voor actief beleid Dalits :
De Tweede Kamer heeft op 30 juni een motie aangenomen die er voor pleit dat Nederland zich actief gaat inzetten tegen kastendiscriminatie. Minister Rosenthal zei in zijn reactie op de motie dat hij de vier concrete verzoeken in de motie in zijn beleid ‘kan meenemen’.
17 jun 2011:
Indiase Premier Manmohan Singh: "Maak binnen zes maanden een eind aan handmatig poepruimen" (persbericht DNN):
De Indiase Premier Manmohan Singh heeft op vrijdag 17 juni de deelstaten gevraagd om te beloven dat het handmatig poepruimen door ‘kastelozen’ binnen een half jaar wordt uitgebannen. Singh sprak op een bijeenkomst van ministers van welzijn en sociale rechtvaardigheid van de 29 Indiase deelstaten.
9 jun 2011:
Mensenrechtenbeleid 'Dalits' in de Tweede Kamer (Mensen Met Een Missie):
Dinsdag 14 juni praat de Tweede Kamer met Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over het mensenrechtbeleid. Het Dalit Netwerk Nederland heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een pleidooi om de strijd tegen kastendiscriminatie als prioriteit in het mensenrechtenbeleid te behouden.
7 jun 2011:
Brief van Dalit Netwerk Nederland aan de Tweede Kamer (DNN):
over Dalits, n.a.v. Algemeen Overleg mensenrechten op 14-6-2011
30 mei 2011:
Nepal: Passing of ‘Untouchability Bill’ is a historic achievement for the Dalit movement (persbericht IDSN):
The Caste-based Discrimination and Untouchability Crime Elimination and Punishment Act, which was adopted unanimously by Nepal’s interim Parliament on May 24, prohibits the practices of ‘untouchability’ both in the public and private sphere. Dalit groups have advocated for two years to ensure that the law did not only extend to the public sphere, but also to the private. It is the first time that a law, which criminalises ‘untouchability’ practices in the private sphere, has ever been introduced.
9 mei 2011:
Vrijhandelsverdrag EU-India: EP laat teveel de koopman en te weinig de dominee spreken (persbericht ChristenUnie):
Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) heeft in het debat over het aanstaande vrijhandelsverdrag tussen de EU en India zijn ongenoegen geuit over het ontbreken van een sterke duurzame ontwikkelingsclausule. "Het aspect handel is goed geregeld, maar India krijgt te veel ruimte als het gaat om schending van mensenrechten of milieuvervuiling. Dat moeten we niet willen."
mei 2011:
Human Rights Council 17th session, 30 May – 17 June 2011 - Written statement on item 'Promotion and Protection of Human Rights - Discrimination based on work and descent' (IMADR):
The issue of discrimination based on work and descent, also known as caste-based discrimination, has been addressed by an increasing number of UN human rights bodies over the last years. Nevertheless, the UN Human Rights Council (HRC) has failed to take action to comprehensively address the issue, despite the fact that it is estimated to affect approximately 260 million persons globally.
20 mrt 2011:
Caste discrimination: stop talking, action now! (New Europe):
The EU needs to take a much more robust stand on caste discrimination, severely affecting the human rights of 260 million people globally. We must take action through our External Action Service – they need to make caste discrimination a priority. We are concluding a free trade agreement with India and we must include a clause on caste discrimination. This was my plea at the European Parliament hearing on caste discrimination, held Monday 28th February.
Caste discrimination, which exists predominantly in South Asia, is a consequence of a hierarchically structured caste system that grades people according to the caste they were born into – where Dalits are the lowest and seen as ‘impure’ and ‘untouchable’.
Dalits are subjected to segregation, rape, murder, modern slavery, cleaning human excrements by hand, and discrimination in access to basic services, education, health, political participation and more.
1 mrt 2011:
MEPs: The EU must act now to help end one of the biggest human rights issues in the world (persbericht IDSN):
MEPs stated that EU action must be taken to help end caste discrimination, affecting 260 million people worldwide. The statements came during a hearing on caste discrimination in South Asia, at the European Parliament Monday afternoon. This was also the message delivered by Dalit rights advocators at the hearing, who informed MEPs that concerted action to combat caste discrimination through EU development work, trade agreements and political dialogues, must be taken if development goals in caste-affected countries including India, Bangladesh, Pakistan and Nepal, are to be achieved and human rights respected.
24 jan 2011:
Verklaring Speciale VN-Rapporteur voor de positie van Mensenrechtenverdedigers, Margaret Sekaggya, na haar bezoek aan India (IDSN):
"Ik maak me in het bijzonder zorgen over de situatie van mensenrechtenverdedigers die zich inzetten voor de rechten van mensen ‘in de marge’, waaronder Dalits, Adivasi (tribalen), religieuze en seksuele minderheden." Dat schrijft Margaret Sekaggya, Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor de positie van Mensenrechtenverdedigers, in haar persverklaring na haar bezoek aan India van 10 tot 21 januari 2011.
5 jan 2011:
Bedrijven gebaat bij inzet overheid voor mensenrechten in India (Reformatorisch Dagblad):
De Nederlandse overheid moet actief bijdragen aan het verbeteren van mensenrechten in India. Dat geeft ook ondernemers en maatschappelijke organisaties die in het land actief zijn een steun in de rug, schrijft Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep.
2010
omhoog
dec 2010:
Minister Rosenthal: blijvende inzet voor Dalits (India Actief):
In brieven aan Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer bepleitte de LIW namens het Dalit Netwerk Nederland om de activiteiten tegen de ‘kaste-apartheid’ in Zuid-Azië versterkt voort te zetten. Zo wordt 2011 een heel belangrijk jaar in de VN Mensenrechtenraad voor het aannemen van richtlijnen tegen kastendiscriminatie.
18 nov 2010:
Brief van Dalit Netwerk Nederland aan Tweede Kamer (DNN):
"In verband met de komende behandeling van de begroting voor Buitenlandse Zaken, vragen wij graag uw aandacht voor de minstens 260 miljoen mensen die wereldwijd het slachtoffer zijn van kastendiscriminatie, een zeer ernstige vorm van discriminatie, uitsluiting en vernedering die diep ingrijpt in het leven van mensen. Vooral de Dalits of ‘kastelozen’ in Zuid-Azië zijn daarvan het slachtoffer......."
3 nov 2010:
Brief van Dalit Netwerk Nederland aan Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken (DNN):
"Graag vragen wij uw aandacht voor de minstens 260 miljoen mensen die wereldwijd het slachtoffer zijn van kastendiscriminatie, een zeer ernstige vorm van discriminatie, uitsluiting en vernedering die diep ingrijpt in het leven van mensen. Vooral de Dalits of ‘kastelozen’ in Zuid-Azië zijn daarvan het slachtoffer. Zij zijn ook degenen die disproportioneel zijn vertegenwoordigd onder de mensen die ondervoed en ongeschoold zijn, dwangarbeid en kinderarbeid verrichten, tegen wie vaak geweld wordt gebruikt (ook door de politie) en die nauwelijks toegang tot het rechtssysteem hebben......."
28 okt 2010:
Indian Churches: ‘Zero tolerance´ for caste discrimination (World Council of Churches):
Caste discrimination, or casteism, was designated a sin and a "crime against humanity" at the Ecumenical Conference on Justice for Dalits held in New Delhi on 22-24 October. Commitment to exercise zero tolerance for the sin of caste discrimination were given by the National Council of Churches in India (NCCI).
21 okt 2010:
Open Brief van IDSN aan Ms. Ashton, Vice-President van de Europese Commissie (DNN):
In een Open Brief aan de Europese vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Vice-President van de Europese Commissie, Ms. Catherine Ashton, vraagt het International Dalit Solidarity Network (IDSN) haar aandacht voor een van de grootste en ingrijpendste mensenrechtenproblemen ter wereld: kastendiscriminatie.
18 okt 2010:
Open letter to Barack Obama ahead of his visit to India (IDSN):
Verzoek IDSN aan president Obama om kastendiscriminatie aan de orde te stellen bij zijn komende bezoek aan India
1 okt 2010:
Demonstratieve tocht in India tegen gedwongen poepruimen: Wet uit 1993 moet eindelijk worden uitgevoerd (DNN):
Op 30 september 2010 is op vijf plaatsen in India de Samajik Parivartan Yatra (Tocht voor Sociale Verandering) van start gegaan. De (bus)tocht is een uiterste poging om nog dit jaar de praktijk van het ‘poepruimen met mandjes en schepjes’ (manual scavenging) uit te bannen. Nog steeds zijn honderdduizenden mensen behorende tot een sub-kaste van de Dalits of ‘kastelozen’, daartoe veroordeeld. Ander werk kunnen ze niet krijgen. Van elke vijf poepruimers zijn vier vrouwen.
31 aug 2010:
EU-Commissaris Ashton reageert op vragen Europees Parlement over mensenrechten en Dalits :
Antwoorden op vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) n.a.v. toespraak EU-Commissie-vertegenwoordiger Ashton in India op 23-6-2010.
29 jun 2010:
Van Dalen wil aandacht voor mensenrechten in EU-relatie met India (ChristenUnie):
Op 23 juni 2010 hield de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Barones Ashton een toespraak in New Delhi, tijdens haar 4-daagse bezoek aan India. In deze toespraak werden veel thema's aangestipt, zoals veiligheid, klimaatverandering, piraterij en handel. Er werd echter met geen woord gerept over schending van mensenrechten. Europarlementarier Peter van Dalen (ChristenUnie) begrijpt dit niet: "Ik vind het een gemiste kans om kinderarbeid, gedwongen arbeid, marteling, godsdienstvrijheid en de achtergestelde positie van de Dalits (kastelozen) onbesproken te laten."
7 jun 2010:
Brief van CHR&GJ en Navsarjan Trust aan Unicef (CHR&GJ/Navsarjan Trust):
"Help to end discrimination against Dalit children in India".
15 apr 2010:
National Call to Abolish Untouchability (persbericht E & E Coalition):
Op 15 april 2010 werd in Bangalore, India, door de E&E Coalitie van Dalit en niet-Dalit organisaties, met steun van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) en het International Dalit Solidarity Netwerk (IDSN), een oproep gedaan tot het uitbannen van ‘onaanraakbaarheid’. Hier het persbericht en de link naar de National Call to Abolish Untouchability.
8 apr 2010:
Uitspraken van de Verenigde Naties over kastendiscriminatie (LIW):
In de afgelopen jaren hebben een groot aantal organisaties en experts van de Verenigde Naties (VN) zich uitgesproken over kastendiscriminatie en de gevolgen daarvan voor de rechten van circa 260 miljoen mensen in Zuid-Azië en andere delen van de wereld.
31 mrt 2010:
Mensenrechtenrapportage 2009 Ministerie van Buitenlandse Zaken: 'Kastediscriminatie treft 260 miljoen mensen wereldwijd' (Ministerie van Buitenlandse Zaken):
In de Mensenrechtenrapportage 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt in verschillende hoofdstukken aandacht besteed aan de positie van de 260 miljoen Dalits. De rapportage betreft de uitvoering van de Nederlandse mensenrechtenstrategie ‘Naar een menswaardig bestaan’. Hieronder vindt u de betreffende passages over Dalits.
18 mrt 2010:
Antwoorden op kamervragen ChristenUnie, SGP en CDA :
(ingez. 8 feb 2010) aan de Minister van BuZa en de Staatssecretaris van EZ over het rapport Understanding Untouchability in India
15 mrt 2010:
Voorstellen voor programmapunten in verkiezingsprogramma's (LIW e.a.)
m.b.t. mensenrechten, kinderarbeid & onderwijs, Dalits, MVO
16 mrt 2010:
Tien jaar wereldwijde strijd tegen kastendiscriminatie: Zuid-Afrika's bisschop Tutu spreekt India opnieuw aan op 'kaste-apartheid' (perbericht DNN):
Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) bestaat 10 jaar. IDSN is er de afgelopen tien jaar in geslaagd om de discriminatie en achterstelling van minstens 260 miljoen Dalits op de internationale agenda te krijgen. Het netwerk bestaat uit Dalit-organisaties uit India, Nepal, Pakistan en Bangladesh, dertien internationale organisaties en vijf Europese solidariteitsnetwerken. Het Dalit Netwerk Nederland is de Nederlandse partner van IDSN en heeft met succes de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op het onderwerp aangesproken.
9 mrt 2010:
Ten years of global struggle against caste discrimination (persbericht IDSN):
As the International Dalit Solidarity Network (IDSN) marks its tenth anniversary, the struggle for Dalit rights is gaining increasing international momentum, including an endorsement by Archbishop Desmond Tutu. Much, however, remains to be done if one of the world’s most serious human rights issues, which affects 260 million people, is to be eliminated.
8 mrt 2010:
Antwoorden op kamervragen ChristenUnie, SGP en CDA :
(ingez. 8 feb 2010) aan de Minister en Staatssecretaris van BuZa over de EU-delegatie die onderzoek doet naar de situatie van slachtoffers van hindoe-extremistisch geweld in Kandhamal, Orissa
8 feb 2010:
Kamervragen ChristenUnie, SGP en CDA :
aan de Minister van BuZa en de Staatssecretaris van EZ over het rapport Understanding Untouchability in India
8 feb 2010:
Kamervragen ChristenUnie, SGP en CDA :
(ingez. 8 feb 2010) aan de Minister en Staatssecretaris van BuZa over de EU-delegatie die onderzoek doet naar de situatie van slachtoffers van hindoe-extremistisch geweld in Kandhamal, Orissa
10 feb 2010:
'Onaanraakbaarheid' in kaart gebracht (LIW):
Een uniek maar ook schokkend onderzoek in de Indiase deelstaat Gujarat laat zien dat de praktijk van 'onaanraakbaarheid' van kastelozen nog overal en in vele vormen aanwezig is. Het onderzoek werd ondernomen door de Indiase NGO Navsarjan in samenwerking met de Amerikaanse Robert F. Kennedy Centre for Justice and Human Rights.
2009
omhoog
23 dec 2009:
Opinion poll in The Netherlands: Companies and governments should take a stand against caste discrimination (persbericht DNN):
More than seven out of ten persons in The Netherlands are of the opinion that the Dutch government should take a stand against caste discrimination in the United Nations as well as in the European Union. Also two out of three people feel that Dutch multinationals who are operating in countries where caste discrimination exists, should tackle the issue in their own company and in their supply chain.
9 dec 2009:
Bedrijven en overheid moeten kastendiscriminatie aanpakken (persbericht DNN):
Meer dan zeven van de tien ondervraagde mensen vinden dat de Nederlandse overheid in internationale fora zoals de VN of de EU stelling moet nemen tegen kastendiscriminatie. Verder zegt tweederde dat Nederlandse bedrijven die producten (laten) maken in een land waar kastendiscriminatie bestaat, actie moeten ondernemen om dit tegen te gaan binnen hun eigen bedrijf én binnen andere bedrijven waar zij zaken mee doen.
9 dec 2009:
Bedrijven en overheid moeten kastendiscriminatie aanpakken (Justice & Peace):
Meer dan zeven van de tien ondervraagde mensen vinden dat de Nederlandse overheid in internationale fora zoals de VN of de EU stelling moet nemen tegen kastendiscriminatie. Verder zegt tweederde dat Nederlandse bedrijven die producten (laten) maken in een land waar kastendiscriminatie bestaat, actie moeten ondernemen om dit tegen te gaan binnen hun eigen bedrijf én binnen andere bedrijven waar zij zaken mee doen.
7 dec 2009:
Experts condemn India’s UN stance on caste (IDSN):
India should adopt the UN principles and guidelines to end caste discrimination, a group of eminent panelists said at a press briefing in New Delhi on 4 December.
4 dec 2009:
PvdA-Kamerlid Kalma wil zwaardere rol voor diplomatie: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stuit op weerstand (PM):
De goede voornemens van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op de internationale agenda te zetten, worden nog te vaak opgeofferd aan economisch belang. Misstanden als de uitbuiting van de kastelozen in India krijgen daardoor te weinig weerwerk, ook vanuit Nederland.
12 okt 2009:
VN Hoge Commissaris Mensenrechten: 'Haal de kaste-muur omver' (DNN):
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, mevrouw N. Pillay, heeft opnieuw duidelijk stelling genomen tegen kastendiscriminatie. In een persoonlijk opinieartikel met de titel ‘Haal de kaste-muur omver’ doet zij een krachtig beroep op alle landen om zich in te zetten tegen de discriminatie en uitsluiting van 260 miljoen mensen vanwege hun ‘lage kaste’.
1 sep 2009:
Moeders en kinderen in India de dupe van discriminatie van Dalits in zorg en onderwijs - ‘Onaanraakbare' kinderen krijgen hun eten op school toegeworpen; zwangere vrouwen worden door de verloskundige niet aangeraakt (persbericht DNN):
Een door UNICEF gefinancierd onderzoek naar de discriminatie van Dalits in het onderwijs en in de moeder- en kindzorg in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh heeft uitgewezen dat een groot deel van de Dalits (ook wel kastelozen of onaanraakbaren genoemd) niet of veel minder profiteert van overheidsvoorzieningen door discriminatie vanwege hun kaste. Het gaat om een aanzienlijke groep mensen: ongeveer 1 op de 7 inwoners van Madhya Pradesh is Dalit. Het onderzoek is uitgevoerd in 24 dorpen in Madhya Pradesh, door de organisatie Jan Sahas Social Development Society.
sep 2009:
The Ambedkar Principles: Principles and Guidelines to address Caste Discrimination in the Private Sector [revised edition] (IDSN):
The principles and guidelines are developed to address caste discrimination, which remains one of the most serious human rights issues in the world today.
30 jun 2009:
EU-delegaties in Zuid-Azië verdiepen zich in positie Dalits (DNN):
De Europese Commissie organiseerde van 15 tot 17 juni een driedaagse workshop in Dhaka, Bangladesh, over Dalits, minderheden en inheemse volken.
12 jun 2009:
Brief DNN aan Tweede Kamer (DNN):
n.a.v. Algemeen Overleg over Mensenrechten op 16 juni 2009
24 apr 2009:
Human rights violations against 170 million people is not an "international issue" (persbericht IDSN):
Despite caste-discrimination being left out of the official programme and the final outcome document at the Durban Review Conference, states and NGOs spoke out strongly on the issue in statements at the conference yesterday.
Nepal spoke with great concern about the many problems associated with inhumane untouchability practices, resulting from caste discrimination in Nepal, and alongside Slovenia, Pakistan, Bangladesh and Mauritius put the issue back on the conference agenda. India, who has a history of considering caste discrimination an internal issue, objected strongly to the issue of caste being brought up at this conference. Meanwhile, there are at least 170 million victims of caste discrimination in India alone and 260 million globally.
22 apr 2009:
UN Racism Conference fails to address caste-based discrimination affecting 260 million people (press release Human Rights Watch/Lutheran World Federation/Pax Romana/IMADR/IDSN/NCDHR/FORUM-ASIA):
The international community should take action on caste-based discrimination which violates the rights of 260 million people globally, a group of nongovernmental organizations including Human Rights Watch, Lutheran World Federation, Pax Romana, International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR), International Dalit Solidarity Network (IDSN), National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) and FORUM-ASIA, said at a news conference on caste-based discrimination and the Durban Review Conference.
The Durban Review Conference was organized to evaluate progress towards the goals set by the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance in Durban, South Africa, in 2001. Millions of victims of caste-based discrimination, hoping that the conference would serve as a platform to highlight their problems, were left deeply disappointed.
20 apr 2009:
Durban Review Conference: Break the UN silence on caste discrimination (press release HRW/IDSN/NCDHR):
260 million people worldwide suffer from caste discrimination and are being silenced by the Durban Review Conference, which claims to aim at protecting all victims affected by discrimination and contemporary forms of racism. To break this silence, Human Rights Watch, IDSN, NCDHR and other human rights organizations, have issued a joint position paper calling on the conference to address this crucial issue.
18 apr 2009:
Brief Dalit Netwerk Nederland aan Tweede Kamer (DNN):
n.a.v. Algemeen Overleg over Mensenrechten op 23 april 2009
apr 2009:
Dalits opnieuw in actie tijdens VN Racisme Conferentie (LIW):
Van 20 tot 24 april wordt in Genève de zogenoemde Durban Review Conference gehouden. Deze Conferentie zal de vooruitgang evalueren van de doelen die zijn geformuleerd op de Wereldconferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Xenofobie en Gerelateerde Intolerantie welke in 2001 in Durban, Zuid-Afrika, werd gehouden.
apr 2009:
Durban Review Conference and Caste-Based Discrimination (HRW/IDSN/NCDHR):
Position paper.
Caste-based discrimination is a form of discrimination prohibited by international human rights law, which subjects an estimated 260 million people globally to discrimination on the grounds of work and descent. This form of discrimination is an entrenched human rights violation, which is mainly found in South Asian countries but also occurs in communities in Japan, Yemen, some African countries and Diaspora communities.
27 mrt 2009:
European Parliament: Ensure that Dalits benefit from EU-India Free Trade Agreement (persbericht IDSN):
In a report on the EU-India Free Trade Agreement (FTA) the European Parliament (EP) calls on the European Council and Commission to work together with the Indian Government to move towards ending caste based discrimination, which affects more than 166 million Dalits in India. It urges the EU to ensure that the FTA is not harmful to Dalits and that the potential benefits reach all members of society. According to the EP, this should be part of an ‘ambitious sustainable development chapter’ in the FTA.
25 mrt 2009:
India must show leadership in combating caste-based discrimination, says UN High Commissioner for Human Rights (persbericht IDSN):
During her first official visits to Nepal and India from 18-24 March, the High Commissioner for Human Rights delivered two historic speeches urging the Government of India to show global leadership in the fight against caste-based discrimination, and calling upon the Government of Nepal to apply existing laws to end such discriminatory practices.
23 mrt 2009:
Hoge Commissaris Mensenrechten VN vraagt regering India om meer inzet bij bestrijding van kastendiscriminatie (DNN):
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, mevrouw N. Pillay, heeft de Indiase regering vandaag geadviseerd om meer te doen aan het bestrijden van kastendiscriminatie. Pillay liet in een toespraak bij de Indiase Nationale Mensenrechtenraad weten dat, ondanks maatregelen, de positie van de kastelozen onvoldoende is verbeterd: ‘Zowel Dalits (‘kastelozen’) als tribale volken, leven nog steeds in de diepste armoede’. Ook is, meent zij, niet genoeg gedaan aan het bestrijden van het ‘klimaat van straffeloosheid’ dat schending van mensenrechten van deze groepen in de hand werkt.
2008
omhoog
19 nov 2008:
Staatssecretaris Heemskerk moet Indiase Minister aanspreken op arbeidsrechten (Duurzaam-Ondernemen.nl):
De Landelijke India Werkgroep (LIW) vraagt staatsecretaris Heemskerk om de Indiase Minister van Handel Kamal Nath die deze week Nederland bezoekt, aan te spreken op kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie en gebrek aan vakbondsvrijheid in dat land. Dit doet de LIW in een brief die vandaag aan de staatssecretaris is gestuurd. Heemskerk beloofde eind oktober al aan de Tweede Kamer dat hij kinderarbeid aan de orde zal stellen.
9 sep 2008:
Rapporten voor het 'VN-landenexamen' van India, Pakistan en Sri Lanka (LIW):
De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) is hét orgaan van de VN waarin de VN-lidstaten bijeenkomen om mensenrechtenkwesties en respect voor fundamentele vrijheden te bespreken.
sep 2008:
Statement van Nederland tijdens de VN Mensenrechtenraad in september 2008 (LIW):
"Nederland hecht veel belang aan het bestrijden van alle vormen van discriminatie. Discriminatie op basis van werk en afkomst [waaronder ook kastendiscriminatie valt] is een onderwerp dat aandacht verdient van de leden de Raad [De VN Mensenrechtenraad]. Daarom steunt Nederland het rapport van de Mensenrechten Advies Comité volledig...."
19 jul 2008:
Caste Discrimination and Social Exclusion (PSAARC Workshop):
This workshop was organized by ADRM - Asia Dalit Rights Movement – an umbrella body of the Dalit Platforms from Bangladesh, India, Malaysia, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.
11 jul 2008:
Nederland geeft prioriteit aan strijd tegen kastendiscriminatie (DNN):
Terwijl de Europese Unie en Nederland nog niet zo lang geleden op fluistertoon over de discriminatie en achterstelling van de 260 miljoen Dalits (‘kastelozen’) spraken, wordt het onderwerp nu als een belangrijke prioriteit van het mensenrechtenbeleid gezien.
Op 9 juni jl. liet Minister Verhagen in verband met de achtste zitting van de Mensenrechtenraad aan de Kamer weten dat, naast marteling en geweld tegen vrouwen, kastendiscriminatie een van de drie thematische prioriteiten is.
4 jun 2008:
European Parliament hosts meeting on caste discrimination in South Asia, 04-06-2008 (EuAsiaNews):
Representatives of the Dalit community in India as well as defenders of Dalit human rights in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and Europe have urged the European Union (EU) to support the cause of the Dalits in fighting discrimination.
22 apr 2008:
Rechten Nepalese Dalits (DNN):
De nieuwe Nepalese Grondwet moet de mensenrechten van de Dalits erkennen en beschermen. Het op 22 april gepubliceerde rapport Recasting Justice – Securing Dalit rights in Nepal’s New Constitution van het Center for Human Rights and Global justice (CHRGJ) doet daartoe uitgebreide aanbevelingen.
11 apr 2008:
India in de VN ondervraagd over 'kastelozen' en kinderarbeid (LIW):
India is gisteren in de Mensenrechtenraad door veel landen ondervraagd over schendingen van de mensenrechten van Dalits ('kastelozen') en andere achtergestelde groepen. Dit gebeurde in het kader de nieuwe 'Universal Periodic Review' (UPR), het 'landenexamen' dat alle leden van de Raad moeten afleggen.
11 apr 2008:
India questioned on caste discrimination in the UN (persbericht IMADR/NCDHR/IDSN):
On 10 April, the human rights situation of India was scrutinized by the Human Rights Council under the newly established Universal Periodic Review procedure. India was among the first countries up for review.
The Indian delegation presented its report to the Council projecting an image of the human rights situation which according to international and national human rights organisations is a far cry from reality. Broad-based evidence of human rights violations, including the continued discrimination and violence committed against India’s 170 million Dalits, was largely ignored or played down.
7 apr 2008:
Brief Dalit Netwerk Nederland aan Tweede Kamer n.a.v. Algemeen Overleg mensenrechten (DNN):
"Graag vragen wij in verband met het komende AO in de Kamer over Mensenrechten uw aandacht voor het onderwerp ‘discriminatie op basis van werk en afkomst’. Over dit onderwerp heeft de Tweede Kamer een vraag gesteld die luidt: ‘wat wordt het Nederlands beleid ten aanzien van discriminatie op basis van werk en afkomst (kastendiscriminatie)?’....."
2007
omhoog
dec 2007:
Prevention of Discrimination: Final report of Special rapporteurs on the topic of discrimination based on work and descent (Mr. Yozo Yokota & Ms. Chin-Sung Chung):
The present final report on the question of discrimination based on work and descent has been prepared pursuant to the resolution 2006/14 in which the Sub-Commission endorsed the Special Rapporteurs’ proposals to organize two regional workshops, one in Asia and one in Africa, before the end of the first quarter of 2007 and a consultation meeting in Geneva during the second quarter of 2007. Pending the Human Rights Council decisions, such workshops and consultation meeting were not formally held. However, the office of the High Commissioner for Human Rights organized in Kathmandu, Nepal, on 23-25 April 2007, a workshop on Social Inclusion: Supporting Political Participation and Economic Empowerment in which the issue of discrimination based on work and descent was included, and the two Special Rapporteurs fully participated in this workshop.
7 nov 2007:
Verhagen wil mensenrechtenbeleid kracht bijzetten, ook uit eigenbelang (De Volkskrant):
Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken wil het Nederlandse mensenrechtenbeleid 'kracht bijzetten'. Niet alleen omdat de naleving van mensenrechten wereldwijd 'steeds meer onder druk komt te staan', maar ook uit welbegrepen eigenbelang.
6 nov 2007:
Mensenrechten van Dalits onvoldoende in nieuwe mensenrechtenstrategie (persbericht DNN):
Dalit Netwerk Nederland betreurt dat in nieuwe mensenrechtenstrategie discriminatie op basis van werk en afkomst nauwelijks aan de orde komt. Dit is zeer opmerkelijk omdat deze vorm van discriminatie één van de grootste internationale mensenrechtenproblemen is, zoals ook werd uitgesproken door de vorige Mensenrechtenambassadeur, de heer De Klerk.
5 nov 2007:
RAFTO-Prijs 2007 voor National Campaign on Dalit Human Rights (LIW):
Een internationale prijs voor verdedigers van de mensenrechten is dit jaar, 2007, toegekend aan NCDHR......
23 jul 2007:
Resolutie over Dalits aangenomen in Huis van Afgevaardigden VS (LIW):
Op 23 juli 2007 werd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie met grote meerderheid aangenomen waarin de praktijken van ‘onaanraakbaarheid’ in India wordt veroordeeld.
16 mei 2007:
Rights Groups Issue Concerns over India Uncontested bid for Re-election to the UN Human Rights Council (persbericht FORUM-ASIA):
In an open letter addressed to Indian prime Minister, Dr. Manmohan Singh, several human rights groups, including FORUM-ASIA, National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR), Asian Centre for Human Rights (ACHR), Centre for Organisation Research and Education (CORE), South Asia Forum for Human Rights (SAFHR), Peoples Watch (PW) and others, have demanded that India honour its commitments to human rights while it goes for an uncontested bid for its re-election to the UN Human Rights Council slated for 17 May 2007 at UN General Assembly in New York.
16 mei 2007:
Open Letter to the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh (FORUM-ASIA):
Subject: India’s Voluntary Pledges and Commitments in relation to its candidature for re-election to the UN Human Rights Council for the term 2007-2010.
mei 2007:
Europees Parlement: India moet rechten Dalits waarborgen (LIW):
Het Europees Parlement nam op 1 februari 2007 een resolutie aan over de schending van de mensenrechten van Dalits in India. Het parlement vindt dat de uitvoering van de wetten die hun rechten moeten beschermen ‘ernstig tekortschiet’.
mei 2007:
Scherpe verklaring VN tegen discriminatie Dalits: Verborgen Apartheid (India Nu):
"Het enige vergelijkbare met de praktijk van onaanraakbaarheid in India was de apartheid in Zuid-Afrika." Duidelijker had premier Manmohan Singh zich op 27 december vorig jaar niet kunnen uitdrukken over de positie van 160 miljoen Dalits. Dat wekte grote verwachtingen van het rapport dat India - na acht jaar vertraging - onlangs voorlegde aan de VN Anti-Discriminatie Commissie. Het werd echter een hoorzitting vol teleurstellingen en irritaties.
12 mrt 2007:
Scherpe verklaring van VN: India moet 'apartheid' en geweld tegen 'kastelozen' onmiddellijk aanpakken (persbericht DNN):
De Indiase regering moet onmiddellijk maatregelen nemen om de aanbevelingen uit te voeren van de VN Anti-Discriminatie Commissie. De Commissie concludeert eensgezind dat er sprake is van voortdurend geweld tegen en segregatie van de Dalits, de zogenoemde ‘onaanraakbaren’. Dat vinden een aantal internationale mensenrechtenorganisaties waaronder het International Dalit Solidarity Network (IDSN) waarvan ook het Dalit Netwerk Nederland (DNN) deel uitmaakt. DNN is van mening dat ook de Nederlandse regering snel moet aandringen op uitvoering van de aanbevelingen.
21 feb 2007:
New Report Making things worse: Lessons on caste discrimination from post-tsunami relief (persbericht DNN/IDSN):
An in-depth report on caste-based discrimination in the aftermath of the tsunami that hit the coast of Tamil Nadu, India, shows that many providers of recovery programmes unwittingly, carelessly or cynically contributed to a widening divide between caste fishermen and neighbouring Dalit communities. The study, completed over more than a year of research, involved visits to 31 Dalit communities along the Tamil Nadu coast, interviews with stakeholders, and analysis of reports by NGO and media sources.
13 feb 2007:
India: 'Hidden Apartheid' of Discrimination Against Dalits - Government Fails to End Caste-Based Segregation and Attacks (persbericht HRW/CHR&GJ):
India has systematically failed to uphold its international legal obligations to ensure the fundamental human rights of Dalits, or so-called untouchables, despite laws and policies against caste discrimination, the Center for Human Rights and Global Justice and Human Rights Watch said in a new report released today. More than 165 million Dalits in India are condemned to a lifetime of abuse simply because of their caste.
The 113-page report, Hidden Apartheid: Caste Discrimination against India’s ‘Untouchables’, was produced as a “shadow report” in response to India’s submission to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), which monitors implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). The committee will review India’s compliance with the convention during hearings in Geneva on February 23 and 26.
2 feb 2007:
Europees Parlement: India moet een einde maken aan kastendiscriminatie (persbericht DNN):
Het Europees Parlement heeft gisteren een historische resolutie aangenomen waarin zij zich uitspreekt tegen kastendiscriminatie en het voortdurende geweld tegen Dalits in India. De resolutie dringt bij de regering van India aan op speciale maatregelen ter bescherming van de rechten en verbetering van de positie van Dalits. Maar ook de Europese Commissie en Raad worden opgeroepen om de kwestie van kastendiscriminatie in al hun onderhandelingen met India mee te nemen.
1 feb 2007:
MEPs say protection of Dalits in India is "grossly inadequate" (European Parliament):
Parliament adopted a resolution put forward by the Development Committee on the human rights situation of the Dalits in India. The resolution notes that implementation of laws protecting the rights of Dalits remains grossly inadequate, and that atrocities, untouchability, illiteracy, inequality of opportunity, manual scavenging, underpayment of wages, bonded labour, child labour and landlessness continue to blight the lives of India’s Dalits.
18 jan 2007:
Anti-discrimination committee urges India to lift convention reservations, take steps on behalf of sexual violence victims, most-marginalized women (General Assembly, United Nations):
As the world’s largest democracy, India, with its vast population and complex cultural, religious and communal system, should join the ranks of other democracies by removing its reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and ratifying its Optional Protocol, lifting barriers to justice for the victims of sexual violence, and intervening on behalf of its most marginalized women, experts on the Committee on the Elimination of Discrimination against Women said today, as it considered the country’s combined second and third periodic reports.
2006
omhoog
19 dec 2006:
European Parliament: India must get rid of caste discrimination (persbericht IDSN):
A resolution was adopted today by the Committee on Development of the European Parliament urging the Government of India to stop the violence against Dalits (formerly called ‘Untouchables’) and the widespread practices of untouchability. The Committee expressed its concern about the recurring refusal by the police to register and pursue cases of crimes committed against Dalits and the dismally low number of convictions of perpetrators for crimes against Dalits.
24 nov 2006:
"We Want To Transform our Pain To Power" - International Conference seeks urgent action on discrimination and violence against Dalit Women (persbericht IDSN):
Dalit women from South Asia are determined to "transform their pain into power". That was the main message of the two day international conference held in The Hague on the 20th and 21st of November 2006. It was the first international conference to discuss the issues of discrimination and violence against more than 100 million Dalit women. In The Hague Declaration on the Human Rights and Dignity of Dalit women the participants urged the governments of Nepal, India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka as well as the international community to support their struggle.
21 nov 2006:
'The Hague Declaration on the Human Rights and Dignity of Dalit Women' (IDSN/DNN/....):
"We, the participants of the Hague Conference on Dalit Women’s Rights, held in The Hague on 20 and 21 November 2006, after deliberating upon the issues of discrimination, violence and impunity against Dalit women, adopt this Declaration on the Human Rights and Dignity of Dalit Women......"
10 okt 2006:
Brief DNN aan Tweede Kamer: Kamer moet kastendiscriminatie bespreken (DNN):
Ruim een kwart van de Dalits in India mag het politiebureau niet in en ruim een derde van de Dalit kinderen zit apart bij de schoollunch. In een brief aan de kamer geeft het Dalit Netwerk Nederland (DNN) dit als voorbeelden van de ingrijpende effecten van de kastendiscriminatie die circa 260 miljoen mensen in de wereld treft. DNN vraagt de Kamer om een concreet plan van de regering voor de Nederlandse bilaterale en multilaterale inzet op dit wellicht meest onderbelichte internationale mensenrechtrechtenprobleem.
29 sep 2006:
Vragen Europarlementariër Margrete Auken (Verts/ALE)
betreffende aandachtspunten voor de EU-India Top
26 sep 2006:
Antwoord Europese Commissie op brief International Dalit Solidarity Network (28-8-2006) :
n.a.v. discriminatie naar werk en afkomst, i.v.m. EU-India Top
28 aug 2006:
Brief International Dalit Solidarity Network aan de Europese Commissie (IDSN):
n.a.v. discriminatie naar werk en afkomst, i.v.m. EU-India Top
20 jun 2006:
Brief DNN aan de Minister voor Buitenlandse Zaken (DNN):
over ondersteuning VN-mandaat discriminatie op basis van werk en afkomst
12 jun 2006:
‘Rode kaart’ commissie Europees Parlement tegen kinderarbeid in India (OneWorld):
De Commissie is ook op andere terreinen kritisch over het sociale beleid van India. Zo vindt zij dat de EU er bij India op aan moet dringen om 'met de grootst mogelijke urgentie' de gedwongen arbeid van miljoenen Indiase burgers aan de orde te stellen. Veel van deze 'gebonden arbeiders' zijn kinderen en de meeste komen uit de kaste van de 'onaanraakbaren' (Dalits) of zij behoren tot een van de inheemse volken van India.
17 jan 2006:
Open brief aan minister-president Balkenende: 'Bespreek verantwoord ondernemen en kastendiscriminatie tijdens bezoek India' (persbericht LIW):
In een open brief ter gelegenheid van zijn a.s. bezoek aan India (18-20 januari) vraagt de Landelijke India Werkgroep (LIW) aan minister-president Balkende om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en kastendiscriminatie in zijn gesprekken nadrukkelijk aan de orde te stellen. Nederland is een van de drie grootste investeerders in India en kan via MVO een belangrijke bijdrage leveren aan de naleving van arbeidsrechten, het terugdringen van discriminatie van kastelozen op de arbeidsmarkt en het vermijden van milieuschade.
16 jan 2006:
Open brief van LIW aan Balkenende in kader bezoek India (Duurzaam-Ondernemen.nl):
De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft een open brief gestuurd naar premier Balkenende in het kader van zijn bezoek aan India.
1 jan 2006:
The Ambedkar Principles: Principles and Guidelines to address Caste Discrimination in the Private Sector (IDSN):
The principles and guidelines are developed to address caste discrimination, which remains one of the most serious human rights issues in the world today.
2005
omhoog
22 nov 2005:
UK Government to raise Caste Discrimination Internationally (persbericht Dalit Solidarity Network (UK)):
The UK Government is committed to raising all forms of discrimination at an international level, including that of caste or untouchability. This was affirmed by Douglas Alexander, Foreign Office Minister of State, in the first formal debate on caste discrimination in the British Parliament held today. He outlined a number of ways in which the Government will take this forward, including more detailed monitoring of UK aid programmes, further discussions with EU colleagues about the human rights agenda to be raised with India before the end of the UK Presidency and more encouragement to the UN to forge ahead with its three-year study of caste discrimination.
8 nov 2005:
Brief DNN aan ministerie voor Buitenlandse Zaken (DNN)
over Europese bijdrage bij het bestrijden van kastendiscriminatie middels discussie over maatregelen tijdens COASIE bijeenkomst op 16 nov 2005
3 okt 2005:
Antwoorden op kamervragen van Tjon-A-Ten (PvdA) :
(ingez. 12 sep 2005) aan de minister van Buitenlandse Zaken over discriminatie van Dalits
16 sep 2005:
Parlementariërs willen weten wat Nederland en Europa tegen kastendiscriminatie doen (persbericht DNN):
Tweede Kamerlid Varina Tjon-A-Ten én Europarlementariër Max van den Berg, beide van de Partij van de Arbeid, willen weten wat de Nederlandse regering en de Europese Commissie doen om de positie van de 260 miljoen kastelozen (Dalits) te verbeteren. Dit naar aanleiding van een recent rapport waaruit blijkt dat kastendiscriminatie een belangrijke oorzaak is van de burgeroorlog in Nepal. Maar ook de campagne ‘Stop Kastendiscriminatie – Steun de Dalits’ van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) is voor hen aanleiding om een aantal vragen te stellen.
jun 2005:
Caste Discrimination and the Private Sector: Employment Principles for Foreign Investors in South Asia (Dalit Solidarity Network UK):
This report outlines the main arguments and issues raised in the seminar entitled Employment Principles for Foreign Investors in South Asia held on September 22nd 2004 in St Ethelburga’s centre, London. The seminar raised a number of important issues in relation to caste discrimination and foreign investment in South Asia.
20 apr 2005:
Dalits doorbreken muur van stilte in de VN / Opening tentoonstelling 'Stop Kastendiscriminatie' (28-4-2005) (persbericht DNN):
De VN Mensenrechtencommissie heeft op 19 april unaniem twee Speciale Rapporteurs benoemd die zich gaan bezighouden met kastendiscriminatie. De rapporteurs wordt gevraagd een grondig onderzoek te doen naar deze schending van de mensenrechten en beginselen en richtlijnen te formuleren voor de bestrijding ervan. Wereldwijd lijden 260 miljoen mensen onder kasten- en soortgelijke vormen van discriminatie.
Het is de eerste keer dat een politiek orgaan van de Verenigde Naties zich zo nadrukkelijk uitspreekt over wat de VN ‘discriminatie op basis van werk en afkomst’ noemt. De VN Mensenrechtencommissie doet dit op basis van een resolutie van de VN Subcommissie voor Mensenrechten die bestaat uit deskundigen.
9 mrt 2005:
Kastelozen India hebben steun nodig (Nederlands Dagblad):
Vandaag spreekt de Tweede Kamer met minister Bot over de inbreng van Nederland bij de VN-Mensenrechtencommissie, die binnenkort met haar werk begint. Op de agenda hoort zonder twijfel een van de grootste en meest onderschatte drama's ter wereld: de discriminatie en vernedering van 260 miljoen mensen op basis van afkomst. In India.
8 mrt 2005:
Tweede Kamer moet nu strijd tegen kastendiscriminatie steunen (persbericht DNN):
Het Dalit Netwerk Nederland, dat bestaat uit zes ontwikkelings- en mensenrechten-organisaties, dringt er in een brief bij de Tweede Kamer op aan om bij Minister Bot te pleiten voor steun aan een resolutie in de VN Mensenrechtencommissie die moet leiden tot nader onderzoek naar en actie tegen kastendiscriminatie. Op 9 maart spreekt de Kamer met de Minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse inzet bij de komende zitting van de VN Mensenrechtencommissie die op 14 maart a.s. in Genève begint.
8 mrt 2005:
PM forms panel of ministers for Dalit schemes (Express News Service):
Prime Minister Manmohan Singh on Monday constituted a committee of ministers on Dalit affairs to supervise programmes being run by various ministries and departments for welfare of Dalits.
7 mrt 2005:
4 mrt 2005:
Brief Dalit Netwerk Nederland aan Tweede Kamer(DNN) :
over kastendiscriminatie i.v.m. bespreking VN-Mensenrechtencommissie
21 jan 2005:
Brief Landelijke India Werkgroep aan Tweede Kamer(LIW) :
over discriminatie van Dalits bij de hulpverlening na de tsunami
jan 2005:
Dalits eisen in Kathmandu hun rechten op: EU in spagaat tussen mensenrechten en strategische belangen (India Nu):
Tijdens de start van de campagne Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits van het Dalit Netwerk Nederland in oktober 2004 noemde Nederlands mensenrechtenambassadeur Piet de Klerk de schending van de rechten van de in totaal 260 miljoen kastelozen in Azië en Afrika een 'schokkend internationaal mensenrechtenprobleem'. Tijdens de EU-India top op 8 november in Den Haag kregen de uitspraken van De Klerk echter nauwelijks vervolg. De Internationale Consultatie tegen Kastendiscriminatie in Nepal en de Indiase Mensenrechtencommissie pleitten recent wel voor een zeer actieve aanpak.
2004
omhoog
19 nov 2004:
Linking trade to human rights (Deccan Herald):
Many human rights organisations hold that diversity trade audits can be used to eliminate Dalit discrimination.
8 nov 2004:
EU and India agree 'Strategic Partnership' (IPS News Agency):
The European Union and India have signed an unprecedented 'strategic partnership' deal amidst concerns over India's human rights record.
5 nov 2004:
EU-India Top: Kastendiscriminatie hoort op de agenda! (persbericht DNN):
Als voorzitter van de Europese Unie moet Nederland de schending van de mensenrechten van 170 miljoen Indiase kastelozen (Dalits) aan de orde stellen tijdens de EU-India Top die a.s. maandag 8 november plaatsvindt. Dat bepleit het Dalit Netwerk Nederland (DNN), een netwerk dat bestaat uit zes Nederlandse ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties.
29 okt 2004:
Brief Landelijke India Werkgroep aan Tweede Kamer (LIW):
over de DNN-campagne Stop Kastendiscriminatie
16 okt 2004:
Kastendiscriminatie hoort op agenda: Nederland moet zich als EU-voorzitter inzetten voor verbetering (Reformatorisch Dagblad):
Kastelozen in landen als India worden ernstig achtergesteld. Zij hebben het moeilijk. Nederland moet zijn EU-voorzitterschap gebruiken om dit grote probleem op de kaart te zetten en in de gesprekken met India de misstanden ter sprake brengen.
okt 2004:
Dalit Network Netherlands on the campaign trail (Dalit International Newsletter):
On October 9th 2004 the Dalit Network Netherlands (DNN) officially launches its campaign, Stop Caste Discrimination - Support the Dalits. It is a three-year campaign by several non-governmental organizations (NGOs) coordinated by the India Committee of the Netherlands (ICN). The campaign will combine informing the Dutch public about the situation of Dalits in countries affected by caste discrimination and advocating an active policy by policy makers in the (Dutch) government and the European Union. As ICN is also working on issues of labor rights, as well as child labor and education, it will also work on those issues from the angle of the plight of Dalits. For example, while campaigning on the implementation of labor rights by multinational companies in India, as well as in their sub-contracting chains, we will also draw attention to the need for a non-discrimination affirmative policy that creates job opportunities for Dalits on non-exploitative terms.
sep 2004:
Dalits en Europa: Kastendiscriminatie hoort op agenda 'Haagse' EU-India Top (India Nu):
Het Europees Parlement en de deskundigen van de VN Mensenrechtencommissie hebben het luid en duidelijk laten weten: kastendiscriminatie in India, Nepal en andere landen is een enorm mensenrechtenprobleem. De Europese Unie en haar lidstaten houden zich tot nu toe echter opvallend stil. De EU-India Top op 14 oktober in Den Haag is een goede gelegenheid om het probleem aan de orde te stellen.
12 aug 2004:
Discrimination based on work and descent (VN):
Resolutie VN-Subcommissie Mensenrechten over kastendiscriminatie; met reactie Indiase regering op deze resolutie.
10 jul 2004:
India: Probe Police Attacks on 'Untouchables' (Human Rights News):
The Indian government should immediately launch a full investigation into allegations that police used excessive force against Dalits (or "untouchables") who tried to participate in a religious ceremony in Tamil Nadu last week, Human Rights Watch said today.
1 jul 2004:
8 jun 2004:
Lijsttrekkers Europarlement willen kastendiscriminatie bestrijden (persbericht LIW):
De lijsttrekkers voor het Europees Parlement van CDA, Christen Unie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD hebben de Landelijke India Werkgroep laten weten dat zij zich in de komende zittingsperiode actief zullen inzetten voor het bestrijden van kastendiscriminatie.
28 mei 2004:
New PM Faces Human Rights Challenges (Human Rights Watch):
"Dear Prime Minister Manmohan Singh:
Human Rights Watch congratulates you on assuming the office of prime minister.
India has long been recognized as an important model for a vibrant political culture in Asia. However, as you well know, India also faces serious human rights problems. Some of these have been exacerbated by government inattention, while others, unfortunately, are the direct result of government policies......."
13 apr 2004:
Reactie van de Minister van Buitenlandse Zaken op brief Landelijke India Werkgroep (Min BuZa):
Reactie op brief van de Landelijke India Werkgroep e.a., verzonden 19 feb 2004, n.a.v. kastendiscriminatie en de massamoord in Gujarat.
2 apr 2004:
EU 'ignores' caste discrimination; Commission and council must act to halt 'hidden apartheid' (LIW):
EU leaders failed to heed UN calls for action to stamp out caste-based discrimination affecting more than 260 million worldwide, according to a London MEP.
24 mrt 2004:
Indian activists hail Dutch NGO's call to UN on caste, riots (Yahoo! News):
Indian activists are supporting a demand by eight Dutch non governmental organizations (NGOs) to raise the issue of human rights violations in India at the ongoing session of the United Nations Commission on Human Rights.
In a letter to the Dutch foreign minister, the NGOs have stressed the need to highlight at the 60th session of the commission, on in Geneva till April 23, caste discrimination and the status of Muslims in Gujarat, a western Indian state that witnessed widespread anti-Muslim violence in 2002.
19 feb 2004:
Brief van o.a. Landelijke India Werkgroep aan Minister Bot van Buitenlandse Zaken (LIW e.a.):
over kastendiscriminatie en de massamoord in Gujarat in 2002
2003
omhoog
11 dec 2003:
dec 2003:
Alternative report to the 16th periodic report of State Party Nepal to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Asian Legal Resource Centre):
The Asian Legal Resource Centre has prepared this report to coincide with the consideration of the joint 15th and 16th reports of the State of Nepal (the State) to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (the Committee), under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD). The initial reports were due on 1 March 2000 and 2002 and were submitted in 2003, for consideration at the 64th session of the Committee, 23 February - 12 March 2004.
7 nov 2003:
Brief Europarlementariër Bob van den Bos aan EU-commissaris Chris Patten :
n.a.v. "Caste discrimination and the EU-India Summit, Nov 2003"
17 okt 2003:
Brief International Dalit Solidarity Network (IDSN) aan EU-commissaris Chris Patten (IDSN):
n.a.v. "Caste discrimination and the EU-India Summit, Nov 2003"
30 jan 2003:
Vragen en antwoorden Europese Parlement :
over kastendiscriminatie in India
2002
omhoog
sep 2002:
VN veroordelen afkomstdiscriminatie: Nederland en Europa nu aan zet (India Nu):
Een jaar na de Wereld Racisme Conferentie is alsnog een doorbraak bereikt in de strijd tegen kastendiscriminatie. Recent spraken de Verenigde Naties zich volmondig uit tegen de wereldwijde apartheid op basis van afkomst. Nu is het de beurt aan Nederland en de EU om de discriminatie en achterstelling van 'kastelozen' met concreet beleid te bestrijden.
23 aug 2002:
Historische verklaring van VN tegen wereldwijde kastendiscriminatie (persbericht LIW):
De VN Commissie tegen Rassendiscriminatie (CERD) - de commissie die de handhaving door regeringen van het Verdrag tegen Rassendiscriminatie controleert - heeft gisteren een historische Algemene Aanbeveling aangenomen tegen 'kastendiscriminatie en soortgelijke systemen van overgeërfde status'.
Het International Dalit Solidarity Network, een samenwerkingsverband van een groot aantal internationale en nationale mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties, verwelkomt deze belangrijke ontwikkeling op het gebied van de mensenrechten.
8 aug 2002:
mei 2002:
Manual scavenging - the most indecent form of work (Anti-Slavery International):
This paper draws attention to one of the most indecent, inhuman and degrading forms of work performed by Dalits (untouchables) in South Asia - the manual removal of human and animal excreta using brooms, small tin plates, and baskets carried on the head.
jan 2002:
EU ontdekt de Dalits. Wat doet Herfkens? International Dalit Solidarity Network daagt Europa uit (India Nu):
De Wereld Racisme Conferentie van september 2001 in Durban heeft de Dalits eindelijk internationaal stem gegeven. Eind 2001 vroeg het International Dalit Solidarity Network (ISDN), waarvan de Landelijke India Werkgroep deel uitmaakt, (opnieuw) om aandacht voor het probleem bij de Europese Commissie en bij de Nederlandse regering.
jan 2002:
The Bhopal Declaration :
Adopted unanimously by The Bhopal Conference: Charting A New Course For Dalits For The 21st Century, held at Bhopal, Madhya Pradesh, India, 12-13 January 2002.
2001
omhoog
23 nov 2001:
Statement on Dalits and the EU-India Summit: Cooperation Vital to Eradicate Caste Discrimination (IDSN):
The International Dalit Solidarity Network (IDSN) is deeply disappointed that governments attending the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (WCAR) in Durban failed to address the issue of caste discrimination and related forms of discrimination based on work and descent. This form of discrimination affects the lives of an estimated 250 million Dalits in South Asia, as well as 3 million Burakumin in Japan and an unknown number in parts of Africa.
19 nov 2001:
Antwoord op Brief aan Europees Commissaris Lamy :
(van 7 nov 2002) over kastendiscriminatie n.a.v. EU-India Top
8 nov 2001:
Open Letter Members European Parliament :
on Dalits and the EU-India Summit
7 nov 2001:
Brief aan Europees Commissaris Lamy :
over kastendiscriminatie n.a.v. EU-India Top
nov 2001:
Caste and the World Conference Against Racism - A Roundup :
The issue of caste-based discrimination (and the similar forms of discrimination referred to by the UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights as 'discrimination based on work and descent') was not addressed in the Declaration and Programme of Action adopted in Durban. Despite this lack of official recognition, the issue of discrimination based on caste and related forms of discrimination reached unprecedented levels of international prominence and media exposure during the WCAR and the preceding NGO Forum, due to the high degree of organization and visibility of the Dalit caucus.
11 sep 2001:
Europa kan apartheid India niet negeren (Trouw):
De landen van de Europese Unie kunnen zich na de conferentie in Durban niet langer veroorloven voorbij te gaan aan het probleem van de kastelozen in India. De Dalits hebben immers zelf met succes aan de bel getrokken in de hoop dat hun lot bespreekbaar wordt.
sep 2001:
Europa kan apartheid India niet langer negeren: Wereld Racisme Conferentie heeft dalits stem gegeven (India Nu):
De Wereld Racisme Conferentie, begin september 2001 gehouden in het Zuid-Afrikaanse Durban, is voor de Indiase 'onaanraakbaren' een enorm politiek en publicitair succes geworden. Zij zijn erin geslaagd om voor de hele wereld zichtbaar te maken dat 250 miljoen kastelozen - waarvan 160 miljoen in India - sterk worden gediscrimineerd.
sep 2001:
Caste Discrimination: A global concern (Human Rights Watch):
A Report by Human Rights Watch for the United Nations World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Durban, South Africa, September 2001.
2 jul 2001:
Van Aartsen wil kastendiscriminatie bespreken tijdens Wereld Racisme Conferentie (persbericht LIW):
De Nederlandse regering bepleit dat kastendiscriminatie - een fenomeen dat circa 160 miljoen zogenoemde kastelozen of 'Dalits' in India en 80 miljoen mensen in andere landen treft - in september wordt besproken tijdens Wereld Racisme Conferentie (WCAR) in Zuid Afrika. Daarmee spreekt Nederland zich duidelijk uit over een van de meest controversiële onderwerpen die tijdens de WCAR aan de orde zal komen. De kwestie is controversieel omdat India nadrukkelijk probeert elke passage die verwijst naar kastendiscriminatie buiten de Verklaring en het Actieprogramma van de Wereld Racisme Conferentie te houden.
25 apr 2001:
Caste is a word India just doesn't want to hear (AHRChk.net):
The Indian government is involved in a series of diplomatic initiatives to prevent caste-based discrimination from being included on the agenda of a major United Nations conference on racism, and it appears to be winning the early rounds.
mrt 2001:
Slotverklaring van de Wereldconferentie Tegen Racisme en Kastendiscriminatie: Discriminatie van Dalits op grond van beroep en afkomst :
Slotverklaring van de Global Conference Against Racism and Caste-based Discrimination (conferentie ter voorbereiding op de VN Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid); de LIW woonde de conferentie bij en steunt de verklaring [Engelstalige versie].
feb(?) 2001:
Caste and descent-based discrimination (IDSN):
Statement by the International Dalit Solidarity Network to the first preparatory committee for the WCAR (the world conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance).
2000
omhoog
11 jul 2000:
Discriminatie van de Indiase onaanraakbaren: Schending rechten Dalits moet internationale mensenrechtenkwestie worden (Reformatorisch Dagblad):
De Indiase ambassade in Den Haag neemt donderdag 13.000 handtekeningen van verontruste Nederlanders in ontvangst. Al die mensen hebben getekend tegen schending van de rechten van Dalits ("onaanraakbaren" of "kastelozen"), in het kader van een grote (internationale) campagne, die begon op 10 december 1998: precies vijftig jaar nadat de VN de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens aannamen.
1999
omhoog
19 nov 1999:
Open brief LIW aan premier Kok en minister Herfkens (LIW)
over o.a. de cycloonramp en de hulp aan de slachtoffers, over Dalits en het kastenstelsel, kinderarbeid en ontwikkelingssamenwerking. N.a.v. het komende bezoek aan India van beide bewindslieden.
mei 1999:
Bezoek Dalits aan Nederland: Geen gunsten, maar rechten (India Nu):
Voor discriminatie en 'onaanraakbaarbeid' is er in de democratische recbtstaat India geen plaats. Dit is verankerd in de Indiase grondwet die verder spreekt van gelijkheid. Het papier van de grondwet blijft voor de meesten van de 240 miljoen Dalits (kastelozen) van India echter mijlenver verwijderd van de dagelijkse realiteit. Hetzelfde geldt voor een speciale wet uit 1989 die hen moet beschermen tegen kastengeweld, aldus Mahendra Pratap Rana. "Het aantal misdaden tegen Dalits neemt juist toe." Samen met Jyothi Raj was hij van 12 tot 14 april 1999 in ons land als vertegenwoordiger van de Campaign on Dalit Human Rights.