Landelijke India Werkgroep
April 11, 2013


EU-India Free Trade Agreement / EU-India Vrijhandelsverdrag


A large number of unions and civil society organizations in India are urging for an immediate halt to the EU-India negotiations on a free trade agreement (FTA). They express their opposition to to the lack of transparency, public debate and democratic process. They fear adverse socio-economic and environmental impacts, especially for women, farmers, Dalits, Adivasi, hawkers as well as unions, cooperatives and small/medium enterprises.
Their documents plus some studies by other organizations on the possible impacts of the FTA can be found here.

Een groot aantal vakbonden en maatschappelijke organisaties in India pleiten voor een onmiddellijke opschorting van de EU-India onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag. Zij zijn het niet eens met het gebrek aan transparantie, publiek debat en inspraak. Ze vrezen negatieve sociaal-economische en milieugevolgen van het vrijhandelsverdrag voor vrouwen, boeren, Dalits, Adivasi en straatventers, maar ook voor vakbonden, co-operaties en kleine ondernemingen.
Hun verklaringen en brieven en een aantal andere onderzoeken naar de mogelijke impact van het vrijhandelsverdrag vindt u hieronder.

Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands - January 23, 2012