Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - GESCHIEDENIS

De Landelijke India Werkgroep is in 1976 opgericht naar aanleiding van de Noodtoestand in India, uitgeroepen door de toenmalige premier Indira Gandhi, waarbij tal van burgerrechten werden opgeschort. Bij velen bestond het beeld dat zo de problemen van armoede krachtig aangepakt konden worden, maar de net opgerichte LIW protesteerde tegen deze beknotting van mensenrechten.

Ook nadat de Noodtoestand twee jaar later weer werd opgeheven bleven de oprichters van mening dat er, gezien de structurele armoede en achterstelling van grote delen van de bevolking, in Nederland behoefte bleef aan informatie en actie rond maatschappelijke kwesties en bewegingen en organisaties in India.

Tot begin jaren tachtig bestond de LIW uit een aantal lokale vrijwilligersgroepen met een klein secretariaat in Utrecht, dat eveneens door vrijwilligers werd bemand. In 1981 werd de Vereniging LIW opgericht en vanaf toen werden ook de eerste betaalde medewerkers aangetrokken.

In de periode 1980-1995 werd de aandacht vooral gericht op ontwikkelingshulp van de Nederlandse aan de Indiase overheid, op de rechten van Indiase vrouwen, op milieukwesties die de armste groepen raken en op de mensenrechten van inheemse volken.

In het begin van de jaren negentig werd de LIW actief lid van de net opgerichte Schone Kleren Campagne, die zich inzet voor de rechten van veelal vrouwelijke werknemers in de kledingindustrie. Vanaf medio jaren negentig is de LIW zich steeds meer gaan richten op mensenrechten, vooral die van kinderen, Dalits en arbeid(st)ers in de informele sector met weinig of geen arbeidsrechten. We bekeken ook welke rol handel en hulp daarop van invloed waren en welke veranderingen daarin nodig zijn. Dat heeft geresulteerd in activiteiten en campagnes gericht op bedrijven en politieke beleidsmakers.


Zie ook:
"Landelijke India Werkgroep bestaat 25 jaar: We zijn sterker en invloedrijker gebleken dan we zelf ooit durfden te dromen"
(uit: India Nu, sep 2005)