Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


KINDVRIENDELIJKE SCHOENEN - DOSSIER POLITIEK
2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
2016
omhoog
2015
omhoog
26 feb 2015:
Kamerleden: 'Kinderarbeid moet prominente plek krijgen in convenanten met bedrijven' - Minister Ploumen gaat zich inzetten om schoenensector bij kledingconvenant te laten meedoen (LIW):
Minister Lilianne Ploumen heeft toegezegd dat zij met de schoenenbedrijven in gesprek zal gaan over aansluiting bij het Convenant over textiel en kleding waaraan nu wordt gewerkt. Aanleiding daartoe was een vraag van Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie in het Kamerdebat van 25 februari jl. Stop Kinderarbeid had dit voorgesteld in een brief aan de Tweede Kamer.
2014
omhoog
4 mrt 2014:
'Schoenenbranche werkt aan beleid tegen kinderarbeid' (Stop Kinderarbeid):
Antwoorden op Kamervragen over 'schoenenrapport' Stop Kinderarbeid.
3 mrt 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 23-12-2013) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport Working on the Right Shoes
2013
omhoog
23 dec 2013:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport Working on the Right Shoes
14 mrt 2013:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Oomen-Ruijten, Berman e.a.
(ingez. 21-3-2013) aan de Europese Commissie over kinderarbeid en de productie van schoenen - follow-up
7 feb 2013:
Europarlementariërs stellen vragen over aanpak kinderarbeid in schoenenindustrie (Hivos):
De Nederlandse Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten, Esther de Lange (beiden CDA) en Thijs Berman (PvdA) hebben aan de Europese Commissie vervolgvragen gesteld over kinderarbeid in de schoenenindustrie.
21 jan 2013:
Vragen Europarlementariërs Oomen-Ruijten, Berman e.a.
aan de Europese Commissie over kinderarbeid en de productie van schoenen - follow-up
2012
omhoog
7 dec 2012:
Minister Ploumen nodigt Stop Kinderarbeid en schoenenbedrijven uit voor gesprek (Campagne 'Stop Kinderarbeid'):
Minister Lilianne Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft 4 december antwoord gegeven op de Kamervragen van een meerderheid in de Kamer over het bericht dat kinderarbeid voorkomt bij de productie van schoenen.
Stop Kinderarbeid waardeert het zeer dat Minister Ploumen het initiatief neemt om een bijeenkomst te organiseren tussen de campagne Stop Kinderarbeid en enkele Nederlandse schoenenbedrijven. Dit is een nuttige aanvulling op de eerdere gesprekken die de campagne al met een aantal bedrijven heeft gevoerd. Stop Kinderarbeid verwacht dat dit initiatief een bijdrage kan leveren aan concrete vervolgstappen om kinderarbeid in de volledige productieketen uit te bannen.
4 dec 2012:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Gesthuizen (SP), Krol (50PLUS), Maij (PvdA), Mulder (CDA) en Van Ojik (GroenLinks)
(ingezonden 30-10-2012) aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid bij de productie van schoenen door grote ketens
30 okt 2012:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Gesthuizen (SP), Krol (50PLUS), Maij (PvdA), Mulder (CDA) en Van Ojik (GroenLinks)
aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid bij de productie van schoenen door grote ketens
30 okt 2012:
Kamervragen over kinderarbeid in schoenenproductie (Stop Kinderarbeid):
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 30 oktober 2012 vragen gesteld aan de minister van BuZa en staatssecretaris van EL&I over het bericht dat kinderarbeid voorkomt bij de productie van schoenen door bedrijven.
3 okt 2012:
Antwoorden op Kamervragen El Fassed en Braakhuis (beiden GroenLinks), Voordewind (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP)
(ingez. 30-8-2012) aan de staatssecretarissen van EL&I en BuZa over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in de kledingindustrie
12 sep 2012:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Oomen-Ruijten, Berman e.a.
(ingez. 25-7-2012) aan de Europese Commissie over kinderarbeid en schoenenproductie
30 aug 2012:
Kamervragen El Fassed en Braakhuis (beiden GroenLinks), Voordewind (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP)
aan de staatssecretarissen van EL&I en BuZa over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in de kledingindustrie
26 jul 2012:
Europarlementariërs stellen indringende vragen over aanpak kinderarbeid in schoenenindustrie (Campagne 'Stop Kinderarbeid'):
De Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten (CDA) en Thijs Berman (PvdA) hebben samen aan de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken een serie vragen gesteld over kinderarbeid in de schoenenindustrie. Aanleiding daarvoor is het rapport Waar de schoen wringt dat SOMO heeft gemaakt in opdracht van de campagne Stop Kinderarbeid School, de beste werkplaats.