Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


KINDERARBEID & ONDERWIJS

Kinderarbeid - Informatie
Minister wil openheid zaadsector productie India
Groenten & Fruit Actueel, 16 jan 2019
Bedrijven uit de zaadsector moeten meer openheid geven over hun productieketen en mogelijke kinderarbeid en lonen. Dat schrijft minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in antwoord op Kamervragen. Uit verschillende rapportages komen wisselende beelden over kinderarbeid in de groentezaadketen in India. Minister Kaag wenst hierover duidelijk van de zaadbedrijven. »
Problemen bij zaadbedrijven in India nog niet opgelost
FNV, 29 nov 2018
Ondanks de vooruitgang in de bestrijding van kinderarbeid, zijn de problemen bij zaadbedrijven in India nog niet opgelost. Dit blijkt uit het rapport Remedies for Indian seed workers in sight? van de LIW. Volgens Mondiaal FNV ontbreekt in de aanbevelingen van het rapport de mogelijke rol van vakbonden en de link met Nederlandse bedrijven. »
Miljoenen meisjes niet naar school in Pakistan
MO.be, 16 nov 2018
Meer dan 22 miljoen Pakistaanse kinderen, het merendeel meisjes, gaan niet naar school in Pakistan. Mensen­rechten­organisatie Human Rights Watch wijt dat aan een falend overheidsbeleid in het land met 200 miljoen inwoners. Veel meisjes hebben eenvoudigweg geen toegang tot onderwijs, onder meer door een gebrek aan scholen, constateert HRW in een deze week verschenen rapport. »
Stop Kinderarbeid partner ziet kleine stapjes in de strijd tegen kinderarbeid in India
Stop Kinderarbeid, 7 nov 2018
Venkat Reddy zet zich namens de MV Foundation al sinds de jaren negentig in tegen kinderarbeid in India en is ook lid van de adviesraad voor kinderarbeid van het Indiase ministerie van arbeid. Hij ziet een voorzichtige verschuiving van kinderarbeid naar de schoolklas. Dat vertelt hij in een interview in Trouw, 28 oktober 2018. »
Nieuw rapport LIW: Remedies for Indian seed workers in sight?
LIW/Stop Kinderarbeid, 1 nov 2018
Ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, hebben zaadbedrijven het probleem nog niet voldoende aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter. »
Met tabaksgeld kinderarbeid bestrijden, kan dat wel?
NOS, 1 nov 2018
Een interessant dilemma: kun je geld van de tabaksindustrie aannemen om kinderarbeid te bestrijden? Zo op het eerste gezicht lijkt dat ethisch behoorlijk ingewikkeld. Toch zijn er projecten in een aantal tabaksproducerende landen die ertoe moeten leiden dat kinderen niet langer werken op de plantages. »
Stop Kinderarbeid business cases
Stop Kinderarbeid, 30 okt 2018
Stop Kinderarbeid heeft business cases ontwikkeld voor bedrijven. Ze zijn bedoeld om bedrijven aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te treffen om kinderarbeid uit hun productieketen te bannen. Ze laten duidelijk zien waarom het belangrijk en voordeling is voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden. »
India zet kleine stapjes in de strijd tegen kinderarbeid
Trouw, 28 okt 2018
Kinderen hebben in India recht op onderwijs en kinderarbeid is bij wet aan banden gelegd. Maar kinderen vanaf vijftien jaar hebben daar nog niets aan. »
Kinderarbeid is alleen uit te roeien als overheid en bedrijven samenwerken
Trouw, 28 okt 2018
Hoe valt kinderarbeid uit te bannen? De overheid alleen krijgt het niet voor elkaar, zegt hoogleraar Cees van Dam, ook bedrijven zelf moeten er iets aan doen. Maar niet elke ondernemer laat zich daar iets aan gelegen liggen. »
In Panipat is het heel gewoon om op je vierde al in de textielfabriek te werken
Trouw, 27 okt 2018
De schattingen lopen uiteen, maar zeker is dat het er in India miljoenen zijn: kinderen aan het werk, vaak voor maar een handjevol roepies. Zoals in de textielindustrie van Panipat. Pogingen deze kinderen naar school te krijgen, beginnen heel voorzichtig vruchten af te werpen. »
Kinderarbeid in de kledingindustrie: hoe vaak komt het voor?
OneWorld, 25 okt 2018
Hoe groot de kans op kinderarbeid is, verschilt per land en per schakel in de productieketen. Zo zijn India, China, Oezbekistan, Bangladesh, Egypte, Thailand en Pakistan berucht. Ook geldt: hoe dieper je de keten ingaat, hoe groter de kans dat je er minderjarige meiden en jongens aantreft. »
Stop Kinderarbeid presenteert jaarrapportage Getting down to Business
Stop Kinderarbeid, 9 okt 2018
De jaarraportage van Stop Kinderarbeid laat vooruitgang zien in de bestrijding van kinderarbeid in de landen en sectoren onder het programma Getting down to Business. »
Kampf gegen Kinderarbeit: Landesregierung Nordrhein-Westfalen beschließt Runderlass zur Zertifizierung von Grabsteinen
MAGS.nrw, 4 sep 2018
Die Landesregierung verschärft ihren Kampf gegen Kinderarbeit: Künftig dürfen Grabsteine aus China, Indien, den Philippinen und Vietnam in Nordrhein-Westfalen nur noch dann aufgestellt werden, wenn sie mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit hergestellt worden sind. »
Succesvolle training over bedrijven en mensenrechten in India
Stop Kinderarbeid, 6 sep 2018
In maart 2018 vond in Delhi de training Responsible Business Behaviour for Creating Child Labour Free Zones plaats. Ook in India was er veel belangstelling voor de training, die gegeven werd ter versterking van de samenwerking tussen lokale organisaties en bedrijven bij het opzetten van kinderarbeidvrije zones. »
Scholierendebat n.a.v. aangrijpende jeugdroman over kinderarbeid in de kledingindustrie
Uitg. Ploegsma/Mondiaal FNV, jan 2018
Op 25 januari 2018 organiseert Uitgeverij Ploegsma met Mondiaal FNV een scholierendebat bij het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam rond het thema van de nieuwe jeugdroman van Caja Cazemier en Martine Letterie: Made by Indira. »
Kinderarbeid - Politiek
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 27-11-2018) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
11 jan 2019
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
n.a.v. Algemeen Overleg IMVO op 6 mrt 2018
Stop Kinderarbeid, 2 mrt 2018
Wet zorgplicht kinderarbeid aangehouden op verzoek initiatiefnemer
De Eerste Kamer heeft dinsdag de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid na de eerste termijn op verzoek van de initiatiefnemer, Tweede Kamerlid Attje Kuiken, aangehouden.
Eerste Kamer der Staten-Generaal, 19 dec 2017
Antwoord op Schriftelijke vraag Europarlementariër Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)
(ingez. 30-8-2017) aan de Europese Commissie betreffende onderzoeksrapport Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid naar de omstandigheden in Indiase granietgroeves
27 nov 2017
Verslag van een deskundigenbijeenkomst
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 3 oktober 2017 gesprekken gevoerd met een aantal deskundigen over zorgplicht kinderarbeid.
Eerste Kamer der Staten-Generaal, 24 okt 2017
Stop Kinderarbeid bepleit bij Eerste Kamer Wet Zorgplicht Kinderarbeid
De meeste bedrijven die in hun productieketen te maken hebben met kinderarbeid komen daartegen alleen in beweging als dat voor henzelf een bedrijfsrisico oplevert, en niet vanwege het risico van kinderarbeid voor de betrokken kinderen.
LIW, 3 okt 2017
Wet Zorgplicht Kinderarbeid bedrijven door Kamer aangenomen
Op 7 feb 2017 werd in de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van initiatiefnemer Van Laar (PvdA) aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen. De wet verplicht bedrijven om te onderzoeken of er in hun productieketen sprake is van kinderarbeid.
LIW, 8 feb 2017
Wordt kinderarbeid eindelijk bij wet verboden?
Onlangs werd de wet Zorgplicht Kinderarbeid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verplicht bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt om te onderzoeken of er sprake is van kinderarbeid in hun productieketen. “Het is de hoogste tijd dat uitbuiting uit onze winkels verdwijnt”, aldus Roelof Van Laar, initiatiefnemer van de wet.
OneWorld, 9 mei 2017
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 31-1-2017) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
16 feb 2017
Motie Servaes (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
met verzoek aan regering om wetgeving gericht op de bestrijding van dwangarbeid en moderne slavernij
25 jan 2017
Motie Voordewind (ChristenUnie) en Servaes (PvdA)
over relatie lage lonen, kinderarbeid en schooluitval in de kledingindustrie van Bangladesh, n.a.v. rapport Branded Childhood
25 jan 2017

meer informatie over KINDERARBEIDVRIJE ZONES

ga naar STOP KINDERARBEID