terug

Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (11-3-2003) n.a.v. de op 28 februari 2002 gestarte klopjacht en massamoord op moslims in Gujarat


Vragen van de leden DIJKSMA, EIJSINK en KOENDERS (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking.

 1. Wilt u de Kamer een nader overzicht verschaffen van de gebeurtenissen sinds medio 2002 die verband houden met de op 28 februari 2002 gestarte klopjacht en massamoord op moslims in de Indiase deelstaat Gujarat, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op:

  1. De betrokkenheid van overheid(sdienaren), politici en in het bijzonder van de regerende BJP en de deelstaatpremier Narendra Modi;

  2. De strafrechtelijke vervolging van de schuldigen;

  3. De hulp aan de slachtoffers;

  4. De positie van de moslimminderheid in de deelstaat in algemene zin;

  5. Rapportages van Amnesty International en Human Rights Watch en de Indiase National Human Rights Commission, en de wijze waarop hun aanbevelingen zijn uitgevoerd;

  6. Inspanningen van Nederlandse, NGO- en Europese zijde en hun resultaten;

  7. De bemoeienis van de Indiase federale overheid.

 2. Wat is in dit kader het oordeel van de regering over de kwaliteit van het "bestuur" in de deelstaat Gujarat en de gevolgen daarvan voor de ontwikkelingssamenwerkingsrelaties?

 3. Bent u bereid de bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met de overheid van de deelstaat Gujarat (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat een einde gemaakt wordt aan het marginaliseren van de moslimminderheid en uitvoering gegeven wordt aan de aanbevelingen van de Indiase National Human Rights Commission, Amnesty International en Human Rights Watch?

 4. Wilt u zich tevens inzetten voor een soortgelijke opstelling van de EU?

Voor antwoord (11 april 2003) op deze vragen: klik HIER.

Landelijke India Werkgroep - 11 maart 2003