Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN - DOSSIER PERSBERICHTEN
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
1 nov 2018:
Nieuw voortgangsrapport: Vooruitgang zaadbedrijven bij bestrijding kinderarbeid, maar nog onvoldoende maatregelen om betaling onder het officiële minimumloon in hun productieketens aan te pakken (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Het rapport Remedies for Indian seed workers in sight?van de Landelijke India Werkgroep (LIW) laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter.
20 jun 2018:
Nog steeds problemen in de Zuid-Indiase textielindustrie (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Social Accountability International (SAI), een organisatie voor sociale certificering voor fabrieken en organisaties, en het Ethical Trading Initiative (ETI), een alliantie van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties die werken aan het verbeteren van het leven van werknemers, hebben hun belofte om de concrete klachten over zeer slechte arbeidsomstandigheden van meisjes en jonge vrouwen in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India effectief aan te pakken, niet kunnen nakomen.
Lees het nieuwe rapport Case Closed, Problems Persist, uitgebracht door drie NGO's: de Landelijke India Werkgroep (LIW), de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde HomeWorkers Worldwide (HWW).
8 feb 2018:
Valentijnsdag: Besmette toeleveringsketens voor sieraden - Veelbelovende methoden laten potentieel voor verandering zien (PERSBERICHT Human Rights Watch):
Sieraden- en horlogebedrijven moeten meer doen om ervoor te zorgen dat hun toeleveringsketens vrij zijn van mensenrechtenschendingen, aldus Human Rights Watch in het vandaag uitgebrachte rapport, The Hidden Cost of Jewelry: Human Rights in Supply Chains and the Responsibility of Jewelry Companies, in de aanloop naar Valentijnsdag. Daarnaast doen maatschappelijke organisaties en vakbonden samen een beroep op de sieradenbranche om haar inkooppraktijken te verbeteren.
26 jan 2018:
Nieuw rapport onthult valse beloftes, beperking bewegingsvrijheid in productie voor kledingmerken (PERSBERICHT LIW/Clean Clothes Campaign/Garment Labour Union):
Vrouwelijke migranten die werken in India's kledingfabrieken die leveren aan grote internationale merken zoals Benetton, C&A, GAP, H&M, M&S en PVH, zijn het slachtoffer van moderne van vormen van moderne slavernij. In Bangalore, India's grootste kleding producerende regio, worden jonge vrouwen geronseld met valse beloftes over lonen en andere vergoedingen. Ze werken in kledingfabrieken onder hoge druk voor lage lonen. Hun leefomstandigheden in hostels zijn slecht en hun bewegingsvrijheid is ernstig beperkt. Hoewel ze beweren achttien te zijn, zien veel werknemers er veel jonger uit.
Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Labour Without Liberty - Female Migrant Workers in Bangalore's Garment Industry.
18 dec 2017:
Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector (PERSBERICHT SER):
Op basis van de openbaar gemaakte productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werken nu samen om misstanden van bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aan te pakken. Samenwerking was op deze manier eerder niet mogelijk. Het is één van de resultaten die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel presenteert in haar jaarrapportage.
23 aug 2017:
Nieuw rapport: The Dark Sites of Granite: Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig werk in Indiase granietgroeves - Wat moeten bedrijven doen? (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Nieuw onderzoek, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid, toont aan dat moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen.
Er is een groot verschil in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers (met name opzichters) en tijdelijke arbeidskrachten (70% van de arbeiders). De eerste groep krijgt een veiligheidsuitrusting, een zorgververzekering en een arbeidscontract, terwijl de tijdelijke arbeidskrachten, die zware handarbeid verrichten, deze fundamentele arbeidsrechten moeten ontberen.
4 jul 2017:
Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij (PERSBERICHT SER):
De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken. Bedrijven hebben ook concrete plannen gemaakt om verbeteringen in gang te zetten. Zo kunnen misstanden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu worden aangepakt.
9 mei 2017:
Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO - SER faciliteert totstandkoming (PERSBERICHT SER):
De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele (coalities van) NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd. Voor werknemers en lokale gemeenschappen zal dit leiden tot betere bescherming van hun rechten. Een convenant helpt individuele bedrijven bij het oplossen van problemen, zoals kinderarbeid en gebonden arbeid, die zij alleen veel moeilijker kunnen aanpakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord en andere convenanten zoals het IMVO-convenant Kleding en Textiel) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.
16 mrt 2017:
Rechten Indiase leerarbeiders systematisch geschonden - Schoen- en kledingmerken reageren op ernstige mensenrechtenproblemen in hun toeleveringsketen en beloven gezamenlijke actie (PERSBERICHT LIW):
Ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de Indiase leerindustrie werken onder vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. Hun mensenrechten worden geschonden en hun werk heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Zo hebben giftige chemicaliën in leerlooierijen vaak een zeer negatieve invloed op de gezondheid van de werknemers. Minder bekend zijn de vele arbeids- en andere mensenrechtenkwesties in de leerindustrie, zoals lonen onder het vastgestelde minimum, kinderarbeid, uitbuiting van thuiswerkers, problemen bij het zich organiseren in vakbonden en de discriminatie van Dalits ('kastelozen').
16 feb 2017:
Minister Ploumen ontvangt 10.000 handtekeningen voor leefbaar loon: Consument is hongerlonen in kledingindustrie zat (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Duizenden Nederlanders willen dat minister Ploumen zorgt voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Via een petitie van Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep roepen 10.734 Nederlanders Ploumen hiertoe op.
24 jan 2017:
Branded Childhood: Kledingmerken dragen bij aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
De gemiddelde werknemer in de Bengalese kledingindustrie krijgt slechts een derde betaald van wat wordt beschouwd als een leefbaar loon. Lage lonen en lange werktijden blijken een belangrijke rol te spelen bij de beslissing van ouders om hun kinderen van school te halen en uit werken te sturen. Veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A, Esprit, Marks & Spencer, GAP, VF Corporation en Kmart Australia, dragen bij aan deze situatie.
Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood dat vandaag wordt gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO. Bijna 50% van de textiel geproduceerd in Bangladesh wordt geëxporteerd naar de Europese Unie. Daarom moeten internationale merken en retailers er voor zorgen dat de rechten van alle werknemers én hun kinderen worden gerespecteerd.
21 dec 2016:
Grootschalige kinderslavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor kledingmerken (PERSBERICHT LIW):
Een nieuw onderzoek door de Landelijke India Werkgroep (LIW) toont aan dat verschillende vormen van moderne slavernij, waaronder ook kinderslavernij, voorkomen in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Zuid-Indiase spinnerijen leveren garen voor Indiase, Bengalese en Chinese kledingfabrieken die produceren voor de Westerse markt.
Het rapport Fabric of Slavery onthult de schaal waarop jonge meisjes en vrouwen - in meerderheid Dalit ofwel kasteloos - onderworpen zijn aan werkgevers die hun loon inhouden of hen opsluiten in door het bedrijf gecontroleerde hostels. Ze maken lange werkdagen, zijn slachtoffer van seksuele intimidatie en verdienen zelfs niet het minimumloon. Gerard Oonk, directeur van de LIW: “We kaarten de kwestie nu vijf jaar aan, maar ook voor ons kwam de omvang van dit probleem als een schok.”
27 sep 2016:
Nederlandse bedrijven laten in India kleding produceren voor vaak minder dan minimumloon (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De arbeidsomstandigheden in fabrieken in India waar Nederlandse kledingmerken worden gemaakt zijn ronduit slecht. Geen enkele kledingarbeider verdient een leefbaar loon. Ruim een derde van de werknemers krijgt niet eens het minimumloon. Verplicht overwerk wordt vaak niet uitbetaald, intimidatie is aan de orde van de dag en vrouwen verdienen minder dan mannen. Ook doen sommige fabrieken niks aan sociale verzekeringen en ziektekosten. Dat en meer blijkt uit het onderzoek Uitgekleed-Aangekleed van Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep dat vandaag verschijnt.
30 aug 2016:
‘Gecertificeerde Unilever Thee – Een Halfvol Glas’: Arbeidsomstandigheden bij Rainforest Alliance gecertificeerde ‘Unilever theeplantages’ nog steeds onder de maat (PERSBERICHT LIW):
Het rapport Certified Unilever Tea - A Cup Half Empty, vandaag gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW), laat zien dat de arbeidsomstandigheden op twee door Rainforest Alliance (RA) gecertificeerde Indiase theeplantages die thee aan Unilever leveren wel zijn verbeterd, maar nog steeds 'onder de maat' blijven. Dat geldt met name voor tijdelijke arbeidskrachten. Lonen - tussen € 3 en iets meer dan € 4 - zijn veel minder dan een leefbaar loon van ongeveer € 7,50. Het aandeel van tijdelijke krachten binnen het personeelsbestand is sterk toegenomen. De meeste van hen zijn migranten of gepensioneerde vaste werknemers. Ze genieten niet dezelfde sociale voordelen – waaronder een spaarfonds en crèche faciliteiten - als vaste krachten.
6 jul 2016:
Stop Kinderarbeid en LIW aan Kamer en Minister Ploumen: Maak concreet wat overheid gaat doen om Convenant Duurzame Kleding en Textiel tot succes te maken (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid/LIW):
De Landelijke India Werkgroep en de coalitie Stop Kinderarbeid – beide betrokken bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel – hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het Kamerdebat op 6 juli om 16 uur over de textielsector en het convenant.
9 jun 2016:
Elektronicabedrijven doen nog veel te weinig tegen kinderarbeid in de goudmijnbouw (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
Elektronicabedrijven hebben onvoldoende aandacht voor het bestrijden van kinderarbeid in goudmijnen. Dit blijkt uit onderzoek van SOMO in opdracht van Stop Kinderarbeid. Alleen Fairphone en Microsoft geven aan actief betrokken te zijn bij initiatieven in de mijnbouw waarin ook kinderarbeid wordt bestreden.
9 mrt 2016:
Brede steun voor plan uitbannen kinderarbeid in kleding en textiel (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
Stop Kinderarbeid is verheugd over de brede steun voor het uitbannen van kinderarbeid, gedwongen (kinder)arbeid, te lage lonen en andere misstanden(1) in de wereldwijde kleding- en textielsector. Brancheorganisaties, rijksoverheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid – hebben een Convenant opgesteld om daar de komende jaren werk van te maken.
28 jan 2016:
‘Onvrij en onrechtvaardig’: jonge migrant­arbeiders in de kledingindustrie van Bangalore, India - C&A, H&M, Inditex ('Zara'), GAP en PVH ('Tommy Hilfiger') beloven verbetering (PERSBERICHT LIW):
Het artikel Unfree and Unfair (“Onvrij en Onrechtvaardig”) – dat vandaag wordt gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW) – toont de slechte levensomstandigheden en beperkte bewegingsvrijheid van jonge migrantwerknemers in de kledingindustrie in de Indiase stad Bangalore. Een groeiend aantal jonge migrantarbeidsters verblijft in hostels die onderdeel zijn van de fabrieken en worden daar ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarbij zijn hun inkomsten niet genoeg voor een fatsoenlijk leefbaar loon.
De hostels worden gerund door kledingfabrieken in Bangalore die produceren voor toonaangevende multinationale kledingmerken als C&A, H&M, Inditex ('Zara'), GAP en PVH ('Tommy Hilfiger'). In reactie op het concept-artikel deze bedrijven een aantal specifieke acties te ondernemen om de levensomstandigheden van de migrantarbeidsters in de kledingindustrie van Bangalore te verbeteren.
2015
omhoog
24 nov 2015:
Nieuw Rapport: Multinationals, waaronder Nederlandse, betrokken bij omvangrijke kinderarbeid en/of lonen vrouwen beneden bestaansminimum - 156.000 Indiase kinderen produceren groentezaad voor bedrijven (PERSBERICHT LIW):
Bijna 156.000 Indiase kinderen werken mee aan de productie van groenzaden van tomaten, hete peper en okra. Circa 50.000 zijn jonger dan 14 jaar. Ze worden blootgesteld aan slechte arbeidsomstandigheden, waaronder giftige pesticiden en lange werkdagen. Ze verlaten meestal de school als ze tussen de 11 en 13 jaar zijn. Het aantal tieners van 14 tot 18 in de groenteteelt nam sinds 2010 met meer dan 37.000 toe.
Bij boeren die voor multinationale ondernemingen werken als East-West Seed (Nederlands), Limagrain (Frans), Sakata (Japans) en Advanta (Indiaas) zijn 10 tot 16% van de kinderen onder de 14 jaar. Veel Indiase bedrijven laten soortgelijke cijfers zien. Bij boeren die aan zaadbedrijven leveren zijn ongeveer 30% van de arbeiders tieners.
10 nov 2015:
Nederlandse merken maken nog nauwelijks schone kleren (PERSBERICHT Rank a Brand/Schone Kleren Campagne):
Nieuw onderzoek van Rank a Brand en Schone Kleren Campagne wijst uit: maar twee van de honderd onderzochte merken zijn goed op weg naar schone kleren.
14 sep 2015:
Kleding- en textielsector werkt aan convenant over internationaal MVO - SER faciliteert proces (PERSBERICHT SER):
Bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden werken de komende maanden samen aan een convenant op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Het convenant biedt bedrijven de kans om complexe problemen in de keten van toeleveranciers samen met andere partijen aan te pakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.
27 jul 2015:
Nieuw rapport: Cotton’s Forgotten Children - Bijna half miljoen Indiase kinderen werkt in katoenzaadteelt (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Bijna een half miljoen Indiase kinderen – waaronder 200.000 jonger dan 14 jaar – werken in de katoenzaadteelt. Dit is een van de schokkende resultaten van het nieuwe rapport Cotton’s Forgotten Children van Dr. Davuluri Venkateswarlu, dé Indiase expert op dit gebied. Het aantal kinderen dat in de katoenzaadvelden werkt is sinds het vorige onderzoek uit 2010 met bijna 100.000 gestegen. Kinderen onder de 18 vormen ongeveer 60% van de arbeiders op de velden van de boeren die hun zaden aan zowel Indiase als multinationale ondernemingen leveren.
11 mei 2015:
Moderne slavernij en kinderarbeid in Indiase steengroeven: Stop Kinderarbeid roept bedrijven en overheid op om in actie te komen (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
In Indiase steengroeves is massaal sprake van moderne slavernij. Ook kinderarbeid komt regelmatig voor. De meeste Nederlandse importeurs van Indiaas graniet geven niet aan uit welke groeves hun graniet komt of zeggen dat niet te weten.
Dat blijkt uit het rapport Rock Bottom - Modern Slavery and Child Labour in South Indian Granite Quarries van de Landelijke India Werkgroep in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid naar de arbeidsomstandigheden bij de granietwinning in het zuiden van India.
6 mrt 2015:
Overheid moet wettelijke maatregelen nemen tegen kinderarbeid : Bedrijfsleven doet te weinig om kinderarbeid te voorkomen (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
De Nederlandse overheid moet bedrijven verplichten om actie te ondernemen om kinderarbeid in hun productieketens uit te bannen. Dat stelt Stop Kinderarbeid in een brief die zij vandaag aan de Kamer stuurt. Door het wettelijk verankeren van due diligence, ofwel een zorgplicht, kunnen bedrijven die 'kinderarbeidproducten' verkopen daarop worden aangesproken en krijgen zij een prikkel om kinderarbeid te voorkomen.
2014
omhoog
30 okt 2014:
Actieplan brancheorganisaties zorgt voor weinig actie onder kledingbedrijven (PERSBERICHT CNV/FNV/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO):
Het jaarlijks congres Groen is de Rode Draad van de brancheorganisaties Modint, InRetail en VGT staat vandaag in het teken van het 'Plan van Aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector'. Met dit actieplan willen de brancheorganisaties samen met hun leden structurele verbeteringen realiseren in de kledingsector. FNV, CNV, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit initiatief toe, maar constateren dat er van de grote ambities nog weinig is waargemaakt. De brancheverenigingen worden daarom opgeroepen om al hun leden tot actie aan te sporen.
28 okt 2014:
Nieuw rapport: Moderne slavernij in de Indiase textielindustrie - Inspanningen van modemerken en winkelketens hebben nog geen resultaat (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Flawed Fabrics, een nieuw rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW), toont aan dat uitbuiting en dwangarbeid nog steeds de dagelijkse realiteit is in de textielindustrie in Zuid-India. Meisjes en vrouwen werkzaam in de textielfabrieken, worden gedwongen lange uren voor lage lonen te werken. Ze verblijven in slaapzalen en mogen het bedrijfsterrein bijna nooit verlaten. De onderzochte fabrieken leveren aan westerse merken waaronder C&A, Primark en Replay en aan Bengaalse kledingfabrieken. Nederlandse bedrijven zijn nog nauwelijks actief om deze misstanden aan te pakken.
4 apr 2014:
‘Small Steps - Big Challenges’ in Tamil Nadu’s textile industry: Garment brands not transparent on tackling bonded labour in India (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
Most Dutch and international companies importing garments from the South Indian state of Tamil Nadu refuse to be transparent about if and how they tackle bonded labour at their suppliers. An estimated 100,000 young children and teenage girls are victims of 'bonded labour' or 'modern slavery'. These girls - mostly Dalit ('outcaste') - live in hostels, with little freedom of movement, underpaid for long working-days and working under unhealthy conditions.
This is an important conclusion of the paper Small Steps, Big Challenges - Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India that FNV Mondiaal (international department of Dutch trade union confederation) and the India Committee of the Netherlands have published.
28 mrt 2014:
Kledingbedrijven geven geen inzicht in aanpak gedwongen arbeid in India (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
De meeste Nederlandse en internationale bedrijven die kleding uit de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu importeren, weigeren inzicht te geven in wat zij doen om ‘gebonden arbeid’ bij hun leveranciers te bestrijden. Naar schatting ruim 100.000 jonge kinderen en tienermeisjes zijn het slachtoffer van ‘gebonden arbeid’ ofwel ‘moderne slavernij’. Deze meisjes – meestal ‘kasteloos’ (Dalit) - wonen in hostels, hebben nauwelijks bewegingsvrijheid, worden onderbetaald voor lange werkdagen en werken onder ongezonde arbeidsomstandigheden.
Dat blijkt uit het paper Small Steps, Big Challenges – Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India dat FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep vandaag publiceren.
27 mrt 2014:
Nieuw politie-uniform nodig? Toolkit kinderarbeidvrij inkopen erbij! (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
De campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' presenteert vandaag de Toolkit Kinderarbeidvrij inkopen bij overheidsinstanties. Overheden kunnen die gebruiken bij het inkopen van producten waaraan het risico van kinderarbeid kleeft. Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie biedt de toolkit vandaag tijdens een Kamerdebat aan, aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voordewind: "De overheid werkt nog onvoldoende aan mensenrechten binnen het eigen inkoopbeleid. Juist de overheid roept consumenten op om eerlijke producten te kopen, maar via het eigen inkoopbeleid is er een wereld te winnen. Ook de Rijksoverheid moet zich houden aan de regels voor duurzaam inkopen, ook op het gebied van mensenrechten."
2013
omhoog
12 aug 2013:
Ploumen: kinderarbeid en lage lonen in Indiase zaadsector ‘snel uitbannen’ - Rapport LIW leidt tot actie van bedrijven en brancheorganisatie (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
Kinderarbeid en lage lonen bij de zaadproductie in India ziet de Nederlandse regering “het liefst zo snel mogelijk uitgebannen”. Dat laat Minister Ploumen weten in reactie op Kamervragen van CU, PvdD, SP en 50Plus. Zij heeft daarover afspraken gemaakt met de Nederlandse zaadbedrijven Bejo Zaden en Nunhems, en met de branchevereniging Plantum. De Landelijke India Werkgroep en de campagne Stop Kinderarbeid zijn daarover verheugd.
29 jun 2013:
Twee Nederlandse groentezaadbedrijven in India vergeleken : Omvangrijke kinderarbeid bij partner Bejo Zaden - Nunhems bijna kinderarbeidvrij (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Het Indiase bedrijf Bejo Sheetal, een partnerbedrijf van Bejo Zaden uit het Noord-Hollandse Warmenhuizen, tolereert op grote schaal kinderarbeid bij de boeren die aan haar leveren. De boeren die aan Nunhems India - deel van Nunhems in Limburg - zaden leveren werken bijna zonder gebruik te maken van arbeid van kinderen onder de 14.
Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport A Tale of Two Companies van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’.
20 jun 2013:
Actieplan kledingbranche schiet tekort (PERSBERICHT CNV/FNV/Greenpeace/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO):
De brancheorganisaties Modint, Inretail en VGT erkennen in hun vandaag aan minister Ploumen gepresenteerde Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0 dat er grote problemen in de textiel- en kledingsector bestaan. Ze willen, net als de minister, structurele verbeteringen realiseren. CNV, FNV, Greenpeace, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit toe, maar blijven ook kritisch: “Dit plan zet stappen in de goede richting, maar is nog te weinig ambitieus en vernieuwend om tot een koerswijziging te komen.”
25 apr 2013:
Schone Kleren Campagne betreurt onnodige doden (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Het Rana Plaza gebouw van acht verdiepingen huisvestte drie kledingfabrieken en een winkelcentrum. De instorting van het gebouw, woensdaogochtend 24 april, veroorzaakte 1127 doden. Rond de 1000 mensen raakten gewond. Schone Kleren Campagne betreurt onnodige doden.
Schone Kleren Campagne roept samen met vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties op tot onmiddelijke actie van de internationale kledingmerken.
5 mrt 2013:
C&A's compensatiepakket aan slachtoffers fabrieksbrand Bangladesh niet voldoende (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
C&A kondigde op 27 februari compensatie aan voor Tazreen slachtoffers. Maar C&A weigert om de berekeningen voor de compensatie te baseren op relevante internationale standaarden en best practices. Het bedrag dat C&A voorstelt is slechts 4% van wat nodig is. C&A heeft geen vakbonden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de compensatie en het mechanisme om deze uit te betalen.
Schone Kleren Campagne verzoekt C&A om in onderhandeling met lokale vakbonden tot een volledig en eerlijk compensatiepakket te komen.
2012
omhoog
18 jul 2012:
Bedrijven en politiek komen in beweging: Gedwongen (kinder)arbeid in de Indiase kledingindustrie krijgt wereldwijd aandacht (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Recente publicaties van SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben er sterk aan bijgedragen dat in India, Europa, de VS en Nederland actie wordt ondernomen tegen de omvangrijke kinderarbeid in de Zuid-Indiase textiel- en kledingindustrie. Zowel een deel van de kledingbedrijven als de Nederlandse, Europese en Amerikaanse politiek komt nu in beweging tegen de ‘gedwongen (kinder)arbeid’ in Zuid-India onder de naam ‘Sumangali Scheme’.
14 jun 2012:
ChristenUnie stelt vragen over slavenarbeid in India (PERSBERICHT ChristenUnie):
Europarlementariër Peter van Dalen heeft samen met collega's uit de socialistische en de liberale fracties vragen gesteld aan de Europese Commissie over slavenarbeid in India. Volgens recent verschenen rapporten werken minstens honderdduizend vrouwen en meisjes gedwongen en onder zeer slechte omstandigheden in kledingfabrieken. 37 Europese kledingmerken besteden werk uit aan deze fabrieken. Van Dalen: "Ik roep de Europese Commissie op om de Europese bedrijven aan te spreken op hun inkoopgedrag. De EU en India moeten deze problemen ook bespreken in het kader van de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag."
25 apr 2012:
Jonge Dalit-vrouwen uitgebuit in Indiase kledingfabrieken : Ondanks mooie beloften nog steeds misstanden in de Zuid-Indiase kledingfabrieken, onthult nieuw rapport 'Maid in India' (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Europese en Amerikaanse kledingbedrijven zijn er tot nu toe niet in geslaagd de arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers in Tamil Nadu, Zuid-India, structureel te verbeteren. Ondanks mooie beloften en een aantal goedbedoelde initiatieven zijn de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog steeds zeer slecht. Tot op de dag van vandaag werken duizenden vrouwen en meisjes onder omstandigheden die niet anders kunnen worden aangeduid dan als gebonden arbeid. Dit stellen Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) in hun rapport Maid in India dat vandaag wordt gepubliceerd.
5 mrt 2012:
Still 'Captured by Cotton'? Ondanks enkele verbeteringen blijft de productieketen van kleding problematisch (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Vandaag presenteren Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) een voorproefje van een nieuw rapport over misstanden in de Zuid-Indiase kledingindustrie dat in april uitkomt. Dit voorproefje wordt gepubliceerd naar aanleiding van een bijeenkomst vandaag van de Sumangali Bonded Labour groep van het Engelse Ethical Trade Initiative (ETI). SOMO en LIW roepen kledingmerken op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen.
2011
omhoog
31 okt 2011:
Arbeidsproblemen op plantagesmet keurmerk thee voor Unilever: Nieuw rapport van SOMO en LIW onthult arbeidsrechtenschendingen bij Rainforest Alliance gecertificeerde thee voor Unilever uit India en Kenia (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Arbeiders die thee plukken voor Unilever in India en Kenia hebben te kampen met problematische arbeidsomstandigheden en arbeidsrechtenschendingen, ook als deze thee het duurzaamheidscertificaat Rainforest Alliance draagt. Dat is een belangrijke bevinding uit het rapport Certified Unilever Tea - Small cup, big difference? dat SOMO en LIW vandaag lanceren.
20 mei 2011:
Uitgebuite Dalit-meisjes maken kleding voor Europese en Amerikaanse markt: Bedrijven zetten zich in voor verbetering, maar schending van arbeidsrechten komt nog veelvuldig voor (MEDIABERICHT SOMO/LIW):
Europese en Amerikaanse bedrijven laten meisjes onder erbarmelijke omstandigheden kleding maken in Tamil Nadu (India). Er is sprake van misbruik en valse beloften. Het gaat veelal om Dalit – kasteloze - meisjes, jonger dan 18 jaar. De meisjes worden te werk gesteld via het ‘Sumangali Scheme’.
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) zetten deze problematiek uiteen in het rapport Captured by Cotton dat vandaag gepubliceerd wordt. Het rapport besteedt speciale aandacht aan vier grote Indiase geïntegreerde producenten: Eastman, SSM India, Bannari Amman en KPR Mill. Zij leveren aan onder meer Bestseller (o.a. Only, Jack & Jones), C&A, GAP, Diesel, Marks & Spencer, Primark, Tommy Hilfiger en Inditex (o.a. Zara). Een aantal bedrijven zet zich in voor verbeteringen, maar uitbuiting komt desondanks nog veelvuldig voor.
11 mei 2011:
India failing to address its farmer suicide crisis (PERSBERICHT CHR&GJ):
The Indian government must uphold its human rights obligations by responding immediately to its farmer suicide crisis, said the Center for Human Rights and Global Justice (CHRGJ) in a new report released today. The report, Every Thirty Minutes: Farmer Suicides, Human Rights, and the Agrarian Crisis in India, looks critically at India’s farmer suicide epidemic—which has been claimed the lives of an estimated 250,000 farmers since 1995—and proposes steps that the government should take toward upholding the human rights of this vulnerable population.
1 apr 2011:
Kinderarbeid bij oogst Turkse hazelnoten: Multinationals erkennen probleem maar blijven vaag over aanpak (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
Multinationale bedrijven zoals Unilever, Mars en Ferrero erkennen dat er sprake is van kinderarbeid bij de oogst van hazelnoten in Turkije. Ze zeggen daartegen actie te willen ondernemen maar zijn vaag over hoe ze dat gaan aanpakken. Dat blijkt uit de antwoorden van een zevental bedrijven en twee brancheorganisaties die eind vorig jaar daarover werden aangeschreven door de campagne ‘Stop kinderarbeid – School, de beste Werkplaats’ en FNV Bondgenoten.
2010
omhoog
22 nov 2010:
Loon volwassenen stijgt als kinderarbeid verdwijnt (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
Als kinderarbeid verbannen wordt, stijgt het loon van volwassenen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Landelijke India Werkgroep en FNV Mondiaal naar het verband tussen kinderarbeid en lonen in India. Als er geen kinderen beschikbaar meer zijn om voor een habbekrats te werken, kunnen de volwassenen een hoger loon bedingen.
20 okt 2010:
Bittere Hazelnootpasta: Stop Kinderarbeid vraagt Nederlandse bedrijven om openheid en actie (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
De campagne “Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats” is verontrust over kinderarbeid in de hazelnootindustrie. De actualiteitenrubriek Eén Vandaag liet in haar uitzending van dinsdag 19 oktober zien dat kinderen worden ingezet in de omvangrijke hazelnootpluk in Turkije, leverancier van 75% van alle hazelnoten wereldwijd.
In open brieven aan Verkade, Ferrero en Wessanen/Zonnatura, van wie reeds bekend is dat zij hazelnoten uit Turkije in hun producten verwerken, vraagt de campagne Stop Kinderarbeid wat zij (gaan) doen om kinderarbeid en onderbetaalde arbeid in deze sector uit te bannen. Ahold, Unilever, Mars, Nestlé en Kraft wordt gevraagd om openheid te geven over de herkomst van hun hazelnoten en, indien deze ook uit Turkije komen, de schending van arbeidsrechten in de sector aan te pakken.
10 jun 2010:
Nieuwe rapporten over kinderarbeid - Werelddag Tegen Kinderarbeid op 12 juni: Meer dan een half miljoen kindarbeiders in zaadproductie India - Ook Nederlandse bedrijven zijn betrokken (MEDIA BERICHT LIW/Stop Kinderarbeid/ILRF):
Meer dan een half miljoen kinderen (533.869) onder de 18 jaar werken in India in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden. Circa 230.000 kinderen zijn nog onder de 14 jaar. De kinderen werken 10 tot 12 uur per dag en worden blootgesteld aan giftige pesticiden. Grote multinationals en Indiase zaadbedrijven hebben hun zaadproductie via agenten uitbesteed aan vele kleine en marginale boeren.
Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt onder de 14 jaar is nog steeds een heel groot probleem maar is door initiatieven van overheid, bedrijven en lokale organisaties met 25% afgenomen. Waar kinderarbeid goeddeels is uitgebannen, bijvoorbeeld door het werk van de lokale organisatie MV Foundation, zijn de lonen van de volwassenen vaak flink gestegen.
Meestal wordt echter het officiële minimumloon – meestal bijna twee euro per dag – aan bijna niemand betaald. Vrouwen verdienen 50 tot 60% minder dan mannen, kinderen nog veel minder.
1 jun 2010:
NEN neemt deel aan succesvolle bespreking in Kopenhagen over ISO 26000, de richtlijn voor MVO (PERSBERICHT NEN):
Van 17 tot en met 21 mei vond in Kopenhagen de achtste en laatste internationale vergadering plaats over de concept richtlijn ISO 26000; de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO). Meer dan 400 experts uit 99 landen namen deel aan de discussies. In de vergadering is overeenstemming bereikt over de ingediende commentaren van de verschillende landen. De komende maanden wordt over de nieuwe richtlijn gestemd. De richtlijn wordt aangenomen als niet meer dan een kwart van de landen tegenstemt.
25 mei 2010:
Minister Verhagen ontvangt eerste exemplaar handleiding tegen kinderarbeid: Campagne ‘Stop Kinderarbeid’ maakt handleiding die bedrijven helpt in achttien stappen einde te maken aan kinderarbeid (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken ontvangt woensdag 26 mei om 14.30 uur uit handen van Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV en Gerard Oonk, directeur van de LIW, een handleiding hoe bedrijven kinderarbeid kunnen voorkomen en bestrijden. Deze handleiding is gemaakt door de campagne 'Stop kinderarbeid’, een samenwerking van ontwikkelingsorganisatie Hivos, FNV, Landelijke India Werkgroep, Algemene Onderwijsbond, ICCO & Kerk in Actie en Stichting Kinderpostzegels Nederland.
De handleiding geeft achttien concrete aanbevelingen over hoe bedrijven álle vormen van kinderarbeid in hun productieketen kunnen uitbannen én kunnen zorgen dat ook arbeidsrechten van werknemers worden nageleefd. Daarnaast biedt de handleiding ondersteuning voor overheden bij het overwegen en (her)formuleren van hun kinderarbeidbeleid.
2009
omhoog
9 dec 2009:
Bedrijven en overheid moeten kastendiscriminatie aanpakken: Nederlanders bewuster en vaker bereid tot actie, laat TNS NIPO-enquête zien (PERSBERICHT DNN):
Meer dan zeven van de tien ondervraagde mensen vinden dat de Nederlandse overheid in internationale fora zoals de VN of de EU stelling moet nemen tegen kastendiscriminatie. Verder zegt tweederde dat Nederlandse bedrijven die producten (laten) maken in een land waar kastendiscriminatie bestaat, actie moeten ondernemen om dit tegen te gaan binnen hun eigen bedrijf én binnen andere bedrijven waar zij zaken mee doen.
16 nov 2009:
ChristenUnie: bedrijven, geef openheid over kinderarbeid (PERSBERICHT ChristenUnie):
De ChristenUnie wil dat bedrijven volledige openheid geven of er in hun gehele productieketen kinderarbeid voorkomt. Indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn, dan moet de overheid op geen enkele wijze hen meer steunen.
Tweede Kamerlid Joël Voordewind: "Het kabinet lijkt bereid te zijn om openheid te vragen van bedrijven, maar alleen van de eigen werknemers in ontwikkelingslanden. Over de toelevering van de halffabricaten en de grondstoffen blijft het angstig stil. Terwijl ik tijdens mijn India-reis drie weken geleden van andere bedrijven zoals Ikea en Levi Strauss wel het goede voorbeeld heb gezien."
2 nov 2009:
FNV Bondgenoten: Unilever na actie akkoord met vaste baan voor Pakistaanse theearbeiders (PERSBERICHT FNV):
Na protesten van werknemers en consumenten heeft Unilever in Londen een sociaal akkoord ondertekend met de mondiale vakbondsfederatie in de voedingsindustrie (IUF). Hiermee committeert het concern zich om de wereldwijde gevolgen van uitbesteding en flexibilisering van arbeid in te dammen. De IUF had bij het Nationaal Contact Punt voor naleving van de Oeso-gedragsregels voor multinationals een klacht ingediend over Unilever’s handelwijze in Pakistan.
18 sep 2009:
'Onderzoek in Nederland geïmporteerde producten op kinderarbeid' (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
De Nederlandse regering moet onderzoeken welke geïmporteerde producten voor een aanzienlijk deel met behulp van kinderarbeid tot stand komen en zo’n aanpak ook in EU verband bepleiten. Dat vindt de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ waaraan de FNV, Hivos, de Algemene Onderwijsbond en de Landelijke India Werkgroep deelnemen.
Een dergelijk rapport helpt zowel de consument om keuzes te maken en spoort bedrijven in die sectoren aan om hun productieketen ‘op te schonen’. Ook de overheid kan deze informatie gebruiken, bijvoorbeeld voor duurzaam inkopen, het onthouden van subsidies aan bedrijven die kinderarbeid gedogen en de dialoog met landen over de naleving van mensenrechten.
13 mei 2009:
FNV: Unilever heeft boter op zijn hoofd (PERSBERICHT FNV Mondiaal):
Met een actie voor de aandeelhoudersvergadering van Unilever op 14 mei gaan FNV Bondgenoten en FNV Mondiaal duidelijk maken dat Unilever boter op zijn hoofd heeft.
De aandeelhouders krijgen bij aanvang van de aandeelhoudersvergadering voor het eerst een erratum op het jaarverslag van Unilever aangereikt. Ook wordt op ludieke manier duidelijk gemaakt dat topman Paul Polman en zijn collega-topmannen boter op hun hoofd hebben.
6 mei 2009:
Raad Nederlandse Detailhandel verkoopt praatjes (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne (SKC) ontvangt terecht subsidie van de Nederlandse overheid. Dit blijkt vandaag uit de antwoorden van minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) op Kamervragen die 9 april 2009 zijn gesteld.
27 mrt 2009:
European Parliament: Ensure that Dalits benefit from EU-India Free Trade Agreement (PERSBERICHT IDSN):
In a report on the EU-India Free Trade Agreement (FTA) the European Parliament (EP) calls on the European Council and Commission to work together with the Indian Government to move towards ending caste based discrimination, which affects more than 166 million Dalits in India. It urges the EU to ensure that the FTA is not harmful to Dalits and that the potential benefits reach all members of society. According to the EP, this should be part of an ‘ambitious sustainable development chapter’ in the FTA.
10 feb 2009:
Winst stuntsupers Aldi en Lidl door misbruik vrouwen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Over de hele wereld zijn het vooral vrouwen die boodschappen doen bij supermarkten; ze kopen producten die geteeld, geplukt en geproduceerd zijn door een voornamelijk vrouwelijke groep arbeiders.
2008
omhoog
18 nov 2008:
Indiase Minister van Handel Kamal Nath op bezoek in Nederland: ‘Staatssecretaris Heemskerk moet Minister aanspreken op arbeidsrechten’ (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep (LIW) vraagt staatssecretaris Heemskerk om de Indiase Minister van Handel Kamal Nath die deze week Nederland bezoekt, aan te spreken op kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie en gebrek aan vakbondsvrijheid in dat land. Dit doet de LIW in een brief die vandaag aan de staatssecretaris is gestuurd. Heemskerk beloofde eind oktober al aan de Tweede Kamer dat hij kinderarbeid aan de orde zal stellen.
22 okt 2008:
Duurzaam inkopen kan niet zonder een eerlijke prijs (PERSBERICHT Werkgroep Duurzame Natuursteen):
In 2010 moeten alle overheidsinkopen en aanbestedingen – in totaal voor 40 miljard per jaar – duurzaam zijn. Maar in de praktijk telt bij het inkoopbeleid van gemeenten, provincies en het rijk meestal alleen de prijs. Bij het plaveien of betegelen van een dorps- of stadsplein met natuursteen gaat de opdracht bijna altijd naar de laagste bieder. Dat gaat ten koste van de allerarmsten. Zij delven deze stenen in de Indiase en Chinese steengroeven onder vaak schrijnende arbeidsomstandigheden, terwijl hun leefmilieu grote schade oploopt.
9 mei 2008:
Bijeenkomst "Kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen: Wat de Europese Unie kan doen" (PERS UITNODIGING Stop Kinderarbeid):
Er zijn maatregelen nodig in de EU om te garanderen dat internationale normen over maatschappelijk verantwoord ondernemen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Alleen dan kan bijvoorbeeld kinderarbeid worden uitgebannen. PvdA-europarlementariër Thijs Berman en de campagne "Stop Kinderarbeid" presenteren op de conferentie concrete voorstellen om kinderarbeid uit te bannen.
24 apr 2008:
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over motie Tweede Kamer: Nu ook onderwijshulp gerichter inzetten tegen kinderarbeid (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is verheugd over de motie over kinderarbeid die op dinsdag 22 april 2008 met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie verplicht bedrijven die op enigerlei wijze steun krijgen van de overheid om hun hele productieketen ‘vrij van kinderarbeid’ te maken.
22 apr 2008:
Kamerbrede steun voor motie ChristenUnie: Overheid boycot kinderarbeid (PERSBERICHT ChristenUnie):
Bedrijven die niet kunnen garanderen dat hun producten geheel vrij zijn van kinderarbeid, komen niet meer in aanmerking voor steun of krediet van de Nederlandse overheid. De Tweede Kamer stemde vandaag unaniem in met een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind die de regering daartoe oproept.
4 mrt 2008:
MVO Platform vindt Kabinetsvisie MVO te vrijblijvend: ‘Verplicht bedrijven tot naleving van internationale sociale- en milieunormen’ (PERSBERICHT MVO Platform):
Bedrijven die niet kunnen garanderen dat hun producten geheel vrij zijn van kinderarbeid, komen niet meer in aanmerking voor steun of krediet van de Nederlandse overheid. De Tweede Kamer stemde vandaag unaniem in met een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind die de regering daartoe oproept.
19 feb 2008:
Actieplan bestrijding kinderarbeid door bedrijven gelanceerd in Delhi (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
De Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2008-2011 stelt zeer teleur. Het kabinet geeft een veel te rooskleurig beeld van wat er is bereikt op het gebied van MVO. Bedrijven worden niet verplicht om internationaal afgesproken mensen- en arbeidsrechten en milieunormen ook in het buitenland na te leven.
Het MVO Platform acht voor een effectief MVO beleid onder meer noodzakelijk: gericht onderzoek naar de grote sociale- en milieuproblemen in de toeleverings- en handelsketens van bedrijfssectoren, een actieve informatieplicht én het strafbaar maken van schending van internationale arbeids- en milieunormen door bedrijven.
17 jan 2008:
Chinees graniet moet duurzamer: Nederlandse importeurs erkennen urgentie voor verbetering arbeidsomstandigheden (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Nederland importeert steeds meer tegels van graniet en andere natuursteen uit China, vooral voor de aanleg van pleinen in steden. Deze natuursteen wordt nog niet op een duurzame manier geproduceerd blijkt uit het vandaag gelanceerde rapport Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies van SwedWatch en SOMO. Het rapport laat zien dat veiligheid in Chinese tegelzagerijen en steengroeves een groot probleem is en dat arbeiders veelal 7 dagen per week werken voor een laag loon. Nederlandse importeurs erkennen de urgentie van het probleem en tonen zich bereid de omstandigheden te verbeteren.
2007
omhoog
24 nov 2007:
Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen (REACTIE LIW):
Vandaag heeft de Supreme Court in India het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen in het Nyamgiri-gebied. Er werd al zeer lang gewacht op een uitspraak in deze zaak. De uitspraak valt positief uit voor het milieu en de tribale bevolking in het bewuste gebied.
23 nov 2007:
‘Heemskerk, steun kritische organisaties tijdens handelsmissie naar India’ (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De door staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken geleide ‘grootste handelsmissie aller tijden’ naar India die op 25 november begint, is cruciaal voor zijn plannen om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot een Nederlands exportartikel te maken. Heemskerk zal in India duidelijk moeten maken dat het juridisch vervolgen, zoals nu gebeurt, van maatschappelijke organisaties die misstanden aan het licht brengen, de bijl aan de wortel van MVO legt en absoluut onacceptabel is.
27 sep 2007:
Nieuw rapport: Ruim 416.000 Indiase kindslaven in de katoenketen (PERSBERICHT LIW):
Meer dan 416.000 kinderen onder de 18, waarvan bijna 225.000 jonger dan 14 jaar, zijn slachtoffer van uitbuiting op de katoenzaadvelden van India. Zij zitten aan het begin van de keten van kleding en katoenproducten die ook in Nederland worden verkocht. Omdat zij tijdens het productieseizoen – dat nú gaande is – niet weg mogen, gaat het in feite om kindslaven, merendeels meisjes.
Dit blijkt uit het rapport Child bondage continues in Indian cotton supply chain dat vandaag wordt gepubliceerd door Landelijke India India Werkgroep (LIW) en vier andere organisaties. Het rapport is gebaseerd op veldonderzoek in vier Indiase deelstaten door dé expert op dit gebied, Dr. Davuluri Venkateswarlu.
8 jun 2007:
ABN AMRO investeert in omstreden Vedanta Resources Group (REACTIE LIW/Oxfam Novib):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben ABN AMRO Bank aangesproken op mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling door hun Brits Indiase klant Vedanta Resources Group. Dit is een van de grootste mijnbouwbedrijven in India waarmee ABN AMRO financiële relaties onderhoudt. De activiteiten van Vedanta gaan lijnrecht in tegen het duurzaam mijnbouwbeleid van ABN AMRO. De bank heeft een gedragscode voor banken ondertekend (‘Equator Principles’) waarin sociale en milieurichtlijnen staan die worden gehanteerd bij investeringen. De implementatie van het duurzame beleid van de bank in de praktijk laat te wensen over.
27 mrt 2007:
MVO Platform: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet af van vrijblijvendheid (PERSBERICHT MVO Platform):
In een brief aan de Tweede Kamer pleit het MVO Platform, dat bestaat uit 36 maatschappelijke organisaties, voor een ambitieus beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Morgen praat de Kamer met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over zijn nieuwe beleid op het gebied van MVO.
2006
omhoog
7 dec 2006:
Nog weinig transparantie in productieketens: Rapport MVO Platform benadrukt belang rol overheid (PERSBERICHT MVO Platform):
De overheid moet zich meer inzetten om de transparantie van productieketens te vergroten. Dit is de conclusie van het vandaag gelanceerde rapport Zicht op duurzaamheid? Transparantie in productieketens onderzocht van het MVO-platform. Het rapport wordt tegelijk gepresenteerd met de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische zaken. Deze benchmark bekijkt de transparantie van bedrijven op basis van hun jaarverslagen. De onderzoekers van het rapport stellen dat dergelijke overheidsinitiatieven te kort schieten bij het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
25 sep 2006:
Nieuwe publicatie From Quarry to Graveyard - De Nederlandse natuursteenmarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen: 'Natuursteenbedrijven zetten voorzichtige stappen richting MVO' (PERSBERICHT LIW):
Mensonterende arbeidsomstandigheden en de grootschalige milieuvernietiging bij de natuursteenproductie in India. Dat beschrijft het vandaag uitgekomen rapport From Quarry to Graveyard - Corporate social responsibility in the natural stone sector. Ook geeft het rapport inzicht in de Nederlandse natuursteenmarkt en hoe Nederlandse bedrijven in de natuursteensector een voorzichtig begin maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
9 jun 2006:
'Rode kaart' commissie Europees Parlement tegen kinderarbeid in India (PERSBERICHT LIW):
Tijdens de Werelddag tegen Kinderarbeid op 12 juni 2006 zwaait de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/LO) met een ‘Rode Kaart’ tegen kinderarbeid. De Commissie voor Ontwikkeling van het Europees Parlement heeft haar eigen ‘rode kaart’ tevoorschijn gehaald. De Commissie dringt er in een zojuist gepubliceerde verklaring bij de Europese Unie op aan om India aan te spreken op het feit dat het land de beide verdragen tegen kinderarbeid niet heeft ondertekend. Het land heeft volgens de Commissie een van de hoogste aantallen kinderarbeiders ter wereld.
10 mei 2006:
'Ketenverantwoordelijkheid heeft bij theebedrijven nog te weinig om het lijf': Nieuwe publicatie Sustainabilitea - De Nederlandse theemarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen (PERSBERICHT Initiatiefgroep Thee/LIW):
Het vandaag uitgekomen rapport Sustainabilitea- The Dutch Tea Market and Corporate Social Responsibility, geschreven in opdracht van de Initiatiefgroep Thee, schetst een somber beeld van de arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu in de wereldwijde theeproductie. Het rapport geeft daarbij een kritische analyse van hoe (Nederlandse) bedrijven in deze sector omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
17 jan 2006:
Open brief aan minister-president Balkenende: 'Bespreek verantwoord ondernemen en kastendiscriminatie tijdens bezoek India' (PERSBERICHT LIW):
In een open brief ter gelegenheid van zijn a.s. bezoek aan India (18-20 januari) vraagt de Landelijke India Werkgroep (LIW) aan minister-president Balkende om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en kastendiscriminatie in zijn gesprekken nadrukkelijk aan de orde te stellen. Nederland is een van de drie grootste investeerders in India en kan via MVO een belangrijke bijdrage leveren aan de naleving van arbeidsrechten, het terugdringen van discriminatie van kastelozen op de arbeidsmarkt en het vermijden van milieuschade.
2005
omhoog
28 dec 2005:
Nederland importeert Indiase natuursteen met grove gebreken: Nederlandse natuursteenbedrijven willen zich inzetten voor verbetering (PERSBERICHT LIW):
De winning van de zandsteen die Nederland importeert uit de Indiase deelstaat Rajasthan gaat gepaard met mensonwaardige arbeidsomstandigheden en ernstige milieuschade.
Dat blijkt uit het vandaag door de Landelijke India Werkgroep (LIW) gepubliceerde rapport Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India. In het rapport wordt een indringend beeld geschetst van de situatie in Budhpura, een dorp in het Bundi district van de Indiase deelstaat Rajasthan.
31 okt 2005:
Companies perpetuate child labour in India by low prices and flawed inspection (PERSBERICHT LIW):
Multinational and Indian seed companies are paying Indian farmers who are producing their cotton seed almost 40% too little to enable them to hire adults for the local minimum wage of Rs.52 (€1,-) instead of children. The companies are multinationals like Bayer, Monsanto and Syngenta but also Indian companies like Nuziveedu Seeds, Raasi Seeds and Ankur Seeds.
At present the farmers working for these companies mainly hire children and young people below 18. At least 100.000 of them work 13 hours a day in cotton seed production in Andhra Pradesh for less than half a euro per day. They are often bonded by loans given to their parents.
These are some findings from the report The Price of Childhood released by the India Committee of the Netherlands (ICN), the International Labor Rights Fund (USA) and Eine Welt Netz NRW (OneWorld Net Germany). The authors of the report, independent Indian researcher Dr. Davuluri Venkateswarlu and British agricultural economist Lucia da Corta from Oxford University, are holding the view that the seed companies are responsible for large-scale child (bonded) labour and for evading India’s minimum wage laws. The parents of the working children are often un(der)employed. If they do have work in the sector, it is usually for a wage which is not much more than half of the official minimum wage.
26 okt 2005:
Multinationals oorzaak van kinderslavernij door onderbetaling boeren (PERSBERICHT LIW):
De multinationale bedrijven Monsanto, Bayer en Syngenta, ook in Nederland actief, betalen de Indiase boeren die katoenzaad voor hen produceren veel te weinig om volwassenen in plaats van kinderen in dienst te nemen. De boeren zouden bijna 40% meer voor hun product moeten krijgen om volwassenen het wettelijk minimumloon van één euro per dag te kunnen betalen.
Nu werken nog steeds tienduizenden kinderen en tieners circa 13 uur per dag in de katoenzaadteelt in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh voor nog geen halve euro. Zij zijn in veel gevallen door leningen aan hun ouders gedwongen aan het werk.
Dat blijkt uit het vandaag door de Landelijke India Werkgroep gepubliceerde rapport The Price of Childhood van de Indiase onderzoeker Dr. Davuluri Venkateswarlu en de Britse landbouweconoom Lucia da Corta van Oxford University. Beide onderzoekers achten de multinationale én Indiase zaadbedrijven niet alleen medeverantwoordelijk voor de omvangrijke kinderarbeid in de katoenzaadteelt maar ook voor het ontduiken van het wettelijk minimumloon in India.
22 sep 2005:
Herziene OESO-richtlijnen falen (PERSBERICHT OECD Watch):
Een rapport van OECD Watch wijst uit dat de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen geen adequaat middel zijn om wangedrag van bedrijven te voorkomen.
1 aug 2005:
ABN AMRO verlangt beter gedrag van zich misdragend Brits-Indiaas mijnbouwbedrijf (PERSBERICHT LIW):
ABN AMRO is financieel nauw betrokken bij het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources dat in een vandaag gepubliceerd rapport zeer onverantwoord maatschappelijk optreden wordt verweten.
Gealarmeerd door eerdere negatieve berichten over Vedanta vroeg de Landelijke India Werkgroep (LIW) in een brief d.d. 21 januari 2005 aan ABN AMRO hoe zij haar beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepast op Vedanta Resources.
Vandaag laat ABN AMRO in een schriftelijke reactie weten uitvoerig met Vedanta over onze ‘zorgen’ te hebben gesproken. Vedanta zou bereid zijn om ‘haar standaarden op milieu- en sociaal gebied verder te verbeteren’ en met de ondertekenaars van de brief (naast de LIW ook ICCO, Novib en Milieudefensie) in discussie te gaan. ABN AMRO zelf zet haar discussies met Vedanta ‘over de financiële, sociale en milieukwesties’ voort. Zij ziet een rol voor zichzelf weggelegd om het proces van verbetering te ondersteunen. De bank gaat in haar brief echter niet in op de gesignaleerde problemen, waaronder het breken van Indiase wetten, en geeft niet expliciet aan hoe zij controleert of Vedanta haar beloftes nakomt.
22 jul 2005:
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over resolutie van het Europees Parlement (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
Het Europees Parlement (EP) pleit voor een scherpe inzet van de Europese Commissie en de EU-lidstaten tegen kinderarbeid. Tot nu toe ontbreekt een samenhangend beleid. Alle door de EU gefinancierde onderwijsprogramma’s moeten een strategie hebben om werkende kinderen voltijds in de schoolbanken te krijgen, stelt het EP in een onlangs aangenomen resolutie over kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Het Parlement wil ook wettelijke maatregelen tegen Europese importeurs die kinderarbeid gebruiken of andere basale arbeidsrechten schenden.
20 jul 2005:
Campaign 'Stop Child Labour' welcomes resolution European Parliament (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
The European Parliament calls upon the European Commission to help abolish child labour. This can be achieved by including strategies to get working children into formal education in all education programmes financed by the EU. The European Parliament also requests the Commission to urge UNESCO, the World Bank, the IMF and Unicef to do the same. In addition the Parliament recommends legal action against EU-based importers using child labour or violating other fundamental labour rights.
21 jun 2005:
Report demands UK companies act on caste discrimination (PERSBERICHT Dalit Solidarity Network (UK)):
A report launched yesterday at the AGM of the Dalit Solidarity Network (UK) urges UK companies currently outsourcing to India to address the crucial issue of caste discrimination. The introduction by DSN Chair Revd David Haslam and the former UNISON General Secretary Rodney Bickerstaffe draws parallels with investment in South Africa during the apartheid hears. It says if there is a discriminatory system, unless there is active intervention then investors are inevitably contributing to such a system. Rodney Bickerstaffe said ‘This is an issue which all UK companies operating in South Asia should address, and the trades unions active in those companies should be pressing them to do so’.
9 jun 2005:
Felle aanklacht tegen wijdverbreide kinderarbeid in de mijnbouw in India - Internationale Dag tegen de Kinderarbeid: 10 juni 2005 (PERSBERICHT LIW):
Dit jaar staat de Internationale Dag tegen Kinderarbeid in het teken van de omstandigheden in de mijnbouw. De ILO roept overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties op tot een daadkrachtige aanpak van de kinderarbeid in deze sector. Over de hele wereld werken kinderen onder mensonterende omstandigheden in de mijnbouw. Alleen al in India werken honderdduizenden kinderen in natuursteengroeven en ijzerertsmijnen. Kinderen vanaf vijf jaar worden ingezet bij het uitgraven, breken, zeven en transporteren van (ijzerertshoudend) gesteente en allerlei soorten natuursteen. De kinderen lopen hierbij niet zelden verwondingen en ernstige gezondheidsproblemen op.
25 feb 2005:
"World Day Against Child Labour 2005" to focus on child labour in mines and quarries (PERSBERICHT ILO):
The plight of children who work in mines and quarries that are often dangerous, dirty and can post a grave risk to their health and safety will be the focus of the fourth World Day Against Child Labour, scheduled for 12 June 2005, the International Labour Organization (ILO) said today.
The ILO estimates that some one million children work in small scale mining and quarrying around the world. What’s more, ILO studies show that these children work in some of the worst conditions imaginable, where they face serious risk of dying on the job or sustaining injuries and health problems that will affect them throughout their lives.
8 feb 2005:
MVO mag niet ontbreken in Actieplan Internationaal Ondernemen (PERSBERICHT MVO Platform):
Het MVO Platform, een samenwerkingsverband van 35 maatschappelijke organisaties, is zeer verontrust dat het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) totaal ontbreekt in het Actieplan Internationaal Ondernemen. In dit Actieplan, dat a.s. donderdag in de Tweede Kamer wordt besproken, staan de plannen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen die internationaal actief (willen) zijn. Het MVO Platform doet in een brief aan de Kamer en staatssecretaris Van Gennip aanbevelingen om MVO alsnog in het Actieplan te verankeren.
2004
omhoog
4 okt 2004:
Nederlandse bedrijven nog steeds betrokken bij gevaarlijke kinderarbeid in India: Bedrijven komen belofte om kinderarbeid in katoenzaadteelt uit te bannen niet na (PERSBERICHT LIW):
Ruim 12.000 kinderen werken nog steeds op boerderijen in India (deelstaat Andhra Pradesh) die katoenzaad produceren voor de multinationale bedrijven Advanta (Nederland), Emergent Genetics (VS, investeert samen met Unilever in katoenzaadteelt), Monsanto (VS) en Bayer (Duitsland). Ongeveer 70.000 kinderen doen hetzelfde werk voor Indiase bedrijven. De kinderen werken lange dagen, veelal als schuldslaven, en gaan niet naar school. Een aantal kinderen is overleden of ernstig ziek geworden door blootstelling aan giftige pesticides.
De belofte van bedrijven in september 2003 om het probleem samen met een gerenommeerde lokale organisatie, de MV Foundation, snel aan te pakken is niet nagekomen.
Dat blijkt uit het rapport Child Labour in Hybrid Cottonseed Production in Andhra Pradesh: Recent Developments van onderzoeker Dr. Venkateswarlu en een verklaring van de MV Foundation die vandaag door de Landelijke India Werkgroep (LIW) worden gepubliceerd. De LIW werkt rond dit onderwerp nauw samen met Amnesty International Nederland, de Novib en FNV Mondiaal. Het rapport wordt vandaag ook in India, de VS en Duitsland gepubliceerd.
4 okt 2004:
Multinational and Indian companies still profit from bonded child labour on cottonseed farms in India (PERSBERICHT LIW):
An estimated 12,375 children are still working in horrendous conditions on cottonseed farms in the state of Andhra Pradesh (India) producing for the multinational corporations (MNC's) Advanta (Dutch), Bayer (German), Emergent Genetics (US, with an investment from Unilever) and Monsanto (US). In addition more than 70.000 children are working for Indian seed companies under similar circumstances. Children are working long hours, do not go to school and are often bonded to the employers by loans. A number of children have died or became seriously ill due to exposure to pesticide. Promises by companies made last year to eradicate child labour in the sector have not translated into solid actions.
These are some major findings of the report Child Labor in Hybrid Cottonseed Production in Andhra Pradesh: Recent Developments, which is released today by the India Committee of the Netherlands (ICN), in co-operation with its partners in Europe and India, and the International Labor Rights Fund (USA).
28 jun 2004:
Staatssecretaris Van Gennip: MVO ook goed voor winstgevendheid (PERSBERICHT Ministerie Economische Zaken/Kenniscentrum MVO):
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen moreel juist. Het is ook de beste aanpak om continuïteit en winstgevendheid te garanderen. Het hoort dus niet alleen, het kan ook lonen. Dit zei Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken bij een bijeenkomst van het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit centrum, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, opent in het najaar officieel haar poorten, maar heeft vooruitlopend daarop een 1e bijeenkomst met stakeholders in de Schouwburg van Den Haag georganiseerd.
1 jun 2004:
Onderneemt Nederland echt maatschappelijk verantwoord in China? (PERSBERICHT IVAM):
Bekende multinationals zeggen maatschappelijk verantwoord of duurzaam te ondernemen. Minder milieubelasting, goede arbeidsomstandigheden en een verantwoorde economische situatie, kortom aandacht voor people, planet en profit. Onderzoeks- en adviesbureau IVAM heeft een effectief instrument ontwikkeld waarmee bedrijven hun buitenlandse vestigingen kunnen doorlichten op duurzaamheid. Om het instrument te testen zijn zowel Nederlandse als Chinese vestigingen bezocht van Nederlandse multinationals. Akzo Nobel was één van de case studies. De Nederlandse vestigingen presteren beter dan de Chinese, maar in beide landen zijn de claims die het hoofdkantoor maakt niet volledig terug te vinden op de werkvloer.
30 mrt 2004:
Nederlandse bedrijven in India nog niet 'maatschappelijk verantwoord' (PERSBERICHT LIW):
Nederlandse bedrijven in India brengen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog maar mondjesmaat in de praktijk. Multinationals hebben meestal wel een officieel MVO-beleid, maar laten de uitvoering over aan de Indiase dochteronderneming. Bij 'MKB bedrijven' ontbreekt meestal een beleid. Voor alle bedrijven geldt dat zij niet of nauwelijks nagaan of de productie in de veelal omvangrijke 'uitbestedingsketen' wel op een maatschappelijk verantwoorde manier plaatsvindt. Dat geldt ook als het om een gevoelig onderwerp als kinderarbeid gaat.
2003
omhoog
24 okt 2003:
Multinationals beloven eind te maken aan kinderarbeid in Indiase katoenzaadproductie (PERSBERICHT LIW/Amnesty International/FNV Mondiaal/Novib):
Internationale zaadbedrijven, waaronder het Zeeuwse Advanta en een zaadbedrijf waarin de Indiase dochteronderneming van Unilever aandelen heeft, hebben afgesproken om samen met de gerenommeerde Indiase organisatie MV Foundation kinderarbeid uit te bannen bij de productie van katoenzaden. Deze maand moet een concreet voorstel op tafel liggen.
Dat is de uitkomst van een bijeenkomst vorige maand in Hyderabad, hoofdstad van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Naast Unilever, Advanta en de MV Foundation (MVF) waren ook de zaadmultinationals Monsanto, Syngenta, Bayer en Emergent Genetics vertegenwoordigd, evenals enkele grote Indiase zaadbedrijven. Op 13 september nam de Indiase 'Association of Seed Industry', waarvan de betrokken bedrijven zijn aangesloten, een resolutie aan waarin zij aankondigt actief te gaan te gaan optreden tegen kinderarbeid in de katoenzaadproductie.
24 okt 2003:
Multinationals pledge to end child labour in Indian seed production (PERSBERICHT LIW/Amnesty International/FNV Mondiaal/Novib):
Seed multinationals Monsanto, Emergent Genetics, Hindustan Lever, Syngenta, Advanta and Proagro (a subsidiary of Bayer) as well as some big Indian seed companies, have agreed to co-operate with the MV Foundation (MVF) - a reputed NGO in the Indian state of Andhra Pradesh - to eliminate child labour from the cotton seed industry. The companies will come up with a concrete proposal in October 2003. This was the outcome of a meeting between these companies and the MV Foundation (MVF) in September in Hyberabad, capital of the state of Andhra Pradesh, India. The outcome is a real breakthrough in view of the ongoing debate on the issue.
The companies who were present are all members of the 'Association of Seed Industry (ASI). The annual assembly of ASI also passed a resolution on September 13th 'to pro-actively discourage directly and through its members the practice of child labour in hybrid cotton seed production and further take effective steps along with other stakeholders towards eradication of this evil from the hybrid cotton seed industry'.
24 sep 2003:
IKEA erkent dat arbeidsomstandigheden bij productie in Vietnam, Bulgarije en India niet voldoen aan door IKEA zelf opgestelde gedragscode (PERSBERICHT SOMO):
Een door SOMO uitgevoerde studie in opdracht van de FNV toont aan dat bij de productie van IKEA producten in Vietnam, Bulgarije en India sprake is van extreem lange werktijden, zeer lage beloning, slechte arbeidsomstandigheden en het tegenwerken van vakbondsorganisatie. Er is zelfs in twee gevallen sprake van gebonden arbeid, zoals gevangenisarbeid in Bulgarije.
Dit in weerwil van de door IKEA opgestelde gedragscode IKEA Way of Purchasing Home Furnishing Products.
De werknemers, en regelmatig ook de eigenaren, blijken niet op de hoogte te zijn van de IKEA code, ondanks dat in de code vermeld staat dat "leveranciers hun werknemers zullen informeren over de inhoud van de IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products".
Kinderarbeid is bij de toeleveranciers niet aangetroffen.
5 sep 2003:
Goed ondernemingsbestuur en verantwoord ondernemen onlosmakelijk verbonden (PERSBERICHT MVO Platform):
Goed ondernemingsbestuur ('corporate governance') is onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 'Corporate governance' kan niet, zoals de commissie Tabaksblat in haar concept code doet, beperkt worden tot de relatie met de aandeelhouders. Dat staat niet alleen haaks op opvattingen in de samenleving en internationale afspraken, maar bijvoorbeeld ook op het standpunt van SER en regering dat MVO een kerntaak van elke onderneming is.
3 sep 2003:
Nederlandse bedrijven sponsoren symposium Pakistaans kernwapenlab: Oud-mentor van atoomspion Khan in wetenschappelijk comité (PERSBERICHT Campagne tegen Wapenhandel):
Van 8 tot 11 september vindt in Islamabad het ‘8th International symposium on advanced materials’ plaats. ISAM-2003 wordt georganiseerd door ‘Dr. A. Q. Khan Research Laboratories’, het kernwapenlaboratorium van Pakistan. Op de lijst van sponsors van het symposium staan twee Nederlandse bedrijven: de Pakistaanse vestiging van het Eindhovense Gemco en Slebos Research uit Sint Pancras. In het ‘internationale wetenschappelijke comité’ van de symposiumorganisatie heeft de Nederlandse emeritus hoogleraar Brabers zitting. Deskundigen maken al geruime tijd melding van nucleaire kennis die Pakistan zou leveren aan Noord-Korea in ruil voor rakettechnologie. Bovendien blijft de kans op escalatie van het conflict tussen kernmachten Pakistan en India onverminderd groot. De Campagne tegen Wapenhandel heeft grote twijfels over de Haagse kennis van contacten tussen Pakistan’s nucleaire onderzoekscentrum en Nederland en roept de regering daarom op tot een verscherpte controle.
15 aug 2003:
MVO Platform verheugd over nieuwe VN Normen voor verantwoord ondernemen (PERSBERICHT MVO Platform):
Deze week heeft de Subcommissie Mensenrechten van de Verenigde Naties unaniem een set normen aangenomen die van toepassing zijn op multinationals en andere ondernemingen. Het betreft normen voor mensenrechten in brede zin, want ook de verantwoordelijkheden op het gebied van arbeid, milieu en consumentenbelangen zitten er in. Het MVO Platform - een coalitie van ruim dertig fair trade-, milieu-, ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties plus de vakcentrales - is daarover verheugd. De nieuwe VN Normen zijn hét richtsnoer voor ondernemingen die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en een belangrijk instrument voor organisaties die bedrijven daarop willen aanspreken.
9 jun 2003:
Van Ardenne verwelkomt einde hulprelatie met India (PERSBERICHT Ministerie van Buitenlandse Zaken):
Minister van Ardenne verwelkomt de stap van de Indiase regering om de hulprelatie met een 14-tal landen, waaronder Nederland, te beëindigen. India heeft Nederland afgelopen week door middel van een brief op de hoogte gesteld van haar besluit om af te zien van rechtstreekse ontwikkelingshulp van regeringen, de zogenoemde bilaterale hulp. Van Ardenne zal als reactie hierop de Indiase regering begin deze week een brief sturen waarin ze India verzoekt de thans lopende Nederlandse programma's over te nemen.
3 jun 2003:
Finance Ministry to formulate new guidelines for bilateral aid in consultation with development partners (PERSBERICHT Government of India):
The Finance Ministry will frame a new set of guidelines which will govern future bilateral aid flows to India. While framing the guidelines the Ministry will invite inputs from bilateral aid partners.
19 mei 2003:
Unilever asks its Indian subsidiary HLL to discuss child labour (PERSBERICHT LIW):
On the 15th of May the issue of child labour in cotton seed production was discussed between Unilever Netherlands and the India Committee of the Netherlands, the Confederation of Netherlands Trade Unions, Amnesty International, Novib/Oxfam Netherlands and the Indian M. Venkatarangaiya Foundation (MVF). Unilever agreed to ask her Indian subsidiary Hindustan Lever to have a meeting in the region of production (Andhra Pradesh) with MVF.
The MV Foundation is a very renowned non-governmental organisation that has more than ten years of grass-roots experience in fighting child labour and getting more than 150.000 children into full-time education. The organisation is also closely involved in combating child labour in cotton seed production and has already been able to hundreds of these children from work to school. Furthermore it has actively pursued a dialogue with companies involved in child labour in cotton seed production.
16 mei 2003:
Afspraak met Unilever over aanpak kinderarbeid (PERSBERICHT LIW):
Op 15 mei heeft is het onderwerp kinderarbeid in de katoenzaadproductie besproken tussen Unilever Nederland en de organisaties Landelijke India Werkgroep, FNV, Amnesty International, Novib en de Indiase MV Foundation. Unilever heeft tijdens deze bijeenkomst toegezegd haar Indiase dochteronderneming Hindustan Lever, te zullen vragen om daarover binnen een maand in de productieregio (Andhra Pradesh) een gesprek aan te gaan met de MV Foundation.
De MV Foundation is een zeer gerenommeerde niet-gouvernementele organisatie die jarenlange ervaring heeft in het bestrijden van kinderarbeid en het begeleiden van kinderen naar full-time onderwijs. De organisatie is ook nauw betrokken bij het bestrijden van kinderarbeid in de katoenzaadteelt en heeft inmiddels honderden van deze kinderen van werk naar school weten te krijgen. Verder is er regelmatig overleg geweest met betrokken bedrijven.
14 mei 2003:
Unilever, Monsanto and other multinationals involved in large-scale child labour in India's cotton seed production - Start of European campaign 'Stop child labour - School is the best place to work' (PERSBERICHT LIW):
Both Hindustan Lever Ltd., an Indian subsidiary of British-Dutch multinational company Unilever, as well as the American multinational Monsanto are making use of hazardous forms of child labour in cotton seed production in India on a large scale. An estimated number of 25.000 children, mostly girls, work an average of ten to thirteen hours a day for Hindustan Lever, while around 17.000 children work for Monsanto and their Indian subsidiary Mahyco. These children get no education, earn less than 40 Eurocents (Rs. 20) a day and are exposed to poisonous pesticides like Endosuphan during their work. More than 11.000 children work under similar conditions for the multinationals Syngenta (Swiss), Advanta (Dutch-British) and Proagro (owned by Bayer from Germany).
This is the result from the research done by the Indian researcher Dr. D. Venkateswarlu for the Indian Committee of the Netherlands.
5 mei 2003:
Unilever betrokken bij kinderarbeid, maar belooft bijdrage aan oplossing (PERSBERICHT LIW):
Unilever heeft laten weten (NRC, 3 mei 2003) bij te willen dragen aan de oplossing van het probleem van kinderarbeid in de katoenzaadteelt in India. Naar schatting 22.500 kinderen, meestal meisjes, werken gemiddeld tien tot dertien uur per dag voor Paras Extra Seed Growth Seed (PESG), een bedrijf waarin Unilever's Indiase dochter Hindustan Lever een aanzienlijk belang heeft. Zij verdienen minder dan 40 Eurocent per dag en staan tijdens hun werk bloot aan giftige pesticiden als Endosuphan. Voor de Nederlandse zaadmultinational Advanta werken 2.700 kinderen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Indiase Dr. D. Venkateswarlu voor de Landelijke India Werkgroep.
5 mei 2003:
Unilever betrokken bij kinderarbeid, maar belooft bijdrage aan oplossing (PERSBERICHT LIW):
Unilever heeft laten weten (NRC, 3 mei 2003) bij te willen dragen aan de oplossing van het probleem van kinderarbeid in de katoenzaadteelt in India. Naar schatting 22.500 kinderen, meestal meisjes, werken gemiddeld tien tot dertien uur per dag voor Paras Extra Seed Growth Seed (PESG), een bedrijf waarin Unilever's Indiase dochter Hindustan Lever een aanzienlijk belang heeft. Zij verdienen minder dan 40 Eurocent per dag en staan tijdens hun werk bloot aan giftige pesticiden als Endosuphan. Voor de Nederlandse zaadmultinational Advanta werken 2.700 kinderen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Indiase Dr. D. Venkateswarlu voor de Landelijke India Werkgroep.
2002
omhoog
10 dec 2002:
Maatschappelijke organisaties brengen normen voor MVO in kaart (PERSBERICHT MVO Platform):
Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken neemt morgen een referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in ontvangst dat is onderschreven door dertig Nederlandse organisaties die samenwerken in het MVO Platform. Zij bepleiten dat Nederlandse bedrijven hun gedrag in het buitenland baseren op internationaal afgesproken normen, onder meer op gebied van mensenrechten, arbeid, gezondheid en milieu en verwachten daarbij een actieve rol van de overheid.
14 jun 2002:
Europees Parlement wil eerlijk gemaakte sportartikelen (PERSBERICHT LIW):
In een op 13 juni aangenomen resolutie dringt het Europees Parlement er unaniem bij de FIFA en de sportgoederenbedrijven op aan om er voor te zorgen dat er bij de productie van sportartikelen geen kinderen worden ingezet. Ook vraagt het Parlement om uitvoering van de FIFA-gedragscode (een onderdeel van het contract tussen FIFA en bedrijven) waarin onder meer vakbondsvrijheid, afwezigheid van discriminatie op de werkplek en een behoorlijke beloning wordt toegezegd. Daarvoor is volgens de parlementsleden ook een transparant, geloofwaardig en onafhankelijk controlesysteem noodzakelijk.
23 mei 2002:
FIFA en sportmerken spelen nog steeds vals spel: Nieuw bewijs voor kinderarbeid en uitbuiting in de voetbalindustrie van India, Pakistan en China (PERSBERICHT LIW):
Kinderarbeid en uitbuiting van volwassen werknemers in de voetbalindustrie zijn nog steeds meer regel dan uitzondering, ondanks het feit dat de contracten tussen de wereldvoetbalbond FIFA en de sportartikelfabrikanten dat uitdrukkelijk verbieden. Drie nieuwe rapporten over de voetbalproductie in India, Pakistan en China leveren - vlak voor de start van het WK Voetbal - opnieuw het bewijs van 'vals spel', onder meer van de hoofdsponsors Coca Cola en Adidas. De rapporten zijn vandaag in New Delhi gepresenteerd op een persconferentie van de Global March Against Child Labour, een internationale coalitie tegen kinderarbeid.
19 feb 2002:
Scoor tegen onrecht: start van e-mail actie gericht op FIFA en sportmerken (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep (LIW), de FNV en de Schone Kleren Kampagne (SKK) gaan - onder het motto "Scoor tegen onrecht" - op 20 februari van start met een e-mail campagne gericht op de FIFA en de fabrikanten van sportartikelen. De campagne- die 100 dagen voor het begin van het WK Voetbal 2002 in Japan en Korea van start gaat - is gericht op productie van sportartikelen zonder schending van arbeidsrechten en zonder kinderarbeid.
2001
omhoog
11 dec 2001:
wereldburgers.nl wil bindende internationale gedragsregels voor bedrijven - Ontwikkelingsorganisaties doen appèl op Tweede Kamer en ministers n.a.v. Notitie Mensenrechten (PERSBERICHT wereldburgers.nl):
De Nederlandse regering moet zich inzetten voor juridisch bindende spelregels voor internationaal opererende bedrijven, omdat zelfregulering onvoldoende werkt. En: kastendiscriminatie zou één van de speerpunten van het Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsbeleid moeten worden.
Deze twee aanbevelingen doen Cordaid, HOM, ICCO, Justitia et Pax, Pax Christi en de Landelijke India Werkgroep, in een brief aan Tweede Kamerleden en de betrokken ministers naar aanleiding van de behandeling van de Notitie Mensenrechten op 13 december a.s. in de Tweede Kamer.
28 nov 2001:
Unicef moet partner FIFA aanspreken op kinderarbeid en arbeidsrechten (PERSBERICHT LIW):
"Unicef, gebruik uw samenwerking met de FIFA rond het WK Voetbal 2002 om de wereldvoetbalbond aan te spreken op haar niet nagekomen belofte om te zorgen voor 'FIFA-producten' zonder kinderarbeid en uitbuiting van werknemers". Dat bepleit de Global March Against Child Labour - het wereldwijde netwerk van organisaties tegen kinderarbeid - in een brief aan directeur Carol Bellamy van Unicef.
25 jun 2001:
Voetbalimporteurs schenden OESO Richtlijnen voor multinationals (PERSBERICHT LIW):
Nederlandse, Duitse en Engelse bedrijven die voetballen uit India importeren schenden de nieuwe OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft daarover een klacht ingediend bij het Nationaal Contact Punt (NCP) dat verantwoordelijk is voor de Richtlijnen in Nederland. Het is de eerste klacht waarmee het onlangs herziene NCP wordt geconfronteerd. Regering, werkgevers en vakbonden zien de OESO Richtlijnen als het belangrijkste instrument om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland te bevorderen. Het interdepartementale NCP is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken.
2 apr 2001:
Standpunt kabinet maatschappelijk verantwoord ondernemen te vrijblijvend (PERSBERICHT LIW):
Het kabinetsstandpunt over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is te optimistisch over wat bedrijven in de praktijk doen en te vrijblijvend in haar aanbevelingen. Dat laatste betreft met name de openheid van bedrijven over hun maatschappelijk gedrag én de verantwoordelijkheid van bedrijven die in het buitenland actief zijn. Het te grote optimisme blijkt uit het feit dat slechts 10% van de 2500 grootste bedrijven onlangs de moeite nam om een enquête van Nyenrode en PriceWaterhouseCoopers over dit onderwerp in te vullen.
13 feb 2001:
Maatschappelijke organisaties presenteren manifest aan Staatssecretaris Ybema: regering moet actieve rol spelen bij verantwoord ondernemen (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
Vandaag om 16.00 uur bieden vierendertig maatschappelijke organisaties het manifest 'Profijt van Principes' in Den Haag aan staatssecretaris Ybema van Economische Zaken aan.
Zij pleiten voor een actieve rol van de overheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Aanleiding is het binnenkort te verwachten standpunt van de regering over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarover de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs een advies heeft uitgebracht.
In het manifest vragen de maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International, de Consumentenbond, Max Havelaar, Milieudefensie, NOVIB, de Schonen Klerencampagne en de Zuid-Noord Federatie, de regering om duidelijke 'spelregels' voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
2000
omhoog
13 dec 2000:
SER advies maakt arbeidsrechten ondergeschikt aan vrije keus ondernemer (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
In het advies over 'maatschappelijk ondernemen' van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat a.s. vrijdag 15 december definitief wordt vastgesteld, worden fundamentele arbeids- en mensenrechten ondergeschikt gemaakt aan de vrije keuze van de Nederlandse ondernemer. Het wordt aan de individuele ondernemer overgelaten of bijvoorbeeld het recht op vakbondsvorming, het verbod op dwang- en kinderarbeid en non-discriminatie op de werkplek, ook worden nageleefd. Het gaat daarbij vooral om die landen waar de overheid zelf het laat afweten als het gaat om naleving van internationaal aanvaarde arbeids-, mensenrechten- en milieunormen. Dat schrijven Amnesty International (AI) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) in een brief aan de leden van de SER.
9 okt 2000:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland: twaalf organisaties pleiten voor gedragscode, verslaglegging en informatiecentrum (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
De Nederlandse regering dient op basis van internationale afspraken te bevorderen dat bedrijven zich in het buitenland op een maatschappelijke verantwoorde manier gedragen. Een gedragscode kan er voor zorgen dat bedrijven die algemeen aanvaarde mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen niet respecteren, geen overheidssteun krijgen. Ook dient de regering zich in te zetten voor de invoering een dergelijke gedragscode bij KPN en KLM, bedrijven waarin de overheid grootaandeelhouder is, en aandringen op verslaglegging en onafhankelijke controle. Vakbonden, werkgevers en maatschappelijke organisaties moeten nauw worden betrokken bij het opstellen van zo'n code.
Dat bepleiten twaalf mensenrechten-, ontwikkelings- en fair trade-organisaties, waaronder Amnesty International en de Landelijke India Werkgroep, in een brief aan de Tweede Kamer.
Op 11 oktober a.s. vergadert de Kamer over een brief van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over dit onderwerp.
22 feb 1994:
Woordvoerster Indiase beweging voor Recht op Werk in Nederland (PERSBERICHT LIW):
Anuradha Talwar, een van de leidende personen van de Indiase beweging voor wettelijk gegarandeerd werk voor landarbeid(st)ers, is van 4 tot 10 maart op bezoek in Nederland op uitnodiging van de Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking (NAR) en de Landelijke India Werkgroep (LIW). Mevrouw Talwar werkt voor de niet-gouvernementele organisatie Jana Sanghati Kendra (People's Solidarity Centre) in de Indiase deelstaat West Bengalen. Zij is tevens woordvoerster van de onafhankelijke landarbeidersorganisatie Paschim Banga Khet Majoor Samity (PBKMS). Beide organisaties hebben de afgelopen jaren door hongerstakingen, demonstraties en andere acties de aandacht gevraagd voor de slechte positie van de minstens 70 miljoen landlozen in India, waaronder ruim 5 miljoen in West Bengalen.
22 dec 1993:
EG en India: Partners in de strijd tegen het broeikaseffect? (PERSBERICHT LIW):
"Neem het broeikaseffect. De rijke landen gebruiken veel meer van de atmosfeer dan waar ze gezien hun aantal inwoners recht op hebben. Ze betalen daar niet voor. Als ze dat wel zouden doen dan zouden ze al hun economische voordelen verliezen. De Europese landen praten wel over een energieheffing. Maar de bestemming van dat geld ligt voornamelijk in Europa zelf. Dat is onaanvaardbaar. Het geld moet rechtstreeks worden overgedragen aan het Zuiden, niet op basis van liefdadigheid, maar als een fundamenteel recht". Dit zegt Sunita Narain, co-directeur van de gerenommeerde Indiase milieu-organisatie 'Centre for Science and Environment' (CSE) in Internationale Samenwerking van juli/augustus 1993.
11 mrt 1993:
Manifestatie 'Werk tegen Armoede' - 17 april 1993 (PERSBERICHT LIW):
Recht op werk (en inkomen) voor de armen in India en andere ontwikkelingslanden. Is dat geen oudbakken en onwerkbaar socialistisch ideaal? Of moet het juist het uitgangspunt van het ontwikkelingsbeleid in de jaren negentig worden?
De campagne 'Werk Tegen armoede' van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en enkele recente publikaties hebben aangetoond dat de discussie daarover weer volop actueel is. Niet alleen voor India, maar bijvoorbeeld ook voor Afrika.
1992
omhoog
25 sep 1992:
Richt hulp aan India vooral op 250 miljoen landarbeid(st)ers (PERSBERICHT LIW):
Maak landarbeid(st)ers de belangrijkste doelgroep van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met India. Dat vragen voorzitter Johan Stekelenburg van de FNV en de Landelijke India Werkgroep in brieven die zij onlangs aan de leden van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer hebben gestuurd. Hun pleidooi wordt ondersteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties waaronder Voedingsbond FNV, CBTB, NAJK, Novib, Hivos, de Nederlandse Missieraad en diverse grote milieu-organisaties.
Aanleiding voor de brieven van FNV en LIW is het mondeling overleg tussen de Commissie en minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking op 30 september a.s. over het Beleidsplan India 1992-1995.
1988
omhoog
mrt 1988:
Campaigning on Operation Flood leads to important concessions of the European Community (EC) (PERSBERICHT LIW):
After years of debate and controversy in India and Europe on Operation Flood, the European Community recently decided to support the third phase of this national dairy development programme in India with new multi-annual food aid supplies. From 1970 till 1986 the EC has already been providing Operation Flood with around half a million ton of skimmed mil powder (SMP) and butteroil (BO). Most probably in March this year India and the EC will sign an agreement on Operation Flood III (1987-1994) for the supply of 75.000 ton of SMP and 25.000 ton of BO. In fact 40% of these amounts have already been delivered last year or will be delivered in the first half of this year.
The World Bank will also support Operation Flood III with a loan of $360 million (Rs. 4680 million) on a total project budget of around $700 million. The rest of Flood III will be financed with funds generated by new EC dairy aid (Rs. 2126 million) and with the existing resources of the National Dairy Development Board (Rs. 1960 million). The latter are largely deriving from unspent counterpart funds of EC support to Operation Flood II.
30 jan 1988:
Urgent call upon European Parliament: No more dairy aid for Operation Flood in India without policy change in favour of the poor (PERSBERICHT LIW):
The European Community should stop it's dairy aid to India's dairy development programme Operation Flood III. This can best be done after the proposed quantities of skimmed milk powder (SMP) and butteroil (BO) for 1988 (18.000 t. and 6000 t. respectively) have been delivered, because this gives the project authorities of Operation Flood some time to adjust to the new situation.
Also the Dairy Federations, in theory the highest representatives of the milk producers who are participating in Operation Flood, have in a letter to the Ministry of Agriculture of the Government of India (of 8th July 1988) asked for a ban on the import of SMP and BO.
Any additional aid for Operation Flood III (1987-1994), preferably financial aid and not dairy aid, should only be considered if there is a clear policy change in favour of the poor, among which women in particular, and if competition between European dairy aid and indigenous milk production is strictly avoided. In this case any financial transfers or proceeds from dairy aid should be used to support the implementation of these policy changes.
1987
omhoog
8 okt 1987:
Zuivelhulp aan India opnieuw op politieke agenda in Nederland en EG (PERSBERICHT LIW):
Op 14 oktober a.s. zal in het mondeling overleg van de Vaste Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer met minister Bukman over de ontwikkelingsrelatie met India, ook de EG zuivelhulp aan India worden besproken. Bij dit overleg zullen, volgens een schriftelijke mededeling van de betreffende griffier, ook de brieven worden betrokken die de Landelijke India Werkgroep op 1 juni j.l. aan de Vaste Commissie en aan minister Bukman heeft gestuurd.
4 mrt 1987:
Evaluatierapport EG/Wereldbank bepleit: Geen zuivel meer naar India (PERSBERICHT LIW):
India zou - zeker voorlopig - geen zuivelprodukten meer uit de EG of andere landen moeten importeren. Dergelijke importen kunnen in de huidige situatie van groeiende inheemse voorraden, schade toebrengen aan de coöperatieve zuivelindustrie.
Dat is de belangrijkste conclusie uit een tot nu toe nog niet gepubliceerd rapport van een evaluatie-missie, welke afgelopen zomer in opdracht van de Europese Commissie en de Wereldbank het nationale Indiase zuivelontwikkelingsprogramma Operatie Vloed heeft onderzocht.
mrt 1987:
Joint Review Mission EEC/World Bank concludes: Stop EEC dairy aid to India (PERSBERICHT LIW):
The official Joint Review Mission of the EEC and the World Bank which evaluated India's Operation Flood II programme last summer, has come to the conclusion that "a moratorium on imports of dairy products is more than appropriate and deliveries of milk powder and butteroil should take place only if and when a substantial and documented deficit shows up". According to the mission "imports of dairy products (either donated, subsidized or commercial) can, in the present situation of growing indigenous stocks, damage the strenghteninq of the cooperative industry".
1985
omhoog
9 dec 1985:
Start of Campaign EEC milk out of India! (PERSBERICHT LIW):
The India Committee of the Netherlands, a non-governmental voluntary organization, is starting this month with the campaign: 'EEC MILK OUT OF INDIA!'. The campaign is meant in the first place to stop the vicious circle of EEC dairy aid to, and animal feed imports from India. It is directed at the European Parliament, the European Commission (the 'executive board' of the EEC), the parliaments and governments of the EC-member countries and the compound feed industry in these countries.