Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


DUURZAME NATUURSTEEN - DOSSIER PERSBERICHTEN
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
23 aug 2017:
Nieuw rapport: The Dark Sites of Granite: Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig werk in Indiase granietgroeves - Wat moeten bedrijven doen? (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Nieuw onderzoek, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid, toont aan dat moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen.
Er is een groot verschil in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers (met name opzichters) en tijdelijke arbeidskrachten (70% van de arbeiders). De eerste groep krijgt een veiligheidsuitrusting, een zorgververzekering en een arbeidscontract, terwijl de tijdelijke arbeidskrachten, die zware handarbeid verrichten, deze fundamentele arbeidsrechten moeten ontberen.
9 mei 2017:
Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO - SER faciliteert totstandkoming (PERSBERICHT SER):
De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele (coalities van) NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd. Voor werknemers en lokale gemeenschappen zal dit leiden tot betere bescherming van hun rechten. Een convenant helpt individuele bedrijven bij het oplossen van problemen, zoals kinderarbeid en gebonden arbeid, die zij alleen veel moeilijker kunnen aanpakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord en andere convenanten zoals het IMVO-convenant Kleding en Textiel) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.
2015
omhoog
11 mei 2015:
Moderne slavernij en kinderarbeid in Indiase steengroeven: Stop Kinderarbeid roept bedrijven en overheid op om in actie te komen (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
In Indiase steengroeves is massaal sprake van moderne slavernij. Ook kinderarbeid komt regelmatig voor. De meeste Nederlandse importeurs van Indiaas graniet geven niet aan uit welke groeves hun graniet komt of zeggen dat niet te weten.
Dat blijkt uit het rapport Rock Bottom - Modern Slavery and Child Labour in South Indian Granite Quarries van de Landelijke India Werkgroep in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid naar de arbeidsomstandigheden bij de granietwinning in het zuiden van India.
2008
omhoog
22 okt 2008:
Duurzaam inkopen kan niet zonder een eerlijke prijs (PERSBERICHT Werkgroep Duurzame Natuursteen):
In 2010 moeten alle overheidsinkopen en aanbestedingen – in totaal voor 40 miljard per jaar – duurzaam zijn. Maar in de praktijk telt bij het inkoopbeleid van gemeenten, provincies en het rijk meestal alleen de prijs. Bij het plaveien of betegelen van een dorps- of stadsplein met natuursteen gaat de opdracht bijna altijd naar de laagste bieder. Dat gaat ten koste van de allerarmsten. Zij delven deze stenen in de Indiase en Chinese steengroeven onder vaak schrijnende arbeidsomstandigheden, terwijl hun leefmilieu grote schade oploopt.
21 jan 2008:
Need for more sustainable Chinese granite: European natural stone importers acknowledge need for improvement of labour conditions (PRESS RELEASE SOMO/LIW) :
The import of granite and other natural stone products into the Netherlands, Sweden, Finland and other European countries is increasing. Granite is much used for public infrastructural projects, like pavement. The production of granite and other types of natural stone is still far from sustainable, concludes the report Improving working conditions at Chinese Natural Stone Companies that was just now published by SwedWatch and SOMO. Safety is a major issue in Chinese tile cutting facilities and quarries. Working weeks of seven days are no exception. Payment is poor. European importing companies acknowledge the problems described in the report and are willing to contribute to improving the working conditions.
17 jan 2008:
Chinees graniet moet duurzamer: Nederlandse importeurs erkennen urgentie voor verbetering arbeidsomstandigheden (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Nederland importeert steeds meer tegels van graniet en andere natuursteen uit China, vooral voor de aanleg van pleinen in steden. Deze natuursteen wordt nog niet op een duurzame manier geproduceerd blijkt uit het vandaag gelanceerde rapport Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies van SwedWatch en SOMO. Het rapport laat zien dat veiligheid in Chinese tegelzagerijen en steengroeves een groot probleem is en dat arbeiders veelal 7 dagen per week werken voor een laag loon. Nederlandse importeurs erkennen de urgentie van het probleem en tonen zich bereid de omstandigheden te verbeteren.
2007
omhoog
24 nov 2007:
Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen (REACTIE LIW):
Vandaag heeft de Supreme Court in India het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen in het Nyamgiri-gebied. Er werd al zeer lang gewacht op een uitspraak in deze zaak. De uitspraak valt positief uit voor het milieu en de tribale bevolking in het bewuste gebied.
8 jun 2007:
ABN AMRO investeert in omstreden Vedanta Resources Group (REACTIE LIW/Oxfam Novib):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben ABN AMRO Bank aangesproken op mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling door hun Brits Indiase klant Vedanta Resources Group. Dit is een van de grootste mijnbouwbedrijven in India waarmee ABN AMRO financiële relaties onderhoudt. De activiteiten van Vedanta gaan lijnrecht in tegen het duurzaam mijnbouwbeleid van ABN AMRO. De bank heeft een gedragscode voor banken ondertekend (‘Equator Principles’) waarin sociale en milieurichtlijnen staan die worden gehanteerd bij investeringen. De implementatie van het duurzame beleid van de bank in de praktijk laat te wensen over.
2006
omhoog
25 sep 2006:
Nieuwe publicatie From Quarry to Graveyard - De Nederlandse natuursteenmarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen: 'Natuursteenbedrijven zetten voorzichtige stappen richting MVO' (PERSBERICHT LIW):
Mensonterende arbeidsomstandigheden en de grootschalige milieuvernietiging bij de natuursteenproductie in India. Dat beschrijft het vandaag uitgekomen rapport From Quarry to Graveyard - Corporate social responsibility in the natural stone sector. Ook geeft het rapport inzicht in de Nederlandse natuursteenmarkt en hoe Nederlandse bedrijven in de natuursteensector een voorzichtig begin maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
2005
omhoog
28 dec 2005:
Nederland importeert Indiase natuursteen met grove gebreken: Nederlandse natuursteenbedrijven willen zich inzetten voor verbetering (PERSBERICHT LIW):
De winning van de zandsteen die Nederland importeert uit de Indiase deelstaat Rajasthan gaat gepaard met mensonwaardige arbeidsomstandigheden en ernstige milieuschade.
Dat blijkt uit het vandaag door de Landelijke India Werkgroep (LIW) gepubliceerde rapport Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India. In het rapport wordt een indringend beeld geschetst van de situatie in Budhpura, een dorp in het Bundi district van de Indiase deelstaat Rajasthan.
1 aug 2005:
ABN AMRO verlangt beter gedrag van zich misdragend Brits-Indiaas mijnbouwbedrijf (PERSBERICHT LIW):
ABN AMRO is financieel nauw betrokken bij het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources dat in een vandaag gepubliceerd rapport zeer onverantwoord maatschappelijk optreden wordt verweten.
Gealarmeerd door eerdere negatieve berichten over Vedanta vroeg de Landelijke India Werkgroep (LIW) in een brief d.d. 21 januari 2005 aan ABN AMRO hoe zij haar beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepast op Vedanta Resources.
Vandaag laat ABN AMRO in een schriftelijke reactie weten uitvoerig met Vedanta over onze ‘zorgen’ te hebben gesproken. Vedanta zou bereid zijn om ‘haar standaarden op milieu- en sociaal gebied verder te verbeteren’ en met de ondertekenaars van de brief (naast de LIW ook ICCO, Novib en Milieudefensie) in discussie te gaan. ABN AMRO zelf zet haar discussies met Vedanta ‘over de financiële, sociale en milieukwesties’ voort. Zij ziet een rol voor zichzelf weggelegd om het proces van verbetering te ondersteunen. De bank gaat in haar brief echter niet in op de gesignaleerde problemen, waaronder het breken van Indiase wetten, en geeft niet expliciet aan hoe zij controleert of Vedanta haar beloftes nakomt.
9 jun 2005:
Felle aanklacht tegen wijdverbreide kinderarbeid in de mijnbouw in India - Internationale Dag tegen de Kinderarbeid: 10 juni 2005 (PERSBERICHT LIW):
Dit jaar staat de Internationale Dag tegen Kinderarbeid in het teken van de omstandigheden in de mijnbouw. De ILO roept overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties op tot een daadkrachtige aanpak van de kinderarbeid in deze sector. Over de hele wereld werken kinderen onder mensonterende omstandigheden in de mijnbouw. Alleen al in India werken honderdduizenden kinderen in natuursteengroeven en ijzerertsmijnen. Kinderen vanaf vijf jaar worden ingezet bij het uitgraven, breken, zeven en transporteren van (ijzerertshoudend) gesteente en allerlei soorten natuursteen. De kinderen lopen hierbij niet zelden verwondingen en ernstige gezondheidsproblemen op.
25 feb 2005:
"World Day Against Child Labour 2005" to focus on child labour in mines and quarries (PERSBERICHT ILO):
The plight of children who work in mines and quarries that are often dangerous, dirty and can post a grave risk to their health and safety will be the focus of the fourth World Day Against Child Labour, scheduled for 12 June 2005, the International Labour Organization (ILO) said today.
The ILO estimates that some one million children work in small scale mining and quarrying around the world. What’s more, ILO studies show that these children work in some of the worst conditions imaginable, where they face serious risk of dying on the job or sustaining injuries and health problems that will affect them throughout their lives.