Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - ORGANISATIE

De Landelijke India Werkgroep is een stichting met vijf betaalde medewerkers, ondersteund door enkele enthousiaste vrijwilligers. De leden van het Bestuur en de Adviesraad zijn onbezoldigd.

Het Bestuur stelt jaarlijks na overleg met de staf en de Adviesraad het beleid, de begroting en jaarrekening vast. Het Bestuur komt circa zes maal per jaar bijeen en de adviesraad vier maal. Bestuur, Adviesraad en staf komen jaarlijks een dag bijeen voor een beleidsdag waarin gepraat wordt over de toekomststrategie voor de specifieke thema’s en de beschikbare middelen. Elke vijf jaar wordt een meerjarig strategieplan vastgesteld.