Landelijke India Werkgroep

(april 2016)

Overzicht berichtgeving over het
IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel

(voor Convenant, zie persbericht 9 mrt 2016)

2 mei 2016:
Verduurzaming mondiale waardeketens: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend (Vice Versa):
We eten boontjes uit Kenia, dragen t-shirts die gemaakt zijn in Bengaalse fabrieken en bakken een biefstukje van koeien die gevoerd zijn met soja uit Brazilië. Via deze mondiale waardeketens zijn we verbonden aan boeren en arbeiders over de hele wereld. Ketens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan economische groei in ontwikkelingslanden, maar leiden ook tot schending van mensenrechten, milieudegradatie en klimaatverandering. Nederland heeft zich via de Sustainable Development Goals (SDG’s) gecommitteerd aan het uitbannen van deze problemen. De overheid legt daarin een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven; via vrijwillige sectorbrede afspraken moeten zij mondiale waardeketens gaan verduurzamen.
21 apr 2016:
Low wages, poor housing and now EPF: Garment workers’ protest in Bengaluru was inevitable (FirstPost.com):
The garment workers' violent stir in the beginning of this week in Bengaluru may have died down, with the central government withdrawing the provident fund amendment, but what is apparent is that this was one protest that was just waiting to happen.
.... Meanwhile, let’s not lose heart. It’s not as though no action is taking place. The Economic Times reported in March this year that Indian firms who supply apparel, even if it is to foreign brands such as Gap, H&M and Marks & Spencer, will now be scrutinised for unfair trade practices. This decision was taken after a consortium of international agencies, including Unicef, Stop Child Labour and Solidaridad, signed an agreement on this issue. ....
24 mrt 2016:
Sociale unie: Brede coalitie sluit convenant duurzame kleding- en textielproductie (FNV - Europa Nieuws):
Op woensdag 9 maart jl. presenteerde een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid een convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Door middel van het convenant bundelen deze partijen hun krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Zo willen zij problemen als gevaarlijke werkomstandigheden, een te laag loon en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken.
23 mrt 2016:
Textielconvenant: “doorbraak”, maar ook effectief? (FairPolitics.nl):
Het op 9 maart 2016 gepresenteerde textiel- en kledingconvenant is volgens velen “een grote stap vooruit”, “een mijlpaal” en “wereldwijd uniek”. In het convenant spreken de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven af om samen problemen als gevaarlijke arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling en onderbetaling in de textielsector aan te pakken. Minister Ploumen en bedrijven waren enthousiast over het akkoord, maar de Schone Kleren Campagne toonde zich kritisch.
16 mrt 2016:
For better social fabric, apparel makers under global eye (The Economic Times):
Indian apparel suppliers including those catering to global brands such as Gap, H&M and Marks & Spencer will now be monitored for unfair trade practices, following the signing of an agreement by a consortium of international agencies including the UNICEF, Stop Child Labour and Solidaridad.
16 mrt 2016:
Handen en voeten geven aan IMVO: zó doen we dat (VNO-NCW):
De meer dan duizend doden die vielen bij het instorten van Rana Plaza, een complex met onder meer vijf kledingbedrijven, schokten drie jaar geleden de wereld. Sindsdien is buitengewoon hard gewerkt aan noodzakelijke verbeteringen van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Zo was er het vijfjarig verbeterplan Accord on Building and Fire Safety Bangladesh van kledingbedrijven, ngo’s en vakbonden. En nu is er in Nederland een nog veel omvattender convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector in de maak.
14 mrt 2016:
Dutch coalition commits to responsible garment production (Just-Style.com):
A coalition of Dutch industry organisations and the Dutch government has pledged to tackle issues such as working conditions, wages and environmental pollution within the garment and textile supply chain in countries such as Bangladesh, India, Pakistan and Turkey.
11 mrt 2016:
Deze nieuwe ontwikkeling in de modebranche is een mijlpaal voor mensen- én dierenwelzijn (Elle):
Twee dagen geleden presenteerde een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid in Den Haag een convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Het doel van dat convenant? Het bundelen van de krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielbranche (denk: gevaarlijke werkomstandigheden, onderbetaling en milieuvervuiling).
11 mrt 2016:
Bedrijfsleven verwelkomt uniek en duurzaam kledingconvenant (VNO-NCW) /
Bedrijfsleven verwelkomt uniek en duurzaam kledingconvenant (MKB Nederland):
'Een samenwerking tussen brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en Rijksoverheid dat ook wereldwijd uniek is.' VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het eerste convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector, dat onder leiding van de SER tot stand is gekomen.
11 mrt 2016:
‘Convenant Duurzame Kleding’ flinke stap dichterbij (Sport-Partner.nl):
Met het akkoord op de tekst is weer een belangrijke stap gezet op de route naar een convenant voor duurzame kleding- en textielproductie. INretail, VGT, MODINT, FNV, CNV en de Rijksoverheid werken via het convenant aan verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen.
10 mrt 2016:
Convenant voor het verduurzamen van de textielsector: doorbraak of papieren exercitie? (BehindMyCloset.com):
Gisteren presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het initiatief waarbij bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden samenwerken, moet voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielsector gaan zorgen. Hoewel de voorzitter van het plan spreekt van een ‘enorme doorbraak’ is de Schone Kleren Campagne (SKC) minder enthousiast: “Het ontbreken van concrete plannen wijst erop dat het een papieren ‘feel good exercitie’ dreigt te worden.”
10 mrt 2016:
Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie (Textilia):
Afgelopen woensdag 9 maart 2016 presenteerde een brede coalitie, waaronder Inretail en Modint, een overeenkomst over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector.
Een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid is een convenant overeengekomen over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Met het convenant werken de partijen aan verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen.
10 mrt 2016:
Afspraken textielsector: duurzame doorbraak of populair papierwerk? Oneworld.nl):
Gisteren presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het initiatief moet zorgen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielsector. De voorzitter van het plan spreekt van een ‘enorme doorbraak’, maar de Schone Kleren Campagne (SKC) is minder enthousiast.
9 mrt 2016:
Afspraken tegen misstanden in textielmarkt (Dagblad van het Noorden)/
Afspraken tegen misstanden in textielmarkt (Nieuws.nl):
Er komt in Nederland een gezamenlijke aanpak om misstanden in de kleding- en textielindustrie in ontwikkelingslanden tegen te gaan. Organisaties uit de textielmarkt, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid sluiten hiervoor woensdag een overeenkomst.
9 mrt 2016:
Kledingbranche strijdt tegen kinderarbeid met 'speciaal convenant' (AD):
De Nederlandse kledingsector bindt de strijd aan met kinderarbeid, slechte werkomstandigheden en laag loon in landen als Bangladesh. De overheid sluit woensdag samen met branche, vakbonden en organisaties het textielconvenant. Voortaan volgen winkels hun T-shirts van de katoenpluk tot het schap.
9 mrt 2016:
Kledingbranche strijdt tegen kinderarbeid met 'speciaal convenant' (De Gelderlander):
De Nederlandse kledingsector bindt de strijd aan met kinderarbeid, slechte werkomstandigheden en laag loon in landen als Bangladesh. De overheid sluit woensdag samen met branche, vakbonden en organisaties het textielconvenant. Voortaan volgen winkels hun T-shirts van de katoenpluk tot het schap.
9 mrt 2016:
9 mrt 2016:
Textielbranche belooft: einde aan misstanden bij kledingproductie (RTL Nieuws):
Het moet afgelopen zijn met de misstanden in de kledingindustrie in derdewereldlanden. Drie Nederlandse brancheorganisaties in de textielsector beloven zich hiervoor in te zetten.
Het is voor het eerst dat brancheverenigingen in Nederland zo'n afspraak maken met overheid, vakbonden en hulporganisaties.
9 mrt 2016:
Nieuw convenant belangrijke stap naar einde dierenleed in kleding (Nieuwsbank.nl):
De kleding- en textielbranche in Nederland gaat zich inspannen om het gebruik en de verkoop van bont, angora en exotisch leer uit te bannen. Ook gaan ze kledingstukken met dierlijke materialen terug traceren tot waar ze precies vandaan komen en dat aangeven op duidelijke labels. De afspraken zijn op vrijwillige basis, maar zijn een grote stap op weg naar het uitbannen van dierenleed in de mode.
9 mrt 2016:
Kledingbranche belooft beterschap met 'uniek' convenant (DuurzaamBedrijfsleven.nl):
Bedrijven in de Nederlandse kledingbranche beloven de strijd aan te gaan met misstanden in de textielindustrie. Winkelketens gaan de gehele keten van kledingstukken in kaart brengen en moeten volgens het afgesloten textielconvenant ingrijpen als zij misstanden signaleren.
9 mrt 2016:
Brede steun voor plan uitbannen kinderarbeid in kleding en textiel (Duurzaam-Ondernemen.nl):
Stop Kinderarbeid is verheugd over de brede steun voor het uitbannen van kinderarbeid, gedwongen (kinder)arbeid, te lage lonen en andere misstanden in de wereldwijde kleding- en textielsector. Brancheorganisaties, rijksoverheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid – hebben een convenant opgesteld om daar de komende jaren werk van te maken.
9 mrt 2016:
Unicef Nederland in coalitie voor duurzame kleding en textiel (Unicef):
Vandaag presenteert een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid een convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector.
9 mrt 2016:
Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie (Raad Nederlandse Detailhandel)/
Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie (GIDRD.nl):
Vandaag presenteert een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid een convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Door middel van het convenant bundelen deze partijen hun krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Zo willen zij problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken. De volgende stappen in dit proces zijn het zekerstellen van de financiering van het convenant en de ondertekening ervan - in juni - door ten minste 35 bedrijven in de sector, die samen minimaal 30 procent van de omzet in Nederland vertegenwoordigen. Dan zullen ook de convenantspartijen ondertekenen. Het convenant is tot stand gekomen onder leiding van de SER.
9 mrt 2016:
Convenant duurzame kleding nog te weinig om het lijf (Schone Kleren Campagne):
Vandaag presenteert de SER het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel dat onder hun leiding tot stand is gekomen. Volgens Schone Kleren Campagne (SKC) kan dit initiatief er toe leiden dat Nederlandse bedrijven structureel aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in hun productieketens gaan werken maar de organisatie heeft ook kritiek. SKC is teleurgesteld over het gebrek aan concrete doelen, zoals het daadwerkelijk verhogen van lonen van kledingarbeiders. Daarnaast baart de afwezigheid van financiële onderbouwing en van structurele lokale controle SKC grote zorgen.
9 mrt 2016:
Brede coalitie steunt Convenant duurzame kleding en textiel (Solidaridad):
Solidaridad is blij met de brede steun van het Nederlandse bedrijfsleven, de vakbonden, de Rijksoverheid en maatschappelijke organisaties voor het nieuwe Convenant duurzame kleding en textiel. Het is een uitgelezen kans om door een gezamenlijke aanpak textielproductie een ander gezicht te geven.
9 mrt 2016:
CNV tekent voor duurzame productie kleding en textiel (CNV):
Het CNV steunt het convenant voor de verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductie dat op woensdag 9 maart wordt gepresenteerd. Samen met andere vakbonden, overheid, brancheorganisaties en 35 bedrijven, verbindt de bond zich aan de afspraken.
9 mrt 2016:
FNV steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie (FNV):
Duurzame kleding- en textielproductie in de hele wereld, dat wil ook de FNV. Daarom zitten wij in een samenwerkingsverband van bedrijven, maatschappelijke organisaties en Rijksoverheid. Samen steunen wij het convenant over internationaal verantwoord ondernemen in kleding en textiel.
9 mrt 2016:
Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie (SER):
Vandaag presenteert een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid een convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Door middel van het convenant bundelen deze partijen hun krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Zo willen zij problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken. De volgende stappen in dit proces zijn het zekerstellen van de financiering van het convenant en de ondertekening ervan - in juni - door ten minste 35 bedrijven in de sector, die samen minimaal 30 procent van de omzet in Nederland vertegenwoordigen. Dan zullen ook de convenantspartijen ondertekenen. Het convenant is tot stand gekomen onder leiding van de SER.
9 mrt 2016:
Brede steun voor plan uitbannen kinderarbeid in kleding en textiel (Stop Kinderarbeid):
Stop Kinderarbeid is verheugd over de brede steun voor het uitbannen van kinderarbeid, gedwongen (kinder)arbeid, te lage lonen en andere misstanden in de wereldwijde kleding- en textielsector. Brancheorganisaties, Rijksoverheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid – hebben een convenant opgesteld om daar de komende jaren werk van te maken.
9 mrt 2016:
Modint blij met brede steun convenant duurzame kleding- en textielproductie (MODINT):
Vandaag heeft de SER een persbericht uitgegeven over de bereikte overeenstemming over de tekst van het IMVO convenant duurzame kleding- en textielproductie.
MODINT heeft veel geïnvesteerd in de totstandkoming van dit convenant. Vanwege het toenemende belang van duurzaamheid op het gebied van milieu, arbeid en dierenwelzijn in de kleding- en textielsector biedt dit convenant een optimaal kader voor de toekomst van de sector. MODINT is dan ook bijzonder verheugd met het resultaat zoals gepresenteerd.
9 mrt 2016:
Nieuw convenant kleding en textiel: geen stem voor lokale arbeiders (SOMO):
Arbeiders in de textiel- en kledingindustrie hebben geen plek gekregen in het nieuwe convenant 'Duurzame Kleding en Textiel', dat vandaag door de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt gepresenteerd. Het convenant is een compromis tussen Nederlandse brancheorganisaties, vakbonden, ngo’s en de overheid. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) vindt dat arbeidsrechtenorganisaties in productielanden een te kleine rol krijgen, waardoor de stem van de mensen die de problemen aan den lijve ondervinden te weinig gehoord wordt. Onafhankelijke controle op wat er werkelijk door bedrijven gedaan wordt ontbreekt grotendeels.
9 mrt 2016:
Netherlands launches sustainable textile agreement (Ecotextile News):
The Dutch government appears to be following in the footsteps of Germany by launching a new Coalition which is encouraging businesses in its textile and fashion industries to address environmental and CSR issues in the global textile industry. The government is leading a coalition of industry organisations, trade unions and NGOs which aims to encourage Dutch businesses to sign a five-year agreement on sustainable garment and textile production globally.
9 mrt 2016:
Schone Kleren Campagne: "Convenant duurzame kleding nog te weinig om het lijf" (BioJournaal.nl):
Vandaag (9 maart 2016) presenteert de SER het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel dat onder hun leiding tot stand is gekomen. Volgens Schone Kleren Campagne (SKC) kan dit initiatief er toe leiden dat Nederlandse bedrijven structureel aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in hun productieketens gaan werken maar de organisatie heeft ook kritiek. SKC is teleurgesteld over het gebrek aan concrete doelen, zoals het daadwerkelijk verhogen van lonen van kledingarbeiders. Daarnaast baart de afwezigheid van financiële onderbouwing en van structurele lokale controle SKC grote zorgen.
9 mrt 2016:
Belangrijke stap in convenant duurzame kleding (INretail):
Met het akkoord op de tekst is weer een belangrijke stap gezet op de route naar een convenant voor duurzame kleding- en textielproductie. Brancheorganisaties (INretail, VGT en MODINT), vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid werken via het convenant aan verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Duurzaamheid wint aan betekenis bij de consument en in de sector. Het is goed dat de bedrijfstak hierin verantwoordelijkheid neemt met eigen initiatieven en geen dwingende maatregelen afwacht die de overheid kan opleggen.
9 mrt 2016:
Plan tegen misstanden textielsector maar SKC doet niet mee (NOS):
Drie jaar nadat in Bangladesh 1100 doden vielen door het instorten van een kledingfabriek zijn in Nederland afspraken gemaakt om uitbuiting, kinderarbeid en milieuvervuiling in de textielsector tegen te gaan. Bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid presenteren vandaag een convenant. De Schone Kleren Campagne (SKC) praatte lange tijd mee, maar is afgehaakt: de afspraken volgens de SKC zijn te vrijblijvend.
9 mrt 2016:
Een stapje op weg naar 'schone' kleren (DeOndernemer.nl):
De kledingsector bindt de strijd aan met kinderarbeid, slechte werkomstandigheden en laag loon in landen als Bangladesh. De overheid sloot vandaag met branche, vakbonden en organisaties een textielconvenant. Voortaan volgen winkels hun T-shirts van de katoenpluk tot het schap.
Landelijke India Werkgroep -