Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - PERSBERICHTEN
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
1 nov 2018:
Nieuw voortgangsrapport: Vooruitgang zaadbedrijven bij bestrijding kinderarbeid, maar nog onvoldoende maatregelen om betaling onder het officiële minimumloon in hun productieketens aan te pakken (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Het rapport Remedies for Indian seed workers in sight? van de Landelijke India Werkgroep (LIW) laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter.
20 jun 2018:
Nog steeds problemen in de Zuid-Indiase textielindustrie (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Social Accountability International (SAI), een organisatie voor sociale certificering voor fabrieken en organisaties, en het Ethical Trading Initiative (ETI), een alliantie van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties die werken aan het verbeteren van het leven van werknemers, hebben hun belofte om de concrete klachten over zeer slechte arbeidsomstandigheden van meisjes en jonge vrouwen in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India effectief aan te pakken, niet kunnen nakomen.
Lees het nieuwe rapport Case Closed, Problems Persist, uitgebracht door drie NGO's: de Landelijke India Werkgroep (LIW), de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde HomeWorkers Worldwide (HWW).
26 jan 2018:
Nieuw rapport onthult valse beloftes, beperking bewegingsvrijheid in productie voor kledingmerken (PERSBERICHT LIW/Clean Clothes Campaign/Garment Labour Union):
Vrouwelijke migranten die werken in India's kledingfabrieken die leveren aan grote internationale merken zoals Benetton, C&A, GAP, H&M, M&S en PVH, zijn het slachtoffer van moderne vormen van slavernij. In Bangalore, India's grootste kleding producerende regio, worden jonge vrouwen geronseld met valse beloftes over lonen en andere vergoedingen. Ze werken in kledingfabrieken onder hoge druk voor lage lonen. Hun leefomstandigheden in hostels zijn slecht en hun bewegingsvrijheid is ernstig beperkt. Hoewel ze beweren achttien te zijn, zien veel werknemers er veel jonger uit.
Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Labour Without Liberty – Female Migrant Workers in Bangalore's Garment Industry.
2017
omhoog
23 aug 2017:
Nieuw rapport: The Dark Sites of Granite: Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig werk in Indiase granietgroeves - Wat moeten bedrijven doen? (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Nieuw onderzoek, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid, toont aan dat moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen.
Er is een groot verschil in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers (met name opzichters) en tijdelijke arbeidskrachten (70% van de arbeiders). De eerste groep krijgt een veiligheidsuitrusting, een zorgververzekering en een arbeidscontract, terwijl de tijdelijke arbeidskrachten, die zware handarbeid verrichten, deze fundamentele arbeidsrechten moeten ontberen.
16 mrt 2017:
Rechten Indiase leerarbeiders systematisch geschonden - Schoen- en kledingmerken reageren op ernstige mensenrechtenproblemen in hun toeleveringsketen en beloven gezamenlijke actie (PERSBERICHT LIW):
Ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de Indiase leerindustrie werken onder vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. Hun mensenrechten worden geschonden en hun werk heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Zo hebben giftige chemicaliën in leerlooierijen vaak een zeer negatieve invloed op de gezondheid van de werknemers. Minder bekend zijn de vele arbeids- en andere mensenrechtenkwesties in de leerindustrie, zoals lonen onder het vastgestelde minimum, kinderarbeid, uitbuiting van thuiswerkers, problemen bij het zich organiseren in vakbonden en de discriminatie van Dalits ('kastelozen').
16 feb 2017:
Minister Ploumen ontvangt 10.000 handtekeningen voor leefbaar loon: Consument is hongerlonen in kledingindustrie zat (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Duizenden Nederlanders willen dat minister Ploumen zorgt voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Via een petitie van Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep roepen 10.734 Nederlanders Ploumen hiertoe op.
2016
omhoog
21 dec 2016:
Grootschalige kinderslavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor kledingmerken (PERSBERICHT LIW):
Een nieuw onderzoek door de Landelijke India Werkgroep (LIW) toont aan dat verschillende vormen van moderne slavernij, waaronder ook kinderslavernij, voorkomen in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Zuid-Indiase spinnerijen leveren garen voor Indiase, Bengalese en Chinese kledingfabrieken die produceren voor de Westerse markt.
Het rapport Fabric of Slavery onthult de schaal waarop jonge meisjes en vrouwen onderworpen zijn aan werkgevers die hun loon inhouden of hen opsluiten in door het bedrijf gecontroleerde hostels. Ze maken lange werkdagen, zijn slachtoffer van seksuele intimidatie en verdienen zelfs niet het minimumloon. Gerard Oonk, directeur van de LIW: “We kaarten de kwestie nu vijf jaar aan, maar ook voor ons kwam de omvang van dit probleem als een schok.”
27 sep 2016:
Nederlandse bedrijven laten in India kleding produceren voor vaak minder dan minimumloon (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De arbeidsomstandigheden in fabrieken in India waar Nederlandse kledingmerken worden gemaakt zijn ronduit slecht. Geen enkele kledingarbeider verdient een leefbaar loon. Ruim een derde van de werknemers krijgt niet eens het minimumloon. Verplicht overwerk wordt vaak niet uitbetaald, intimidatie is aan de orde van de dag en vrouwen verdienen minder dan mannen. Ook doen sommige fabrieken niks aan sociale verzekeringen en ziektekosten. Dat en meer blijkt uit het onderzoek Uitgekleed-Aangekleed van Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep dat vandaag verschijnt.
30 aug 2016:
‘Gecertificeerde Unilever Thee – Een Halfvol Glas’: Arbeidsomstandigheden bij Rainforest Alliance gecertificeerde ‘Unilever theeplantages’ nog steeds onder de maat (PERSBERICHT LIW):
Het rapport Certified Unilever Tea - A Cup Half Empty, vandaag gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW), laat zien dat de arbeidsomstandigheden op twee door Rainforest Alliance (RA) gecertificeerde Indiase theeplantages die thee aan Unilever leveren wel zijn verbeterd, maar nog steeds 'onder de maat' blijven. Dat geldt met name voor tijdelijke arbeidskrachten. Lonen - tussen € 3 en iets meer dan € 4 - zijn veel minder dan een leefbaar loon van ongeveer € 7,50. Het aandeel van tijdelijke krachten binnen het personeelsbestand is sterk toegenomen. De meeste van hen zijn migranten of gepensioneerde vaste werknemers. Ze genieten niet dezelfde sociale voordelen – waaronder een spaarfonds en crèche faciliteiten - als vaste krachten.
6 jul 2016:
Stop Kinderarbeid en LIW aan Kamer en Minister Ploumen: Maak concreet wat overheid gaat doen om Convenant Duurzame Kleding en Textiel tot succes te maken (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid/LIW):
De Landelijke India Werkgroep en de coalitie Stop Kinderarbeid – beide betrokken bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel – hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het Kamerdebat op 6 juli om 16 uur over de textielsector en het convenant.
28 jan 2016:
‘Onvrij en onrechtvaardig’: jonge migrant­arbeiders in de kledingindustrie van Bangalore, India - C&A, H&M, Inditex ('Zara'), GAP en PVH ('Tommy Hilfiger') beloven verbetering (PERSBERICHT LIW):
Het artikel Unfree and Unfair (“Onvrij en Onrechtvaardig”) – dat vandaag wordt gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW) – toont de slechte levensomstandigheden en beperkte bewegingsvrijheid van jonge migrantwerknemers in de kledingindustrie in de Indiase stad Bangalore. Een groeiend aantal jonge migrantarbeidsters verblijft in hostels die onderdeel zijn van de fabrieken en worden daar ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarbij zijn hun inkomsten niet genoeg voor een fatsoenlijk leefbaar loon.
De hostels worden gerund door kledingfabrieken in Bangalore die produceren voor toonaangevende multinationale kledingmerken als C&A, H&M, Inditex ('Zara'), GAP en PVH ('Tommy Hilfiger'). In reactie op het concept-artikel deze bedrijven een aantal specifieke acties te ondernemen om de levensomstandigheden van de migrantarbeidsters in de kledingindustrie van Bangalore te verbeteren.
2015
omhoog
24 nov 2015:
Nieuw Rapport: Multinationals, waaronder Nederlandse, betrokken bij omvangrijke kinderarbeid en/of lonen vrouwen beneden bestaansminimum - 156.000 Indiase kinderen produceren groentezaad voor bedrijven (PERSBERICHT LIW):
Bijna 156.000 Indiase kinderen werken mee aan de productie van groenzaden van tomaten, hete peper en okra. Circa 50.000 zijn jonger dan 14 jaar. Ze worden blootgesteld aan slechte arbeidsomstandigheden, waaronder giftige pesticiden en lange werkdagen. Ze verlaten meestal de school als ze tussen de 11 en 13 jaar zijn. Het aantal tieners van 14 tot 18 in de groenteteelt nam sinds 2010 met meer dan 37.000 toe.
Bij boeren die voor multinationale ondernemingen werken als East-West Seed (Nederlands), Limagrain (Frans), Sakata (Japans) en Advanta (Indiaas) zijn 10 tot 16% van de kinderen onder de 14 jaar. Veel Indiase bedrijven laten soortgelijke cijfers zien. Bij boeren die aan zaadbedrijven leveren zijn ongeveer 30% van de arbeiders tieners.
27 jul 2015:
Nieuw rapport: Cotton’s Forgotten Children - Bijna half miljoen Indiase kinderen werkt in katoenzaadteelt (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Bijna een half miljoen Indiase kinderen – waaronder 200.000 jonger dan 14 jaar – werken in de katoenzaadteelt. Dit is een van de schokkende resultaten van het nieuwe rapport Cotton’s Forgotten Children van Dr. Davuluri Venkateswarlu, dé Indiase expert op dit gebied. Het aantal kinderen dat in de katoenzaadvelden werkt is sinds het vorige onderzoek uit 2010 met bijna 100.000 gestegen. Kinderen onder de 18 vormen ongeveer 60% van de arbeiders op de velden van de boeren die hun zaden aan zowel Indiase als multinationale ondernemingen leveren.
11 mei 2015:
Moderne slavernij en kinderarbeid in Indiase steengroeven: Stop Kinderarbeid roept bedrijven en overheid op om in actie te komen (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
In Indiase steengroeves is massaal sprake van moderne slavernij. Ook kinderarbeid komt regelmatig voor. De meeste Nederlandse importeurs van Indiaas graniet geven niet aan uit welke groeves hun graniet komt of zeggen dat niet te weten.
Dat blijkt uit het rapport Rock Bottom - Modern Slavery and Child Labour in South Indian Granite Quarries van de Landelijke India Werkgroep in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid naar de arbeidsomstandigheden bij de granietwinning in het zuiden van India.
2014
omhoog
1 dec 2014:
India Nu nummer 212 is nu verkrijgbaar (PERSBERICHT LIW):
In dit nummer veel aandacht voor Bhopal, waar dertig jaar geleden de ergste industriële ramp ter wereld plaatsvond, waarvan de gevolgen nog altijd merkbaar zijn.
30 okt 2014:
Actieplan brancheorganisaties zorgt voor weinig actie onder kledingbedrijven (PERSBERICHT CNV/FNV/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO):
Het jaarlijks congres Groen is de Rode Draad van de brancheorganisaties Modint, InRetail en VGT staat vandaag in het teken van het 'Plan van Aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector'. Met dit actieplan willen de brancheorganisaties samen met hun leden structurele verbeteringen realiseren in de kledingsector. FNV, CNV, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit initiatief toe, maar constateren dat er van de grote ambities nog weinig is waargemaakt. De brancheverenigingen worden daarom opgeroepen om al hun leden tot actie aan te sporen.
28 okt 2014:
Nieuw rapport: Moderne slavernij in de Indiase textielindustrie - Inspanningen van modemerken en winkelketens hebben nog geen resultaat (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Flawed Fabrics, een nieuw rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW), toont aan dat uitbuiting en dwangarbeid nog steeds de dagelijkse realiteit is in de textielindustrie in Zuid-India. Meisjes en vrouwen werkzaam in de textielfabrieken, worden gedwongen lange uren voor lage lonen te werken. Ze verblijven in slaapzalen en mogen het bedrijfsterrein bijna nooit verlaten. De onderzochte fabrieken leveren aan westerse merken waaronder C&A, Primark en Replay en aan Bengaalse kledingfabrieken. Nederlandse bedrijven zijn nog nauwelijks actief om deze misstanden aan te pakken.
4 apr 2014:
‘Small Steps - Big Challenges’ in Tamil Nadu’s textile industry: Garment brands not transparent on tackling bonded labour in India (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
Most Dutch and international companies importing garments from the South Indian state of Tamil Nadu refuse to be transparent about if and how they tackle bonded labour at their suppliers. An estimated 100,000 young children and teenage girls are victims of 'bonded labour' or 'modern slavery'. These girls - mostly Dalit ('outcaste') - live in hostels, with little freedom of movement, underpaid for long working-days and working under unhealthy conditions.
This is an important conclusion of the paper Small Steps, Big Challenges - Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India that FNV Mondiaal (international department of Dutch trade union confederation) and the India Committee of the Netherlands have published.
28 mrt 2014:
Kledingbedrijven geven geen inzicht in aanpak gedwongen arbeid in India (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
De meeste Nederlandse en internationale bedrijven die kleding uit de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu importeren, weigeren inzicht te geven in wat zij doen om ‘gebonden arbeid’ bij hun leveranciers te bestrijden. Naar schatting ruim 100.000 jonge kinderen en tienermeisjes zijn het slachtoffer van ‘gebonden arbeid’ ofwel ‘moderne slavernij’. Deze meisjes – meestal ‘kasteloos’ (Dalit) - wonen in hostels, hebben nauwelijks bewegingsvrijheid, worden onderbetaald voor lange werkdagen en werken onder ongezonde arbeidsomstandigheden.
Dat blijkt uit het paper Small Steps, Big Challenges – Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India dat FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep vandaag publiceren.
2013
omhoog
29 jun 2013:
Twee Nederlandse groentezaadbedrijven in India vergeleken : Omvangrijke kinderarbeid bij partner Bejo Zaden - Nunhems bijna kinderarbeidvrij (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Het Indiase bedrijf Bejo Sheetal, een partnerbedrijf van Bejo Zaden uit het Noord-Hollandse Warmenhuizen, tolereert op grote schaal kinderarbeid bij de boeren die aan haar leveren. De boeren die aan Nunhems India - deel van Nunhems in Limburg - zaden leveren werken bijna zonder gebruik te maken van arbeid van kinderen onder de 14.
Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport A Tale of Two Companies van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’.
20 jun 2013:
Actieplan kledingbranche schiet tekort (PERSBERICHT CNV/FNV/Greenpeace/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO):
De brancheorganisaties Modint, Inretail en VGT erkennen in hun vandaag aan minister Ploumen gepresenteerde Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0 dat er grote problemen in de textiel- en kledingsector bestaan. Ze willen, net als de minister, structurele verbeteringen realiseren. CNV, FNV, Greenpeace, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit toe, maar blijven ook kritisch: “Dit plan zet stappen in de goede richting, maar is nog te weinig ambitieus en vernieuwend om tot een koerswijziging te komen.”
2012
omhoog
12 dec 2012:
Rapport Wages of Inequality: Vrouwen die zaden voor bedrijven in India telen worden onderbetaald (PERSBERICHT Fair Labor Association/LIW) :
Rapport gebaseerd op veldonderzoek naar de lonen van arbeiders – vrouwen, mannen en kinderen – in de teelt van katoen- en groentezaden in vier Indiase deelstaten. Zij werken bij boeren die zaden verbouwen voor zowel Indiase als multinationale bedrijven, waaronder Monsanto, Syngenta en Nunhems.
18 jul 2012:
Bedrijven en politiek komen in beweging: Gedwongen (kinder)arbeid in de Indiase kledingindustrie krijgt wereldwijd aandacht (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Recente publicaties van SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben er sterk aan bijgedragen dat in India, Europa, de VS en Nederland actie wordt ondernomen tegen de omvangrijke kinderarbeid in de Zuid-Indiase textiel- en kledingindustrie. Zowel een deel van de kledingbedrijven als de Nederlandse, Europese en Amerikaanse politiek komt nu in beweging tegen de ‘gedwongen (kinder)arbeid’ in Zuid-India onder de naam ‘Sumangali Scheme’.
25 apr 2012:
Jonge Dalit-vrouwen uitgebuit in Indiase kledingfabrieken : Ondanks mooie beloften nog steeds misstanden in de Zuid-Indiase kledingfabrieken, onthult nieuw rapport 'Maid in India' (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Europese en Amerikaanse kledingbedrijven zijn er tot nu toe niet in geslaagd de arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers in Tamil Nadu, Zuid-India, structureel te verbeteren. Ondanks mooie beloften en een aantal goedbedoelde initiatieven zijn de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog steeds zeer slecht. Tot op de dag van vandaag werken duizenden vrouwen en meisjes onder omstandigheden die niet anders kunnen worden aangeduid dan als gebonden arbeid. Dit stellen Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) in hun rapport Maid in India dat vandaag wordt gepubliceerd.
5 mrt 2012:
Still 'Captured by Cotton'? Ondanks enkele verbeteringen blijft de productieketen van kleding problematisch (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Vandaag presenteren Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) een voorproefje van een nieuw rapport over misstanden in de Zuid-Indiase kledingindustrie dat in april uitkomt. Dit voorproefje wordt gepubliceerd naar aanleiding van een bijeenkomst vandaag van de Sumangali Bonded Labour groep van het Engelse Ethical Trade Initiative (ETI). SOMO en LIW roepen kledingmerken op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen.
2011
omhoog
31 okt 2011:
Arbeidsproblemen op plantagesmet keurmerk thee voor Unilever: Nieuw rapport van SOMO en LIW onthult arbeidsrechtenschendingen bij Rainforest Alliance gecertificeerde thee voor Unilever uit India en Kenia (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Arbeiders die thee plukken voor Unilever in India en Kenia hebben te kampen met problematische arbeidsomstandigheden en arbeidsrechtenschendingen, ook als deze thee het duurzaamheidscertificaat Rainforest Alliance draagt. Dat is een belangrijke bevinding uit het rapport Certified Unilever Tea - Small cup, big difference? dat SOMO en LIW vandaag lanceren.
20 mei 2011:
Uitgebuite Dalit-meisjes maken kleding voor Europese en Amerikaanse markt: Bedrijven zetten zich in voor verbetering, maar schending van arbeidsrechten komt nog veelvuldig voor (MEDIABERICHT SOMO/LIW):
Europese en Amerikaanse bedrijven laten meisjes onder erbarmelijke omstandigheden kleding maken in Tamil Nadu (India). Er is sprake van misbruik en valse beloften. Het gaat veelal om Dalit – kasteloze - meisjes, jonger dan 18 jaar. De meisjes worden te werk gesteld via het ‘Sumangali Scheme’.
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) zetten deze problematiek uiteen in het rapport Captured by Cotton dat vandaag gepubliceerd wordt. Het rapport besteedt speciale aandacht aan vier grote Indiase geïntegreerde producenten: Eastman, SSM India, Bannari Amman en KPR Mill. Zij leveren aan onder meer Bestseller (o.a. Only, Jack & Jones), C&A, GAP, Diesel, Marks & Spencer, Primark, Tommy Hilfiger en Inditex (o.a. Zara). Een aantal bedrijven zet zich in voor verbeteringen, maar uitbuiting komt desondanks nog veelvuldig voor.
2010
omhoog
22 nov 2010:
Loon volwassenen stijgt als kinderarbeid verdwijnt (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
Als kinderarbeid verbannen wordt, stijgt het loon van volwassenen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Landelijke India Werkgroep en FNV Mondiaal naar het verband tussen kinderarbeid en lonen in India. Als er geen kinderen beschikbaar meer zijn om voor een habbekrats te werken, kunnen de volwassenen een hoger loon bedingen.
10 jun 2010:
Nieuwe rapporten over kinderarbeid - Werelddag Tegen Kinderarbeid op 12 juni: Meer dan een half miljoen kindarbeiders in zaadproductie India - Ook Nederlandse bedrijven zijn betrokken (MEDIA BERICHT LIW/Stop Kinderarbeid/ILRF):
Meer dan een half miljoen kinderen (533.869) onder de 18 jaar werken in India in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden. Circa 230.000 kinderen zijn nog onder de 14 jaar. De kinderen werken 10 tot 12 uur per dag en worden blootgesteld aan giftige pesticiden. Grote multinationals en Indiase zaadbedrijven hebben hun zaadproductie via agenten uitbesteed aan vele kleine en marginale boeren.
Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt onder de 14 jaar is nog steeds een heel groot probleem maar is door initiatieven van overheid, bedrijven en lokale organisaties met 25% afgenomen. Waar kinderarbeid goeddeels is uitgebannen, bijvoorbeeld door het werk van de lokale organisatie MV Foundation, zijn de lonen van de volwassenen vaak flink gestegen.
Meestal wordt echter het officiële minimumloon – meestal bijna twee euro per dag – aan bijna niemand betaald. Vrouwen verdienen 50 tot 60% minder dan mannen, kinderen nog veel minder.
2009
omhoog
2008
omhoog
18 nov 2008:
Indiase Minister van Handel Kamal Nath op bezoek in Nederland: ‘Staatssecretaris Heemskerk moet Minister aanspreken op arbeidsrechten’ (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep (LIW) vraagt staatssecretaris Heemskerk om de Indiase Minister van Handel Kamal Nath die deze week Nederland bezoekt, aan te spreken op kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie en gebrek aan vakbondsvrijheid in dat land. Dit doet de LIW in een brief die vandaag aan de staatssecretaris is gestuurd. Heemskerk beloofde eind oktober al aan de Tweede Kamer dat hij kinderarbeid aan de orde zal stellen.
29 jan 2008:
Indiase rechtszaken tegen Nederlandse en Indiase organisaties ingetrokken: Akkoord Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep met Indiase kledingfabrikant (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben het Indiase kledingbedrijf Fibre and Fabrics International (FFI) en dochteronderneming JKPL de rechtszaken ingetrokken tegen de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep, een aantal lokale Indiase arbeidsrechtenorganisaties en internet- en adsl-provider Antenna en XS4ALL.
29 jan 2008:
Indian court cases against Dutch and Indian organisations withdrawn: Agreement reached between Clean Clothes Campaign / India Committee of the Netherlands and Indian clothing manufacturer (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Today, the Indian clothing manufacturer Fibre and Fabrics International (FFI) and subsidiary JKPL have withdrawn all court cases against the Clean Clothes Campaign, the India Committee of the Netherlands, a number of local Indian labour rights organisations and internet/ADSL-providers Antenna and XS4ALL.
21 jan 2008:
Need for more sustainable Chinese granite: European natural stone importers acknowledge need for improvement of labour conditions (PRESS RELEASE SOMO/LIW) :
The import of granite and other natural stone products into the Netherlands, Sweden, Finland and other European countries is increasing. Granite is much used for public infrastructural projects, like pavement. The production of granite and other types of natural stone is still far from sustainable, concludes the report Improving working conditions at Chinese Natural Stone Companies that was just now published by SwedWatch and SOMO. Safety is a major issue in Chinese tile cutting facilities and quarries. Working weeks of seven days are no exception. Payment is poor. European importing companies acknowledge the problems described in the report and are willing to contribute to improving the working conditions.
17 jan 2008:
Chinees graniet moet duurzamer: Nederlandse importeurs erkennen urgentie voor verbetering arbeidsomstandigheden (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Nederland importeert steeds meer tegels van graniet en andere natuursteen uit China, vooral voor de aanleg van pleinen in steden. Deze natuursteen wordt nog niet op een duurzame manier geproduceerd blijkt uit het vandaag gelanceerde rapport Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies van SwedWatch en SOMO. Het rapport laat zien dat veiligheid in Chinese tegelzagerijen en steengroeves een groot probleem is en dat arbeiders veelal 7 dagen per week werken voor een laag loon. Nederlandse importeurs erkennen de urgentie van het probleem en tonen zich bereid de omstandigheden te verbeteren.
2007
omhoog
6 dec 2007:
Reactie op G-Star's terugtrekking uit FFI/JKPL (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn positief gestemd dat G-Star eindelijk een belangrijke stap zet. We zien de stap die nu genomen wordt als het mogelijke begin van een verantwoorde reactie. Daarbij hoort echter ook het meewerken aan een aanpak om zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de werknemers van FFI te behouden.
6 dec 2007:
The Clean Clothes Responds to G-Star's Withdrawal from FFI/JKPL (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Today G-Star announced its withdrawal from supplier FFI/JKPL. The Clean Clothes Campaign (CCC) and the India Committee Netherlands (ICN) are pleased that G-Star has finally taken this important first step toward socially responsible practices. Part and parcel of this decision should be G-Star's effort to maintain jobs for the workers of the FFI factory.
3 dec 2007:
Indian court issues international arrest warrants for Dutch labour activists: NGOs, Unions outraged at attempt to imprison human rights defenders (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
An Indian magistrate Court ruled on Saturday that international warrants will be issued for the arrest of Dutch human rights activists, report the Clean Clothes Campaign (CCC) and the India Committee of the Netherlands, two of the organizations whose staff are being charged in connection with their efforts to raise awareness of rights violations at an Indian factory supplying Dutch jeans company G-Star. On the 4th of December, the court will send the case to the Indian Ministry of Home Affairs, asking it to execute the arrest warrants and request extradition of the 8 Dutch nationals.
2 dec 2007:
Nederlandse regering moet nu stelling nemen: Indiase rechtbank geeft opdracht tot arrestatie medewerkers Nederlandse organisaties (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/Antenna/LIW):
De Magistrate Court in de Indiase stad Bangalore heeft gisteren opdracht gegeven tot de ‘arrestatie zonder mogelijkheid tot borgtocht’ van acht medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna die zijn aangeklaagd wegens smaad. Het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken in New Delhi wordt verzocht nu uitvoering te geven aan dit arrestatiebevel door de Nederlandse overheid om uitlevering te vragen en mogelijk interpol om opsporing te verzoeken.
24 nov 2007:
Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen (REACTIE LIW):
Vandaag heeft de Supreme Court in India het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen in het Nyamgiri-gebied. Er werd al zeer lang gewacht op een uitspraak in deze zaak. De uitspraak valt positief uit voor het milieu en de tribale bevolking in het bewuste gebied.
23 nov 2007:
‘Heemskerk, steun kritische organisaties tijdens handelsmissie naar India’ (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De door staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken geleide ‘grootste handelsmissie aller tijden’ naar India die op 25 november begint, is cruciaal voor zijn plannen om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot een Nederlands exportartikel te maken. Heemskerk zal in India duidelijk moeten maken dat het juridisch vervolgen, zoals nu gebeurt, van maatschappelijke organisaties die misstanden aan het licht brengen, de bijl aan de wortel van MVO legt en absoluut onacceptabel is.
25 okt 2007:
SKK en LIW vals beschuldigd: Nederlandse delegatie in India onvolledig geïnformeerd (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
SKK en LIW ontkennen met klem dat er sprake is van onjuiste berichtgeving over het Indiase bedrijf FFI, zoals gisteren werd beweerd door de Indiase minister van Economische Zaken Kamal Nath tijdens een gesprek met de Nederlandse regeringsdelegatie.
24 okt 2007:
Koningin, zet u in voor kledingarbeiders in India! (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) vragen het staatshoofd om de problemen met een fabriek in Bangalore die aan G-Star levert tijdens het staatsbezoek te bespreken.
16 okt 2007:
Open Brief aan H.M. Koningin Beatrix: 'Bespreek mensenrechten bij staatsbezoek India' (PERSBERICHT LIW):
In een open brief aan H.M. Koningin Beatrix die van 24 tot 27 oktober een staatsbezoek aan India brengt, vraagt de Landelijke India Werkgroep (LIW) aandacht voor de ‘arme kant van India’: de Dalits (‘kastelozen’), kindarbeiders en (land)arbeiders wiens rechten dagelijks worden geschonden. Ondanks de enorme economische groei is hun situatie niet verbeterd.
De LIW wijst ook op het feit dat haar medewerkers al jaren geen visum voor India krijgen en momenteel juridisch vervolgd worden door een Indiaas kledingbedrijf. Ook andere organisaties en bedrijven worden daardoor nu, en mogelijk in de toekomst, getroffen.
3 okt 2007:
Oproep 'Stop Kinderarbeid' aan Kamer: Zorg nu voor actief beleid tegen kinderarbeid! (PERSBERICHT LIW):
De volledige Tweede Kamer riep de regering gisteren op tot actie tegen kinderarbeid in India. De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ dringt er bij de Tweede Kamer op aan nu ook te pleiten voor een actief Nederlands en Europees beleid tegen kinderarbeid wereldwijd.
De komende kamerdebatten over Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Economische Zaken bieden daarvoor de gelegenheid.
27 sep 2007:
Indiaas arrestatiebevel voor Nederlandse arbeidsrechten-activisten (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Een rechter in Bangalore heeft om de arrestatie verzocht van 7 stafleden van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep. De gerechtelijke uitspraak is een volgende stap in het smaadproces dat de Indiase spijkerbroekenfabrikant FFI aanspant tegen de activisten en service providers Antenna en Xs4all. De advocaat van het bedrijf verzocht de rechtbank ervoor te zorgen dat de aangeklaagden, die zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, persoonlijk aanwezig zouden zijn bij de behandeling van hun zaak in Bangalore.
27 sep 2007:
Nieuw rapport: Ruim 416.000 Indiase kindslaven in de katoenketen (PERSBERICHT LIW):
Meer dan 416.000 kinderen onder de 18, waarvan bijna 225.000 jonger dan 14 jaar, zijn slachtoffer van uitbuiting op de katoenzaadvelden van India. Zij zitten aan het begin van de keten van kleding en katoenproducten die ook in Nederland worden verkocht. Omdat zij tijdens het productieseizoen – dat nú gaande is – niet weg mogen, gaat het in feite om kindslaven, merendeels meisjes.
Dit blijkt uit het rapport Child bondage continues in Indian cotton supply chain dat vandaag wordt gepubliceerd door Landelijke India India Werkgroep (LIW) en vier andere organisaties. Het rapport is gebaseerd op veldonderzoek in vier Indiase deelstaten door dé expert op dit gebied, Dr. Davuluri Venkateswarlu.
25 sep 2007:
New report: 'Child bondage continues in Indian cotton supply chain' - More than 400.000 children exploited in hybrid cottonseed production (PERSBERICHT LIW):
More than 416.000 children under the age of 18, of which almost 225.000 younger than 14, are involved in (often bonded) child labour in India’s cottonseed fields. Most of them are girls. They work in the states of Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Compared to the 2003-2004 harvest season the total number of working children has risen. It only decreased in Andhra Pradesh because of local and international pressure.
These are some important results from the study Child bondage continues in Indian cotton supply chain, published on behalf of the India Committee of the Netherlands ICN), the International Labor Rights Forum (ILRF, USA), OECD Watch, German Agro-Action and OneWorld Net NRW (Germany). The report is based on field research and has been written by well-known expert Dr. Davuluri Venkateswarlu, director of Glocal Research, who authored several other reports on this issue since 2001.
31 aug 2007:
Uitstel zaak tegen LIW en SKK (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben tijdens de hoorzitting op 31 augustus van de Magistrate Court in Bangalore nog een keer uitstel gekregen. De zaak komt op 24 september opnieuw voor. De twee organisaties zijn door de Indiase kledingfabrikant Fibres & Fabrics International (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL) aangeklaagd en beschuldigd van cybercrime, racistische en xenofobische handelingen en smaad. FFI en JKPL produceren onder andere voor G-Star, Armani, RaRe, Guess, GAP en Mexx.
25 jun 2007:
Actie tegen spreekverbod in India: Oproep aan G-Star om gedrag Indiase kledingfabrikant publiekelijk af te keuren (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben activisten van de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) flyers uitgedeeld bij het Amsterdamse hoofdkantoor van het kledingmerk G-Star. In de flyer wordt G-Star opgeroepen om publiekelijk het gedrag van de in Bangalore gevestigde spijkerbroekenfabriek Fibres and Fabrics International (FFI) af te keuren en op te roepen tot normalisering van arbeidsrelaties in de Indiase fabriek. G-Star is de grootste inkoper van FFI.
14 jun 2007:
Nederlandse campagneorganisaties voor Indiase rechtbank gedagvaard wegens smaad: Indiase spijkerbroekenfabrikant probeert critici tot zwijgen te brengen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Campagnevoerders van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn gedagvaard om voor de rechtbank van Bangalore in India te verschijnen op 25 juni 2007. Deze Nederlandse organisaties vestigden internationaal de aandacht op de schending van arbeidersrechten bij de in Bangalore gevestigde kledingfabriek Fibres and Fabrics International en dochteronderneming Jeans Knit Pvt Ltd (FFI/JKPL). De fabriek beschuldigt de campagnevoerders van cyber crime, racistische en xenofobische handelingen en smaad.
8 jun 2007:
ABN AMRO investeert in omstreden Vedanta Resources Group (REACTIE LIW/Oxfam Novib):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben ABN AMRO Bank aangesproken op mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling door hun Brits Indiase klant Vedanta Resources Group. Dit is een van de grootste mijnbouwbedrijven in India waarmee ABN AMRO financiële relaties onderhoudt. De activiteiten van Vedanta gaan lijnrecht in tegen het duurzaam mijnbouwbeleid van ABN AMRO. De bank heeft een gedragscode voor banken ondertekend (‘Equator Principles’) waarin sociale en milieurichtlijnen staan die worden gehanteerd bij investeringen. De implementatie van het duurzame beleid van de bank in de praktijk laat te wensen over.
8 jun 2007:
New report Seeds of Change: Child labour in India in cotton seed tackled by MNC's Bayer and Monsanto, but issue is far from solved (PERSBERICHT LIW):
Multinational companies Bayer and Monsanto have, under a combination of local and international pressure, began to tackle the issue of child labour in their cotton seed supply chain in India. However, both companies are still unprepared to tackle the issue in other states in which they are expanding their production.
This is the conclusion of the report, titled Seeds of Change, published today. The author Dr. Davuluri Venkateswarlu assesses the follow-up by the two companies on commitments to a joint action plan. The report is released in advance of World Day Against Child Labor taking place on June 12.
19 feb 2007:
Indiase organisaties nog altijd niet vrij om te spreken over arbeidsomstandigheden bij export-kledingfabrikant (PERSBERICHT LIW/Schone Kleren Campagne):
Vandaag is het tijdelijke spreekverbod dat Indiase arbeidsrechtenorganisaties ruim een half jaar geleden opgelegd kregen door de rechter in Bangalore voor onbepaalde tijd verlengd. De rechtbank beslist hiermee in het voordeel van kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en diens dochteronderneming.
FFI is toeleverancier van de Nederlandse bedrijven G-Star en Mexx, als ook van andere merken zoals Ann Taylor, Armani, GAP en Guess.
11 jan 2007:
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep ontvangen dreigbrief van Indiase fabrikanten (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Donderdag 11 januari jl. ontvingen de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep een brief van Pramila Associates Advocates, het in Bangalore gevestigde advocatenbureau van de kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en Jeans Knit Pvt. Ltd. (FFI/ JKPL). In deze brief worden SKK en LIW beschuldigd van het 'opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie over de arbeidsomstandigheden bij FFI', 'criminele samenzwering', en 'cyber crime'.
2006
omhoog
12 okt 2006:
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep dienen klacht in tegen G-Star (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep melding gemaakt bij het Nationaal Contactpunt (NCP) in Den Haag van de ontoelaatbare arbeids- en mensenrechtensituatie in de productie-eenheden van Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL) in Bangalore, toeleveranciers van het Nederlandse kledingbedrijf G-Star.
25 sep 2006:
Nieuwe publicatie From Quarry to Graveyard - De Nederlandse natuursteenmarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen: 'Natuursteenbedrijven zetten voorzichtige stappen richting MVO' (PERSBERICHT LIW):
Mensonterende arbeidsomstandigheden en de grootschalige milieuvernietiging bij de natuursteenproductie in India. Dat beschrijft het vandaag uitgekomen rapport From Quarry to Graveyard - Corporate social responsibility in the natural stone sector. Ook geeft het rapport inzicht in de Nederlandse natuursteenmarkt en hoe Nederlandse bedrijven in de natuursteensector een voorzichtig begin maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
9 jun 2006:
'Rode kaart' commissie Europees Parlement tegen kinderarbeid in India (PERSBERICHT LIW):
Tijdens de Werelddag tegen Kinderarbeid op 12 juni 2006 zwaait de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/LO) met een ‘Rode Kaart’ tegen kinderarbeid. De Commissie voor Ontwikkeling van het Europees Parlement heeft haar eigen ‘rode kaart’ tevoorschijn gehaald. De Commissie dringt er in een zojuist gepubliceerde verklaring bij de Europese Unie op aan om India aan te spreken op het feit dat het land de beide verdragen tegen kinderarbeid niet heeft ondertekend. Het land heeft volgens de Commissie een van de hoogste aantallen kinderarbeiders ter wereld.
1 jun 2006:
'G-Star is about breaking rules': Ook arbeidsrechten zijn niet heilig bij G-Star's toeleveranciers (PERSBERICHT LIW/Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) wijzen op een patroon van arbeidsrechtenschendingen bij de Indiase toeleveranciers van het Nederlandse bedrijf G-Star.
10 mei 2006:
'Ketenverantwoordelijkheid heeft bij theebedrijven nog te weinig om het lijf': Nieuwe publicatie Sustainabilitea - De Nederlandse theemarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen (PERSBERICHT Initiatiefgroep Thee/LIW):
Het vandaag uitgekomen rapport Sustainabilitea- The Dutch Tea Market and Corporate Social Responsibility, geschreven in opdracht van de Initiatiefgroep Thee, schetst een somber beeld van de arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu in de wereldwijde theeproductie. Het rapport geeft daarbij een kritische analyse van hoe (Nederlandse) bedrijven in deze sector omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
17 jan 2006:
Open brief aan minister-president Balkenende: 'Bespreek verantwoord ondernemen en kastendiscriminatie tijdens bezoek India' (PERSBERICHT LIW):
In een open brief ter gelegenheid van zijn a.s. bezoek aan India (18-20 januari) vraagt de Landelijke India Werkgroep (LIW) aan minister-president Balkende om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en kastendiscriminatie in zijn gesprekken nadrukkelijk aan de orde te stellen. Nederland is een van de drie grootste investeerders in India en kan via MVO een belangrijke bijdrage leveren aan de naleving van arbeidsrechten, het terugdringen van discriminatie van kastelozen op de arbeidsmarkt en het vermijden van milieuschade.
2005
omhoog
28 dec 2005:
Nederland importeert Indiase natuursteen met grove gebreken: Nederlandse natuursteenbedrijven willen zich inzetten voor verbetering (PERSBERICHT LIW):
De winning van de zandsteen die Nederland importeert uit de Indiase deelstaat Rajasthan gaat gepaard met mensonwaardige arbeidsomstandigheden en ernstige milieuschade.
Dat blijkt uit het vandaag door de Landelijke India Werkgroep (LIW) gepubliceerde rapport Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India. In het rapport wordt een indringend beeld geschetst van de situatie in Budhpura, een dorp in het Bundi district van de Indiase deelstaat Rajasthan.
31 okt 2005:
Companies perpetuate child labour in India by low prices and flawed inspection (PERSBERICHT LIW):
Multinational and Indian seed companies are paying Indian farmers who are producing their cotton seed almost 40% too little to enable them to hire adults for the local minimum wage of Rs.52 (€1,-) instead of children. The companies are multinationals like Bayer, Monsanto and Syngenta but also Indian companies like Nuziveedu Seeds, Raasi Seeds and Ankur Seeds.
At present the farmers working for these companies mainly hire children and young people below 18. At least 100.000 of them work 13 hours a day in cotton seed production in Andhra Pradesh for less than half a euro per day. They are often bonded by loans given to their parents.
These are some findings from the report The Price of Childhood released by the India Committee of the Netherlands (ICN), the International Labor Rights Fund (USA) and Eine Welt Netz NRW (OneWorld Net Germany). The authors of the report, independent Indian researcher Dr. Davuluri Venkateswarlu and British agricultural economist Lucia da Corta from Oxford University, are holding the view that the seed companies are responsible for large-scale child (bonded) labour and for evading India’s minimum wage laws. The parents of the working children are often un(der)employed. If they do have work in the sector, it is usually for a wage which is not much more than half of the official minimum wage.
26 okt 2005:
Multinationals oorzaak van kinderslavernij door onderbetaling boeren (PERSBERICHT LIW):
De multinationale bedrijven Monsanto, Bayer en Syngenta, ook in Nederland actief, betalen de Indiase boeren die katoenzaad voor hen produceren veel te weinig om volwassenen in plaats van kinderen in dienst te nemen. De boeren zouden bijna 40% meer voor hun product moeten krijgen om volwassenen het wettelijk minimumloon van één euro per dag te kunnen betalen.
Nu werken nog steeds tienduizenden kinderen en tieners circa 13 uur per dag in de katoenzaadteelt in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh voor nog geen halve euro. Zij zijn in veel gevallen door leningen aan hun ouders gedwongen aan het werk.
Dat blijkt uit het vandaag door de Landelijke India Werkgroep gepubliceerde rapport The Price of Childhood van de Indiase onderzoeker Dr. Davuluri Venkateswarlu en de Britse landbouweconoom Lucia da Corta van Oxford University. Beide onderzoekers achten de multinationale én Indiase zaadbedrijven niet alleen medeverantwoordelijk voor de omvangrijke kinderarbeid in de katoenzaadteelt maar ook voor het ontduiken van het wettelijk minimumloon in India.
1 aug 2005:
ABN AMRO verlangt beter gedrag van zich misdragend Brits-Indiaas mijnbouwbedrijf (PERSBERICHT LIW):
ABN AMRO is financieel nauw betrokken bij het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources dat in een vandaag gepubliceerd rapport zeer onverantwoord maatschappelijk optreden wordt verweten.
Gealarmeerd door eerdere negatieve berichten over Vedanta vroeg de Landelijke India Werkgroep (LIW) in een brief d.d. 21 januari 2005 aan ABN AMRO hoe zij haar beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepast op Vedanta Resources.
Vandaag laat ABN AMRO in een schriftelijke reactie weten uitvoerig met Vedanta over onze ‘zorgen’ te hebben gesproken. Vedanta zou bereid zijn om ‘haar standaarden op milieu- en sociaal gebied verder te verbeteren’ en met de ondertekenaars van de brief (naast de LIW ook ICCO, Novib en Milieudefensie) in discussie te gaan. ABN AMRO zelf zet haar discussies met Vedanta ‘over de financiële, sociale en milieukwesties’ voort. Zij ziet een rol voor zichzelf weggelegd om het proces van verbetering te ondersteunen. De bank gaat in haar brief echter niet in op de gesignaleerde problemen, waaronder het breken van Indiase wetten, en geeft niet expliciet aan hoe zij controleert of Vedanta haar beloftes nakomt.
9 jun 2005:
Felle aanklacht tegen wijdverbreide kinderarbeid in de mijnbouw in India - Internationale Dag tegen de Kinderarbeid: 10 juni 2005 (PERSBERICHT LIW):
Dit jaar staat de Internationale Dag tegen Kinderarbeid in het teken van de omstandigheden in de mijnbouw. De ILO roept overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties op tot een daadkrachtige aanpak van de kinderarbeid in deze sector. Over de hele wereld werken kinderen onder mensonterende omstandigheden in de mijnbouw. Alleen al in India werken honderdduizenden kinderen in natuursteengroeven en ijzerertsmijnen. Kinderen vanaf vijf jaar worden ingezet bij het uitgraven, breken, zeven en transporteren van (ijzerertshoudend) gesteente en allerlei soorten natuursteen. De kinderen lopen hierbij niet zelden verwondingen en ernstige gezondheidsproblemen op.
4 mrt 2005:
Geen wapens naar India en Pakistan - Regering moet exportbeleid herzien (PERSBERICHT Advocaten zonder Grenzen Nederland/Campagne tegen Wapenhandel/IKV/LIW/NVMP/Pax Christi/PENN-NL/WILPF):
Nederland moet geen wapens verkopen aan India en Pakistan. Vanwege het conflict in Kasjmir en de dreiging van een nucleaire oorlog tussen beide landen zouden militaire leveranties aan de regio niet toegestaan mogen worden. Komende donderdag 10 maart vergadert de Nederlandse regering met het parlement over het wapenexportbeleid. Acht Nederlandse organisaties doen in een brief aan Minister Bot een oproep het exportbeleid met India en Pakistan niet vrij te geven.
2004
omhoog
6 okt 2004:
TNS NIPO: Nederlanders tegen kastendiscriminatie - Campagne 'Stop kastendiscriminatie, Steun de Dalits!' van start (PERSBERICHT LIW):
Kastendiscriminatie is een mensenrechtenprobleem dat de hele wereld aangaat. Dat is de mening van 70% van de Nederlanders, zo blijkt uit recent onderzoek door TNS NIPO in opdracht van de Landelijke India Werkgroep.
Op zaterdag 9 oktober a.s. gaat de campagne Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits! van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) in Utrecht van start. DNN bestaat uit CMC, Cordaid, ICCO, Justitia et Pax , Kerkinactie en de Landelijke India Werkgroep.
4 okt 2004:
Nederlandse bedrijven nog steeds betrokken bij gevaarlijke kinderarbeid in India: Bedrijven komen belofte om kinderarbeid in katoenzaadteelt uit te bannen niet na (PERSBERICHT LIW):
Ruim 12.000 kinderen werken nog steeds op boerderijen in India (deelstaat Andhra Pradesh) die katoenzaad produceren voor de multinationale bedrijven Advanta (Nederland), Emergent Genetics (VS, investeert samen met Unilever in katoenzaadteelt), Monsanto (VS) en Bayer (Duitsland). Ongeveer 70.000 kinderen doen hetzelfde werk voor Indiase bedrijven. De kinderen werken lange dagen, veelal als schuldslaven, en gaan niet naar school. Een aantal kinderen is overleden of ernstig ziek geworden door blootstelling aan giftige pesticides.
De belofte van bedrijven in september 2003 om het probleem samen met een gerenommeerde lokale organisatie, de MV Foundation, snel aan te pakken is niet nagekomen.
Dat blijkt uit het rapport Child Labour in Hybrid Cottonseed Production in Andhra Pradesh: Recent Developments van onderzoeker Dr. Venkateswarlu en een verklaring van de MV Foundation die vandaag door de Landelijke India Werkgroep (LIW) worden gepubliceerd. De LIW werkt rond dit onderwerp nauw samen met Amnesty International Nederland, de Novib en FNV Mondiaal. Het rapport wordt vandaag ook in India, de VS en Duitsland gepubliceerd.
4 okt 2004:
Multinational and Indian companies still profit from bonded child labour on cottonseed farms in India (PERSBERICHT LIW):
An estimated 12,375 children are still working in horrendous conditions on cottonseed farms in the state of Andhra Pradesh (India) producing for the multinational corporations (MNC's) Advanta (Dutch), Bayer (German), Emergent Genetics (US, with an investment from Unilever) and Monsanto (US). In addition more than 70.000 children are working for Indian seed companies under similar circumstances. Children are working long hours, do not go to school and are often bonded to the employers by loans. A number of children have died or became seriously ill due to exposure to pesticide. Promises by companies made last year to eradicate child labour in the sector have not translated into solid actions.
These are some major findings of the report Child Labor in Hybrid Cottonseed Production in Andhra Pradesh: Recent Developments, which is released today by the India Committee of the Netherlands (ICN), in co-operation with its partners in Europe and India, and the International Labor Rights Fund (USA).
13 sep 2004:
Uitnodiging 9 oktober 2004: Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits! (PERSBERICHT LIW):
Startbijeenkomst campagne 'Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits!', met video, lezingen en discussie.
8 jun 2004:
Lijsttrekkers Europarlement willen kastendiscriminatie bestrijden (PERSBERICHT LIW):
De lijsttrekkers voor het Europees Parlement van CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD hebben de Landelijke India Werkgroep laten weten dat zij zich in de komende zittingsperiode actief zullen inzetten voor het bestrijden van kastendiscriminatie.
26 apr 2004:
Dutch government criticises India on caste discrimination and Gujarat - India Committee of the Netherlands (ICN) urges for human rights dialogue at EU-India Summit in October (PERSBERICHT LIW):
The Minister of Foreign Affairs of The Netherlands, Dr. B.R. Bot has expressed his concern about caste discrimination and has criticised the Indian government on the present situation in Gujarat. He did this in response to a letter on these issues sent by eight Dutch NGOs, including the India Committee of the Netherlands (ICN).
On the situation in Gujarat, where a mass murder of around 2.000 Muslims took place in February/March 2002 with state participation and support, he stated that "many court cases are not proceeding as they should, compensation measures are long overdue and discrimination continues".
Minister Bot also writes: "What happened in Gujarat is not a closed case".
30 mrt 2004:
Nederlandse bedrijven in India nog niet 'maatschappelijk verantwoord' (PERSBERICHT LIW):
Nederlandse bedrijven in India brengen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog maar mondjesmaat in de praktijk. Multinationals hebben meestal wel een officieel MVO-beleid, maar laten de uitvoering over aan de Indiase dochteronderneming. Bij 'MKB bedrijven' ontbreekt meestal een beleid. Voor alle bedrijven geldt dat zij niet of nauwelijks nagaan of de productie in de veelal omvangrijke 'uitbestedingsketen' wel op een maatschappelijk verantwoorde manier plaatsvindt. Dat geldt ook als het om een gevoelig onderwerp als kinderarbeid gaat.
2003
omhoog
24 okt 2003:
Multinationals beloven eind te maken aan kinderarbeid in Indiase katoenzaadproductie (PERSBERICHT LIW/Amnesty International/FNV Mondiaal/Novib):
Internationale zaadbedrijven, waaronder het Zeeuwse Advanta en een zaadbedrijf waarin de Indiase dochteronderneming van Unilever aandelen heeft, hebben afgesproken om samen met de gerenommeerde Indiase organisatie MV Foundation kinderarbeid uit te bannen bij de productie van katoenzaden. Deze maand moet een concreet voorstel op tafel liggen.
Dat is de uitkomst van een bijeenkomst vorige maand in Hyderabad, hoofdstad van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Naast Unilever, Advanta en de MV Foundation (MVF) waren ook de zaadmultinationals Monsanto, Syngenta, Bayer en Emergent Genetics vertegenwoordigd, evenals enkele grote Indiase zaadbedrijven. Op 13 september nam de Indiase 'Association of Seed Industry', waarvan de betrokken bedrijven zijn aangesloten, een resolutie aan waarin zij aankondigt actief te gaan te gaan optreden tegen kinderarbeid in de katoenzaadproductie.
24 okt 2003:
Multinationals pledge to end child labour in Indian seed production (PERSBERICHT LIW/Amnesty International/FNV Mondiaal/Novib):
Seed multinationals Monsanto, Emergent Genetics, Hindustan Lever, Syngenta, Advanta and Proagro (a subsidiary of Bayer) as well as some big Indian seed companies, have agreed to co-operate with the MV Foundation (MVF) - a reputed NGO in the Indian state of Andhra Pradesh - to eliminate child labour from the cotton seed industry. The companies will come up with a concrete proposal in October 2003. This was the outcome of a meeting between these companies and the MV Foundation (MVF) in September in Hyberabad, capital of the state of Andhra Pradesh, India. The outcome is a real breakthrough in view of the ongoing debate on the issue.
The companies who were present are all members of the 'Association of Seed Industry (ASI). The annual assembly of ASI also passed a resolution on September 13th 'to pro-actively discourage directly and through its members the practice of child labour in hybrid cotton seed production and further take effective steps along with other stakeholders towards eradication of this evil from the hybrid cotton seed industry'.
4 jun 2003:
India wil alleen bilaterale hulp van G8-landen en EU, niet meer van Nederland (PERSBERICHT LIW):
De Indiase regering heeft officieel bekend gemaakt de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met Nederland en een aantal andere landen te willen beëindigen. In het vervolg zullen alleen Japan, Engeland, de VS, de Europese Unie en de Russische Federatie nog directe hulp aan de Indiase regering kunnen geven. De lopende programma's van de andere donoren zullen wel worden voortgezet en afgerond. Dit jaar is voor de inmiddels 40 jaar durende Nederlandse bilaterale hulp aan India 80 miljoen Euro uitgetrokken. India zal in de toekomst geen (aan leveranties van de donor) gebonden hulp meer accepteren.
19 mei 2003:
Unilever asks its Indian subsidiary HLL to discuss child labour (PERSBERICHT LIW):
On the 15th of May the issue of child labour in cotton seed production was discussed between Unilever Netherlands and the India Committee of the Netherlands, the Confederation of Netherlands Trade Unions, Amnesty International, Novib/Oxfam Netherlands and the Indian M. Venkatarangaiya Foundation (MVF). Unilever agreed to ask her Indian subsidiary Hindustan Lever to have a meeting in the region of production (Andhra Pradesh) with MVF.
The MV Foundation is a very renowned non-governmental organisation that has more than ten years of grass-roots experience in fighting child labour and getting more than 150.000 children into full-time education. The organisation is also closely involved in combating child labour in cotton seed production and has already been able to hundreds of these children from work to school. Furthermore it has actively pursued a dialogue with companies involved in child labour in cotton seed production.
16 mei 2003:
Afspraak met Unilever over aanpak kinderarbeid (PERSBERICHT LIW):
Op 15 mei heeft is het onderwerp kinderarbeid in de katoenzaadproductie besproken tussen Unilever Nederland en de organisaties Landelijke India Werkgroep, FNV, Amnesty International, Novib en de Indiase MV Foundation. Unilever heeft tijdens deze bijeenkomst toegezegd haar Indiase dochteronderneming Hindustan Lever, te zullen vragen om daarover binnen een maand in de productieregio (Andhra Pradesh) een gesprek aan te gaan met de MV Foundation.
De MV Foundation is een zeer gerenommeerde niet-gouvernementele organisatie die jarenlange ervaring heeft in het bestrijden van kinderarbeid en het begeleiden van kinderen naar full-time onderwijs. De organisatie is ook nauw betrokken bij het bestrijden van kinderarbeid in de katoenzaadteelt en heeft inmiddels honderden van deze kinderen van werk naar school weten te krijgen. Verder is er regelmatig overleg geweest met betrokken bedrijven.
14 mei 2003:
Unilever, Monsanto and other multinationals involved in large-scale child labour in India's cotton seed production - Start of European campaign 'Stop child labour - School is the best place to work' (PERSBERICHT LIW):
Both Hindustan Lever Ltd., an Indian subsidiary of British-Dutch multinational company Unilever, as well as the American multinational Monsanto are making use of hazardous forms of child labour in cotton seed production in India on a large scale. An estimated number of 25.000 children, mostly girls, work an average of ten to thirteen hours a day for Hindustan Lever, while around 17.000 children work for Monsanto and their Indian subsidiary Mahyco. These children get no education, earn less than 40 Eurocents (Rs. 20) a day and are exposed to poisonous pesticides like Endosuphan during their work. More than 11.000 children work under similar conditions for the multinationals Syngenta (Swiss), Advanta (Dutch-British) and Proagro (owned by Bayer from Germany).
This is the result from the research done by the Indian researcher Dr. D. Venkateswarlu for the Indian Committee of the Netherlands.
5 mei 2003:
Unilever betrokken bij kinderarbeid, maar belooft bijdrage aan oplossing (PERSBERICHT LIW):
Unilever heeft laten weten (NRC, 3 mei 2003) bij te willen dragen aan de oplossing van het probleem van kinderarbeid in de katoenzaadteelt in India. Naar schatting 22.500 kinderen, meestal meisjes, werken gemiddeld tien tot dertien uur per dag voor Paras Extra Seed Growth Seed (PESG), een bedrijf waarin Unilever's Indiase dochter Hindustan Lever een aanzienlijk belang heeft. Zij verdienen minder dan 40 Eurocent per dag en staan tijdens hun werk bloot aan giftige pesticiden als Endosuphan. Voor de Nederlandse zaadmultinational Advanta werken 2.700 kinderen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Indiase Dr. D. Venkateswarlu voor de Landelijke India Werkgroep.
15 apr 2003:
Members European Parliament suggest: 'suspend aid to Gujarat' (PERSBERICHT LIW):
Four members of the European Parliament from different political parties have asked the European Commission to suspend official development aid to Gujarat till it is clear that those guilty of the massacre on 2000 Muslims are being punished, the victims rehabilitated and an end is put to the marginalisation of Christians and Muslims (Questions European Parliament on Gujarat: www.indianet.nl/v030408e.html). The parliamentarians express their concern that Hindu fundamentalism is leading to increasing violence against religious minorities.
14 apr 2003:
India wil geen hulp meer van Nederlandse regeringt - Nederland kritiseert India wegens massamoord in Gujarat; ook vragen van Europees Parlement over Gujarat (PERSBERICHT LIW):
De Indiase regering heeft Nederland laten weten dat zij geen prijs meer stelt op de inmiddels 40 jaar durende bilaterale Nederlandse ontwikkelingshulp. Dat meldde Minister De Hoop Scheffer vorige week vrijdag 'terloops' in antwoorden op kamervragen van de PvdA over de rol van Indiase overheden bij een massamoord op circa 2000 moslims in de Indiase deelstaat Gujarat.
11 mrt 2003:
European Union and Netherlands should suspend official aid to Gujarat (PERSBERICHT LIW):
Both the European Union (EU) and The Netherlands have thus far continued their official development co-operation with the state government of Gujarat (India), also after Chief Minister Modi of the ruling BJP won the elections in December 2002 after a hate campaign against the Muslim minority. Since June 2002 the EU and The Netherlands have not publicly raised their voice again about the massacre supported by the Modi-government on more than 2000 Muslims in Gujarat, even though it is becoming clear that surviving victims have no access to justice and are hardly being rehabilitated and compensated.
The position of The Netherlands and the EU calls for an explanation in the light of 'good governance' criteria, including respect for human rights, that especially The Netherlands considers to be thé cornerstone for government to government development co-operation.
28 feb 2003:
Schuldigen aan massamoord in Gujarat onbestraft en slachtoffers genegeerd: Nederland en de EU moeten India opheldering vragen en hulp opschorten (PERSBERICHT LIW):
Nederland en de Europese Unie hebben zich sinds medio 2002 niet meer publiekelijk uitgesproken over de door de overheid van de Indiase deelstaat Gujarat ondersteunde massamoord op ruim tweeduizend moslims. Beiden hebben de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met diezelfde overheid voortgezet, ook nadat deelstaatpremier Narendra Modi van de regerende BJP - die in sterke mate (mede)verantwoordelijk wordt gehouden voor de moorden - in december 2002 opnieuw werd gekozen na een haatcampagne tegen de moslimminderheid.
2002
omhoog
23 aug 2002:
Historische verklaring van VN tegen wereldwijde kastendiscriminatie (PERSBERICHT LIW):
De VN Commissie tegen Rassendiscriminatie (CERD) - de commissie die de handhaving door regeringen van het Verdrag tegen Rassendiscriminatie controleert - heeft gisteren een historische Algemene Aanbeveling aangenomen tegen 'kastendiscriminatie en soortgelijke systemen van overgeërfde status'.
Het International Dalit Solidarity Network, een samenwerkingsverband van een groot aantal internationale en nationale mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties*, verwelkomt deze belangrijke ontwikkeling op het gebied van de mensenrechten.
2 jul 2002:
Stop wapenleveranties aan India en Pakistan tot zij vrede sluiten (PERSBERICHT LIW):
Vijf organisaties pleiten er in een brief aan minister van Aartsen voor om een vergunningenstop in te stellen op wapenleveranties aan India en Pakistan en een dergelijk beleid ook met kracht in de Europese Unie te bepleiten. De vergunningenstop zou pas moeten worden opgeheven als een door de internationale gemeenschap ondersteunde vredesregeling tussen India en Pakistan tot stand is gekomen, waarin ook afspraken over de kwestie Kashmir worden gemaakt. A.s. woensdag 3 juli praat de Tweede Kamer met Minister Van Aartsen over het onderwerp.
14 jun 2002:
Europees Parlement wil eerlijk gemaakte sportartikelen (PERSBERICHT LIW):
In een op 13 juni aangenomen resolutie dringt het Europees Parlement er unaniem bij de FIFA en de sportgoederenbedrijven op aan om er voor te zorgen dat er bij de productie van sportartikelen geen kinderen worden ingezet. Ook vraagt het Parlement om uitvoering van de FIFA-gedragscode (een onderdeel van het contract tussen FIFA en bedrijven) waarin onder meer vakbondsvrijheid, afwezigheid van discriminatie op de werkplek en een behoorlijke beloning wordt toegezegd. Daarvoor is volgens de parlementsleden ook een transparant, geloofwaardig en onafhankelijk controlesysteem noodzakelijk.
23 mei 2002:
FIFA en sportmerken spelen nog steeds vals spel: Nieuw bewijs voor kinderarbeid en uitbuiting in de voetbalindustrie van India, Pakistan en China (PERSBERICHT LIW):
Kinderarbeid en uitbuiting van volwassen werknemers in de voetbalindustrie zijn nog steeds meer regel dan uitzondering, ondanks het feit dat de contracten tussen de wereldvoetbalbond FIFA en de sportartikelfabrikanten dat uitdrukkelijk verbieden. Drie nieuwe rapporten over de voetbalproductie in India, Pakistan en China leveren - vlak voor de start van het WK Voetbal - opnieuw het bewijs van 'vals spel', onder meer van de hoofdsponsors Coca Cola en Adidas. De rapporten zijn vandaag in New Delhi gepresenteerd op een persconferentie van de Global March Against Child Labour, een internationale coalitie tegen kinderarbeid.
5 mrt 2002:
LIW en CtW vragen regering om diplomatiek offensief: India's defensiebudget weer fors omhoog terwijl treffen met Pakistan blijft dreigen (PERSBERICHT LIW/CtW):
Per 1 april 2002 stijgen India's militaire uitgaven met 15 procent. De regering Vajpayee verhoogt daarmee voor het derde opeenvolgende jaar het budget van de strijdkrachten met dubbele cijfers. Sinds 2000 is de defensiebegroting gestegen van €11 naar €15,5 miljard: een verhoging van meer dan 40 procent. Tegelijkertijd is India een van de armste landen ter wereld waar nog honderden miljoen mensen onder de absolute armoedegrens leven.
19 feb 2002:
Scoor tegen onrecht: start van e-mail actie gericht op FIFA en sportmerken (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep (LIW), de FNV en de Schone Kleren Kampagne (SKK) gaan - onder het motto "Scoor tegen onrecht" - op 20 februari van start met een e-mail campagne gericht op de FIFA en de fabrikanten van sportartikelen. De campagne- die 100 dagen voor het begin van het WK Voetbal 2002 in Japan en Korea van start gaat - is gericht op productie van sportartikelen zonder schending van arbeidsrechten en zonder kinderarbeid.
15 feb 2002:
Nederlands bedrijf ondanks embargo op Indiase wapenbeurs (PERSBERICHT LIW/CtW):
Ondanks een Nederlands wapenembargo tegen India is Thales Nederland (voorheen Hollandse Signaal) vertegenwoordigd op de Indiase wapenbeurs DEFEXPO 2002. Deze beurs vindt plaats van 19 tot 23 februari in New Delhi op een moment dat de verhoudingen tussen India en buurland Pakistan bijzonder gespannen zijn. Naast Indiase militairen en officials, worden ook delegaties uit Bangladesh, Bhutan en Nepal verwacht.
2001
omhoog
28 nov 2001:
Unicef moet partner FIFA aanspreken op kinderarbeid en arbeidsrechten (PERSBERICHT LIW):
"Unicef, gebruik uw samenwerking met de FIFA rond het WK Voetbal 2002 om de wereldvoetbalbond aan te spreken op haar niet nagekomen belofte om te zorgen voor 'FIFA-producten' zonder kinderarbeid en uitbuiting van werknemers". Dat bepleit de Global March Against Child Labour - het wereldwijde netwerk van organisaties tegen kinderarbeid - in een brief aan directeur Carol Bellamy van Unicef.
16 nov 2001:
Bespreek kastendiscriminatie op EU-India Top (PERSBERICHT LIW):
"Bespreek de systematische discriminatie van de 160 miljoen Dalits ('kastelozen') in India en de manier waarop de ontwikkelingssamenwerking en de economische samenwerking tussen de Europese Unie en India kunnen bijdragen aan het bestrijden daarvan".
Daarvoor pleit het International Dalit Solidarity Network - een samenwerkingsverband van een groot aantal Indiase en internationale mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties - in een verklaring. De verklaring is gericht aan de Europese en Indiase deelnemers aan de EU-India Top die op 23 november a.s. in New Delhi zal plaatsvinden. De Europese delegatie staat onder leiding van Europees Commissaris Lamy en de Belgische premier Verhofstadt.
19 okt 2001:
Wapenembargo India en Pakistan in gevaar: Regering dreigt VS te volgen met toestaan wapenexporten (PERSBERICHT LIW/CtW):
De Nederlandse overheid blijkt opnieuw te werken aan een opheffing van het wapenembargo tegen Pakistan en India. Volgens het VPRO radioprogramma Argos van vandaag wordt momenteel een beleidswijziging voorbereid, waarin wordt gepleit voor hervatting van wapenleveranties aan beide kernmachten. De parlementariërs Apostolou (PvdA), Verhagen (CDA) en Hoekema (D66) reageren sceptisch op de plannen in Den Haag. Zij zien geen van allen goede redenen om de thans geldende exportstop nu op te heffen. Apostolou meent dat de spanning weer is toegenomen en ziet daarom geen enkele rechtvaardiging voor een beleidswijziging op dit gebied.
31 aug 2001:
Indiase Mensenrechtencommissie en media bepleiten: Bespreek 'India's apartheid' op Wereld Racisme Conferentie (PERSBERICHT LIW):
De Indiase Nationale Mensenrechtencommissie vindt dat de Wereld Racisme Conferentie in Zuid-Afrika, die vandaag van start ging, een unieke gelegenheid biedt om 'open en moedig' te praten over kastendiscriminatie. De Commissie heeft ook zelf een delegatie naar afgevaardigd. Gisteren liet de minister voor Consumentenzaken V. Sreenivasa Prasad onverwacht in een brief aan premier Vajpayee weten dat kastendiscriminatie besproken moet worden omdat 'het tegenwerken van de discussie alleen tot verdere onzichtbaarheid en uitsluiting van de kastelozen leidt'.
13 aug 2001:
Kastendiscriminatie op agenda Wereld Racisme Conferentie (PERSBERICHT LIW):
Het heeft erom gespannen, maar tijdens de afsluiting van de laatste voorbereidende vergadering voor de Wereld Racisme Conferentie (WCAR) is besloten om discriminatie op basis van 'arbeid en afkomst' toch op te nemen in het actieprogramma van de conferentie. Daaronder valt met name de discriminatie van 160 miljoen kastelozen in India en de circa 100 miljoen mensen die in andere landen worden gediscrimineerd op basis van kaste en arbeid.
2 jul 2001:
Van Aartsen wil kastendiscriminatie bespreken tijdens Wereld Racisme Conferentie (PERSBERICHT LIW):
De Nederlandse regering bepleit dat kastendiscriminatie - een fenomeen dat circa 160 miljoen zogenoemde kastelozen of 'Dalits' in India en 80 miljoen mensen in andere landen treft - in september wordt besproken tijdens Wereld Racisme Conferentie (WCAR) in Zuid Afrika. Daarmee spreekt Nederland zich duidelijk uit over een van de meest controversiële onderwerpen die tijdens de WCAR aan de orde zal komen. De kwestie is controversieel omdat India nadrukkelijk probeert elke passage die verwijst naar kastendiscriminatie buiten de Verklaring en het Actieprogramma van de Wereld Racisme Conferentie te houden.
25 jun 2001:
Voetbalimporteurs schenden OESO Richtlijnen voor multinationals (PERSBERICHT LIW):
Nederlandse, Duitse en Engelse bedrijven die voetballen uit India importeren schenden de nieuwe OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft daarover een klacht ingediend bij het Nationaal Contact Punt (NCP) dat verantwoordelijk is voor de Richtlijnen in Nederland. Het is de eerste klacht waarmee het onlangs herziene NCP wordt geconfronteerd. Regering, werkgevers en vakbonden zien de OESO Richtlijnen als het belangrijkste instrument om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland te bevorderen. Het interdepartementale NCP is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken.
31 mei 2001:
One year countdown starts towards the first child labour free World Cup (PERSBERICHT LIW):
Representing 250 million children suffering their childhood in hard years of labour, Sonia, a 15-year-old former child labourer from India will be kicking off the World Cup Campaign 2002 - Kick Child Labour Out of the World, in Tokyo, Japan. Counting down to the grand opening ceremony of the Football World Cup 2002 to be hosted in Korea and Japan, the Global March Against Child Labour will join up with NGOs, trade unions, children and all concerned people to make the next year's biggest international sporting event another step forward in the fight against child labour.
2 apr 2001:
Standpunt kabinet maatschappelijk verantwoord ondernemen te vrijblijvend (PERSBERICHT LIW):
Het kabinetsstandpunt over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is te optimistisch over wat bedrijven in de praktijk doen en te vrijblijvend in haar aanbevelingen. Dat laatste betreft met name de openheid van bedrijven over hun maatschappelijk gedrag én de verantwoordelijkheid van bedrijven die in het buitenland actief zijn. Het te grote optimisme blijkt uit het feit dat slechts 10% van de 2500 grootste bedrijven onlangs de moeite nam om een enquête van Nyenrode en PriceWaterhouseCoopers over dit onderwerp in te vullen.
20 mrt 2001:
Wereldconferentie tegen Racisme moet zich uitspreken tegen kastendiscriminatie (PERSBERICHT LIW):
'Onaanraakbaarheid is een misdaad tegen de menselijkheid.' Dat staat in een Verklaring die onlangs is aangenomen tijdens een internationale vierdaagse conferentie in New Delhi tegen racisme en kastendiscriminatie. De deelnemers doen in de Verklaring een dringend beroep op de Verenigde Naties om tijdens de Wereldconferentie tegen Racisme, die in september dit jaar gehouden wordt in Zuid-Afrika, het kastenstelsel aan te duiden als een belangrijke oorzaak van discriminatie. Zij dringen er tevens bij de Wereld Conferentie op aan om concrete voorstellen te doen om een eind te maken aan kastendiscriminatie.
13 feb 2001:
Maatschappelijke organisaties presenteren manifest aan Staatssecretaris Ybema: regering moet actieve rol spelen bij verantwoord ondernemen (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
Vandaag om 16.00 uur bieden vierendertig maatschappelijke organisaties het manifest 'Profijt van Principes' in Den Haag aan staatssecretaris Ybema van Economische Zaken aan.
Zij pleiten voor een actieve rol van de overheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Aanleiding is het binnenkort te verwachten standpunt van de regering over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarover de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs een advies heeft uitgebracht.
In het manifest vragen de maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International, de Consumentenbond, Max Havelaar, Milieudefensie, NOVIB, de Schonen Klerencampagne en de Zuid-Noord Federatie, de regering om duidelijke 'spelregels' voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
30 jan 2001:
Regering teruggefloten door Tweede Kamer over wapenembargo India en Pakistan (PERSBERICHT LIW/CtW):
De Tweede Kamer heeft vanmiddag met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht "geen vergunningen te verlenen voor nieuwe wapenleveranties" naar India en Pakistan. De motie, ingediend door de Kamerleden Apostolou (PvdA), De Haan (CDA) en Hoekema (D66), is een reactie op de aankondiging van de regering een einde te willen maken aan de vergunningenstop voor militaire goederen, zoals die sinds de kernproeven van beide landen in mei 1998 van kracht was. Ook GroenLinks en de Socialistische Partij steunen de motie. De motie laat nog wel ruimte voor "retourzendingen na reparatie en onderhoud van reeds geleverde goederen".
15 jan 2001:
PvdA-fractie tegen regeringsbesluit opheffing wapenembargo India en Pakistan; bijna veertig organisaties pleiten voor handhaving wapenexportstop (PERSBERICHT LIW/CtW):
Aanstaande woensdag staat het omstreden besluit van de regering om het wapenembargo tegen India en Pakistan op te heffen hoog op de agenda tijdens een Algemeen Overleg (AO) over het wapenexportbeleid. De vergunningenstop op de export van militaire goederen naar beide landen is van kracht sinds hun kernproeven in mei 1998. Vooral uit economische overwegingen wil Paars nu weer militaire exporten gaan toestaan, hoewel de situatie in de regio sindsdien niet verbeterd is.
2000
omhoog
18 dec 2000:
Regering moet wapenembargo India en Pakistan handhaven; internationale veiligheid gaat voor economisch belang (PERSBERICHT LIW/CtW):
Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) hebben 12 december jl. besloten de vergunningenstop voor de export van militaire goederen aan India en Pakistan op te heffen. Nadat beide landen in mei 1998 met een serie kernproeven de wereld schokten, besloot Nederland wapenleveranties aan India en Pakistan stop te zetten. Hoewel de gespannen verhoudingen tussen de twee niet zijn verbeterd, vindt Paars 2 na tweeënhalf jaar dat de belangen van de Nederlandse defensie-industrie te veel onder de militaire sancties lijden. De Landelijke India Werkgroep (LIW) en de Campagne tegen Wapenhandel (CtW) zijn bijzonder verontrust over deze beleidswijziging. Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij parlementariërs vragen er bij de regering op aan te dringen terug te keren naar een volledige vergunningenstop op de export van militaire goederen naar India en Pakistan.
13 dec 2000:
SER advies maakt arbeidsrechten ondergeschikt aan vrije keus ondernemer (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
In het advies over 'maatschappelijk ondernemen' van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat a.s. vrijdag 15 december definitief wordt vastgesteld, worden fundamentele arbeids- en mensenrechten ondergeschikt gemaakt aan de vrije keuze van de Nederlandse ondernemer. Het wordt aan de individuele ondernemer overgelaten of bijvoorbeeld het recht op vakbondsvorming, het verbod op dwang- en kinderarbeid en non-discriminatie op de werkplek, ook worden nageleefd. Het gaat daarbij vooral om die landen waar de overheid zelf het laat afweten als het gaat om naleving van internationaal aanvaarde arbeids-, mensenrechten- en milieunormen. Dat schrijven Amnesty International (AI) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) in een brief aan de leden van de SER.
9 okt 2000:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland: Twaalf organisaties pleiten voor gedragscode, verslaglegging en informatiecentrum (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
De Nederlandse regering dient op basis van internationale afspraken te bevorderen dat bedrijven zich in het buitenland op een maatschappelijke verantwoorde manier gedragen. Een gedragscode kan er voor zorgen dat bedrijven die algemeen aanvaarde mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen niet respecteren, geen overheidssteun krijgen. Ook dient de regering zich in te zetten voor de invoering een dergelijke gedragscode bij KPN en KLM, bedrijven waarin de overheid grootaandeelhouder is, en aandringen op verslaglegging en onafhankelijke controle. Vakbonden, werkgevers en maatschappelijke organisaties moeten nauw worden betrokken bij het opstellen van zo'n code.
Dat bepleiten twaalf mensenrechten-, ontwikkelings- en fair trade-organisaties, waaronder Amnesty International en de Landelijke India Werkgroep, in een brief aan de Tweede Kamer.
Op 11 oktober a.s. vergadert de Kamer over een brief van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over dit onderwerp.
1997
omhoog
1996
omhoog
1995
omhoog
16 nov 1995:
Voorzitter Zuid-Aziatische Coalitie Tegen Kinderarbeid (SACCS) spreekt met politici, overheid en maatschappelijke organisaties in Nederland (PERSBERICHT LIW):
Kailash Satyarthi, voorzitter van de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) en de Indiase afdeling daarvan - de Bachpan Bachao Andolan (BBA) - is op uitnodiging van de Landelijke India Werkgroep van 21 tot 25 november 1995 op bezoek in Nederland.
1994
omhoog
10 mei 1994:
Voorzitter Zuid-Aziatische Coalitie Tegen Kinderslavernij in Nederland: 'Importeer geen produkten gemaakt door kinderen (PERSBERICHT LIW):
Kailash Satyarthi, voorzitter van de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS), is op uitnodiging van de Landelijke India Werkgroep (LIW) van 17 tot en met 20 mei op bezoek in Nederland. De heer Satyarthi zal onder meer deelnemen aan het internationale seminar 'Condition or cooperation - Trade, Aid and minimum labour standards' dat de LIW samen met de Vrije Universiteit en IRENE op 19 en 20 mei a.s. organiseert. Verder staan onder meer gesprekken met diverse Euro-parlementariërs, een aantal maatschappelijke organisaties en (wellicht) minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking op het programma.
mei 1994:
APPEAL FOR ACTION: Support campaign against child exploitation in the carpet industry (PERSBERICHT LIW):
The India Committee of the Netherlands requests you to support the following demands directed at the European Union (EU) and its member states.....
30 mrt 1994:
Keurmerk tegen kinderslavernij bepleit bij tapijthandel (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep (LIW), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Novib en Kinderen in de Knel (het kinderprogramma van de protestantse kerken) vragen 32 importeurs en verkopers van handgeknoopte tapijten, waaronder de Bijenkorf, IKEA en V & D, om hun medewerking bij de introductie van een keurmerk voor niet door kinderen gemaakte tapijten. Een brief daarover is gisteren naar de betreffende bedrijven gestuurd.
LIW, FNV, Kinderen in de Knel en Novib steunen de oproep van de Zuid-Aziatische Coalitie Tegen Kinderslavernij (SACCS) - waarbij enkele tientallen organisaties uit India, Pakistan, Nepal en Bangladesh zijn aangesloten - om alleen tapijten in de Europese Unie te importeren die zijn voorzien van een dergelijk keurmerk. Verder dringen zij er op aan dat de Europese Unie en Nederland steun geven aan de rehabilitatie van (nu nog) werkende kinderen, onder meer via onderwijsprogramma's.
22 feb 1994:
Woordvoerster Indiase beweging voor Recht op Werk in Nederland (PERSBERICHT LIW):
Anuradha Talwar, een van de leidende personen van de Indiase beweging voor wettelijk gegarandeerd werk voor landarbeid(st)ers, is van 4 tot 10 maart op bezoek in Nederland op uitnodiging van de Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking (NAR) en de Landelijke India Werkgroep (LIW). Mevrouw Talwar werkt voor de niet-gouvernementele organisatie Jana Sanghati Kendra (People's Solidarity Centre) in de Indiase deelstaat West Bengalen. Zij is tevens woordvoerster van de onafhankelijke landarbeidersorganisatie Paschim Banga Khet Majoor Samity (PBKMS). Beide organisaties hebben de afgelopen jaren door hongerstakingen, demonstraties en andere acties de aandacht gevraagd voor de slechte positie van de minstens 70 miljoen landlozen in India, waaronder ruim 5 miljoen in West Bengalen.
1993
omhoog
22 dec 1993:
EG en India: Partners in de strijd tegen het broeikaseffect? (PERSBERICHT LIW):
"Neem het broeikaseffect. De rijke landen gebruiken veel meer van de atmosfeer dan waar ze gezien hun aantal inwoners recht op hebben. Ze betalen daar niet voor. Als ze dat wel zouden doen dan zouden ze al hun economische voordelen verliezen. De Europese landen praten wel over een energieheffing. Maar de bestemming van dat geld ligt voornamelijk in Europa zelf. Dat is onaanvaardbaar. Het geld moet rechtstreeks worden overgedragen aan het Zuiden, niet op basis van liefdadigheid, maar als een fundamenteel recht". Dit zegt Sunita Narain, co-directeur van de gerenommeerde Indiase milieu-organisatie 'Centre for Science and Environment' (CSE) in Internationale Samenwerking van juli/augustus 1993.
11 mrt 1993:
Manifestatie 'Werk tegen Armoede' - 17 april 1993 (PERSBERICHT LIW):
Recht op werk (en inkomen) voor de armen in India en andere ontwikkelingslanden. Is dat geen oudbakken en onwerkbaar socialistisch ideaal? Of moet het juist het uitgangspunt van het ontwikkelingsbeleid in de jaren negentig worden?
De campagne 'Werk Tegen armoede' van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en enkele recente publikaties hebben aangetoond dat de discussie daarover weer volop actueel is. Niet alleen voor India, maar bijvoorbeeld ook voor Afrika.
1992
omhoog
okt 1992:
Campaign 'Work Against Poverty': Development Aid and Debt Conversion for Employment Guarantee in India (PERSBERICHT LIW):
Indo-Dutch team investigated possible support for new employment guarantee programmes in Andhra Pradesh and Gujarat.
25 sep 1992:
Richt hulp aan India vooral op 250 miljoen landarbeid(st)ers (PERSBERICHT LIW):
Maak landarbeid(st)ers de belangrijkste doelgroep van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met India. Dat vragen voorzitter Johan Stekelenburg van de FNV en de Landelijke India Werkgroep in brieven die zij onlangs aan de leden van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer hebben gestuurd. Hun pleidooi wordt ondersteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties waaronder Voedingsbond FNV, CBTB, NAJK, Novib, Hivos, de Nederlandse Missieraad en diverse grote milieu-organisaties.
Aanleiding voor de brieven van FNV en LIW is het mondeling overleg tussen de Commissie en minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking op 30 september a.s. over het Beleidsplan India 1992-1995.
24 jan 1992:
India Nu is in een nieuw jasje gestoken! (PERSBERICHT LIW):
India Nu is een tweemaandelijks blad met kritische en actuele beschouwingen over India en haar relatie met Nederland. In 1991 is hard gewerkt aan het uiterlijk èn de inhoud van het tijdschrift.
1991
omhoog
jun 1991:
India Dag 1991, Utrecht 8 juni: 'Ontwikkelingssamenwerking met India onder Pronk: Een wereld van verschil?' (PERSBERICHT LIW):
Uitnodiging voor India Dag 1991 waarop de LIW in het kader van haar campagne "Werk Tegen Armoede" voor het eerst haar nieuwe brochure Maak werk van het milieu zal presenteren.
1990
omhoog
12 nov 1990:
LIW start campagne "Werk Tegen Armoede!" (PERSBERICHT LIW):
Deze maand gaat de Landelijke India Werkgroep (LIW) van start met de campagne 'Werk Tegen Armoede'. Het algemene doel van de campagne is dat de 100 miljoen Indiase landarbeid(st)ers de belangrijkste doelgroep worden van de Nederlandse en Europese ontwikkelingssamenwerking met India. Samen geven Nederland en de Europese Gemeenschap jaarlijks voor circa 350 miljoen gulden bilaterale hulp aan India.
9 nov 1990:
LIW start campagne "Werk Tegen Armoede!" - Informatie- en discussie-avond op 3 december (PERSBERICHT LIW):
Deze maand gaat de Landelijke India Werkgroep (LIW) van start met de campagne 'Werk Tegen Armoede'. Het algemene doel van de campagne is de 250 miljoen Indiase landarbeid(st)ers en hun gezinslden tot de belangrijkste doelgroep van de Nederlandse en Europese ontwikkelingssamenwerking met India te maken.
jun 1990:
Zojuist verschenen: India Nu 66 "Kinderen achter tralies" (PERSBERICHT LIW):
Volgens de wet mogen kinderen in India niet langer dan drie jaar in de gevangenis zitten. De praktijk is echter anders....
apr 1990:
Zojuist verschenen: India Nieuwsbrief 65 "Kashmir" (PERSBERICHT LIW):
De afgelopen maanden is het zeer onrustig geweest in de Noord-Indiase deelstaat Kashmir. [...] In het hoofdartikel van India Nieuwsbrief een nadere beschouwing over de opstand in Kashmir.
1989
omhoog
mei 1989:
Philips gaat weg uit India (PERSBERICHT LIW):
Philips heeft in 1988 een verlies geleden van bijna 70 miljoen gulden. Als de bedrijfsresultaten van PEICO (zo heet het bedrijf in India) midden 1990 niet hersteld zijn zal Philips Nederland zich terugtrekken uit het bedrijf.
1988
omhoog
apr 1988:
mrt 1988:
Campaigning on Operation Flood leads to important concessions of the European Community (EC) (PERSBERICHT LIW):
After years of debate and controversy in India and Europe on Operation Flood, the European Community recently decided to support the third phase of this national dairy development programme in India with new multi-annual food aid supplies. From 1970 till 1986 the EC has already been providing Operation Flood with around half a million ton of skimmed mil powder (SMP) and butteroil (BO). Most probably in March this year India and the EC will sign an agreement on Operation Flood III (1987-1994) for the supply of 75.000 ton of SMP and 25.000 ton of BO. In fact 40% of these amounts have already been delivered last year or will be delivered in the first half of this year.
The World Bank will also support Operation Flood III with a loan of $360 million (Rs. 4680 million) on a total project budget of around $700 million. The rest of Flood III will be financed with funds generated by new EC dairy aid (Rs. 2126 million) and with the existing resources of the National Dairy Development Board (Rs. 1960 million). The latter are largely deriving from unspent counterpart funds of EC support to Operation Flood II.
20 jan 1988:
Urgent call upon European Parliament: No more dairy aid for Operation Flood in India without policy change in favour of the poor (PERSBERICHT LIW):
The European Community should stop it's dairy aid to India's dairy development programme Operation Flood III. This can best be done after the proposed quantities of skimmed milk powder (SMP) and butteroil (BO) for 1988 (18.000 t. and 6000 t. respectively) have been delivered, because this gives the project authorities of Operation Flood some time to adjust to the new situation.
Also the Dairy Federations, in theory the highest representatives of the milk producers who are participating in Operation Flood, have in a letter to the Ministry of Agriculture of the Government of India (of 8th July 1988) asked for a ban on the import of SMP and BO.
Any additional aid for Operation Flood III (1987-1994), preferably financial aid and not dairy aid, should only be considered if there is a clear policy change in favour of the poor, among which women in particular, and if competition between European dairy aid and indigenous milk production is strictly avoided. In this case any financial transfers or proceeds from dairy aid should be used to support the implementation of these policy changes.
1987
omhoog
8 okt 1987:
Zuivelhulp aan India opnieuw op politieke agenda in Nederland en EG (PERSBERICHT LIW):
Op 14 oktober a.s. zal in het mondeling overleg van de Vaste Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer met minister Bukman over de ontwikkelingsrelatie met India, ook de EG zuivelhulp aan India worden besproken. Bij dit overleg zullen, volgens een schriftelijke mededeling van de betreffende griffier, ook de brieven worden betrokken die de Landelijke India Werkgroep op 1 juni j.l. aan de Vaste Commissie en aan minister Bukman heeft gestuurd.
okt 1987:
Hindostaans-Indiase Kulturele Avond (PERSBERICHT LIW):
op 23-10-1987 in interkultureel centrum RASA, i.s.m. o.a. LIW.
23 sep 1987:
"Gezichten van Sita, Indiase vrouwen belicht" (PERSBERICHT LIW):
De nieuwe uitgave van de Landelijke India Werkgroep. Het boek gaat over vrouwen in India, die wonen, leven en werken in verschillende sektoren van de Indiase samenleving.
24 jul 1987:
!!! Onmiddellijke steun voor getroffenen geëist !!! (PERSBERICHT LIW):
De 'International Coalition for Justice in Bhopal' beschuldigt Union Carbide en de Indiase regering van nalatigheid tegenover de slachtoffers van de gasramp in Bhopal van 3 december 1984.
2 apr 1987:
India-Groepen-Dag 1987 (PERSBERICHT LIW):
Uitnodiging voor India-Groepen-Dag met als programma: "Wonen in India" en "Oor en oog voor Indiase Kultuur".
4 mrt 1987:
Evaluatierapport EG/Wereldbank bepleit: Geen zuivel meer naar India (PERSBERICHT LIW):
India zou - zeker voorlopig - geen zuivelprodukten meer uit de EG of andere landen moeten importeren. Dergelijke importen kunnen in de huidige situatie van groeiende inheemse voorraden, schade toebrengen aan de coöperatieve zuivelindustrie.
Dat is de belangrijkste conclusie uit een tot nu toe nog niet gepubliceerd rapport van een evaluatie-missie, welke afgelopen zomer in opdracht van de Europese Commissie en de Wereldbank het nationale Indiase zuivelontwikkelingsprogramma Operatie Vloed heeft onderzocht.
mrt 1987:
Joint Review Mission EEC/World Bank concludes: Stop EEC dairy aid to India (PERSBERICHT LIW):
The official Joint Review Mission of the EEC and the World Bank which evaluated India's Operation Flood II programme last summer, has come to the conclusion that "a moratorium on imports of dairy products is more than appropriate and deliveries of milk powder and butteroil should take place only if and when a substantial and documented deficit shows up". According to the mission "imports of dairy products (either donated, subsidized or commercial) can, in the present situation of growing indigenous stocks, damage the strenghteninq of the cooperative industry".
27 jan 1987:
Aanstelling van Mevr. E. Schoo als ambassadeur in New Delhi (PERSVERKLARING LIW):
De Landelijke India Werkgroep vermoedt dat de eventuele aanstelling van mevrouw Schoo als ambassadeur in New Delhi te maken heeft met de inspanningen van mevr. Schoo als Minister van Ontwikkelingssamenwerking, ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld het Gangesprojekt.
1986
omhoog
nov 1986:
2 jaar na Bhopal (PERSBERICHT LIW):
Op 3 december 1984 vond in Bhopal de grootste industriële ramp in de wereldgeschiedenis plaats. [....] Kom naar de 'Nooit meer Bhopal'-manifestatie op 3 december in Amsterdam.
30 sep 1986:
Uitreiking prijs door prins Claus: Landelijke India Werkgroep tegen toekenning Wateler Vredesprijs aan dr. Kurien uit India (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep heeft met grote verbazing kennis genomen van het feit dat op 1 oktober a.s. de Wateler Vredesprijs van de Carnegiestichting in het Vredespaleis te Den Haag door Z.K.H. prins Claus zal worden uitgereikt aan dr. Kurien uit India. Dr. Kurien is voorzitter van de Indiase Nationale Zuivelontwikkelings Raad en de Indiase Zuivel Korporatie, welke beide instellingen het controversiële nationale zuivelprogramma Operatie Vloed uitvoeren.
jul 1986:
EEC under pressure to reconsider dairy aid to India (PERSBERICHT LIW):
In the European Economic Community (EEC) there is growing pressure on the policy making institutions to phase out dairy aid to India and to review the conditions under which any additional dairy aid might be given.
jul 1986:
EEC milk out of India! (APPEAL FOR PATICIPATION LIW):
Appeal for participation in campaign to stop the vicious circle of EEC dairy aid to, and animal feed imports from India.
mei 1986:
India-Groepen-Dag 1986 - Programma (PERSBERICHT LIW):
Programma voor India-Groepen-Dag 1986, thema: "Voedsel en Voeding: Honger ondanks overschotten".
2 apr 1986:
India-Groepen-Dag 1986 (PERSBERICHT LIW):
Uitnodiging voor India-Groepen-Dag met als thema: "Voedsel en Voeding India: Honger ondanks overschotten".
jan 1986:
Protestkampagne tegen recente golf van arrestaties mensenrechtenaktivisten (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep is gestart met een protestkampagne tegen de recente golf van arrestaties van mensenrechtenaktivisten, met name in de deelstaat Andhra Pradesh, op grond van de 'Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act' (TDAP Act). Deze wet, die in 1985 werd ingevoerd, beoogt terroristiese en ondermijnende aktiviteiten te voorkomen. In de kampagne wordt tevens de onmiddellijke vrijlating geeist van Dr. K. Balagopal, sekretaris van de Andhra Pradesh Civil Liberties Committee (APCLC) - een van de mensenrechtenorganisaties in India - en van andere mensenrechtenaktivisten.
1985
omhoog
9 dec 1985:
Start of Campaign EEC milk out of India! (PERSBERICHT LIW):
The India Committee of the Netherlands, a non-governmental voluntary organization, is starting this month with the campaign: 'EEC MILK OUT OF INDIA!'. The campaign is meant in the first place to stop the vicious circle of EEC dairy aid to, and animal feed imports from India. It is directed at the European Parliament, the European Commission (the 'executive board' of the EEC), the parliaments and governments of the EC-member countries and the compound feed industry in these countries.
29 nov 1985:
Start van aktie Melk India niet uit! (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep gaat deze week van start met de kampagne 'MELK INDIA NIET UIT!'. De aktie is er vooral op gericht om de vicieuze cirkel van zuivelhulp en veevoerimporten tussen India en de Europese Gemeenschap (EG) te doorbreken.
1984
omhoog
dec 1984:
India wat nu? (PERSBERICHT LIW):
Uitnodiging voor info-avond n.a.v. moord op Indira Gandhi en de verkiezingen in India.
14 nov 1984:
Verhuizing LIW (PERSBERICHT LIW):
Aankondiging verhuizing kantoor van Voor Clarenburg naar Oudegracht.....
nov 1984:
Uitnodiging India-avonden - 5, 12, 19 en 26 november (PERSBERICHT LIW):
Uitnodiging voor India-avonden met als thema's "De vele kanten van India", "Hindoe-moslim tegenstellingen", "Democratie en politieke verhoudingen" en "Ontwikkelingssamenwerking met India".
nov 1984:
Conflicting Images: India's Development Crisis (PERSBERICHT LIW):
Uitnodiging voor audiovisueel weekend over India, op 16, 17 en 18 november 1984.
1983
omhoog
1 nov 1983:
India-organisaties praten met minister Schoo: India-beleid ter diskussie (PERSBERICHT LIW):
Op 8 november a.s. om 11.00 uur zal een delegatie, die ca 40 bij India betrokken organisaties en groepen vertegenwoordigt, een gesprek met minister Schoo hebben over de Nederlandse ontwikkelingshulp aan India. De delegatie zal bestaan uit vertegenwoordigers van Vereniging Wereldkinderen, Humanistisch Overleg Mensenrechten, NIO-Vereniging, India Werkgroep Voorschoten, Vincentius Vereniging Nederland en de Landelijke India Werkgroep.
Aan het eind van het gesprek zal de delegatie namens de India-organisaties een nota aanbieden aan minister Schoo. De nota zal op 7 november aan de pers toegezonden worden. Voordien kan eventueel mondelinge informatie gegeven worden.
8 aug 1983:
Belangrijke gerechtelijke uitspraken t.a.v. vrouwen in India (PERSBERICHT LIW):
Eind juni jl. heeft het Hoogste Gerechtshof (Supreme Court) in New Delhi een tweetal belangrijke uitspraken gedaan met betrekking tot de kontroversiele verkrachtingswetgeving.
Allereerst stelde het Gerechtshof dat een vrouw die verkracht is haar recht kan halen zonder eerst te moeten bewijzen dat ze ook werkelijk verkracht is. De rechter M.P. Thakkur ging ervan uit dat het in een samenleving als India erg onwaarschijnlijk is dat een vrouw valselijk beweert te zijn verkracht, gezien de sociale implikaties die een dergelijke aantijging met zich meebrengt. Tegelijkertijd deed het Gerechtshof in een andere verkrachtingszaak de uitspraak, dat het niet langer nooozakelijk is, voor arme vrouwen die in afgelegen gebieden wonen, om medisch bewijs van de verkrachting aan te voeren om veroordeling mogelijk te maken.
1982
omhoog
16 aug 1982:
India-related groups and all main political parties in the Netherlands critisize human rights situation in India (PERSBERICHT LIW):
Recently a Declaration on the human rights situation in India has been published in the Netherlands (see Appendix), signed by about 20 Dutch Committees and Groups concerned with India, as well as by the 7 main political parties in the Netherlands (having 144 seats out of a total 150 seats in parliament). These parties are: Christian Democratic Party (CDA), Liberal Party (VVD), Social Democratic Party (PvdA), Democrats (D66), Radical Liberals (PPR), Pacifist Socialist Party (PSP) and Communist Party (CPN).
19 jul 1982:
Kritiek politieke partijen op mensenrechten in India (PERSBERICHT HOM/LIW):
Een groot aantal politieke partijen (CDA, PvdA, D66, PSP, VVD, PPR en CPN) hebben een verklaring onderschreven waarin ernstige kritiek wordt geuit op de mensenrechtensituatie in India.
1981
omhoog
14 mei 1981:
Kiezen politieke partijen voor eigen belang vermomd als hulp? (PERSBERICHT LIW):
Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking dreigt nog meer af te gijden tot een eenzijdig instrument voor de bevordering van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. De twee hoofddoelstellingen van het ontwikkelingsbeleid - het versterken van de ekonomische zelfstandigheid van de ontwikkelingslanden en vooral het verbeteren van de levensomstandigheden van de armste groepen - komen daardoor sterk in het gedrang.
1980
omhoog
25 nov 1980:
Massale staking in West-Bengalen (PERSBERICHT LIW):
Op donderdag 27 november om 6 uur 's ochtends begint een totale 24-uurs staking in de Indiase deelstaat West-Bengalen. De staking is uitgeroepen door de Links Front partijen in West-Bengalen (dat ruim 50 miljoen inwoners telt), waarvan de belangrijkste de deelstaatregering vormen.
De 'Bengal Bandh' (totale staking) beoogt een massaal protest tegen o.a. de diskriminerende houding die de centrale regering van Indira Gandhi aanneemt tegenover met name de drie door linkse partijen geregeerde deelstaten.
Premier Jyoti Basu van West-Bengalen beschuldigde op 6 november de centrale regering van Indira Gandhi ervan West-Bengalen "politiek te diskrimineren" door nauwelijks voedsel uit de centrale voedselvoorraad beschikbaar te stellen ten behoeve van de "voedsel-voor-werk" programma's, die in West-Bengalen de arme boerenbevolking van een minimaal inkomen moeten voorzien.