Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - PARTNER-ORGANISATIES

De LIW werkt samen in coalities en met lokale organisaties. Hieronder vindt u een lijst van belangrijke partners en netwerken.

Partners & Coalities > Kinderarbeid

Campagne Stop Kinderarbeid
Deze Europese coalitie - waarvan de Nederlandse tak gevormd wordt door Hivos, FNV Mondiaal, de Algemene Onderwijsbond, ICCO, Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Landelijke India Werkgroep - pleit voor de afschaffing van kinderarbeid wereldwijd en goed onderwijs voor alle kinderen. Dit doet zij door overheden, bedrijven en burgers/consumenten aan te spreken op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheid om kinderarbeid te bestrijden. Stop Kinderarbeid werkt nauw samen met organisaties in India en Afrika. [website Stop Kinderarbeid]

MV Foundation
MV Foundation bestrijdt al ruim 20 jaar alle vormen van kinderarbeid in een bepaald gebied samen met de lokale bevolking en werkt daardoor aan Child Labour Free Zones. Child Labour Free Zones zijn gebieden zonder kinderarbeid waarvan er nu al honderden zijn. Inmiddels zijn meer dan een miljoen kinderen van werk naar school begeleid. De MV Foundation traint ook organisaties in India en Afrika in het bestrijden van kinderarbeid. [website MV Foundation]

Manjari
Manjari richt zich op de ontwikkeling van vrouwen en kinderen door middel van bewustwordings- en capaciteitsopbouw in gemeenschappen. Manjari startte haar activiteiten voor de oprichting en versterking van Child Labour Free Zones in het zandsteengroeve-gebied Dhabi-Budhpura in 2013. [website Manjari]

Partners & Coalities > Dalits

Dalit Netwerk Nederland (DNN)
Een kleine groep Nederlandse organisaties die zich gezamenlijk nationaal en internationaal inzetten tegen kastendiscriminatie door middel van beleidsbeïnvloeding en voorlichting. Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) bestaat nu uit Mensen met een Missie, ICCO & Kerk in Actie en de Landelijke India Werkgroep. [website Dalit Netwerk Nederland]

International Dalit Solidarity Network (IDSN)
Een internationaal solidariteitsnetwerk met een secretariaat in Kopenhagen waarin ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties uit de hele wereld samen campagne voeren tegen kastendiscriminatie. In het netwerk werken organisaties uit India, Pakistan, Bangladesh en Nepal samen met onder meer coalities van solidariteitsorganisaties uit zeven Europese landen. Het Dalit Netwerk Nederland is er daar een van. Ook organisaties als Human Rights Watch, Anti-Slavery International en Minority Rights Group zijn actief lid. De National Campaign on Dalit Human Rights en de National Federation of Dalit Women zijn belangrijke Indiase leden. [website International Dalit Solidarity Network]

National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR)
Een koepel van Dalit-organisaties uit India die zich zowel lokaal, nationaal als internationaal inzetten om de positie van de Dalits te verbeteren. [website NCDHR]

Navsarjan
Een organisatie die zich in Gujarat inzet voor de emancipatie van de Dalits, onder door het bestrijden van ‘onaanraakbaarheid’, wreedheden tegen Dalits en onderwijs aan Dalit-kinderen.

Partners & Coalities > MVO

MVO Platform
Het MVO Platform is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, ontwikkelingssamenwerking, milieu en consumenten. Het MVO Platform bevordert informatie-uitwisseling tussen organisaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en pleit bij de Nederlandse overheid en het parlement voor het ‘ambitieus stimuleren van MVO’ en het ‘door regulering mogelijk maken ... dat bedrijven ter verantwoording geroepen kunnen worden.’ Het MVO Platform overlegt ook met werkgeversorganisaties en andere overkoepelende bedrijfsorganisaties of initiatieven over bevordering van MVO. De LIW is lid van het MVO Platform. [website MVO Platform]

Schone Kleren Campagne (SKC)
De SKC laat onderzoek doen naar werkomstandigheden in de kledingindustrie in verschillende landen, voert campagne om‘kledingmerken’ ervan te overtuigen werk te maken van verduurzaming in hun keten en ondersteunt lokale organisaties bij urgente problemen. De LIW is actief lid van de SKC, draagt bij aan onderzoek en campagnes en onderhoudt contacten met Indiase partnerorganisaties. Zij brengt de campagnes ook onder de aandacht van ministeries en Kamerleden. [website Schone Kleren Campagne]

SOMO
SOMO is een onafhankelijke not-for-profit onderszoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, ecologisch als economisch. SOMO onderzoekt multinationale ondernemingen en de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu wereldwijd. SOMO is ook ‘gastheer’ van een aantal coalities zoals het MVO Platform. De LIW werkt veel samen met SOMO aan onderzoek naar sectoren en bedrijven. [website SOMO]

SAVE
Een Indiase organisatie in Tamil Nadu die zich inzet voor de rechten van kledingarbeiders en het bestrijden van kinderarbeid in de kleding- en textielsector. [website SAVE]