Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


SCHONE KLEDING - DOSSIER PERSBERICHTEN
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
20 jun 2018:
Nog steeds problemen in de Zuid-Indiase textielindustrie (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Social Accountability International (SAI), een organisatie voor sociale certificering voor fabrieken en organisaties, en het Ethical Trading Initiative (ETI), een alliantie van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties die werken aan het verbeteren van het leven van werknemers, hebben hun belofte om de concrete klachten over zeer slechte arbeidsomstandigheden van meisjes en jonge vrouwen in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India effectief aan te pakken, niet kunnen nakomen.
Lees het nieuwe rapport Case Closed, Problems Persist, uitgebracht door drie NGO's: de Landelijke India Werkgroep (LIW), de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde HomeWorkers Worldwide (HWW).
26 jan 2018:
Nieuw rapport onthult valse beloftes, beperking bewegingsvrijheid in productie voor kledingmerken (PERSBERICHT LIW/Clean Clothes Campaign/Garment Labour Union):
Vrouwelijke migranten die werken in India's kledingfabrieken die leveren aan grote internationale merken zoals Benetton, C&A, GAP, H&M, M&S en PVH, zijn het slachtoffer van moderne van vormen van moderne slavernij. In Bangalore, India's grootste kleding producerende regio, worden jonge vrouwen geronseld met valse beloftes over lonen en andere vergoedingen. Ze werken in kledingfabrieken onder hoge druk voor lage lonen. Hun leefomstandigheden in hostels zijn slecht en hun bewegingsvrijheid is ernstig beperkt. Hoewel ze beweren achttien te zijn, zien veel werknemers er veel jonger uit.
Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Labour Without Liberty - Female Migrant Workers in Bangalore's Garment Industry.
18 dec 2017:
Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector (PERSBERICHT SER):
Op basis van de openbaar gemaakte productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werken nu samen om misstanden van bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aan te pakken. Samenwerking was op deze manier eerder niet mogelijk. Het is één van de resultaten die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel presenteert in haar jaarrapportage.
4 jul 2017:
Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij (PERSBERICHT SER):
De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken. Bedrijven hebben ook concrete plannen gemaakt om verbeteringen in gang te zetten. Zo kunnen misstanden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu worden aangepakt.
16 feb 2017:
Minister Ploumen ontvangt 10.000 handtekeningen voor leefbaar loon: Consument is hongerlonen in kledingindustrie zat (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Duizenden Nederlanders willen dat minister Ploumen zorgt voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Via een petitie van Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep roepen 10.734 Nederlanders Ploumen hiertoe op.
24 jan 2017:
Branded Childhood: Kledingmerken dragen bij aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
De gemiddelde werknemer in de Bengalese kledingindustrie krijgt slechts een derde betaald van wat wordt beschouwd als een leefbaar loon. Lage lonen en lange werktijden blijken een belangrijke rol te spelen bij de beslissing van ouders om hun kinderen van school te halen en uit werken te sturen. Veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A, Esprit, Marks & Spencer, GAP, VF Corporation en Kmart Australia, dragen bij aan deze situatie.
Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood dat vandaag wordt gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO. Bijna 50% van de textiel geproduceerd in Bangladesh wordt geëxporteerd naar de Europese Unie. Daarom moeten internationale merken en retailers er voor zorgen dat de rechten van alle werknemers én hun kinderen worden gerespecteerd.
21 dec 2016:
Grootschalige kinderslavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor kledingmerken (PERSBERICHT LIW):
Een nieuw onderzoek door de Landelijke India Werkgroep (LIW) toont aan dat verschillende vormen van moderne slavernij, waaronder ook kinderslavernij, voorkomen in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Zuid-Indiase spinnerijen leveren garen voor Indiase, Bengalese en Chinese kledingfabrieken die produceren voor de Westerse markt.
Het rapport Fabric of Slavery onthult de schaal waarop jonge meisjes en vrouwen - in meerderheid Dalit ofwel kasteloos - onderworpen zijn aan werkgevers die hun loon inhouden of hen opsluiten in door het bedrijf gecontroleerde hostels. Ze maken lange werkdagen, zijn slachtoffer van seksuele intimidatie en verdienen zelfs niet het minimumloon. Gerard Oonk, directeur van de LIW: “We kaarten de kwestie nu vijf jaar aan, maar ook voor ons kwam de omvang van dit probleem als een schok.”
27 sep 2016:
Nederlandse bedrijven laten in India kleding produceren voor vaak minder dan minimumloon (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De arbeidsomstandigheden in fabrieken in India waar Nederlandse kledingmerken worden gemaakt zijn ronduit slecht. Geen enkele kledingarbeider verdient een leefbaar loon. Ruim een derde van de werknemers krijgt niet eens het minimumloon. Verplicht overwerk wordt vaak niet uitbetaald, intimidatie is aan de orde van de dag en vrouwen verdienen minder dan mannen. Ook doen sommige fabrieken niks aan sociale verzekeringen en ziektekosten. Dat en meer blijkt uit het onderzoek Uitgekleed-Aangekleed van Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep dat vandaag verschijnt.
6 jul 2016:
Stop Kinderarbeid en LIW aan Kamer en Minister Ploumen: Maak concreet wat overheid gaat doen om Convenant Duurzame Kleding en Textiel tot succes te maken (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid/LIW):
De Landelijke India Werkgroep en de coalitie Stop Kinderarbeid – beide betrokken bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel – hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het Kamerdebat op 6 juli om 16 uur over de textielsector en het convenant.
9 mrt 2016:
Brede steun voor plan uitbannen kinderarbeid in kleding en textiel (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
Stop Kinderarbeid is verheugd over de brede steun voor het uitbannen van kinderarbeid, gedwongen (kinder)arbeid, te lage lonen en andere misstanden(1) in de wereldwijde kleding- en textielsector. Brancheorganisaties, rijksoverheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid – hebben een Convenant opgesteld om daar de komende jaren werk van te maken.
28 jan 2016:
‘Onvrij en onrechtvaardig’: jonge migrant­arbeiders in de kledingindustrie van Bangalore, India - C&A, H&M, Inditex ('Zara'), GAP en PVH ('Tommy Hilfiger') beloven verbetering (PERSBERICHT LIW):
Het artikel Unfree and Unfair (“Onvrij en Onrechtvaardig”) – dat vandaag wordt gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW) – toont de slechte levensomstandigheden en beperkte bewegingsvrijheid van jonge migrantwerknemers in de kledingindustrie in de Indiase stad Bangalore. Een groeiend aantal jonge migrantarbeidsters verblijft in hostels die onderdeel zijn van de fabrieken en worden daar ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarbij zijn hun inkomsten niet genoeg voor een fatsoenlijk leefbaar loon.
De hostels worden gerund door kledingfabrieken in Bangalore die produceren voor toonaangevende multinationale kledingmerken als C&A, H&M, Inditex ('Zara'), GAP en PVH ('Tommy Hilfiger'). In reactie op het concept-artikel deze bedrijven een aantal specifieke acties te ondernemen om de levensomstandigheden van de migrantarbeidsters in de kledingindustrie van Bangalore te verbeteren.
2015
omhoog
10 nov 2015:
Nederlandse merken maken nog nauwelijks schone kleren (PERSBERICHT Rank a Brand/Schone Kleren Campagne):
Nieuw onderzoek van Rank a Brand en Schone Kleren Campagne wijst uit: maar twee van de honderd onderzochte merken zijn goed op weg naar schone kleren.
14 sep 2015:
Kleding- en textielsector werkt aan convenant over internationaal MVO - SER faciliteert proces (PERSBERICHT SER):
Bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden werken de komende maanden samen aan een convenant op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Het convenant biedt bedrijven de kans om complexe problemen in de keten van toeleveranciers samen met andere partijen aan te pakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.
24 feb 2015:
Bochtenwerk van Benetton - Na meer dan een miljoen handtekeningen kondigt Benetton compensatie rampfabriek Rana Plaza aan (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Bijna twee jaar na de instorting van rampfabriek Rana Plaza in Bangladesh zegt de Italiaanse modegigant slachtoffers te compenseren. Na langdurige publieke druk en meer dan een miljoen handtekeningen van over de hele wereld via actiesite Avaaz zegt Benetton een bijdrage te storten in het compensatiefonds dat voor de slachtoffers en nabestaanden is opgezet.
2014
omhoog
30 okt 2014:
Actieplan brancheorganisaties zorgt voor weinig actie onder kledingbedrijven (PERSBERICHT CNV/FNV/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO):
Het jaarlijks congres Groen is de Rode Draad van de brancheorganisaties Modint, InRetail en VGT staat vandaag in het teken van het 'Plan van Aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector'. Met dit actieplan willen de brancheorganisaties samen met hun leden structurele verbeteringen realiseren in de kledingsector. FNV, CNV, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit initiatief toe, maar constateren dat er van de grote ambities nog weinig is waargemaakt. De brancheverenigingen worden daarom opgeroepen om al hun leden tot actie aan te sporen.
28 okt 2014:
Nieuw rapport: Moderne slavernij in de Indiase textielindustrie - Inspanningen van modemerken en winkelketens hebben nog geen resultaat (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Flawed Fabrics, een nieuw rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW), toont aan dat uitbuiting en dwangarbeid nog steeds de dagelijkse realiteit is in de textielindustrie in Zuid-India. Meisjes en vrouwen werkzaam in de textielfabrieken, worden gedwongen lange uren voor lage lonen te werken. Ze verblijven in slaapzalen en mogen het bedrijfsterrein bijna nooit verlaten. De onderzochte fabrieken leveren aan westerse merken waaronder C&A, Primark en Replay en aan Bengaalse kledingfabrieken. Nederlandse bedrijven zijn nog nauwelijks actief om deze misstanden aan te pakken.
4 apr 2014:
‘Small Steps - Big Challenges’ in Tamil Nadu’s textile industry: Garment brands not transparent on tackling bonded labour in India (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
Most Dutch and international companies importing garments from the South Indian state of Tamil Nadu refuse to be transparent about if and how they tackle bonded labour at their suppliers. An estimated 100,000 young children and teenage girls are victims of 'bonded labour' or 'modern slavery'. These girls - mostly Dalit ('outcaste') - live in hostels, with little freedom of movement, underpaid for long working-days and working under unhealthy conditions.
This is an important conclusion of the paper Small Steps, Big Challenges - Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India that FNV Mondiaal (international department of Dutch trade union confederation) and the India Committee of the Netherlands have published.
28 mrt 2014:
Kledingbedrijven geven geen inzicht in aanpak gedwongen arbeid in India (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
De meeste Nederlandse en internationale bedrijven die kleding uit de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu importeren, weigeren inzicht te geven in wat zij doen om ‘gebonden arbeid’ bij hun leveranciers te bestrijden. Naar schatting ruim 100.000 jonge kinderen en tienermeisjes zijn het slachtoffer van ‘gebonden arbeid’ ofwel ‘moderne slavernij’. Deze meisjes – meestal ‘kasteloos’ (Dalit) - wonen in hostels, hebben nauwelijks bewegingsvrijheid, worden onderbetaald voor lange werkdagen en werken onder ongezonde arbeidsomstandigheden.
Dat blijkt uit het paper Small Steps, Big Challenges – Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India dat FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep vandaag publiceren.
2013
omhoog
24 okt 2013:
Rana Plaza slachtoffers wachten op compensatie (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Vandaag is het zes maanden geleden dat Rana Plaza instortte, de grootste historische ramp in de kledingsector. Samen met International Labor Rights Forum publiceert Schone Kleren Campagne het rapport Still Waiting over de stand van zaken rond de compensatiegelden voor slachtoffers en nabestaanden van deze ramp.
23 okt 2013:
Schone Kleren Campagne, DWARS en PerspectieF roepen halt toe aan grove onderbetaling kledingindustrie: Activisten uit 15 Europese landen eisen een leefbaar loon voor kledingarbeidsters (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Schone Kleren Campagne lanceert vandaag een Europese campagne waarmee ze kledingmerken oproept om kledingarbeidsters een leefbaar loon te betalen. Aan de Leefbaar Loon Heel Gewoon actieweek doen 15 Europese landen mee.
De campagne start zes maanden na de instorting van het Rana Plaza gebouw in Bangladesh waarbij 1133 arbeiders om het leven kwamen. Zes maanden na de grootste ramp in de kledingindustrie hebben miljoenen arbeidsters nog steeds geen andere keuze dan hun leven te riskeren om een fatsoenlijk bestaan te kunnen leiden.
20 jun 2013:
Actieplan kledingbranche schiet tekort (PERSBERICHT CNV/FNV/Greenpeace/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO):
De brancheorganisaties Modint, Inretail en VGT erkennen in hun vandaag aan minister Ploumen gepresenteerde Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0 dat er grote problemen in de textiel- en kledingsector bestaan. Ze willen, net als de minister, structurele verbeteringen realiseren. CNV, FNV, Greenpeace, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit toe, maar blijven ook kritisch: “Dit plan zet stappen in de goede richting, maar is nog te weinig ambitieus en vernieuwend om tot een koerswijziging te komen.”
25 apr 2013:
Schone Kleren Campagne betreurt onnodige doden (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Het Rana Plaza gebouw van acht verdiepingen huisvestte drie kledingfabrieken en een winkelcentrum. De instorting van het gebouw, woensdaogochtend 24 april, veroorzaakte 1127 doden. Rond de 1000 mensen raakten gewond. Schone Kleren Campagne betreurt onnodige doden.
Schone Kleren Campagne roept samen met vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties op tot onmiddelijke actie van de internationale kledingmerken.
5 mrt 2013:
C&A's compensatiepakket aan slachtoffers fabrieksbrand Bangladesh niet voldoende (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
C&A kondigde op 27 februari compensatie aan voor Tazreen slachtoffers. Maar C&A weigert om de berekeningen voor de compensatie te baseren op relevante internationale standaarden en best practices. Het bedrag dat C&A voorstelt is slechts 4% van wat nodig is. C&A heeft geen vakbonden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de compensatie en het mechanisme om deze uit te betalen.
Schone Kleren Campagne verzoekt C&A om in onderhandeling met lokale vakbonden tot een volledig en eerlijk compensatiepakket te komen.
2012
omhoog
14 sep 2012:
Pakistani factory struck by fire believed to supply European market (PERSBERICHT Clean Clothes Campaign):
Information emerging from Pakistan today suggests that the Ali Enterprise factory in Karachi, which burned down on Tuesday killing over 300 workers, was supplying goods to the European market. The Clean Clothes Campaign is now calling on all brands and retailers sourcing from Karachi to undertake immediate reviews of all their suppliers.
14 jun 2012:
ChristenUnie stelt vragen over slavenarbeid in India (PERSBERICHT ChristenUnie):
Europarlementariër Peter van Dalen heeft samen met collega's uit de socialistische en de liberale fracties vragen gesteld aan de Europese Commissie over slavenarbeid in India. Volgens recent verschenen rapporten werken minstens honderdduizend vrouwen en meisjes gedwongen en onder zeer slechte omstandigheden in kledingfabrieken. 37 Europese kledingmerken besteden werk uit aan deze fabrieken. Van Dalen: "Ik roep de Europese Commissie op om de Europese bedrijven aan te spreken op hun inkoopgedrag. De EU en India moeten deze problemen ook bespreken in het kader van de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag."
18 jul 2012:
Bedrijven en politiek komen in beweging: Gedwongen (kinder)arbeid in de Indiase kledingindustrie krijgt wereldwijd aandacht (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Recente publicaties van SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben er sterk aan bijgedragen dat in India, Europa, de VS en Nederland actie wordt ondernomen tegen de omvangrijke kinderarbeid in de Zuid-Indiase textiel- en kledingindustrie. Zowel een deel van de kledingbedrijven als de Nederlandse, Europese en Amerikaanse politiek komt nu in beweging tegen de ‘gedwongen (kinder)arbeid’ in Zuid-India onder de naam ‘Sumangali Scheme’.
25 apr 2012:
Jonge Dalit-vrouwen uitgebuit in Indiase kledingfabrieken : Ondanks mooie beloften nog steeds misstanden in de Zuid-Indiase kledingfabrieken, onthult nieuw rapport 'Maid in India' (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Europese en Amerikaanse kledingbedrijven zijn er tot nu toe niet in geslaagd de arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers in Tamil Nadu, Zuid-India, structureel te verbeteren. Ondanks mooie beloften en een aantal goedbedoelde initiatieven zijn de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog steeds zeer slecht. Tot op de dag van vandaag werken duizenden vrouwen en meisjes onder omstandigheden die niet anders kunnen worden aangeduid dan als gebonden arbeid. Dit stellen Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) in hun rapport Maid in India dat vandaag wordt gepubliceerd.
5 mrt 2012:
Still 'Captured by Cotton'? Ondanks enkele verbeteringen blijft de productieketen van kleding problematisch (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Vandaag presenteren Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) een voorproefje van een nieuw rapport over misstanden in de Zuid-Indiase kledingindustrie dat in april uitkomt. Dit voorproefje wordt gepubliceerd naar aanleiding van een bijeenkomst vandaag van de Sumangali Bonded Labour groep van het Engelse Ethical Trade Initiative (ETI). SOMO en LIW roepen kledingmerken op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen.
2011
omhoog
20 mei 2011:
Uitgebuite Dalit-meisjes maken kleding voor Europese en Amerikaanse markt: Bedrijven zetten zich in voor verbetering, maar schending van arbeidsrechten komt nog veelvuldig voor (MEDIABERICHT SOMO/LIW):
Europese en Amerikaanse bedrijven laten meisjes onder erbarmelijke omstandigheden kleding maken in Tamil Nadu (India). Er is sprake van misbruik en valse beloften. Het gaat veelal om Dalit – kasteloze - meisjes, jonger dan 18 jaar. De meisjes worden te werk gesteld via het ‘Sumangali Scheme’.
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) zetten deze problematiek uiteen in het rapport Captured by Cotton dat vandaag gepubliceerd wordt. Het rapport besteedt speciale aandacht aan vier grote Indiase geïntegreerde producenten: Eastman, SSM India, Bannari Amman en KPR Mill. Zij leveren aan onder meer Bestseller (o.a. Only, Jack & Jones), C&A, GAP, Diesel, Marks & Spencer, Primark, Tommy Hilfiger en Inditex (o.a. Zara). Een aantal bedrijven zet zich in voor verbeteringen, maar uitbuiting komt desondanks nog veelvuldig voor.
15 feb 2011:
G-Star en WE stoppen met zandstralen jeans (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
G-Star en WE stoppen met het zandstralen van spijkerbroeken. Dit hebben zij aangegeven na contact met de Schone Kleren Campagne over de gevaren voor arbeiders van deze methode om jeans er 'gedragen' uit te laten zien. Zandstralen kan de dodelijke longziekte silicose (stoflongen) veroorzaken. Wyger Wentholt van de Schone Kleren Campagne: “We zijn zeer verheugd dat deze bedrijven hebben aangegeven te stoppen met zandstralen. Deze omstreden techniek moet zo snel mogelijk de wereld uit.”
2010
omhoog
3 nov 2010:
Grote kledingmerken erkennen belang leefbaar loon (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Campagne heeft succes geboekt met haar campagne Kleren Schoon? Leefbaar Loon! Een jaar na de lancering geven de in deze campagne benaderde modemerken C&A, M&S Mode, Miss Etam, Prénatal en WE aan het concept leefbaar loon voor kledingarbeiders te ondersteunen. Ze doen dit naar aanleiding van een bijeenkomst die de Schone Kleren Campagne onlangs over dit onderwerp organiseerde, en waaraan naast genoemde bedrijven ook o.a. HEMA, G-Star, H&M, J.C. Rags en De Bijenkorf deelnamen.
5 mei 2010:
Aanstormend modetalent ontdekt fair fashion (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Wat hebben Max Havelaar, J.C. Rags, en KICI gemeen? Ze vertegenwoordigen katoenteelt, kledingproductie en afvalberg: alle stadia in het leven van een kledingstuk. De Schone Kleren Campagne (SKC) organiseert op 12 mei een event waarbij deze keten wordt uitgeplozen vanuit het perspectief van de mensen die erin werken. De Zuid-Afrikaanse kledingarbeidster Beauty vertelt over haar aangrijpende ervaringen.
2009
omhoog
9 nov 2009:
Schone Kleren Campagne bestaat 20 jaar (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Campagne (SKC) is in 1989 ontstaan met een actie voor de deur van C&A.
6 okt 2009:
Kledingarbeiders ontwikkelen regionaal basissalaris (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Op de World Day of Decent Work (7 oktober) wordt in ruim 20 landen, verspreid over drie werelddelen, het plan voor een regionaal basissalaris voor kledingarbeiders gelanceerd. Deze ‘Asia Floor Wage’ is ontwikkeld door een coalitie van Aziatische vakbonden en NGO's, en biedt een oplossing voor de structurele onderbetaling in de industrie. De Schone Kleren Campagne ondersteunt de coalitie: “Het is hoog tijd dat de mensen die onze kleding maken loon krijgen waar ze van kunnen leven,” zegt woordvoerder Geert-Jan Davelaar.
2 sep 2009:
C&A, M&S Mode, Miss Etam, Prénatal, WE schenden mensenrechten: Nederlandse kledingmerken betalen vrouwen hongerloon (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Vrouwen in Azië die voor Nederlandse merken kleding produceren krijgen veel te weinig betaald om van te leven. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Schone Kleren Campagne (SKC). De vrouwen verdienen maximaal tussen de 25 en 51 euro per maand in de fabrieken waar kleding wordt gemaakt voor C&A, J.C. Rags, M&S Mode, Miss Etam, Prénatal en WE. SKC roept de Nederlandse kledingindustrie op een eind te maken aan deze wantoestand.
2 jul 2009:
Schone Kleren Kampagne is niet meer (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne is niet meer. Vanaf nu heet dé organisatie voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie Schone Kleren Campagne (SKC). En niet alleen de naam is fonkelnieuw, ook het logo en de huisstijl zijn ververst, inclusief een slogan die de positiefkritische aanpak uitdrukt. Marieke Eyskoot van de SKC: “De Schone Kleren Campagne maakt eerlijke kleren mogelijk, en gaat voor goed goed. We willen al die mensen aanspreken die ook alleen nog maar schone jeans en jurkjes willen kopen.
6 mei 2009:
Raad Nederlandse Detailhandel verkoopt praatjes (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne (SKC) ontvangt terecht subsidie van de Nederlandse overheid. Dit blijkt vandaag uit de antwoorden van minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) op Kamervragen die 9 april 2009 zijn gesteld.
10 feb 2009:
Winst stuntsupers Aldi en Lidl door misbruik vrouwen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Over de hele wereld zijn het vooral vrouwen die boodschappen doen bij supermarkten; ze kopen producten die geteeld, geplukt en geproduceerd zijn door een voornamelijk vrouwelijke groep arbeiders.
2008
omhoog
20 mrt 2008:
Dolf Jansen en Vincent Bijlo fakkeldrager voor eerlijke Spelen: Ook publiek kan bezorgdheid uiten (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
"Je hoort het IOC er niet over, maar mij wel", zegt Vincent Bijlo in een clip die de Schone Kleren Kampagne (SKK) en FNV hebben gemaakt voor de actie Catch the Flame. Daarin spreken ook Dolf Jansen, Floortje Dessing en Henk Schiffmacher hun steun uit voor deze actie.
18 mrt 2008:
Alternatieve Olympische vlam ontbrandt voor eerlijke sportproducten (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Amsterdam is donderdagochtend het vertrekpunt van een alternatieve digitale vlam op weg naar China. Enkele dagen voor het ontsteken van de officiële vlam in Olympia vragen vakbonden en actiegroepen in de hele wereld aandacht voor de productie van kleding en gadgets met het Olympisch logo. De digitale vlammetjes kunnen door iedereen worden verstuurd via internet, bluetooth en sms.
29 jan 2008:
Indiase rechtszaken tegen Nederlandse en Indiase organisaties ingetrokken: Akkoord Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep met Indiase kledingfabrikant (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben het Indiase kledingbedrijf Fibre and Fabrics International (FFI) en dochteronderneming JKPL de rechtszaken ingetrokken tegen de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep, een aantal lokale Indiase arbeidsrechtenorganisaties en internet- en adsl-provider Antenna en XS4ALL.
29 jan 2008:
Indian court cases against Dutch and Indian organisations withdrawn: Agreement reached between Clean Clothes Campaign / India Committee of the Netherlands and Indian clothing manufacturer (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Today, the Indian clothing manufacturer Fibre and Fabrics International (FFI) and subsidiary JKPL have withdrawn all court cases against the Clean Clothes Campaign, the India Committee of the Netherlands, a number of local Indian labour rights organisations and internet/ADSL-providers Antenna and XS4ALL.
22 jan 2008:
Kwart miljoen euro voor schone HEMA-kleding: Schone Kleren Kampagne en HEMA-klanten eisen goede arbeidsomstandigheden (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De kritische fanclub "Vrienden van de HEMA" vertegenwoordigt sinds deze week meer dan een kwart miljoen euro aan koopkracht. De fanclub bestaat uit honderden trouwe HEMA-klanten die willen dat het warenhuis alleen nog kleding verkoopt die onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt.
2007
omhoog
6 dec 2007:
Indiase vrouwen vervolgd wegens uitspraken in radioprogramma Argos (PERSBERICHT Argos) [CASE CLOSED]:
Twee Indiase vrouwen worden vervolgd door het Indiase kledingbedrijf FFI vanwege hun uitspraken over de arbeidsomstandigheden in die fabriek in een uitzending van Argos van 8 juni 2007. Bij FFI - Fibres en Fabrics International - wordt onder andere kleding gemaakt voor het Nederlandse merk G-star. Vandaag maakte G-Star bekend dat het de banden met de Indiase fabriek verbreekt. Het kledingmerk staat al maanden onder druk vanwege de kritiek op de arbeidsomstandigheden bij FFI en vanwege de agressieve methodes die het bedrijf gebruikt om critici de mond te snoeren. Eerder deze week werd bekend dat acht Nederlanders, actief bij de Landelijke India Werkgroep, de stichting Schone Kleren Kampagne en internetprovider Antenna, zijn gedagvaard wegens smaad.
6 dec 2007:
Reactie op G-Star's terugtrekking uit FFI/JKPL (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn positief gestemd dat G-Star eindelijk een belangrijke stap zet. We zien de stap die nu genomen wordt als het mogelijke begin van een verantwoorde reactie. Daarbij hoort echter ook het meewerken aan een aanpak om zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de werknemers van FFI te behouden.
6 dec 2007:
The Clean Clothes Responds to G-Star's Withdrawal from FFI/JKPL (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Today G-Star announced its withdrawal from supplier FFI/JKPL. The Clean Clothes Campaign (CCC) and the India Committee Netherlands (ICN) are pleased that G-Star has finally taken this important first step toward socially responsible practices. Part and parcel of this decision should be G-Star's effort to maintain jobs for the workers of the FFI factory.
4 dec 2007:
Arrestatie van mensenrechtenactivisten moet worden voorkomen: Vrijheid van meningsuiting in het geding (PERSBERICHT MVO Platform):
Afgelopen zaterdag gaf een Indiase rechter opdracht tot arrestatie van medewerkers van een tweetal Nederlandse mensenrechtenorganisaties (Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep) en de internetprovider Antenna. De Nederlanders worden onder meer aangeklaagd vanwege smaad omdat ze een rapport hebben gepubliceerd over schendingen van mensenrechten bij de Indiase kledingfabrikant Fibres and Fabrics International (FFI). Het MVO Platform verklaart zich solidair met de Nederlandse organisaties en roept de Nederlandse regering op concrete stappen te zetten die voorkomen dat verdedigers van arbeidsrechten monddood worden gemaakt.
4 dec 2007:
G-Star verspreidt onjuiste informatie inzake arrestatiebevelen tegen SKK, LIW en Antenna (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep laken G-Star voor het verspreiden van pertinent onjuiste informatie over de arrestatiebevelen die door een Indiase rechter tegen hen zijn uitgevaardigd. SKK en LIW roepen G-Star op deze verklaring te rectifceren. Ook vragen SKK en LIW G-Star met klem per direct gehoor te geven aan de oproep om als belangrijkste afnemer effectieve druk op FFI uit te oefenen.
3 dec 2007:
Indian court issues international arrest warrants for Dutch labour activists: NGOs, Unions outraged at attempt to imprison human rights defenders (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
An Indian magistrate Court ruled on Saturday that international warrants will be issued for the arrest of Dutch human rights activists, report the Clean Clothes Campaign (CCC) and the India Committee of the Netherlands, two of the organizations whose staff are being charged in connection with their efforts to raise awareness of rights violations at an Indian factory supplying Dutch jeans company G-Star. On the 4th of December, the court will send the case to the Indian Ministry of Home Affairs, asking it to execute the arrest warrants and request extradition of the 8 Dutch nationals.
2 dec 2007:
Nederlandse regering moet nu stelling nemen: Indiase rechtbank geeft opdracht tot arrestatie medewerkers Nederlandse organisaties (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/Antenna/LIW):
De Magistrate Court in de Indiase stad Bangalore heeft gisteren opdracht gegeven tot de ‘arrestatie zonder mogelijkheid tot borgtocht’ van acht medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna die zijn aangeklaagd wegens smaad. Het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken in New Delhi wordt verzocht nu uitvoering te geven aan dit arrestatiebevel door de Nederlandse overheid om uitlevering te vragen en mogelijk interpol om opsporing te verzoeken.
23 nov 2007:
‘Heemskerk, steun kritische organisaties tijdens handelsmissie naar India’ (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De door staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken geleide ‘grootste handelsmissie aller tijden’ naar India die op 25 november begint, is cruciaal voor zijn plannen om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot een Nederlands exportartikel te maken. Heemskerk zal in India duidelijk moeten maken dat het juridisch vervolgen, zoals nu gebeurt, van maatschappelijke organisaties die misstanden aan het licht brengen, de bijl aan de wortel van MVO legt en absoluut onacceptabel is.
9 nov 2007:
India: Government Supports Employer in Cover-up of Worker Rights Abuses (PERSBERICHT International Trade Union Confederation (ITUC)) [CASE CLOSED]:
The ITUC has criticised attempts by the Indian government and the Bangalooru Court to cover up serious labour rights violations by the Fibre & Fabrics International company (FFI) and its subsidiary Jeans Knits Pvt. Ltd in the Indian city. Local labour rights groups, supported by the Clean Clothes Campaign (CCC) and the India Committee of the Netherlands (ICN) initially exposed the violations in 2005. Following this the company, which supplies jeans to Dutch company G-Star and other international brands, took legal action in 2006 in the Bangalooru Court to ban the local groups, CCC and ICN from speaking about or publicising the violations.
25 okt 2007:
SKK en LIW vals beschuldigd: Nederlandse delegatie in India onvolledig geïnformeerd (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
SKK en LIW ontkennen met klem dat er sprake is van onjuiste berichtgeving over het Indiase bedrijf FFI, zoals gisteren werd beweerd door de Indiase minister van Economische Zaken Kamal Nath tijdens een gesprek met de Nederlandse regeringsdelegatie.
24 okt 2007:
Koningin, zet u in voor kledingarbeiders in India! (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) vragen het staatshoofd om de problemen met een fabriek in Bangalore die aan G-Star levert tijdens het staatsbezoek te bespreken.
27 sep 2007:
Indiaas arrestatiebevel voor Nederlandse arbeidsrechten-activisten (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Een rechter in Bangalore heeft om de arrestatie verzocht van 7 stafleden van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep. De gerechtelijke uitspraak is een volgende stap in het smaadproces dat de Indiase spijkerbroekenfabrikant FFI aanspant tegen de activisten en service providers Antenna en Xs4all. De advocaat van het bedrijf verzocht de rechtbank ervoor te zorgen dat de aangeklaagden, die zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, persoonlijk aanwezig zouden zijn bij de behandeling van hun zaak in Bangalore.
31 aug 2007:
Uitstel zaak tegen LIW en SKK (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben tijdens de hoorzitting op 31 augustus van de Magistrate Court in Bangalore nog een keer uitstel gekregen. De zaak komt op 24 september opnieuw voor. De twee organisaties zijn door de Indiase kledingfabrikant Fibres & Fabrics International (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL) aangeklaagd en beschuldigd van cybercrime, racistische en xenofobische handelingen en smaad. FFI en JKPL produceren onder andere voor G-Star, Armani, RaRe, Guess, GAP en Mexx.
25 jun 2007:
Actie tegen spreekverbod in India: Oproep aan G-Star om gedrag Indiase kledingfabrikant publiekelijk af te keuren (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben activisten van de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) flyers uitgedeeld bij het Amsterdamse hoofdkantoor van het kledingmerk G-Star. In de flyer wordt G-Star opgeroepen om publiekelijk het gedrag van de in Bangalore gevestigde spijkerbroekenfabriek Fibres and Fabrics International (FFI) af te keuren en op te roepen tot normalisering van arbeidsrelaties in de Indiase fabriek. G-Star is de grootste inkoper van FFI.
14 jun 2007:
Nederlandse campagneorganisaties voor Indiase rechtbank gedagvaard wegens smaad: Indiase spijkerbroekenfabrikant probeert critici tot zwijgen te brengen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Campagnevoerders van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn gedagvaard om voor de rechtbank van Bangalore in India te verschijnen op 25 juni 2007. Deze Nederlandse organisaties vestigden internationaal de aandacht op de schending van arbeidersrechten bij de in Bangalore gevestigde kledingfabriek Fibres and Fabrics International en dochteronderneming Jeans Knit Pvt Ltd (FFI/JKPL). De fabriek beschuldigt de campagnevoerders van cyber crime, racistische en xenofobische handelingen en smaad.
11 jun 2007:
12 juni 2007 Internationale Dag tegen Kinderarbeid: Kinderen in Albanië slachtoffer van onbehoorlijke prijzen (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid):
Honderden Albanese kinderen werken zowel in fabrieken als via thuiswerk mee aan de productie van schoenen en kleding die geëxporteerd worden naar EU-landen. Deze uitbuiting wordt grotendeels verklaard door de lage prijzen die worden opgelegd door de internationale inkopers. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat FNV Mondiaal liet uitvoeren naar kinderarbeid in de Albanese schoen– en kledingsector.
9 mei 2007:
Buschauffeurs tekenen voor eerlijke uniformen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
"Wie goede arbeidsomstandigheden belangrijk vindt, vraagt om schone dienstkleding". Onder dit motto werden buschauffeurs gevraagd om te tekenen voor eerlijk gemaakte dienstkleding. De Schone Kleren Kampagne bezocht woensdag 9 mei met een historische stadsbus de drukste busstations in Leiden, Rotterdam, Utrecht en Amersfoort om de openbaar vervoerssector te bewegen over te stappen op eerlijke dienstkleding.
8 mei 2007:
Máxima mede-eigenaar HEMA: Stuk HEMA massaal weggegeven: ideaal Moederdaggeschenk (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne heeft een stuk HEMA ter waarde van 60 euro aan Prinses Máxima cadeau gedaan. Dit om ter gelegenheid van Moederdag alle Nederlandse vaders en kinderen eraan te herinneren dat er een ideaal Moederdagpresentje is: een aandeel HEMA. Zo maken zij mama niet alleen blij met een stuk van hun favoriete winkel, maar helpen zij tegelijk mee de arbeidsomstandigheden te verbeteren van de mensen die de HEMA-kleding maken. Máxima zette zich eerder al eens voor een dergelijk doel in.
1 apr 2007:
Inzameling voor aankoop HEMA succesvol van start: Al meer dan 100.000 euro bijeen voor collectieve aankoop HEMA (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Ruim 450 mensen hebben binnen een paar dagen gehoor gegeven aan de oproep van de Schone Kleren Kampagne om de HEMA te kopen. Zaterdag was er al voor ruim 100.000 euro op aandelen ingetekend door klanten die vinden dat de HEMA in collectieve handen moet komen én eerlijke artikelen moet verkopen.
26 mrt 2007:
Schone Kleren Kampagne wil HEMA kopen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne roept consumenten op gezamenlijk de HEMA te kopen. Het grootwinkelbedrijf wordt door investeerder Maxeda afgestoten. Dit geeft volgens de Schone Kleren Kampagne de unieke mogelijkheid twee vliegen in één klap te slaan: de HEMA wordt écht Hollands gehouden, en het beleid op gebied van arbeidsomstandigheden kan revolutionair worden verbeterd.
7 mrt 2007:
Kledingindustrie draait op uitbuiting vrouwen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne brengt ter gelegenheid van de internationale vrouwendag op 8 maart een baanbrekende brochure uit over de kwetsbare positie van vrouwen in de kledingindustrie. De sector staat berucht om de slechte arbeidsomstandigheden en het is bepaald geen toeval dat 85% van de arbeiders in de kledingindustrie vrouw is. Wereldwijd werken dertig tot veertig miljoen vrouwen in de kledingindustrie.
19 feb 2007:
Indiase organisaties nog altijd niet vrij om te spreken over arbeidsomstandigheden bij export-kledingfabrikant (PERSBERICHT LIW/Schone Kleren Campagne):
Vandaag is het tijdelijke spreekverbod dat Indiase arbeidsrechtenorganisaties ruim een half jaar geleden opgelegd kregen door de rechter in Bangalore voor onbepaalde tijd verlengd. De rechtbank beslist hiermee in het voordeel van kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en diens dochteronderneming.
FFI is toeleverancier van de Nederlandse bedrijven G-Star en Mexx, als ook van andere merken zoals Ann Taylor, Armani, GAP en Guess.
11 jan 2007:
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep ontvangen dreigbrief van Indiase fabrikanten (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Donderdag 11 januari jl. ontvingen de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep een brief van Pramila Associates Advocates, het in Bangalore gevestigde advocatenbureau van de kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en Jeans Knit Pvt. Ltd. (FFI/ JKPL). In deze brief worden SKK en LIW beschuldigd van het 'opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie over de arbeidsomstandigheden bij FFI', 'criminele samenzwering', en 'cyber crime'.
2006
omhoog
12 okt 2006:
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep dienen klacht in tegen G-Star (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep melding gemaakt bij het Nationaal Contactpunt (NCP) in Den Haag van de ontoelaatbare arbeids- en mensenrechtensituatie in de productie-eenheden van Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL) in Bangalore, toeleveranciers van het Nederlandse kledingbedrijf G-Star.
1 jun 2006:
'G-Star is about breaking rules': Ook arbeidsrechten zijn niet heilig bij G-Star's toeleveranciers (PERSBERICHT LIW/Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) wijzen op een patroon van arbeidsrechtenschendingen bij de Indiase toeleveranciers van het Nederlandse bedrijf G-Star.
11 apr 2006:
Inspectie Nederlandse kledingwinkels na serie fabrieksdrama's in Bangladesh (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne voert 11 april actie in Amsterdam om te protesteren tegen de levensgevaarlijke omstandigheden waaronder kledingarbeiders in Bangladesh dagelijks moeten werken. 11 april is het precies een jaar geleden dat de Spectrum Sweater (Savar, Bangladesh) instortte waarbij 64 doden vielen en 74 arbeiders (zwaar) gewond raakten. Nieuwe ongevallen hebben in de laatste zes weken opnieuw honderden slachtoffers geëist. Met straatacties en demonstraties bij ambassades en retailers roepen activisten in heel Europa en Bangladesh op onmiddellijke maatregelen door overheid en bedrijfsleven.
28 feb 2006:
Verbijstering na serie ongevallen in Bengaalse kledingfabrieken: Vele doden en gewonden bij drie fabrieksrampen binnen een week (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Honderden arbeiders zijn de afgelopen week om het leven gekomen of gewond geraakt bij een serie ongevallen in de Bengaalse kleding- en textielindustrie. Dit berichten plaatselijke en internationale bronnen en Bengaalse vakbonden.
2005
omhoog
2 nov 2005:
Effect controle in de kledingindustrie ondermaats: Controleurs arbeidsomstandigheden niet op taak berekend (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De wijze waarop ‘social audits’ worden uitgevoerd draagt niet- of nauwelijks bij aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Bij deze social audits wordt op de werkvloer gecontroleerd of de sociale standaarden die kledingbedrijven hebben opgesteld ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
18 okt 2005:
Bewustwording door krasloten: Met een Kraslot het maandloon van een kledingarbeider winnen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne heeft op 18 oktober de ‘kraslotencampagne’ gelanceerd. Hierbij worden gratis krasloten uitgedeeld waarmee het maandsalaris van een kledingarbeider kan worden gewonnen. Al krassende blijkt dat dit maar weinig is. De krasloten zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op de vaak veel te lage lonen in de kledingindustrie. De Schone Kleren Kampagne pleit voor een ‘leefbaar loon’ voor kledingarbeiders.
10 okt 2005:
Slachtoffers fabrieksdrama nog deels met lege handen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
11 oktober is het precies een half jaar geleden dat Spectrum Sweater, een kledingfabriek in Bangladesh, instortte. 64 Arbeiders overleefden de ramp niet en 74 arbeiders raakten ernstig gewond, waarvan sommigen voor hun leven invalide. Alle 1500 arbeiders zaten van de één op andere dag zonder werk. Nabestaanden en slachtoffers wachten nog steeds op een passende schadeloosstelling. 50 werknemers hebben hun achterstallig loon en gemaakte overuren nog niet uitbetaald gekregen en geen van de arbeiders heeft de wettelijke ontslagpremie ontvangen. Medische kosten zijn inmiddels wel betaald. Terwijl voorbereidingen worden getroffen om de fabriek voort te zetten, vechten de overlevenden om een bestaan.
28 jun 2005:
Acties tegen sportmerk FILA (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
Vandaag wordt de kwartfinale van de dames op Wimbledon gespeeld, sommige van hen gesponsord door het sportmerk FILA. Een topwedstrijd draait om eerlijk spel, maar FILA speelt allesbehalve eerlijk. De Schone Kleren Kampagne grijpt de aanwezigheid van FILA op het Grand Slam toernooi aan om misstanden bij FILA’s toeleveranciers onder de aandacht te brengen, en kondigt een reeks van wereldwijde zomeracties aan.
17 mei 2005:
Arbeiders op straat na sluiting PT Tae Hwa fabriek in Indonesië: stuur PROTESTBRIEF! (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne):
3600 Arbeiders van de PT Tae Hwa fabriek in Tangerang, West Java, Indonesië zitten sinds 11 februari 2005 zonder werk. Toen zij van een tweedaagse vakantie terugkeerden naar hun werk, was de fabriek gesloten. De inboedel was verkocht en de Koreaanse eigenaren van de fabriek waren met de noorderzon vertrokken. In de fabriek werden sportschoenen gemaakt voor FILA, Geox en Langford. FILA, de grootste afnemer (80%), geeft niet thuis. De arbeiders eisen compensatie en willen hun baan terug. Steun de Tae Hwa arbeiders!
2004
omhoog
29 mrt 2004:
Steun Indiase textielarbeiders: Stuur een protestbrief!! (PERSBERICHT LIW):
De Clean Clothes Campaign Task Force, een coalitie van 30 NGO's in de Indiase deelstaat Tamil Nadu, vraagt u om in actie te komen voor de textielarbeiders van Vedasanthu. Hun arbeidsrechten worden systematisch genegeerd en kinderarbeid komt nog steeds veelvuldig voor.