English version of this page   terug
Schriftelijke vraag Europees Parlement

Indiener(s): Bob van den Bos, Max van den Berg, Maria Martens, Joost Lagendijk
Betreft: Situatie religieuze minderheden in Gujarat, India
Datum: 8 april 2003


India wordt sinds enkele jaren geconfronteerd met een opkomend hindoefundamentalisme dat zich uit in een toenemend geweld tegen religieuze minderheden.

Voorjaar 2002 vond in de Indiase deelstaat Gujarat een massamoord plaats op circa 2.000 moslims. Zowel Amnesty International als Human Rights Watch lieten recent weten dat de schuldigen niet worden gestraft en dat er nauwelijks hulp aan de slachtoffers wordt geboden door de Indiase regering. Ook stelt Human Rights Watch dat de massamoord al van te voren was gepland, uitgevoerd werd met 'grootschalige overheidsdeelname en steun' en dat momenteel sprake is van 'gettovorming' van de moslimgemeenschap. Enkele organisaties van hindoe-extremisten maken regelmatig opmerkingen dat 'Gujarat' zich zou kunnen herhalen.

Verder vindt geweld tegen christenen plaats en baart de 'anti-bekeringswet' die op 26 maart 2003 werd aangenomen, grote zorgen voor de vrijheid en veiligheid van deze en andere religieuze minderheden.

  1. Is de Commissie bereid bilaterale ontwikkelingshulp aan Gujarat op te schorten totdat duidelijk is dat de schuldigen aan de massamoord worden gestraft, de slachtoffers worden gerehabiliteerd en een einde wordt gemaakt aan het marginaliseren van de minderheden van christenen en moslims en, in samenhang daarmee, uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Indiase National Human Rights Commission, Amnesty International en Human Rights Watch? Zo nee, waarom niet?

  2. Op welke wijze en wanneer heeft de Commissie een vervolg gegeven en/of gaat zij in dialoog met de Indiase regering een vervolg geven aan de ernstige bezorgdheid die de Europese Unie vorig jaar april en mei heeft uitgesproken over de situatie in Gujarat?

  3. Welke aanbevelingen kan de Commissie geven aan in de Europese Unie geregistreerde bedrijven die in Gujarat actief zijn, teneinde te voorkómen dat zij in de huidige situatie bijdragen aan discriminatie van religieuze en andere minderheden?
Voor antwoord op deze vragen: klik hier.


Landelijke India Werkgroep - 21 mei 2003