Landelijke India Werkgroep

Wij zijn niet onaanraakbaar

Stop kastendiscriminatie nu!


Deze korte film toont een aantal mistoestanden waaraan mensen die nog steeds worden behandeld als 'onaanraakbaren' worden onderworpen. Ze laat ook zien hoe Dalit-activisten opkomen voor hun rechten en verandering eisen. De film is een collage van videomateriaal uit de Dalit-gemeenschap: van Video Volunteers, documentairemakers en NGO's. Er worden beelden getoond uit India, Nepal, Pakistan, Bangladesh en Jemen.

Korte opsomming van enkele gevallen die in de film aan bod komen:
Geweld en moord: Een zes-jarig Dalit-meisje wordt in het vuur geworpen voor het lopen op een weg voorbehouden aan 'hogere kasten'; een Dalit-vrouw wordt doodgeschoten terwijl ze protesteert tegen illegale overname van Dalit-land.
Buitensluiting: Dalits worden behandeld als 'onaanraakbaren' en Dalit-kinderen in scholen worden gedwongen om de toiletten schoon te maken, zitten achterin de klas en eten gescheiden van de andere kinderen.
Verkrachting en seksueel misbruik: Dalit-vrouwen beschrijven hoe ze worden misbruikt en verkracht door de 'hogere kaste', vaak als vergelding voor het opkomen voor hun rechten.
Gedwongen prostitutie: Een 14-jarig Nepalees Dalit-meisje werkt als prostituee omdat ze tot een bepaalde kaste behoort.
Onaanvaardbare arbeidsomstandigheden: Dalits werken als schuldslaven voor landheren van 'hogere kaste'; Dalits houden zonder beschermende kleding het stadsriool schoon.

'Wij zijn niet onaanraakbaar' is de Nederlands ondertitelde versie van de IDSN-documentaire 'We are not untouchable' (2011). De documentaire is op DVD te bestellen bij de Landelijke India Werkgroep (zie kader hieronder).

Bekijk de film online op YouTube!


IDSN
2013 (originele versie: 2011)

Deze DVD is te bestellen voor €7,50
(incl. porto- en verzendkosten):

* telefonisch: 030-2321340

* per e-mail: stuur naam en adresgegevens naar h.maas@indianet.nl

* door overmaking van dit bedrag op
girorekening NL 68 INGB 0002483548 van de Landelijke India Werkgroep te Utrecht,
o.v.v. "Wij zijn niet onaanraakbaar" en uw adresgegevens

Duur documentaire: 11 min 55 sec
Taal: Engels (commentaarstem) en diverse locale talen
Ondertiteling: NederlandsIndia Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 16 december 2013